Книга 27


16.І.133(1997)
Бургас – Изгрев

ДЪХ НА ЖАСМИН
ЖЛО / Ев


17,18ч.
- Ангелите на Жасмина са най-чаровните в Трите Вселени. Много път трябва да бие всеки през световете, за да попадне в страната на Жасмина - една особена вселена, в която всичко е благоухание.


Преди да дойдеш на Земята като човек, преди 700 хиляди години, ти бе една от най-прелестните елфи на Жасмина - но не на тази планета, а в един съвършен свят, не минал през грехопадението. Самият Жасмин там не е цветето, което познавате, а живо същество, подобно на полуангел, полурастение. Жасминните ангели са почти изцяло женски, но има и седем-осем % мъжки. По тази причина, Жасмината е способна да обича по-силно от повечето останали природни ангели, тъй като любимият, истинският любим, е трудно постижим. Растението Жасмин отразява тази носталгия на човешката душа по неспирната космическа Любов. Жасминът е преданост и вечност в любовта, но само когато си срещнал истинския рицар - онзи, който копнее по теб от дъното на Вечността! Няма ли го още на хоризонта, не е ли още истинският, жасминната елфа или ангел се влюбват постоянно и не могат да живеят без любов нито секунда: има ли любов - има живот; няма ли любов, те са като попарени.


Сега Христовият Дух ще облече дреха от Жасмин, понеже настава шестата раса - расата на преданата любов. Ти си едно от най-красивите цветя в Неговата дреха! Господ те е благословил да излъчваш благоухание, невинност и чистота на такова голямо разстояние на всички страни, че малко са цветята, способни на това.
Разбира се, Жасминът не е само любов, но и ярък талант, способен да привлича асуина на големи порции и да го предава на другите души. Той има тънко чувство за истината и хармонията, но природните ангели трябва да работят за чувството на Високия Идеал. Те го имат в потенциал и той е много силен, но Христовата Любов е проявената любов според Високия Идеал. Обикновените хора и природните ангели са верни на естеството си, но това не значи, че са още съвършени. Естество и съвършенство са напълно противоположни неща, тъй като съвършенството изисква жертви от личен характер и съзнателно страдание, за да се откъснем от сенките на своето естество и да се съединим с естеството на слънчевите йерархии, а не на лунните. Лунните йерархии все още замърсяват телата и аурите си в обмен с неподходящи елементи и същества, докато слънчевите са верни на високия идеал и на практика. Ето защо лунните същества цъфтят нежно или буйно само до средата на живота си, след което рухват изведнъж - състаряват се.
 В живота има и наука за обмяна със съществата, не само с веществата. Ако правилно владеем тази обмяна и включим в аурата си и слънчеви същества, ние получаваме и обменяме безсмъртни флуиди, нетленни вещества, субстанции, есенции и полета, които постепенно ни подмладяват и променят до неузнаваемост - ставаме подобни на богове. Ако общуваме само с обикновени хора или природни същества, тогава получаваме техните елементи и това почва да ни принизява.
Жасминната елфа Йолùн обсипва и до днес с прелест и трепети човешките сърца, и на душите на хората им става по-леко, когато я съзерцават и в човешка форма. Три години остават още, при които тя има шанс да се самоопредели изцяло към слънчевите йерархии - или да си остане прелестна елфа и ангел. Три години са достатъчни, за да се прероди човек 30 пъти, ако иска. Но тогава би трябвало да се замисли с кои природни вещества и полета и с кои слънчеви йерархии да се обменя. След 4 месеца е първият ти шанс да се изпълнят най-съкровените ти мечти в областта на изкуството и живота - шанс и успех, по-голям от всичките ти до сега. Той зависи обаче именно от посоката на самоопределение. Писано ти е да успееш при всички случаи, но човешкият, природният и ангелския успех обикновено се заплащат, докато успехът на онези, които търсят съвършенството, няма сенки и отрицателни последствия. А твоят дух е тъй мощен, твоят капацитет и преданост в потенциал - тъй непокътнати, че обърнеш ли се към Вътрешната Школа и космическите училища, и там ще бъдеш една от най-първите. За твоя дух няма никакви граници и Небето те обича нежно от хилядолетия, тъй като ръсиш звездите и пространствата с чистата роса на сърцето си.
Има още неведнъж да ти говоря, но за предпочитане е да проговори сам Животът и ти да се разтвориш пред него, подобно на това, което си – жасминна монада от Истина. При всяко чудо, което ще последва, ако се отдадеш на Живота, а не на подобията на живот, ще ти се открива нова част от Небето, нова област от Вселената. Тогава и на сцената ще направиш такива образи, които ще се запечатат завинаги - не само в историята на изкуството и сърцата на зелените хора, но и в незаличимите драми на мирозданието.
Аол, Аолúн, Аолиóл!
Сърцата, отдадени на Космоса, остават вечни!

18,18ч.
   - Аз обичам всички Вас! Благодаря за онова, което имам, знаете какво е то - онова, което е вътре - извън “реалността”. Благодаря за посланието и красивата формула!
1. Къде е баба ми? Д.Г., родена на 17 юли 1901 с. Руховци, Елена.
2. Трябва ли да променя нещо или може би изцяло личния си живот, за да мога да избера верния път, т.е. пътя, който е моят?
3. Има ли нещо, което конкретно трябва да предприема?
4. Когато става нещо, което узнавам, се чувствам като свързана с въздуха и нещо излиза от мен като стълб енергия, - то е това, което знам че е. То се случва в определени моменти. И това жужене в главата...- на сцената съм го изпитвала само веднъж.
Какво означава контактът ми с този режисьор? Кой е той?
5. Как се казва моята звезда или вселена?
6. Има ли се нещо конкретно предвид, когато се говори за съзнателно страдание, и то свързано ли е с втория въпрос?
6-а. Как да различа слънчевите и лунните йерархии?
7. Откъде да получа информация за науката за обмяна на съществата?
8. Какво конкретно да направя, за да се самоопределя към слънчевите йерархии, защото аз искам?
9. Какво означава, че човешкият, природният и ангелският успех се заплащат? Аз съм готова на жертва! Къде стои моята професия? В коя йерархия е нейният успех?
10. Как да се обърна към Вътрешната Школа?
11. Как да се тълкува изразът “животът и неговите подобия”?


17.І.133г.16,09ч.

Селúма е името на онази, която беше твоя баба. Тя се роди вече и е на седем месеца в едно арабско семейство. Нощем е съзнателна и често те посещава, когато спиш. Ако се молиш за здравето и благоденствието на Селúма, ще помогнеш на детето да расте правилно, щастливо. Рядко се дава точното име и място на новото раждане, тъй като се спазва законът на пълното откъсване от предишното въплъщение. Достатъчно е да произнасяш: "Селима арум ахарàт" - и ангелът ú ще пренесе посланието и силата до нея. Такива неща се дават само като изключение, тъй като родовите чувства не трябва да преминават през преражданията, освен в кармични случаи. Ако преминаваха, вие щяхте да сте с едни и същи хора, а това е пагубно за сърцето и ума, за здравето - дори в рамките на един живот.
2. Естествено, не трябва да се промèнят много неща, но Небето рядко дава точни рецепти, за да не се смути човек, да не се опита да се надскочи. Сърцето ти е чисто и предано на чувството за истина и правда, и затова ти никога няма да останеш в нечии ръце, няма да си ничие притежание. Единственото, което трябва да утвърдиш, е категоричното очертаване границата на взаимоотношенията с когото и да е било и неразрешаване да ти се месят в приятелствата и свободното време. Успееш ли да се поставиш така - правú каквото искаш. Важното е да си свободна. Заедно с това, приеми и приятели, вече влезли в Тесния Път, и се опитвай да последваш тези, които почувстваш най-близки и чисти. Същевременно - и ти бъди светило, надежда и балсам не само на тях, но и за по-изостаналите души, на които можеш да подадеш ръка. Когато човек се самораздава на бедни на Земята, които са богати на Небето, Бог присъства с цялата Си Любов и преизобилие!
3. Конкретно, можеш да сториш следното: потърси хората, които са извори на мъдрост, познание, Слово, братски живот - Пътеки към Космоса и Небесната Школа. Много от тях са още по Пътя, затова слушай, приемай - и все пак не се давай, защото хората са жадни да притежават някого, дори и когато са се изкачили много нависоко. Поставú си за цел да проучваш Словото в България от началото до края на века - и да изпълняваш, според своето разбиране и вътрешен усет, нещата, които усещаш, че са за тебе. Приеми истината, че екскурзии нависоко в планината с хора, които не ядат месо, не пушат, не приемат алкохол, са от първа важност, тъй като с такива, над 2000 м. височина, може да се преживеят неща, недостъпни на всички останали. Това са конкретните препоръки засега. Всичко останало ще дойде самó по себе си.

Под галактиката в Пегас. Няма голяма разлика между прекрасната Евелина и Царицата на феите, освен че днес ушите й са вече човешки...

4. Ти не си само космичен стълб от енергия, но стълб от светлина и небесна любов! Родена си да раздаваш сила, любов и красота, и да ги преживяваш с всичка сила самата ти, но без да разрешаваш някой да те хваща сáмо за себе си.
Жуженето идва от един твой отворен център – престолът на Уран. Тепърва той има да се разцъфтява и тогава ще чуеш и музика - неизразимата музика на сферите! Абсолютно сигурно е, че високо в планината, с подходящ човек или хора, ще преживееш тъй силни откровения и други неща, че после ще трябва да правим специални упражнения, за да се върнеш на Земята, защото ти си небесно същество.
Връзката ти [с режисьора] е от средновековна Франция, където пътувахте по градове и села с трупа под негово ръководство. Театърът е в кръвта ви от векове. Той има изключителна мисия и днес, ако вземе дълбокото решение да използва сугестията в 100% положителен смисъл. Неговата сугестия е могъща, но трябва да се потопи в бялата светлина на абсолютното безкористие, за да не се подхлъзне да привлича мушици към пламъка. Ако прослуша някои от осиянията - особено "Осияния за Красотата" и "Звездни приказки", "Колоните на Новия Йерусалим", "Евангелие на Мария Магдалина" и др., в него ще пламне центърът на космическата ядрена мощ и тогава ще постави неща, с които ще остане безсмъртен в историята на човечеството.
5. Ти се роди в лоното на Великата Разумна Природа преди 400 милиона години на едно етерно слънце, което се намира, от земна гледна точка, в съзвездието Пегас. Там се раждат елфите на Жасмина. По-късно стана човек и получи полумонада на звездата Тис. Полумонадите трябва да синтезират останалата половина от монадата с интензивно търсене на сродните души, от които да получат есенции и сила за постигане на това. Може и чрез една сродна душа, но Разпознаването е най-трудното нещо на Земята, пък и сродната душа рядко бива в тяло на Земята. Силата на относително най-сродната ни душа на Земята от цялата верига сродни души е тъй голяма, че при синтез може да се получи и само с нея; но за целта е необходимо не само напъпило сърце, но и напълно разцъфтяло, за да се извърши разпознаването и изборът. Тъй като това става изключително рядко, препоръчва се събиране на мед от много цве-тя - най-доброто и прекрасното от много приятели.
6. Под "съзнателно страдание", при тебе се подразбира не самоподлагане на някакви компромиси или неприятни жертви, а следване на Най-Първите. Тъй като пътеките са стръмни, напрежението е голямо, и тогава се изисква огромна самодисциплина. Под "съзнателно страдание" се разбира и отказването от някои навици на стария свят.
6-а. Различаването на слънчевите от лунните йерархии е предмет №14 от Школата. Той се изучава с хилядолетия и не може да се преподаде с няколко думи или книги. Най-общо казано, слънчевите йерархии раздават свобода и любов едновременно, докато лунните отнемат свободата или любовта. Поразпитай новите си приятели от сега нататък какво мислят по този въпрос и какво вече знаят - и ще чуеш интересни подробности.
 7. Науката за обмяна на съществата е също предмет в Школата, под №5. Тя се разисква нашироко - най-вече в беседите и лекциите на Учителя и в осиянията. Но има и много още мъдри книги и хора по Земята, които хвърлят светлина върху нея. За вас е важно първо да разпознавате кои хора са същества, кои - същности, и кои - само сбор от вещества. В Божествен смисъл, същества са само онези създания, които имат искра Божия в сърцето си. Те се разпознават по това, че не търсят и не налагат своето право. Следващият им белег е способността им да следват плътно, на всички полета, най-преданите синове и дъщери на човечеството. В този смисъл, "обмяна със съществата" означава обмяна именно с такива човешки души и сърца - и то на всички полета в Битието.
8. Самоопределянето към слънчевите йерархии означава проучване, познаване и практикуване на Орфическия път. Орфей обаче още не е успял, заедно с Евридика и Родопа, да примири слънчевите йерархии с Божественото в лунните йерархии. Това е драма, която има да се играе тепърва. Когато лунното в човека почне да се обменя със слънчевото в другите, а не пак с лунното; и когато слънчевото протегне ръка на лунното да се възкачи до него, ще настане мир във вашата област на Вселената. В момента наистина се води космическа битка за Земята и Слънцето и за някои други планети, понеже още няма надежда да се направи опит за орфическа двойка, тройка, шесторка или 12-орка в областта на Белмекен. Той ви вика сега, но всеки още спи, не търси истинско щастие.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.