16.07.2016 г. 06,43 ч.

 

ВИТЛЕЕМСКИ ЗВЕЗДИ НЕ Е ИМАЛО САМО ТОГАВА 25.V.1919, беседа "Гърбавата жена", СИЖ3-2, ПДП'29:167 „Хиляди майки са простирали ръцете си върху своите синове, но от тях са излезли само нехранимайковци и вагабонти, защото майките не са знаели в кой момент да простират ръцете си върху тях. Ако един земледелец простре ръце и посее своето семе на нивата не в определеното за това време, няма да има никакъв резултат от неговата сеитба. Това показва че за всяко нещо в света има определено време, през което трябва да се простират ръце.”

 

 

16.07.2016 г. 07,21 ч.

 

КАКТО В ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА 25.V.1919, беседа "Гърбавата жена", СИЖ3-2, ПДП'29:168 „Най-велико божествено изкуство е да знае майката как да къпе, как да масажира своето дете. Ако знае това, от него би излязъл велик гений или светия. Нужни са училища за младите моми, за да се научат как да къпят и да масажират децата си. Днешните майки гледат как да извършат това как да е, за да бъдат по-свободни... И за в бъдеще ще ви дам един метод как да къпете децата си.

ТОВА ИЗКУСТВО НЕ ВАЖИ САМО ЗА МАЙКИ С ДЕЦА. В Специалния клас до 1944 г. в България са се извършвали и други свещени къпания и действа с ръцете - не само на съпрузи. Това е отразено черно на бяло в издадените беседи – не са успели да преиначат и елиминират всичко. За такова нещо биха качили на клада без никакво колебание всеки божествен Учител и учениците Му не само в древността и през средните векове, но и днес. Най-малкото – биха възбудили публично най-шумния и най-скандален съдебен "процес на века”... Въпросът е, при къпането да не оскърбиш и омъчниш другия по абсолютно никакъв начин, всичко да се извършва безкрайно фино и деликатно, в душите да остане само повеят на най-съвършената божествена чистота и радост, което значи изпълнение на Волята Божия.

„Казвам: от гледището на Божествения свят, няма скрити, няма тайни неща. Не се минава много време и всичко, което човек е таил дълбоко в себе си, излиза отвън. Затова, именно, от всички се изисква чистота – чист и свят живот. Това може да се постигне, само когато човек изпълнява не своята воля, а волята Божия. Същото нещо Христос е казал в един от стиховете на Господнята молитва „Да бъде волята Ти както на небето, така и на земята!” Значи, жителите на небето изпълняват волята Божия по един естествен път. Всички разумни същества, които живеят на небето, имат будно съзнание за това, което вършат, и са доволни, че изпълняват волята Божия тъй, както трябва, за да служат като образец на жителите от земята. Обаче съвременните хора, като не знаят правилния начин за изпълнение на волята Божия, искат чрез принуждение, чрез насилие да изпълнят този ред, да изпълнят тази висша воля. Те създават закони, правилници, но волята Божия пак не се върши. Когато хората изпитват моменти на щастие, това не е резултат на земния живот. Земният живот представлява редица от страдания и нещастия. Защо? – Защото той е непрекъснато нарушение на Великия Божи закон. Следователно, радостите, щастието в живота на хората идат от небето, от Божествения свят. Прекъсне ли се връзката с този свят, страданията идат. Значи, страданията и нещастията идат от земята, а щастието и радостите – от небето. ("По Бога направени", съборни Беседи, 25.08.1929)

„Един светия се отличавал с голямата си чистота и светост. При него се стичали много хора да ги кръщава с полагане на ръцете си върху главите им. Най-после, при него дошла една млада, красива мома, но голяма грешница. Тя се разкаяла, затова пожелала да се кръсти, да влезе в новия живот. Като я видял, светията започнал да бяга. Той бягал, но и тя след него. Питала го: „Защо бягаш? Аз се разкаях, искам да изправя живота си“. По пътя го срещнал Йоан Кръстител и го запитал: „Защо бягаш?“ – „Срещнах една опасна жена, не искам да я кръстя.“ Йоан Кръстител го спрял, прекръстил го и му казал: „Сега можеш да продължиш работата си“. Светията се върнал и кръстил жената. След това си казал: „Най-после кръстих и тая жена“. Не ти я кръсти, а Йоан Кръстител. Същото се случва и с вас. Щом се намерите пред някаква опасност, веднага бягате. Христос ви среща на пътя, прекръства ви - и вие се връщате. Щом не можете да кръстите една красива мома, ангелът ви е слаб.”( 24 април 1921, В рова на лъвовете)

 

"Ако младата мома не би напуснала своята девственост, никога не би станала майка." (10 май 1915, Новото основание")

16.07.2016 г. 08,46 ч.

 

АКО ЩАСТИЕТО НА ЕДНОГО СТАНЕ ЩАСТИЕ И НА ДРУГИГО 25.V.1919, беседа "Гърбавата жена", СИЖ3-2, ПДП'29:169 "Ще питате: "Добре, но какво ще стане в бъдеще?" - Христос - Този Разумен Принцип - простира ръцете Си от Слънцето! Ако вие възприемете Неговите мисли, желания и воля, ако всичко това произведе промяна във вас, ЗА ДА СЪЗНАЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ СТЕ БРАТЯ, ЧЕ ЩАСТИЕТО НА ЕДНОГО Е ЩАСТИЕ НА ДРУГИГО, веднага вашият живот ще се превърне в една права линия, която се движи около ЕДИН Център."

 

 

16.07.2016 г. 12,47 ч.

 

КОЙ Е УЧИТЕЛЯТ? 15.VI.1919, беседа "Учител и Господ", СИЖ3-2, ПДП'29:178 „Аз ви говоря за знание, което е изявено в УЧИТЕЛЯ. Когато говоря за УЧИТЕЛ, аз разбирам Същество, Което нагласява ВСЕЛЕНАТА, т.е. нагласява УЧЕНИЦИТЕ си, защото вселената съставлява сбор от мислещи същества - атомите на този велик, разумен свят.”

 

ОТ ЕДНИ НОВИ ТЕКСТОВЕ ЗНАЕМ, че Учителят е Бог в Множеството, Господар на Универсума – физическата вселена. Не че не прониква всички останали светове, не че няма равномощни качества и добродетели с другите ипостаси на Бога, но съсредоточава дейността си в образуването и отглеждането на Космоса - от третото до 49-ото измерение. Физическата вселена е още много млада, особено Новата Вселена, която се роди наскоро, затова способни и достойни ученици се търсят „със свещ”. Те започват постепенно да я населват, а ипостасът на Бога като „Господ”, т.е. Христос, вече им е приготвил много жилища в тази Нова Вселена. Новата Земя е вече устроена, тя е голяма колкото 10 диаметъра на тази, която си мисим, че познаваме и си мислим, че "живеем" на нея. Търсят се верни души с Разпознаване, зрял вкус и висок идеал, с които да се извършват нощем необходимите разузнавателни полети и необходимото гнездене с хора с монада, искра Божия. Нещо повече, с ПОЛИАДА - разцъфналата и плододаваща монада на съществата с дух и душа, които обичат всички и искат да живеят в Ято. ХРИСТОВИЯТ ДУХ ИЛИ ГОСПОД МОЖЕ СЪЩОТО, често замества Учителя и се явява и като Учител, както може да замества и Отца и Светия Дух, но Той живее извън 49-те измерения. Пулсира в сърцето и кръвта на Битието като МИЛОСТ И АБСУРД. За Него не важи никакво време и пространство, никаква астрология: същността Му е квантова, няма нужда от никакви "благоприятни обстоятелства", "мигове" и ”аспекти”, когато Му дойде импулс да прояви Милост или Абсурд. Когато и ние, макар и вътре в 49-те измерения, изпитаме такъв импулс и го реализираме незабавно, може да се каже, че сме едно с Христа и душата ни е вън от тях, обаче постъпката ни е ОБЕКТИВНА, ТЯ ДАВА ЖИВОТ НА НЯКОЙ ДРУГ и за нея не ни е заплатено от смъртните нищо. Това става най-вече в ЖИВОТА – Христос или Елма е Гсподарят на ЖИВОВСЕЛЕНАТА (хипервселената, Проявеното Битие). Когато работим, когато сме „на работа”, ние сме в Работилницата на ДУХА и тогава творим Красота, Свобода и Съвършенство. Там сме ВИРТУОЗИ И ОСВОБОДИТЕЛИ. Когато сме при Отца си, изпитваме нуждата да създаваме и творим - НЕ САМО ШЕДЬОВРИ, НО И ВСЕЛЕНИ, И СЪЩЕСТВА. Но когато сме в Училището, когато сме В ЧАС, тогава спазваме правилата и методите на Мировия Учител. Там се влиза в даден свят, в дадена вселена, в някоя звезда, в едно сърце или в някое същество в строго определен миг на Битието, по мерките на ФИЗИЧЕСКИТЕ времена. Когато сме в Абсолютния, искаме да сме сами и да не правим нищо. Когато сме при Майка си, искаме да се грижим за някого - и го правим съвършено. Тогава сме в лечебницата и дома й - ясновселената. А когато сме вкъщи, при Баща си (Отец, Татко и Баща са различни неща), от нас започва да извира Безкрайна Любов и Безкрайна Чистота: двата извора на Обичта. Ставаме емблеми на ХÒЛОСА – на Великата Мартеница. Дойдем ли до Обетованата Земя - Обитаването, - ние сме вече в Обичта, в холивселената – вселената на Цялостния, Благия Дух, т.е. на БОГА. Благостта и благуването не слизат от „дневния ни ред”... В същата беседа се казва, че всъщност, Учителят е идентичен с Бащата.

 

 

 

16.07.2016 г . 13,39 ч.

 

„УЧЕНИКЪТ Е СЪВЪРШЕН И ВЪНШНО - МИНИМУМ КАТО НАЙ-ДОБРОТО В СВЕТА”. 15.VI.1919, беседа "Учител и Господ", СИЖ3-2, ПДП'29:178 „Вие ще кажете, че светският човек се познава по външността си: той се облича с фрак, цилиндър, носи особени вратовръзки, яки, маншети, ръкавици и мебелировката му вкъщи е по известна система. Нима това е лошо в светските хора?”

В ТРЕТАТА СЕДМИЦА СЛЕД ВСЯКО НОВОЛУНИЕ НИЕ СМЕ В СВЕТА - и по нищо не могат да ни отличат от най-добрите аристократи. Това е една от сферите на ДУХА: именно Той твори и изисква И ТАКОВА съвършенство. Няма как иначе да открием бисерите и диамантите на Духа и сред светските хора, а там те са много повече, отколкото при запусналите се и нечисти „братя” и „сестри". Отгоре на всичко, някои религиозни развиват чудовищен егоизъм и самомнение и ярки характеропатии, затова никой не иска да се приближи до тях. Миришат не само психически, но и физически. Истинските Учители и духовни ученици са нормални, чисти и перфектни във всяко отношение. И светските хора миришат, защото ядат месо и имат светски амбиции, но поне се къпят и перат редовно... Мият се под мишниците по 20 пъти на ден, даже и когато употребяват най-фини парфюми. "Духовните" често лъхат убийствено на някой остър, непоносим дезодорант или крем, който си слагат без да мислят даже и когато са някъде на гости или имат гостенин вкъщи, или когато ходят сред хората.

  http://neobyatnotogovori.com/?idpub=288&book=9

 

 

16.07.2016 г. 14,28 ч.

 

ЗАБАВЛЕНИЕТО КАТО НЕОБХОДИМОСТ 15.VI.1919, беседа "Учител и Господ", СИЖ3-2, ПДП'29:179 „Когато видя двама млади, които се обичат, аз казвам, че се занимават приятно. По-приятно забавление от любовта няма в света. И когато виждам, че хората се любят, казвам: те се забавляват.”

„При известни случаи, забавленията са необходими. /.../ Сериозната мисъл изисква понякога забавление, но то иде повече като смяна на работата. Ученият, който е работил усилено с мисълта си, взима мотиката в ръка и копае - той има нужда да сменя работата си. Тази смяна той нарича „почивка или забавление”. В този смисъл, забавлението е необходимо за всички светове. Запример, като работи умствено, човек се забавлява с прочитането на някоя лека книжка; като работи сърдечно, той се забавлява с някоя игрива, весела песен; като работи физически, той се забавлява с една сладка, приятна закуска. (2 януари 1931, „Съединителните нишки на живота”)

 

 

16.07.2016 г. 17,04 ч.

 

Двете снимки илюстрират ясно кой от кои е. Към горната има текст: „Россия. Православный батюшка освящяет ядерную ракету под названием „Сатана”(!!!), которая предназначена для уничтожения людей(!!!). Это вообще понять как-то можно???”

ДВА РАЗЛИЧНИ КУЛТА 15.VI.1919, беседа "Учител и Господ", СИЖ3-2, ПДП'29:179 „В древността живял един млад цар на 33 години. Той написал една прочута книга за живота, която посочвала как трябва да се живее. В него се влюбили две царски дъщери. Първата царска дъщеря, която се влюбила в царския син, изразявала своята любов в това, че носела навсякъде портрета на своя любим, по цял ден го целувала, направила му параклис - да му служат хора, - палила му кандило и т.н. Другата царска дъщеря взела "Книгата на живота", която написал царският син, и от любов към него се заела с изучаването ú, като се стараела да прилага всички принципи, които били вложени в нея. Започнала да посещава болни, страдащи, и по този начин проверявала всичко написано в книгата. С това тя още повече се привързала към царския син, защото виждала добрите резултати от неговото учение. Тези две царски дъщери образували два различни култа. Култа на едната царска дъщеря ще видите изложен във всички храмове в света; нему служат всичките будисти, брамини, жреци, турските ходжи и християнските свещеници. Другият култ се среща дълбоко в сърцата на някои хора, които само прилагат, без да знаят, че служат на някакъв култ. Първите хора са тъй наречените „правоверни” - те мислят,че Христос ще дойде в плът и Го чакат в тоя образ. Как мислите: коя от двете царски дъщери е разбрала царския син и е изразила по-добре любовта си към него? Първата култура наричам „култура на егоизма”, дето човек иска само да обсеби някого, да го владее. Днес момък или мома, като се обичат, искат да се владеят един друг, да се обсебват. Докато са млади, какви хубави работи си говорят; но като се оженят, не минат 5 години - и всичката им любов се изпари, нищо не остане от нея. Когато ви говоря, аз не искам да ме разбирате по първия начин; аз бих желал да разберете правилно втория принцип и да го прилагате в живота си.”

 

 

16.07.2016 г. 19,18 ч.

 

ТОВА ПЪК КАКВО Е?... 15.VI.1919, беседа "Учител и Господ", СИЖ3-2, ПДП'29:184 „Човешкият ум може да открива тайните на природата само до IV степен. Геометрията може да решава задачи само до тесеракта.”

КАКВА Е ТАЗИ ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН?... Дали степен на ”магнетичен сън”, за който говори Учителят – или нещо друго? Каквото и да е, да не се отчайваме. Над ума имаме разум, над разума – Мъдрост, над Мъдростта – Любов; над Любовта – Дух, над Духа – Бог...

 

 

16.07.2016 г. 21,10 ч.

 

НАЗИДАТЕЛНОСТТА, одумването, критикарството, некоректността, шикалкавенето, мързелът, горделивостта, претенциозността, използвачеството, прокурорството, апострофирането, неадекватността, надменността и индивидуализмът, а понякога и чистофайничеството  НЕ СА ПРИЯТНИ НИКОМУ. 15.VI.1919, беседа "Учител и Господ", СИЖ3-2, ПДП'29:186 „Ако някой не ви приема в къщата си, ако всички ви изоставят, аз изваждам лошо заключение за вас. Това значи, че не сте постъпили по закона на любовта, опълчили сте целия свят против себе си. Това показва, че не сте послушали Учителя си, че Господ ви оставя да се учите от СВОЯТА опитност.”

 

И НАИСТИНА, С ГОЛЯМО УДИВЛЕНИЕ чуваме познати, колкото и да са умни и духовни, че не могат да решат жилищния си проблем по никой начин. Повикът за ”въртене по гости”сякаш не работи при тях. Казват „Нямам приятели!”. А познаваме и други, които биват канени от стотици хора много сърдечно по цял свят и хората са готови да им подарят и жилища, и всичко останало безусловно и за цял живот. На какво се дължи тази разика?

 

 

17.07.2016 г. 06,47 ч.

 

„А СИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ГЛАВА НЯМА КЪДЕ ДА ПОДСЛОНИ” 22.VI.1919, беседа "Малкият закон", СИЖ3-2, ПДП'29:207 „Ако един безбожник и безверник се жертва за доброто на човечеството, в очите на Бога той стои много високо, защото е направил добро. Има много хора, които вярват в Бога, четат „символ верую”, разбират Христовите истини, но когато им дойде някоя добра мисъл, не са в състояние да я изпълнят. Затова аз ще обърна Христовото учение така: За в бъдеще безбожниците и безверниците ще наследят Царството Божие, а съвременните вярващи ще бъдат изпъдени от Царството Божие.”

 

 

17.07.2016 г. 07,32 ч.

 

КОГАТО БОГ НИ ПОМОЛИ 22.VI.1919, беседа "Малкият закон", СИЖ3-2, ПДП'29:212 „Нашите длъжности, които заемаме тук, на земята, не са нищо друго, освен проекции на подобни длъжности от един друг свят, който е над нас.”

КРАЙНО ИНТЕРСНО! Колцина са се замисляли над това? Например, някой е работил на земята като трудовак, изкопчия, миньор, хамалин, общ работник, зидаро-мазач, гипсаджия, парков работник, горски работник, учител, възпитател, референт, зав.редакция, експерт, хуманитарен работник, социален работник, журналист, стругар, земеделец, арматурист, дърводелец, строител, мозайкаджия, сценарист, изолаторджия, сценичен работник, оранжериен работник, актьор, изследовател, химически работник, оксиженист, заварчик, монтажист, арестант, болен, опериран, треньор по бадминтон, охрана, ж.п.командир, стрелочник, механик, водач на МПС в обществетия транспорт - и т.н. Дали е извършвал, съответно, всеки път нещо подобно в паралелните светове и на други полета в полза на човешките души и на човечеството? Болести, операции, затвор, лишения, нещастия също са работа, нали? Съзнавал ли го е ясно – или това са небесни професии, които се извършват свръхсъзнателно? Какво става с хората, които отхвърлят молбата на Бога да поемат тежестите и да имат професия в света?

 

 

17.07.2016 г. 08,38 ч.

 

КОЕТО СЕ СЛУЧВА И ДО ДНЕС 22.VI.1919, беседа "Малкият закон", СИЖ3-2, ПДП'29:213 „Ако биха ми предложили да стана министър в България, аз бих предпочел да отида да помогна на някоя бедна вдовица и, по-скоро, бих се отказал от този пост, отколкото да оставя тази бедна жена без моята помощ.”

ЕСТЕСТВЕНО, това не е единственият начин. Небето възлага работа на свои хора – хора с дух и душа – и като царе, и като генерали, и като министри, и като следователи, и като войници – и т.н. Учителят в случая говори за синекурни служби по високите етажи, при които никой не си мръдва и пръста, например, да изкара майка-родилка с пет деца зимно време от мазето, където няма печка и водата става на лед по стените, а тя още кърви и не може да стане. Или когато пиян „баща” хвърля бебето си по стълбите, защото се съмнява дали е негово, а после го заключва в старата си кола, полива я с бензин и я подпалва. Или когато жена-фашист от някоя държавна агенция за закрила на детето отнема „законно” детето на безпомощна млада майка и го продава на чужденци-педофили или за органи. ИМАЛИ СМЕ ТАКИВА СЛУЧАИ! Обаче, когато държавникът си е на мястото, той ще промени законите, ще спаси стотици такива нещастници, ще извие врата на извергите и няма защо да спасява само една конкретна.

 

 

17.07.2016 г. 09,15 ч.

 

СВЕЩЕНАТА САМОТА 22.VI.1919, беседа "Малкият закон", СИЖ3-2, ПДП'29:213 „Ако бихме се научили да бъдем любящи, да бъдем в мир със себе си, ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ МОЖЕМ ДА ЖИВЕЕМ И САМИ СЪС СЕБЕ СИ, тогава светът би се оправил. Даже, ако хората не ни обичат, и без тях можем да живеем.”

КАКВО ЗНАЧИ ДА ОБИЧАШ? – Да даваш на другия това, от което ТОЙ има нужда, а не това, което ТИ си мислиш, че има нужда. Да не му отнемаш това, което не можеш да му дадеш.

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=942&book=26

 

 

17.07.2016 г. 10,29 ч.

 

НИЕ СИ МИСЛИМ, че имаме ум. Но АКО НЯКОГА го употребим, ще видим, че няма защо да се гърчим цял живот в самота и очаквания. Че Господ е изпратил още преди много години Синя Птица специално за нас под носа ни и че тя никога не ни е напускала – ако протегнем ръка, тя ще кацне веднага. И че не винаги е само една. ГРЕХЪТ „ПРОПУСКАНЕ НА ШАНСА” 22.VI.1919, беседа "Малкият закон", СИЖ3-2, ПДП'29:213 „Онази работа, която Провидението ти е определило, не трябва да я отлагаш. За всяка мисъл, за всяко желание има определено време, което, като пропуснеш веднъж, няма вече връщане назад. Вашите младини вече не могат да се върнат. Този живот, който сега живеете, втори път няма да го прекарате. И доброто, и злото, което сега сте минали, оставят отпечатък във вашия живот. Втори път вие ще минете през съвсем друго място, през съвсем друг живот, в който ще има само отражения от първия. Някои казват: "Ами нали Земята минава един и същи път, обикаля около Слънцето, значи има повторения в живота?" - Да, но никога Земята не минава през едно и също пространство; пътят, през който е минала предишната година, е друг; сега минава в друга област и опитността ú е различна. Това място, през което е минала Земята един път, е вече безвъзвратно изгубено. Животът който веднъж сте прекарали, е вече безвъзвратно изгубен. Ще попитате: "Не може ли да поправим грешките си?" - Никой не може да поправи изгубеното. Псалмопевецът казва: "Само Един е в състояние да заличи нашите грехове и беззакония." Само Господ има тая прерогатива да слезе в тези дълбини, дето сте направили престъпления, и да ги заличи със Своята четка. Докато слезе Господ в тези места да заличи вашия грях, вие ще трябва дълго да плачете, да проливате сълзи. Вашите сълзи са потребни на Господа, за да напълните с тях цяла бутилка, която Господ пази. Като се напълни бутилката, Господ ще я вземе и ще слезе на местото на прегрешенията, на престъпленията, за да поправи живота ви, като от време на време ще разквасва устата Си със събраните ваши сълзи. Само така ще може да се измени вашият живот. Това е алегория, но ако вникнете дълбоко в нея, ще разберете, че тя е една Велика Истина в характера на Бога. Казвате: "Защо Господ мълчи и не отговаря на нашите страдания?" - Господ мълчи, защото не се е напълнила още бутилката; като се напълни, Той ще дойде да оправи живота ви, ще запита коя година е извършено престъплението, по кое време. Като измие греховете ти, ще каже: "Сега си свободен, но втори път не греши!".

 

 

17.07.2016 г. 12,25 ч.

 

КОГАТО РАБОТИ ГОСПОД 22.VI.1919, беседа "Малкият закон", СИЖ3-2, ПДП'29:218 „След това се връщам в живота, гледам там какви неща стават; връщам се към миналото и гледам кога са замислени тия неща, та днес вече се реализират. Минават хиляди години в минутата и виждам кога са замислени тия събития и кога са взели това лошо направление. Следя и виждам, че преди 2000 години един български жрец е завъртял крана на живота в крива посока - и нему днес се дължат тия последствия. Ето защо днес всички проповедници, свещеници и управници в България мислят като този жрец и така действат. Ще кажеш: "Кой е този жрец, за да го обесим?!" - Не, не го търсете да го обесите, но завъртете крана в обратна посока на тази, която сега действа. Ако вие не сторите това, освен че няма да станете велики, но и ще изгубите много.  Затова съм аз в България - да завъртя крана на колелото на живота. И след 2000 години ще ме търсите, ще искате да знаете кой е сторил това. Господ ме е изпратил в България, за да завъртя колелото на живота в обратна посока. И аз ще го завъртя по всички правила на Божествения Закон., за да опитате всички блага на живота. Когато завъртя колелото в обратна посока, българите ще разберат, че може да изпълнят и този малък закон; ще се въдвори между тях отлична, възвишена култура, и ще станат един велик народ, който ще принесе своята лепта.  Но не се гордейте още. Колелото още не е завъртяно, нужни са много усилия, за да се завърти. Всички вие ще вземете участие във въртенето на голямото колело, ще хванете по едно от малките колелца - и ще въртите. Не както сега - от дясно към ляво, но от ляво към дясно. ТОВА е Христовото учение: да завъртите колелото на МАЛКИЯ ЗАКОН. Ще ме запитате какъв спомен ще ви оставя... - Ще ви завъртя колелото ОТ ЛЯВО КЪМ ДЯСНО. Тогава всички ангели, всички добри хора ще заработят - и вие ще се повдигнете.”

ДА НЕ ГО РАЗБИРАМЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ СМИСЪЛ – кои са „левите”и „десните”, - защото и двете шайки обират народите безнадеждно и по всички правила. В духа на Словото, „наляво” е ИЗЛИЗАНЕ от Бога, „надясно” - ВРЪЩАНЕ в Бога.

 

 

17.07.2017 г. 20,39 ч.

 

КАТО СТРАДАМЕ - ПОВОД ЗА ДЕСЕТОРНА БЛАГОДАРНОСТ 29.VI.1919, беседа "Старият книжник", СИЖ3-2, ПДП'29:222 „В даден момент, когато вие най-много страдате, друго някое същество, което има някаква връзка с вас, изпитва най-хубаво разположение на духа.”

АЛА ВТОРИЯТ ДА НЕ ЗАБРАВЯ, че везните се кандилкат... Ако не скочи навреме, за да отстъпи на някой друг, може да се озове долу с трясък...

 

 

17.07.2016 г. 22,03 ч.

 

НОВИ КОСМИЧНИ ТЕЧЕНИЯ. 1919 г.: ПРОГНОЗА ЗА ОЩЕ ВОЙНИ И НЕЩАСТИЯ 29.VI.1919, беседа "Старият книжник", СИЖ3-2, ПДП'29:223 „Когато вървите по посока на течението, то ще ви способства, но ако вървите против течението, то ще ви противодейства, защото вървите в разрез с него. Съвременната европейска култура е попаднала в разрез с това течение и се мъчи да си пробие път. Вследствие на това се води една упорита борба, в която ще паднат много жертви. Колко жертви ще паднат - дали един, два или повече милиона, това е безразлично за природата. Казвам, че това е безразлично за природата, защото за нея са безразлични нашите играчки. Когато ние създаваме градове, правим къщи и храмове, мислим, че това е култура, но природата не иска да знае за тази наша култура - в един момент тя може да я разруши. За всички наши дори най-фини материи природата е създала молците и праха, които ги разрушават. Вън от това, тя е създала много вредни елементи, които постоянно рушат нашия организъм. Сегашните хора може да се уподобят на гъсеници, които всичко опустошават.

НИЕ РУШИМ ОРГАНИЗМА НА ПРИРОДАТА с минна дейност, войни, атомни и други взривове, каменни и други кариери, технотронен ад, урбанистика, поголовна сеч, коситби, производства, робски труд, касапници, животновъдство, лов, риболов, пожари, транспорт, ракети и спътници, ваксинации, метеорологични и тектонични войни – и какво ли още не. Така че Природата няма как да не ни се съпротивлява със всичка сила – „кръв за кръв”!

 

 

17.07.2016 г. 23,34 ч.

 

ЕДИН МАСОВ ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА СОНДИРАНЕ НА АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ. Начало: 18 ЮЛИ 2016 г. Това е важно начинание, понеже до този момент сверяването на отпечатаните лекции и беседи на Учителя Беинса Дуно с Акаша е било приоритет само на отделни Посветени от VIII Пентгрално Посвещение нагоре. От днес се призовават всички други, които виждат и чуват в Акаша, да се включат в един общонароден експеримент. Първа задача: ИМА ЛИ ВМЕТНАТИ ДУМИ в следните откъси от беседата "Старият книжник", 29.VI.1919, СИЖ3-2, ПДП'29:229-230 – ДУМИ, КОИТО УЧИТЕЛЯТ НЕ ГИ Е КАЗАЛ, А ГИ Е ДОБАВИЛ СТЕНОГРАФЪТ ИЛИ РЕДАКТОРЪТ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ПЪРВОТО И ВТОРОТО ИЗДАНИЕ ОТ 1920 И ОТ 1929 Г. СА ЕДНАКВИ И МИНАВАТ ЗА АВТЕНТИЧНИ:

„Американците са напреднали в разбирането на тези закони (скритите Христови закони – б.м.). Например, когато ще встъпват в брак, те не пращат сватове, които да им уреждат работата, а пращат младите при някой френолог, за да ги изследва и да се произнесе могат ли те да живеят и да встъпят в брак. След това ги пращат при някой физиономист, после при някой астролог - и ако всички сведения се схождат в благоприятен за тях смисъл, те встъпват в брак и образуват една щастлива двойка. Тъй че, когато хората се женят, центровете на техните мозъци трябва да имат известно отношение. Ако между центровете на женския и мъжкия ум не става правилно преплитане на енергиите, непременно ще се образува едно нервно състояние. Причината за това е, че от едната или от другата страна остава излишна енергия и тя произвежда злото. Затова жена, която е недоволна от своя мъж, нека потърси друг мъж, в когото да вложи, да пласира своята излишна енергия и по този начин да стане обмяна, за да няма загуба. Но това трябва да стане по един духовен начин между тези двама души - и така, като вложат излишната си енергия, да възстановят хармонията помежду си. Като не разбира положението на жена си, мъжът ú казва: "Не може да имаш приятелски връзки с друг мъж!" - и започват разправиите и раздорите. По същия начин постъпва и жената с мъжа си, когато той, за да вложи своята излишна духовна енергия, търси друга, по-възвишена жена извън семейството, с която би могъл да влезе в духовно общение. Започват и двамата по стария начин на разправии.” Пак там, стр.231: "Ако мъжът има излишна енергия, нека я пласира в друга жена, но разумно; ако пък жената има излишна енергия, нека я пласира в друг мъж, но достойно и разумно. Необходимо е да става навсякъде духовна обмяна, за да има растене, мир и хармония. Българите знаят този начин на обмяна на енергиите и затова правят сборове. Събират се хората от 10-20 села и там се кръстосват: споделят, изразходват своята излишна енергия и така се лекуват. Аз бих желал българите да се върнат към старите народни обичаи, които са почивали на много важни психологически закони и имат добри резултати. Някой път си казвам: "Защо ли разчоплям болните места на хората, та по този начин да си създавам неприятели?..."

ОСНОВАНИЕТО ДА СЕ СЪМНЯВАМЕ В АВТЕНТИЧНОСТТА ДОРИ НА ИЗДАНИЯ НА БЕСЕДИ, ОТПЕЧАТАНИ ДОКАТО УЧИТЕЛЯТ Е БИЛ ФИЗИЧЕСКИ НА ЗЕМЯТА, произтича от сериозните разлики в една и съща беседа при някои различни издания. В случая НЯМА разлики във фототипните издания на тази беседа, но Учителят нееднократно изказва недоволство от начина на стенографиране, дешифриране и редактиране на беседите Му. Твърди се, че преди отпечатване всичко е минавало за последна редакция през Него, но някои от стенографите, които познавахме, казваха че Той не винаги е успявал да прави това или е имал особени причини да не преглежда всичко. От една страна е давал голяма свобода за редактиране и даже съкращаване и стилистично адаптиране на беседите, от друга понякога с огорчение казва, че ако Той лично би се заел да дешифрира беседите като стенограф, те биха имали друг вид и хората нямало да заспиват, като ги слушат или четат... Казва буквално, че след 2000 години хората ще имат друга култура и ще изнесат Словото на Христа в оригинал.

МОЛЯ ОТГОВОРИТЕ ДА НЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ ВЕДНАГА В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО, ЗА ДА НЯМА ВЗАИМНО ПОВЛИЯВАНЕ И ЗА ДА НЕ СЕ РАЗГОРИ ТОЧНО ТУК НЕУПРАВЛЯЕМА ДИСКУСИЯ ПО ТАЗИ МНОГО СПЕЦИАЛНА ТЕМА - ПИШЕТЕ МИ ПЪРВО В ЛИЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ. СЛЕД КАТО АНАЛИЗИРАМ И СРАВНЯ ВСИЧКИ, ЩЕ ГИ ИЗНЕСА ПУБЛИЧНО, СЪС СЪОТВЕТНИТЕ СТАТИСТИКИ И ИЗВОДИ. КОЙТО НЕ ИСКА ДА СИ КАЗВА ИМЕТО, ДА КАЖЕ ПСЕВДОНИМ. ПРИДУПРЕЖДАВАМ, ЧЕ КОЙТО НЕ СПАЗИ ТОВА, ЩЕ ИЗТРИЯ РЕПЛИКАТА МУ И ЩЕ Я ЗАПАЗЯ ВРЕМЕННО В СКРИТ ФАЙЛ.

Дори и да няма привнесени думи, желателно е да си припомним някои от тезите в Словото за разширение на понятието „дух” и в защита на плътта. Антитезите за нея не са малко, защото Истината говори обемно, но синтезите обясняват в кои случаи плътта е от дявола, в кои е човешка, ангелска или божествена. В първия случай определенията не съвпадат напълно с клерикалните и други традиционни разбирания. Едно от главните определения за адската плът е, че тя иска да се храни с плътта, нервите и сърцата на съществата – не само в буквалния смисъл, което важи само за натуралните месоядци и човекоядци. Главният грях на плътта е желанието й да притежава нещо или някого само за себе си.

„Плътта е един свят за проявление на духа. Ако онзи грънчар няма кал, от какво ще прави грънци? Или тухларят от какво ще прави тухлите си, ако няма кал? Ако искаш да бъдеш земеделец и нямаш житни зърна, какво ще сееш? Ако нямаш семенцата на плодните дървета, с какво ще сееш в градината си? (9.VI.1940, „Животът”)

„Сега този стих казва: „Въплътен човек.“ Хубостта на живота е там: да се въплъти.” 1 1 юни 1941, „Стана плът”) „Под думата „раждане“ подразбираме човек, комуто се дават възможности да влезе и да изучава света по който и да е начин. Някой, който е по плът роден, плътски ще изучава света. Не е лошо да си роден по плът, не е лошо да си роден по Дух. Най-първо трябва да се родиш по плът, после – по Дух и да изучаваш света от две становища. Плътският живот е добър.

„Плът“ значи по-гъста материя. „Духовно“ значи материя, която се движи, пълна с енергия.” (13.VI.1943, „Да се родите изново”)

„Човек със своята мисъл вдишва в себе си чрез умственото си тяло. А пък когато чувствуваш, ти вдишваш с астралното си тяло. А пък на физическото поле, човек вдишва чрез своята плът.” (27 юни 1934, Дишането и вътрешният живот”)

„Като говорят за плът, казват: „То е в плът облечен.“ С каквото и да е облечен, казва: „Да я няма тази плът.“ Ако искаш без плът, какво търсиш на земята? Като дойдеш на земята какво търсиш, земята е място на плът. (11 май 1941,” Едно ти недостига”)

 

 

18.07.2016 г. 10,35 ч.

 

ЩО Е СЛОВО БОЖИЕ? СЛОВОТО БОЖИЕ НЕ Е САМО В ОТПЕЧАТАНИТЕ И ПУБЛИКУВАНИТЕ ТЕКСТОВЕ, И ТО ПРОБЛЕМНО. ЕТО КАКВО Е СЛОВО БОЖИЕ, СПОРЕД УЧИТЕЛЯ: „Великото в живота на всеки духовен човек, това е разумното разбиране на Словото Божие. Под „Слово Божие“ подразбирам всичко онова, което ни се открива и във видимия, и в невидимия свят: това, което се открива на сърцето ни, на ума ни, на душата ни, на духа ни.” (25 август 1926, „Имената ви са записани”) ЩО Е БРАТСТВО? ИМА ЛИ БРАТСТВО НА ЗЕМЯТА? КАКВО ЗНАЧИ ДА ИМАШ СВЕТЕЩА ЗВЕЗДА НА ЧЕЛОТО? ПОЗНАВАМЕ ЛИ ТАКИВА ХОРА? ОЩЕ ОТ СЪЩАТА БЕСЕДА: „Такива промени стават и в религиозния живот на хората. Като влязат в някое ново религиозно общество, те казват: „Тези хора тук са толкова възвишени, толкова благородни, между тях ще живея!“. Но след като поживеят една година между тях, казват: „Това не са хора, това са вълци, лицемери, ще бягам от тях!“ - Че как? Да не мислите, че светии ще срещнете на земята? Светиите не живеят между вас, те живеят другаде някъде. Тук те само се проявяват.  Та казвам: трябва да знаете, че никой не живее сам със себе си, никой не е самостоятелен. Вие сте център, където се срещат не само хиляда, не и 10,000, но милиони духове. Вие сте поле, където те работят. И някой път, като надойдат много от тези духове, вие заприличвате на една нива, за която мнозина спорят. Един от тях иска да оре, и друг иска да оре... Започват да орат, но по едно време спират работата, започват да се карат – става побой, кавга, разправия. Вие се чудите на това, което става, и казвате: „В мен става нещо страшно, главата ми ще се пръсне!“ Казвам: ДУХОВЕТЕ се карат в тебе за твоята глава. Ако успеят лошите духове да те завладеят, нещата се обръщат с дъното нагоре. Ако пък духовете разрешат въпросите добре, работата върви напред, ти слагаш ред и порядък във всичко и в тебе настава мир и съгласие. И така, казва Христос: „Недейте се радва, че духовете се покоряват вам, а радвайте се повече, защото имената ваши са записани на небесата“. Духовете се покоряват, но само временно, защото и те са интелигентни. Те се покоряват, докато намерят във вас някоя най-малка слабост. Намерят ли такава, те веднага ви завладяват и се проявяват така, както си искат. Виждали ли сте, как се борят борците-пехливани? Като се борят дълго време, един от тях надвива и остава отгоре. Ако той не внимава, ако не бъде буден, победеният се окопитва и първият няма да усети как ще се намери отново на гърба си и ще загуби победата. Значи, победата му е била само фиктивна. Турците имат една поговорка: „Като викаш духовете, лесно идват, лесно ти се подчиняват; но като дойде ред да ги изгониш, зор виждаш тогава“.

Вие, окултните ученици в България, трябва да дадете един пример - ако не на съвършенство, то поне на издръжливост, на храброст, на самоотричане. И при това, като ви обиждат, да можете да издържате. Като дойде отчаянието във вас, да не се отчайвате. Като дойде маловерието във вас, да не се обезверявате. Искам да бъдете образци на една жива вяра. Никога не изгубвайте вярата си! Защото ние не гледаме на вас какви сте сега, но гледаме какви трябва да бъдете след 5, 10, 22 години. И тогава, който ви срещне, да каже: „Ето една наука, която променя хората!“ Всички вие трябва да се подмладявате всеки момент, да развивате най-хубави мисли и чувства. Вие трябва да бъдете образци във всяко отношение. ТОВА е желанието на Бога. Като отидете при Бога, Той ще даде на всеки определеното място и вие ще работите за Него. Не мислете, че като отидете при Бога, цял ден ще пеете, ще свирите и ще почивате. - Не, отидете ли при Бога, вие може да поседите там ден, два, три, месец, може и година, но веднага след това ще ви сложат на работа, ще ви дадат да управлявате нещо. Вие трябва да се приготвите за една велика служба в Царството Божие. Казва Христос: „Радвайте се, че вашите имена са записани на небето!“

Сега ви пожелавам имената ви да бъдат записани горе! По-добро нещо от това има ли? Следващата година, като се срещнем, ще ви питам: : „Получихте ли по едно писмо?...” - И желая на всички, без изключение, да получите по едно писмо! Ако се яви едно изключение, всички заедно ще помагате на този брат или сестра и тяхното име да се запише на небето. Всички сте призвани в Бога, няма отмяна! Но всички трябва да се учим. Който знае малко, трябва да се учи от другите. Смирение трябва да има у всички ви! Изслушвайте се, като говорите. Вие трябва да дадете образец за едно бъдещо възпитание, та който ви види, да знае, че у вас има едно божествено възпитание, една вътрешна дисциплина, на която се подчинявате. Вие трябва да се подчинявате не на външна заповед, а на една вътрешна заповед. Като кажем: „Всички на работа“ – да ЗАПОЧНЕМ работа. Като се каже: „Пейте“ – да пеем. „Яжте“ – да ядем. Каквото и да се каже, каквото и да се изпълни, всичко да излиза дълбоко от душата ви. И като срещнете един такъв брат, ще видите, че на челото му има една светеща звезда. Това е един признак, че неговото име е записано горе. И Христос, като дойдѐ на земята, една звезда се появи. Звездата предсказа Неговото раждане. Всякога, когато се ражда един велик човек, на небето се появява една светла звезда. Аз искам всички вие да видите тази звезда. Звездата, която се появи за Христос, да се яви и за вас! Тя е Божествена, разумна звезда, която носи Новото Учение и всички Божии блага. Тя е звезда, с която идват Божиите ангели. Тя е звезда, с която Божият Дух раздава всички дарби и способности, от които както вие, така и всички останали хора се нуждаят. И за в бъдеще ние имаме нужда да заработи в нас великият свят Божи Дух, Който разбира всички закони, които Бог е поставил. Тогава всичко ще върви в ред и порядък. Само така ще може във вас да се внесе новото и да почувствате всички едно вътрешно съвземане и преминаване от временния живот на смъртта към вечния живот на безсмъртието. „Радвайте се, че вашите имена са записани на небето!“

 

 

18.07.2016 г. 22,09 ч.

 

КОГА МОЖЕ ДА НЕ ИЗПЪЛНИМ ОБЕЩАНИЕ 29.VI.1919, беседа "Старият книжник", СИЖ3-2, ПДП'29:233 „Ако /някои/ си дадат обещание да се оженят, но тяхното обещание се окаже глупаво, те НЕ ТРЯБВА да турят в изпълнение този договор. Желанието да удържим някое обещание, което не трябва да се изпълни, е продиктувано от ЧЕСТОЛЮБИЕТО на някой „честен” човек. Честен човек е обаче само този, който мисли и действа ПРАВИЛНО.”

Евгений Евтушенко ПРИБЪРЗАНОСТТА - МОДЕРНА ЧУМА

Прибъраността - модерна чума - ни кара да се давим в пот, та за едната „честна дума” да падаме в проклет цайтнот.

Все от вратата – за краката... И те оженват като поп...  В галоп - халката във реката,  и после каеш се в галоп...

Но ти поне веднъж сепни се - пред тебе водопад бучи! Цвили, Жребецо, изправи се - копита имаш със очи!

И като паметник на слога стани гранит! Защо си мъж? И взри се. Ако не във Бога поне в сърцето си веднъж.

Ослушай се поне замалко: пред влаковия страшен вик, разбрал, че стадото е жалко, а спрелият се е велик.

Изритай всяка измет тленна, спомни си звездния елей - и нерешителност свещена в нозете си оловно влей.

Сдържаността е дивна сила  когато пропаст доловиш и към Харибда или Сцила не се решаваш да вървиш.

Сърца и трупове не мачкай! Дотука! Спри! Мини в обход.  Самия шанс да спреш във здрача не го взривявай с глупав ход.

ДИВАК-хирург! Изтръгна много сърца на живо без балсам. О, спри се, дух, забравил Бога - по себе си ти крачиш сам!

Когато гордост или злоба душата ти до смърт гнети, не вкарвай някой пак във гроба с куршум или със слово ти!

Когато сляпото безумие Започне пак да ни мори замри във калта, зъл куршуме,  и бомбо в въздуха, замри!

О ти, човешка същност свята! В молитвен унес затрепти - и сред разпада и разврата възпри ни ти, възпри ни ти!

Превод: 18.7.2016 г. 21:35:09

 

19.07.2016 г. 11,38 ч.

 

СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ЗА ТРИ ГЛАВНИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯ. 29.VI.1919, беседа "Старият книжник", СИЖ3-2, ПДП'29:234 „Когато усетите някакво неразположение в СТОМАХА си, това показва, че между хората около вас има някаква дисхармония. Когато усетите някаква тежест в дробовете си, това показва, че сте в дисхармония със СЪРЦАТА на другите. Усетите ли някакво стягане В ГЛАВАТА СИ, това показва, че сте в дисхармония с МИСЛИТЕ на окръжаващите.” ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ПЕНТАГРАМА, изменен от Учителя в началото на миналия век, и чрез ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НИ. Тук пентаграмът е според описанието му в отпечатаните беседи за жени.

ВИЖДАЛИ СМЕ ПО УЛИЦИТЕ хора с явни душевни отклонения, които ходят мръсни и дрипави и някои денонощно носят торби с боклуци, с които не могат да се разделят. Такива „ценни” боклуци те държат с десетилетия и в домовете си. Паралелът с трите вида неразположения при душевно здрави и външно чисти хора може да изглежда некрасив, но в очите на ангелите ние сме точно такива или изглеждаме даже по-зле, АКО СМЕ В ОБСЕГА НА АУРИТЕ НА ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ ХОРА с по-ниска или несъвместима еволюция. Понякога Словото обяснява, че „добрите” и „лошите” не случайно са обвързани от Съдбата неразделимо и че така разплащаме карми и имаме шансове да изработим важни качества и добродетели. Проблемът е в това, че НЕ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СА ТАКИВА – че има обратни случаи, в които Небето иска от нас да проявим основни качества на ДУХА: живеене сам, съпротива срещу обсебители, ликвидиране на битовия, емоционалния и социалния мазохизъм, осъзнаване на разрушителните и фатални следствия от милозливостта, инертността и прословутото „чувство за дълг”. Повечето хора от този тип не знаят, че спират еволюцията на околните, сабствената си еволюция и еволюцията на животните, за които се грижат. За някои хора чувството за дълг е божествено, САМО КОГАТО Е ПОД СТРОГ КОНТРОЛ И НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО СЛЕД ДЪЛГА КЪМ БОГА, КЪМ СРОДНИТЕ ДУШИ И КЪМ НАШАТА СОБСТВЕНА ИНДИВИДУАЛНА ДУША. В Школата на Бога това касае собено строго учениците от Специалния клас. При тях важи субординацията „любов към Бога > любов към себе си > любов към ближния > любов към близките и симпатиите > любов към животните”. При това, всяка следваща е йерархично съподчинена по правилото „АКО ОСТАНЕ ВРЕМЕ”. Тук няма да се изреждат комбинациите на тия видове любов и начини на живот при хората от Общия клас, оглашените, „новозаветните”, „старозаветните”, „езичниците” и т.н. Още по-интересно е какви са изискванията и фактите относно конкретните субординации при всеки отделен вид на хората от петте степени на светския човек и петте посвещения на Ученика, според науката пентаграмика. Това е огромна тема, която се изучава на живо в самия живот във „ВЕЛИКОТО УЧИЛИЩЕ НА ЖИВОТА” (трите букви В, У, Ж в пентаграма на ВВББ), а от Посветените над VIII ранг – нощем и горе в Школата. Защо при истинския, коригирания от самия наш Учител още в началото на миналия век пентаграм буквата Ж е отгоре, а В и У отдолу, това е фундаментална тема, от която зависи преминаването ни в Новата земя и Новото Небе. Тук засега може да си припомним само още примера от Учителя за минусите на коня и плюсовете на вълка. Домашният кон, за разлика от дивия, и да прегризе случайно въжето си или да остане развързан в яхъра, няма да излезе, понеже го държи ПСИХИЧЕСКА верига и затова чувството му за истински живот и свобода е унищожено. Той се задоволява със сено и слама, а днес и с отровните добавки. Вълкът, лисицата прегризват крака си, но излизат от капана и остават живи. Конят-роб си мисли, че е жив, но всъщност е психически умрял.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СЪЩАТА БЕСЕДА от 29.VI.1919, СИЖ3-2, ПДП'29:234: "Когато си в стаята и си неразположен, излез вън да промениш мястото си, а с това ще се измени и състоянието ти. Попаднеш ли в едно общество и почувстваш скука, излез оттам и иди на някой събор или хоро и не мисли, че хората са лоши. Казвате: "Религиозни хора сме, не е по Бога това, да се заловим на хоро..." - Ами когато дойде лекарят с една губерка, когато те накара да вземеш хинин, когато режеш месо за кюфтета, когато мъжът и жената се карат - това по Бога ли е?..."

Лекуването с Пентаграма може да се провежда с директното му присъствие в стаята, където живеем, но преди всичко с осъзнаването къде се намираме в еволюцията според неговата наука и чрез съответното пренареждане на приоритетите ни в живота.

 

 

19.07.2016 г. 14,19 ч.

 

ИМА ЛИ ПО-ВАЖНА НАУКА? 29.VI.1919, беседа "Старият книжник", СИЖ3-2, ПДП'29:235 “ТОВА е бъдещата наука: да се даде свобода на човешкия ум, мисъл, чувства и воля.”

 

 

19.07.2016 г. 16,10 ч.

 

ДРЕХИ И КЪЩИ – КОЙ ДА НИ ГИ ПРАВИ? 29.VI.1919, беседа "Старият книжник", СИЖ3-2, ПДП'29:236 -237 „Като се знае всичко това /френологичните и физиогномичните мерки на Новия Човек - б.м./, ще можеме да избираме и какви хора да ни шият дрехи или да правят обуща и др. Има хора, на които енергията е много тягостна и затова на такива хора не бих дал да ми шият дрехи. Такава дреха ще създаде лоши настроения у този, който я носи. Има хора, които, както градят къща, оставят в нея най-лоши мисли и чувства, затова всички, които живеят в нея, умират. Учител или свещеник, който има такива мисли, не бих го пуснал в къщата си и не бих му позволил да чете молитви.”

ПОЗНАВАХ ДВАМАТА ШИВАЧИ НА УЧИТЕЛЯ. Единият ми уши костюм за абитуриентската вечер през 1960 г. – по моя молба, точно по модела на костюмите, които е правил на Учителя. Беше все още на земята – един изключително благ човек! В този костюм се чувствах като на небето. Още го пазя – може да го постегна и пак да го нося след... 56 години...  Не е без значение да сме познавали хора, които са се докосвали до Учителя. И в момента живея с такъв човек – не Го е докосвал пряко, но го е видял от 3 метра и Учителят специално е свалил пчеларската си маска, за да го поздрави. Да влезе образът на жив Учител през очите ни, това е тотално преобразяване на умственото и менталното ни тяло – завинаги! А прякото докосване преобразява материята на вещественото и етерното ни тяло, подпалва Втори Лъч над главата ни и пробужда едно ново тяло, наречено „мюонно”. Ето защо е тъй важен общият живот на една територия с Учителя, когато е в плът на земята, и с Птици от Ятото Му - минимум 25 години. ЕДНО докосване и виждане преобразява вселени, но общият живот прави човека Ученик и го учи на Летене и Гнездене. Който не иска да бъде Ученик, той може да си живее и сам или със смъртни. За тези, на които е определено да имат поколение – физическо или на други полета, - важи и изречението непосредствено преди включената мисъл: „Та като имаме всички тия данни, ние ще можем да създаваме добри хора.” В далечно бъдеще хиляди души и сърца с висок идеал ще идват не само от края на земята, но и от края на вселената, за да се запознаят с такива хора. Днешното човечество не е особено претенциозно кой с кого живее, кой до кого се докосва. Другият шивач на Учителя – Атанас Минчев - ми беше колега в музикалното училише в Широка Лъка през 1973/74 година – учител по гъдулка. Бяхме големи приятели. Освен душевно, сияеше от чистота и в бита си. Имаше в коридора на родопската къща поне 10 чифта обувки, винаги идеално подредени, изчистени и излъскани... Ето фрагменти от неговите спомени: „Още на младини в пансиона в гр. Варна аз усвоих шиваческата професия. Моят чичо от Белгия непрекъснато ми пишеше: „Атанасе, извън твоята музикална диплома трябва да научиш един занаят: „обущар ли, шивач ли, бръснар ли, но трябва да го имаш. Тука в тоя запад човек трябва да знае нещо конкретно“. И аз се изучих за шивач и можех да шия дрехи. Един ден, тук на Изгрева, след като бях станал любимец покрай Учителя, ме среща Ганка Парлапанова, която беше шивачка по професия и ми казва: „Атанасе, Учителят спомена твоето име, че трябва да вземеш участие в някаква Негова дейност!“ Отвръщам: „Добре, с удоволствие, но не аз знаех, че трябва да се намеся активно. Аз ще Му ушия един бял костюм на Учителя“. Съобщавам на Учителя за моето намерение и Той го одобрява. Купувам бял плат и след това вземам мярка на Учителя със сантиметъра. Започвам да го разкроявам и да го шия. Това става в трапезарията. За да бъда повече и повече в близост с Учителя, правих Му няколко проби, още няколко проби, за да бъда повече и по-често с Него. Той обуваше новите панталони. Аз ги мерих така отгоре. Аз Му мерих сакото и го пробвах отгоре. Правеше ми голямо впечатление, че този човек, който бе на голяма възраст над 75 години, беше абсолютно чист в облеклото си. Долното облекло - бяла фланелка, бяло бельо, просто с аромат на цвете. Миришеше на цвете, а не на човек, а камо ли на възрастен човек. Правеше впечатление на абсолютно стерилен, чист и естет човек. В облеклото и в обличането Му имаше порядък, непознат за мен. И това нещо като качество аз го придобих от Него и намирам, че това нещо е равно на молитва, да бъде човек чист и да бъде на „ти“ с чистотата. По-късно ми разказваха онзи случай, когато един брат попитал Учителя с каква ли една дума може да се изрази цялото Негово учение. Той отговорил: „Чистота!“ Но онзи брат не проумял нищо, а Учителят забелязал това и добавил: „Чистота в мисли, чистота в чувства и чистота в действията!“ Аз бях свидетел да видя и да опозная чистотата на Учителя, така както я виждах, чувах и наблюдавах делата Му и тези дела аз се опитвам сега да ви ги опиша като дела дошли от един свят на Чистотата, идващ чрез Виделината на Словото Му.”

Във връзка с цитирания откъс от беседата, мога да разкажа за случаи на разболяване и на измиране на цели родове, които са живели в лоша къща. И обратното - какво става, когато си в къща, правена от добри хора и в която са живели добри хора.

 

 

19.07.2016 г. 17,07 ч.

 

ХОЛЕРИЦИТЕ ДА НЕ СЕ ОБЕЗСЪРЧАВАТ – И ЗА ТЯХ ИМА ИЗХОД... Ако животът им досега е бил само на педали, вечно тревожен и по системата „да му види подгърбието път” и „шило в торба не стои”, слабостта им може да се компенсира с живот с магнетични хора и повече застояване при тях.  29.VI.1919, беседа "Старият книжник", СИЖ3-2, ПДП'29:237: „Ако домакинята на къщата се е демагнетизирала, ще има само разстройства в къщата - мъжът ще трябва да пазари една здрава, жизнена слугиня, която да върши всичката домашна работа, а жена си да изпрати на курорт, докато възстанови силите си. Никога не поставяйте нервен, сух човек да ви готви, а поставяйте за тази работа пълен, здрав, весел човек. Старият българин, който има много снахи, казва: "Искам най-младата снаха да ми омеси хляб". Защо? - Той знае защо иска от младата снаха хляб. Снахата, като меси хляба, ще внесе своята жива енергия в него и ще го обгърне с хубави мисли. Тъй че, когато момъкът се жени за някоя суха мома, да знае, че няма да излезе нищо. Аналогията е същата и в духовния свят. Хора, които са много сухи, нямат онова възвишено духовно разбиране, не са от божествения свят по простата причина, че съдържат много киселини, от които се проявява чрезмерна активност. А пълните са като основа. Сухите са активни, а пълните – пасивни Мъже и жени, които се женят, не трябва да имат еднакъв темперамент, еднакъв мозък, пръстите и носовете им не трябва да бъдат еднакви.... Ако пръстите на мъжа са по-дълги, на жената трябва да са по-къси. Когато избирате слугиня, ще гледате да съществуват същите отношения между господарката и нея. Всеки човек е роден за известна работа, която ще отговаря на това, с което се заема.”

 

 

19.07.2016 г. 18,18 ч.

 

СЪРЦЕБИЕНЕ 29.VI.1919, беседа "Старият книжник", СИЖ3-2, ПДП'29:238 ”Ако усещаш сърцебиене, това показва, че в твоите чувства има някакво раздвояване. Тури повече любов в сърцето си, пусни свободно чувствата си - сърцебиенето ще изчезне. Ограничението на чувствата предизвиква известна промяна в мозъка, мозъкът - в кръвообръщението, кръвообръщението - в стомаха и т.н. Сърцебиенето е резултат на борба между две чувства."

 

 

20.07.2016 г. 09,45 ч.

 

ВИСШ ПИЛОТАЖ В СЛОВОТО – КОЙ МОЖЕ ДА ГО РАЗБЕРЕ? - Синът не бил ПРОЯВЛЕНИЕ на Отца, а те били в постоянни вариации, пермутации и комбинации... 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2, ПДП'29:244 „Не си бъркайте умовете с онези философско-богословски заключения, които казват, че Синът е ПРОЯВЛЕНИЕ на Отца. То е, според моето схващане, едно криво определение /.../, защото, ако Синът е ПРОЯВЛЕНИЕ, това е една сянка. Да се прояви нещо, то е ВЪНШНАТА страна, а Синът е нещо ПОВЕЧЕ от проявление. Сърцето не може да бъде проявление на ума, нито умът - проявление на сърцето. Те могат ДА СИ СЪДЕЙСТВАТ в проявленията, но това са вариации, пермутации и комбинации - нареждания, размествания и съчетания. Някои казват, че всички хора са еднакви. - Не са всички еднакви! Някои образуват група от вариации, други - от пермутации, а трети от комбинации."

 

 

21.07.2016 г. 15,06 ч.

  

„КОЛКОТО И ДА СЕ ПРЕРАЖДАТ, СТАРИТЕ ПРОРОЦИ НЕ ОБИЧАТ СЪРЦЕТО 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2, ПДП'29:246 „Никога не казвайте, че сърцето ви е покварено! /.../ Това са само философски твърдения на пророците. /.../ Ако сърцето беше покварено, ако то не струваше нищо, Бог никога не би казал: "Сине Мой, дай Ми сърцето си!". Той не казва: "Дай Ми живота си". Трябва да го дадеш на БОГА, за да те научи на великата истина, че твоето сърце е нещо възвишено и благородно, че в него се крият източниците на твоя сегашен и бъдещ живот.

 

 

21.07.2016 г. 15,56 ч.

 

СЪВЪРШЕНО ПОТРЕСАВАЩИ СКУЛПТУРИ във Вигеланд-парк в Осло. Густав Вигеланд (1869-1943) е преживял невъобразими душевни страдания и е съпреживявал интимното насилие и робство както почти никой друг на тази планета. А толкова много е копнеел за съвършена любов и хармония!

 

БЕЗОТГОВОРНИТЕ МИРИШАТ 16 декември 1934, из беседата „В Ниневия”: "Разбираш ли, приятелю, защо обръщам внимание на твоите погрешки? - Твоите погрешки и престъпления миришат като тази /умряла/ коза. Те се отразяват вредно не само на тебе, но и на твоите ближни. И така, помнете, че неразумният живот на един човек се отразява вредно върху всички хора. ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ БЕЗОТГОВОРНО! Той носи отговорност за своите добри и лоши мисли, чувства и постъпки. Каквото прави човек, това се отразява и върху неговите ближни. Като знае отговорността, която носи за постъпките си, човек трябва да живее добре. Добрият живот носи здраве. Като се приближите до човек, който живее добре, от тялото му се отделя особено ухание, особен нектар, подобен на този, който цветята отделят. Уханието, което лъха от здравия човек, надминава аромата на всички познати нам цветя. Каже ли човек за себе си, че е добър, нека се помирише. Ако от него лъха благоухание, той е добър човек. Не усети ли такова благоухание, да знае, че не е добър, не е развил още в себе си качества, които издават ухание. Когато искат да кажат за някой човек, че не е добър, българите си служат с поговорката: „Който го помирише, носът му капва“.

 

 

21.07.2016 г. 20,58 г.

 

 

КЪДЕ ЛИ Е СЕ Е ОТНЕСЪЛ В МОМЕНТА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОКРАЙ НЕГО ИМА СТОТИЦИ ХОРА НА МОЛИТВЕНИЯ ВРЪХ? 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2, ПДП'29:249 „Светлината е качество на Мъдростта, а топлината - качество на Любовта, неотделна от последната. Обаче не тази топлина, която усещаме. Вие често пъти усещате неприятните вибрации на топлината. Когато имате опитността на един мистик - да изпаднете в екстаз, - само при такова състояние вие можете да опитате тази вътрешна божествена топлина - качеството на Любовта. Такава топлина може да разтопи и пречисти всичко. Трябва да повишите вашата топлина не според целзиевия термометър, но като изучите алхимията и проучите вибрациите на тази топлина. Тя е толкова интинзивна, че всички нечистотии, които смущават живота ви, веднага ще се пречистят. Това можете да постигнете като изпъдите съмнението от вашето сърце и от вашия ум.

 

 

21.07.2016 г. 21,27 ч.

 

 ВАЖНОТО 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2, ПДП'29:248 „Важното е за какво е дошъл човек на Земята; имате ли душа или нямате; имате ли ум или нямате; имате ли сърце - и в съгласие ли са вашите сърца и вашите умове.”

 

 

 

22.07.2016 г. 05,16 ч.

 

ОТНОВО ВИГЕЛАНД. Който си представи нещо друго, освен идеята за Божественото, когато гледа този монумент в Норвегия, просто в сегашния му живот никой повече няма да може да му помогне – даже Бог.

ГРАМАДНО МНОЗИНСТВО ХОРА! 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2, ПДП'29:249 „Най-първо на ВАС говоря, но под това "на вас" подразбирам туй грамадно мнозинство хора, защото всеки човек е колективно същество от милиони и милиони души заедно. Всички тия души са разумни и слушат тази беседа. Разбирате ли? Даже някой път забелязвам, че вашите очи по-добре ме разбират, отколкото вашите мозъци. Най-схватливи в света са очите. Като погледнеш един човек, по очите ще забележиш дали те разбира или не. Когато не те разбира, очите му са мътни - "Ахмед бурада, акъл дишарда" - както казват турците... Т.е. „Ахмед е тука, но умът му го няма...”. Когато човек ви разбира, вие виждате неговия проницателен поглед фиксиран и долавяте, че той разбира всичко и че има връзка с отношенията на нещата. Всеки от вас знае туй. Мнозина казват: "Аз го усещам..." - Хубаво, но трябва да го доловиш и с ума си.”

 

 

22.07.2016 г. 11,19 ч.

 

ЛИПСАТА НА МИР И РАДОСТ – СЛУЖЕНЕ НА СЕБЕ СИ. 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2 ПДП'29:255 „Някои казват: "Искам да бъда добър". - КРИВ път си хванал - никога няма да бъдеш добър, ако не вършиш волята Божия. Ти може да си добър, но като не вършиш Волята Божия, ти си лош. Съвременните хора трябва да решат да вършат Волята Божия в пълния смисъл на думата, а не тъй, както я разбират, защото това, което те вършат, не е Волята Божия, а служене НА СЕБЕ СИ. Да изпълняваме Волята Божия значи да почувстваме единство с БОГА. Тогава ни обгръща радост и гледаме на всички хора тихо и спокойно, защото знаем причините и последствията на техните недостатъци. А ние, когато слугуваме на себе си, не се разбираме - и от това произтича злото в света."

КОЙТО ИЗПЪЛНИ ВОЛЯТА БОЖИЯ да бъде с тези, който му изпраща БОГ, може да очаква само сияйно щастие. Който десетилетия наред служи само на амбицията на астралния си инат да е вторачен само в един обект, неопределен от Бога за него, обикновено години наред се пръска от скръб и мъка. Бог никога няма да ни накара да изпълним волята Му насила, защото иначе няма да е Бог, но ни оставя на последствията от нашия вкус и избор, за да се учим.

 

 

22.07.2016 г. 11,53 ч.

 

ДА ОБИЧАТ ВСИЧКИ 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2 ПДП'29:257 „Богинята, която е слязла от Небето, не прави престъпления. Също и сърцето - вашата вяра, - тази богиня, която е слязла отгоре, не върши престъпления. Следователно, казвам на всички ви: "Вярвайте в сърцето си, вярвайте в ума си! Тогава ще дойдете във второто положение: ще повярвате в душата и духа си, а след това - и в Бога и в Неговия Син. Само така вие ще придобиете истинска философия за разбиране великия закон на Природата". 1.VIII.1940, беседа „Да имате любов”. „Когато хората дойдат до положение да обичат всички, земята ще се превърне на рай.”

 

 

 

22.07.2016 г. 12,10 ч.

 

КАКВО ЩАСТИЕ ДА СМЕ И ГОРЕ, И ДОЛУ с тези, които БОГ иска! 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2 ПДП'29:257 „Софиянци трябва по 4-5 пъти да възлизат на Витоша лятно време, да посетят всички водопади, да възлязат и на Мусала, и на Белмекен. /.../. Екскурзии, екскурзии нагоре по планината! А тези екскурзии са стимул, който ще развие ума и сърцето на човека. Трябва непременно да се изкачвате на високи места. Като казвам "изкачване на високо по планините", употребявам един символ. Който иска да развие своя ум, трябва непременно да се изкачва на високо място. Който иска да развие своето сърце, трябва да слиза на ниски места. И едното, и другото е геройство.”

 

 

 

22.07.2016 г. 13,38 ч.

 

КОЕ Е ВЪТРЕ В НАС, КОЕТО ЗАВИСИ САМО ОТ НАС? 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2 ПДП'29:258 "В Индия един велик Учител, брамин, имал крава, която била толкова красива, че местният княз искал да му я вземе; направил опит да я купи с пари. "Не искам никакви пари" - отговорил браминът. – „Ами да ти дам толкова пари, колкото тежи кравата?..." - " И целия свят да ми дадеш, не си давам кравата". – „Ще я взема насила!" - "Опитай се!" Князът изпратил десет души стражари да му вземат насила кравата, но браминът махнал с ръка и те се прострели на земята. Князът праща хиляда души - браминът пак махва с ръка и те също се прострели. Пратил 20000 души - всички се прострели на земята... Човекът не си давал кравата. Князът се убедил, че този човек е силен, отишъл при него и му станал ученик. Той искал да проучи как браминът е придобил тази тайна сила. Започнал той да живее като него. Проживял хиляда години, опитал се да му вземе кравата, но пак не можал. Прекарал и учил други хиляда години и пак се опитал, но не успял. Прекарал още хиляда години - всичко три хиляди години - и видял, че станал по-силен от брамина, но сега вече си рекъл: "Защо ми е неговата крава - не ми трябва!".  Намерете тази „крава” - тя е ВЪТРЕ във вас - и като я намерите, вие ще имате и млечице, и масло, и всичко - мед и масло ще потече, както се казва.”

КОЕ Е ВЪТРЕ В НАС, КОЕТО ЗАВИСИ САМО ОТ НАС? – Високият Идеал, Високият Вкус – И РЕШЕНИЕТО НИ ДА ГИ ПРИВЕДЕМ В ДЕЙСТВИЕ. Ако не искаме да сме повече нещастни, божествените решения трабва да се привеждат в действие БЕЗ ЗАМИСЛЯНЕ И НЕЗАБАВНО. Без страха, без ината на инерцията и умуванията на ума.

 

 

 

22.07.2016 г. 15,13 ч.

 

СЪБИРАНЕ НА МАННА (картина от Dieric Bouts, 1415-1475)

16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2 ПДП'29:260 „Ние не сме сами на Земята и няма защо да се грижим за своята прехрана - всичко е приготвено още от едно време, когато Господ изведе евреите из Египет и ги прекара през пустинята, даде им манна да ядат и им заповяда всеки ден да събират САМО ЗА ТОЗИ ДЕН. Да не събират за два, освен за събота. Обаче евреите, научени в Египет, който представлява и сегашния свят, не послушали - събирали манна за два дни, но тя се разваляла. И ние, съвременните хора, в стремежа си да трупаме за бъдещето, не даваме дори и най-малка почивка на ума и на сърцето си. Затова всичко в нашия живот се разваля.”

МАННАТА НЕБЕСНА НЕ КАСАЕ САМО ХРАНА. Тя е абсолютно всяко друго благо, което Бог е определил за всяко от децата Му за всеки ден от живота му, за да оцелее и физически, и душевно. Хората без опит, били те религиозни или атеисти, които не вярват в това, не са виновни: те не са имали смелостта и щастието да изпълнят някой ден волята на Бога такава, каквато е, за да влязат в божествения Ханаан – живота на пълното изобилие, включително и на Земята. На тях им звучи фантастично, дори налудничаво твърдението, че Бог ни е осигурил във всяко отношение за всеки ден до края на вечността. Тънкостта е в това, че Бог е възложил на познати и непознати да ни пълнят живота с това изобилие - и те всеки миг са готови на това, стига да им поискаме. Обаче ние сме избрали пътя на изгонените от рая: добиване на хляб и щастие по трудния начин - по системата на ниския критерий, страха и своеглавието. А това означава, че ги търсим от хора и неща, които не са ни определени от Бога. Потънали сме до гуша в надежди, мечти, копнежи и усилия да получим манната си небесна не от Бога и хората Му, а от смъртни – поради невежеството ни и непретенциозния ни вкус.  Има една сърдечна молитва, която работи незабавно и безотказно: „Господи, дай ми хляб и щастие така, както ТИ искаш и както ТИ си решил - от хората и ангелите, които ТИ си ми определил, а не от смъртните, на които аз се надявам. Ще изпълня абсолютно всичко, което Ти искаш от мен, за да помогна на Делото Ти за идване на Царството Божие на земята!” В света има будни хора и ангели, които ни чуват денонощно. Няма начин някой от тях да не ни се откликне незабавно, да не ни донесе насъщните блага на живота. Но ако не идват, то е защото ние не правим първата крачка: ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ ПОИСКА. Първо от БОГА – после от Негов човек. Изключено е да не познаваме такъв - Бог е „заредил” най-малко трима в обсега на нашето ежедневие, които са готови да ни се откликнат като пружини. Само че ние автоматично отхвърляме такава възможност с ума и сърцето си, защото имаме други привързаности и представи. Първо ние самите трябва да помолим познатите ни - или да сме готови да приемем благодатта от непознат. Ако в сърцето и ума ни няма акт на търговия, помощтта идва незабавно. Това е опитано хиляди пъти. Не само земно търговско мислене, но и пазаренето на сърцето и ума - да се подсигурим астрално. Щом съдействме някому за пазарене, купуване и продаване, Бог ни изключва от списъка на благодатта. Тогава сме като всички, които са ИЗЛЕЗЛИ от рая. Не даваме почивка на ума и сърцето си да си отдъхнат от лошия вкус, от подражанията и вторачванията.  Всичко опира до будността на ума да не отхвърля незабавно предложеното от Бога, а поне да има готовност и разум да се запита: „Какво е това?” (една от версиите за произхода на думата „манна”). Ние нямаме смелост дори да зададем този въпрос, а отхвърляме Божието благо безапелационно и автоматично, често с остър лакът. Нашата поговорка „От главата си пати” е същото, което е казано за манната небесна в Корана: „Мы осенили вас облаками и ниспослали манну /.../: «Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас»! Они не были несправедливы по отношению к Нам – они поступали несправедливо лишь по отношению к себе.” — Сура аль-Бакара, аят 57.

 

 

22.07.2016 г. 16,01 ч.

 

ХВЪРЛИ ПРЕД ТЕБ, ЗА ДА ИМА И ПРЕД ТЕБ. Но ако го направиш с тази цел, ще намериш само тръни и бодили – старостта ще срази и теб. 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2 ПДП'29:260-261 „Трябва да се посвети известно време на Бога. Но какво правите вие? - Отивате и си гледате търговията или "работите". И какво се случва? - Изгубите десет пъти повече време! Ще каже някой: "Посочете къде има статистика в света - да установи какво се е случило на ония търговци, които не са изпълнили Закона, и на ония земеделци, които не са постъпили съобразно него?" - Дòйде някой път при търговеца беден човек, който проси - това значи, че Господ иска от човека да посвети известно време и Нему: нека даде нещо, нека му каже блага дума. Но често той казва: "Махни се, имам работа!". Господ тогава пише в Своя тефтер, че еди-кой си не е посветил определеното време Нему. Търговецът постъпи така 3-4 пъти и виждаш - дошла криза, изгубил 100-200 хиляди лева. Взема му Господ, защото не е изпълнил Закона. Със земледелеца, който не изпълнява закона, какво става? - Сее 2-3 години, но нивата не ражда, защото е отказал да посвети един малък момент на Бога. Свещениците пък ще кажат, че човек трябва да посвети на Бога всичкото си време..."

 

ТАКА ЧЕ, НЕ Е САМО ОБИКНОВЕНАТА РАБОТА. Има работа за Бога и на ума, и на сърцето, и на душата и на духа. Бедният Лазар, комуто само кучетата ближели раните, не е само персонаж от евангелската притча. Има милиони бедни и нещастни, които очакват някой да им обърне внимание, да положи в раните им балсам. Като ни прати Бог при такива, ние сме Неговите ангели. Там няма очаквания, пазарене, условия и търгуване. Там даваш на онзи, когото ти изпраща БОГ, не очакваш нищо. Затова пък Бог ще те очаква чрез Свои хора на всеки ъгъл във всеки град и държава, във всеки сокак, във всяка точка на Вселената, дори и на дъното на бездната.

 

 

22.07.2016 г. 18,09 ч.

 

 

КОЛКО МНОГО ДУШИ СА ВСЕ ОЩЕ В ЗАТВОРИТЕ СИ – БИЛО С ИЗТЕКЛИ ПРИСЪДИ, БИЛО ДОБРОВОЛНО... 16.XI.1919, беседа "Двамата свидетели” СИЖ3-2 ПДП'29:263-264 „Братя и сестри, знаете ли колко сте се заблудили вие? - Едно време, когато вие излязохте от Небето, какво ми казахте, знаете ли? - Какви хубави идеали, каква велика програма, с какви задачи излязохте от там! Вие бяхте красиви и мощни, както аз ви зная; и сега, като ви гледам, съжалявам ви. И ако можех да плача, бих ви оплакал. Бих плакал не за вашите страдания, а за вашите заблуждения - че не знаете как да бъдете щастливи на Земята и не искате да разберете къде ви е щастието. Животът, в сегашните му условия, е робство, голям затвор! Не си правете никакви илюзии, разберете положението си и излезте от него! И вие, като сте в затвора, мислете като хора как да го реформирате, та затворниците да живеят добре. А пък аз ви казвам: "ИЗЛЕЗТЕ от този затвор!"  Някои ще кажат: "Не му е дошло времето..." - и предпочитат да живеят с хиляди години в затвора. Не, пет години са се изминали, изтекли, срокът е минал, не е ли дошло време да излезете из затвора? Хиляди години са се минали - и вие още седите в него! Ще повикате стражаря и ще му кажете: "Ние сме осъдени въз основа на еди-кой си закон да лежим толкова и толкова години. Срокът е вече изтекъл, искаме да ни освободите". Издигнете вашия ум и вашето сърце и апелирайте към Бога, повикайте Го да ви освободи от затвора! Всичко това, което вие виждате сега, ще се срути издъно само за десет години - няма да остане нищо от тия закони. Такъв ще баде свършекът на този свят, с неговата сегашна извратеност. Ще настане нова култура, когато хората ще слушат своето сърце и своя ум и ще живеят братски, според дълбокото разбиране на онзи закон, който казва, а и във вашия закон е писано, че свидетелството на двамата е вярно. Не ви казвам да станете песимисти, но бъдете герои, работете между всички, че е дошло вече време да живеем човешки живот на Земята.  - "Ама другите не желаят...". - Ще ги убедите, защото правото е на наша страна. Ще се създаде общо братство по целия свят, ще се смъкне това робство, ще се приравнят богати и бедни, учени и прости, ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта. ТОВА ще бъде новата култура! Въоръжете се с тази мисъл, бъдете герои и не се плашете от нищо. Досега сте служили на дявола - хората вярват на него повече, отколкото на Бога. Кажѐте: "От сега нататък ние ще вярваме в Живия Бог, Който движи света и Който е решил да го реформира!". Затова Той е пратил своите слуги. Ако вие не го извършите, КАМЪНИТЕ ще оживеят и ще преобразуват света! Писано е: "Дърветата и животните ще станат, а вие, ако не станете, ще бъдете последни в Царството Божие".  Ще кажете, че съм строг. - Ще ме извините, това не е строгост. Казвам само, че вашите отношения като братя и сестри не са каквито Бог изисква. Казвам ви самата истина. Оставете ежбите между вас, защото няма причина за тях. Но казвате: "Аз съм православен", "Аз съм католик", "Аз съм евангелист", "Аз съм комунист", "Аз съм теософ", "Аз съм спиритист", "френец", "българин" и пр.... - Когато Господ създаде света, ние не бяхме разделени на разни вероизповедания и народности. Сега станахме и французи, и англичани, и италианци, и тути кванти. Да се обърнем към великата Истина, която ни сочи Бог и ни зове към велика работа! Турете сега ума си и сърцето си на работа, да създадем една велика вълна в света, която ще ви вкара в пътя на съгласието и на великите закони на природата - и бъдете уверени, че бъдещето ще бъде ваше."

 

 

 

22.07.2016 г. 20,39 ч.

 

ПРОТИВ И ЗА БОГАТСТВОТО 21.XII.1919, беседа "Денят на Доброто” СИЖ3-2 ПДП'29:268 „Ние казваме: "Господи, дай ни удоволствие, пари, къщи и пр.", но като ни дадѐ всичко това, Той ни казва "Сбогом!" Тогава ние сме богати хора, всичко имаме, но Господ не е при нас.” „Да станете умни, да станете здрави, да станете богати! Три неща. Всяко учение в света, което не дава тия неща, то или вие не го прилагате, или учението не е вярно. Във всяко едно учение трябва да има мисъл. Трябва да има здраве, трябва да има богатство.” (28 април 1937, „Умни, здрави и богати”)

В ОКУЛТНАТА ПЕНТАЛОГИЯ НА В.И.КРЫЖАНОВСКАЯ се казва, че на всеки висш Посветен от хималайското Братство на Безсмъртните се дава достъп до всички кладенци на Братството по света, които са пълни със злато и скъпоценности. Учителят Беинса Дуно нееднократно казва, че когато Му е необходимо, си взима злато от различни места, защото е ясновидец и вижда всичко. А на нас е казано, че ако някой формулира ПРАВИЛНО какво ще прави, ако му се даде богатство, от Космоса моментално ще полетят към земята цели буци и астероиди от злато... Тогава пък ще молим Бога какво да правим, та тия буци да не ни избият... От което следва, че в цялата история на човечеството няма нито един човек, който да е формулирал правилно това, дори и когато е искал да направи най-голямото добро на народа си или на човечеството. Ако беше този начинът, Учителите досега да са спасили света – те могат да синтезират всичко, което си поискат.

Ето, и сега има много опити за духовни и еко-селища и това е много благородно – изпълнява се една заръка на Божественото. Обаче си остава в сила и констатацията, че НЕ СМЕ ГОТОВИ ОЩЕ ЗА БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ на тия нови места – и затова пак остаряваме. Понеже Новият Живот се изпробва първо при наличните и при най-лошите условия. След като няма разбиране и желание за това, то и в най-добре уредените, и в най-духовните комуни и братства, Царството Божие още няма как да слезе на Земята. Това е, понеже много еколози още нямат духовна култура и духовни стремежи, а в религиозните общини всички пак са в старите социални конфигурации - както в управлението, така и в интимния бит. В някои дори все още има още животновъдство и машинно, инструментално обработване на земята.

Учителят не е доволен и от религиозните:

„Мене ме учудва това положение на съвременните религиозни хора. По-твърдоглави, по-упорити и своенравни хора от религиозните не съм веждал! Аз вземам думите "религиозни хора" в най-широк смисъл. Аз считам съвременната религия като един костюм или парфюм, с който прикриваме всички наши лоши постъпки и всички наши грешки. Религията е едно модерно изобретение. Никъде в Евангелието не се споменава думата "религия".

 

 

23.07.2016 г. 06,04 ч.

 

ВЪПРОСИ НА ХОРАТА С ДУША 21.XII.1919, беседа "Денят на Доброто” СИЖ3-2 ПДП'29:273 „За бъдещата култура трябва да имаме поне 2-3 ръководни правила, които да прилагаме в живота си. Първо: „Заради Любовта на Бога, мога ли да извърша това?” Второ: „За доброто на моята душа, мога ли да направя това?” И трето: „За благото на моя ближен, мога ли да сторя това?”

 

 

23.07.2016 г. 06,46 ч.

 

ТЕСТ ЗА МОНАДА 21.XII.1919, беседа "Денят на Доброто” СИЖ3-2 ПДП'29:274 „Ако бихте приложили новите правила, голям резултат щеше да има. От толкова години в София аз си хабя езика, но резултатът е малък. /.../ Аз забелязвам това даже и между моите най-близки. Щом се съберат, стоят един до друг, но се чувства една натегната атмосфера помежду им - не се спогаждат. /.../ Знаете ли, че ако бихте отишли на небето, само за един лош поглед като тези, които отправяте тук, на земята, биха ви изключили за 10,000 години? Ако един ангел би погледнал накриво, ще го изключат за 10,000 години от Небето!”

 

 

 

23.07.2016 г. 17,07 ч.

 

ИСТОРИЯ 2 23.12.1923н беседа "Скръб и радост" ДПМ2 СОН'98:9 "Имаме, най-после, една наука "история", която показвала пътя в развитието на човечеството... "Пътят на човечеството"?.. - Това е смешна философия - да мислят, че историята показва пътя на човечеството... Историята показва само БЕЗПЪТИЕТО на човечеството!"

 

 

23.07.2016  г. 17,26 ч.

 

 

РЕАЛНО 1 23.12.1923н беседа "Скръб и радост" ДПМ2 СОН'98:11 “Реално е само това, което свързва всички свои части в едно цяло. То свързва, прониква всички свои части - и никаква друга, външна сила не може да измени съотношението на тези части.”

 

 

23.07.2016 г. 18,31 ч.

 

Тогава Бог дава и обич, и любов, и лично щастие и даже външно богатство, защото първо сме работили за НЕГО, не сме си губили времето да подражаваме на другите.

 

 

 

23.07.2016 г. 21,23 ч.

 

ЕДНА МУ С БИЛКИ РАНАТА ВЪРЖЕ... 23.12.1923н беседа "Скръб и радост" ДПМ2 СОН'98:16-17 „Аз наричам "мъж" онзи, който може да застане на страната на слабите. Аз наричам "жена" само онази, която може да превързва раните на страдащите. И тъй, мъжът всякога трябва да застане на страната на слабия, на онеправдания. ТОВА е мъж! ТОВА е благородство! А всички жени трябва да се заемат да превързват на хората не само тези, обикновените рани, но и необикновените. После, като ме превързва, да не казвам "Ти си длъжна!" – Не, като ме поглади една такава ръка, да ѝ благодаря! [...] И когато ти превързваш някого, той трябва да почувства, че има една душа, която му служи, и от благодарност да му потекат две сълзи. ТОВА е заплатата! ТИЯ две сълзи имат смисъл! И когато силният застане пред слабия и го защитава, от очите на слабия да потекат две сълзи и да каже: "Братко, благодаря ти!" - ТОВА е човечество!"

 

 

24.07.2016 г. 18,35 ч.

 

САМО ВЕЩИТЕ ЛИ?... 30.12.1923н беседа " Нашите длъжници" ДПМ2 СОН'98:30-31 "Човек трябва да изхвърли всички стари дрехи, вещи, книги и други предмети от къщата си, ако иска да се освободи от много нещастия. Без изключение – особено "реликвите" от баба си и дядо си; също стари писма, старо творчество без стойност и въобще старите идеи, старата религия, наука и философия. В природата има закон: всичко старо трябва да се преработи. Хвърлете всички парцали, които имате! Всички критики - кой как съгрешил... Всички тези дрипели на баба си, на майка си, аз турям в пещта и поставям следното правило: в моята стая се окачват само нови дрехи; старите дрехи – навън!"

А В СИМВОЛОГИЯТА СТАЯТА Е СИМВОЛ НА ДУШАТА... Вещите - на предразсъдъците, мързела, страховете, привързаностите - и т.н.

 

 

24.07.2016 г. 21,00 ч.

 

КАРМА ВЪВ ВРЪЗКА С БОГОМИЛСТВОТО 30.12.1923н беседа "Нашите длъжници" ДПМ2 СОН'98:42-43 „Преди няколко дни дохожда при мене една моя позната, която ми казва: „Много съм нещастна! Искам да ми дадеш обяснение защо са тези страдания, които сега прекарвам. Не искам да ми казваш, че това било волята Божия... И тъй, тъкмо започна нещо, докарам го до някакъв край - и веднага се разваля. Имам един мъж - не мога да живея с него, употребявам всичката си воля и вече съм решила да почна работа, да живея сама. Всичко правя - и пак не върви!“. Казвам ѝ: „Искам да ти кажа, но има нещо, което ме спира. - Че какво е то? – Има нещо, което ме спира... - Защо? - гледа ме тя...- Хайде, казвам, ще направя едно изключение, само един факт ще ти изнеса. Преди много години - то бе във времето на богомилите - ти си била дъщеря на един знатен български велможа. Баща ти е бил много богат и влиятелен. Ти си имала брат, който се запознал с богомилите и поискал за тяхното учение да пожертва всичко. Но ти, като влиятелна, чрез своя любовник си успяла да го разубедиш. Ти си обичала брата си много и си успяла да го отвърнеш от неговите свещени идеи и да го убедиш, че туй учение е „черно”, че е от дявола. Как така да уронва твоя престиж! - И си го възвърнала в света. От този ден започват твоите нещастия. Този твой брат е днешният ти мъж.” /.../ - Тя спира своя брат, спира и своята еволюция.”

 

 

25.07.2016 г. 15,02 ч.

 

КАКВО Е, ВСЪЩНОСТ, АНГЕЛСКА ЛЮБОВ? 6.01.1924н беседа "Едно ти не достига" ДПМ2 СОН'98:56 „След някое време момата ще намери втори, трети, четвърти, пети, десети и т.н. – постоянно ще се мени нейното сърце. [...] Има съвременни философи, които казват, че ако един ангел би слязъл от небето, то неговият живот /също/ постоянно би се променял. Той не би се спрял да обича един човек, а щеше да обича всички хора. Следователно, той се стреми да обича всички хора, защото отделните хора не са едно цяло, те са [само] части на една единица. В такъв случай, как ще покажете любовта си към Цялото? – Като обичате частите му! Така ще покажете и любовта си един към друг. А при онази психологическа изопаченост /на човешките понятия, хората всякога бързат да квалифицират подобни явления като греховни/."

 

 

25.07.2016 г. 16,00 ч.

 

А ТОЙ НЕ СТОИ НА ЕДНО МЯСТО... 6.01.1924н беседа "Едно ти не достига" ДПМ2 СОН'98:58 "Ако разпродадеш имането си, но не можеш да Ме последваш, по-добре си стой богат."

 

 

25.07.2016 г. 15,41 ч.

 БЛАГОРОДНИЯТ 6.01.1924н беседа "Едно ти не достига" ДПМ2 СОН'98:58 „Благородният, великият, гениалният, светият човек никога не се оплаква.”

25.07.2016 г. 16,41 ч.

 

ВИСОКА ЛЕТВА... 6.01.1924н беседа "Едно ти не достига" ДПМ2 СОН'98:62 „Човек, който се жени, не може да намери Бога. Той може да покаже пътя на другите към Бога, може да помага на човечеството, но е далеч от Бога. Който иска да намери Бога, той не трябва да мисли за жена, за деца, за мъж, за света, /даже/ за народа.”

НЕ ЗАЩОТО НЕ Е ДОБЪР и нормален като много други, но понеже ДЕЦАТА И БЛИЗКИТЕ НА АПОСТОЛА СА ЗАЛОЖНИЦИ. А който се е борил за народа, не е култивирал досега нито един народ в историята на човечеството, който да не очаква нещо от смъртни, да не тормози някого, да не е клиент на кръчмаря и касапина, да не е суетен, купувач или продавач. Затова апостолът си остава винаги сам. Мразен, хулен, гонен, лишаван от всичко, неразбран. Работник за БЪДЕЩЕТО.

Словото продължава:

„Силният, идеалният, гениалният човек нищо не може да го сломи! Каквото и да му казват някои, той казва: "Мене от нищо не ме е страх! Няма сила в света, която може да ме смаже! Може да ме смелите, може да ме турите и прекарате сто пъти през воденицата – нищо не може да ме накара да мисля другояче! Аз ще мисля тъй, както АЗ зная." (стр.64)

НЕЩО ПОВЕЧЕ: по какво още ще го отличим от враговете на Бога – тия до нас или големите? – По това, че прилича на Баща си:

„Бог никога няма да ти каже: "Ти трябва да Ми служиш!" [...] Той никога досега не е казал на някое същество във вселената, колкото малко и да е то: "Ти трябва да Ми служиш!" (стр. 66)

25.07.2016 г. 18,43 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ И ПРИРОДАТА 6.01.1924н беседа "Едно ти не достига" ДПМ2 СОН'98: 69-70 "Ако искате да научите Истината, елате да видите как аз живея, проследете живота ми. Не ме гледайте както ви говоря сега – аз тук съм официално облечен, аз сега мязам на вас... Но ако искате да проследите моя интимен живот, като ме проследите вътре, ще видите. Аз водя два живота. Питат някои, къде ми е силата... – В моя ИНТИМЕН живот! Когато минавам през гората, покрай буболечките, между всички растения и извори, ТАМ елате да ме видите как живея. Когато прегазвам реките, аз никога не минавам с обуща - снемам си обущата и така преминавам. После, ако краката ми са кални, аз пазя едно правило: в чиста вода никога не влизам с нечисти крака – още от брега на реката ги измивам и тъй пребродвам реката. [...] Като отивам да пия вода от някой извор, аз още отдалеч си измивам устата. Когато отида да седна под някое дърво, аз няма да отида изведнъж да седна при него, но ще го запитам: "Ще ми позволиш ли да седна при тебе да си почина? " И на която страна ми каже то – на север ли, на юг, дето ми определи, – там ще седна. После погледна към плодовете му, там мълча..." [В случая Учителят иска да каже, че дори не му е удобно да си поиска от дървото плод, камо ли да откъсне без негово разрешение – толкоз е деликатен! Ако дървото самò пожелае, му казва да си вземе или му пуска плод. Това сме опитали неведнъж дори ние, които сме едно нищо пред Учителя.]

26.07.2016 г. 06,39 ч.

 

ПРИЯТЕЛ, ИСТИНСКИ; 13.01.1924н беседа "Оздравяха" ДПМ2 СОН'98:78 83-84 „Приятелството е качество само на разумния човек. Приятелство ли е това, когато един човек не може да ти помогне в нужда? Аз считам за приятел този, който може да раздели своя залък с тебе. Казват някои: "Ние сме от едно и също учение…" - Питам: ти можеш ли да разделиш своя залък с мене? Ако дойда в твоята къща и те морализирам да разделиш с мене къщата си, това приятелство ли е? – Не, аз ще кажа: "Радвам се за тази къща, която имаш!" Но в душата си зная без никакво съмнение, че туй, което имаш, си готов половината да го разделиш с мене. Аз зная, че туй, което моят приятел има, е готов половината да го жертва за мене; и туй, което аз имам, съм готов половината да го жертвам за него.”

 

 

26.07.2016 г. 08,23 ч.

 

13.01.1924н беседа "Оздравяха" ДПМ2 СОН'98:78 84-85 "Не, вие извратихте Словото Божие и продавате Словото за пари. Не, няма да го продавате!"

 

 

26.07.2016 г. 08,55 ч.

 

 ЕПОХИ НА МРАКОБЕСИЕ И ЕПОХИ НА БЛАГОДАТ 13.01.1924н беседа "Оздравяха" ДПМ2 СОН'98:88 „Когато умните хора млъкнат да говорят, когато поетите престанат да пишат своята поезия, когато песнопойците престанат да пеят, това е един от най-страшните моменти, които човечеството може да преживее. Докато умните хора говорят, докато поетите пишат, докато песнопойците пеят, докато добрите хора изказват своята мисъл, човечеството е на правия път в развитието на своята мисъл и те имат Божието благословение.”

26.07.2016 г. 09,26 ч.

 

ХРИСТОС, СКРОМНОСТ 13.01.1924н беседа "Оздравяха" ДПМ2 СОН'98:93 „Той, като срещне някого – и най-простия, и най-бедния, - ще намери случай да му услужи, да му каже нещо, и ще си замине, без да каже "Аз съм Христос! " И като Го запиташ "Кой си ти?", не казва. Ще каже: "Пътник..." Една благородна черта е, че Той никога не рекламира – не казва "Това и това направих".

ЗА РАЗЛИКА ОТ МНОГО ПРЕДИШНИ И ДНЕШНИ имитатори, които нямат нищо против да ги наричат „Ваше Величество”, „Светейшество” „Учителю” и т.н. И от последователите им, които ги считат за въплъщение на велики личности, на Христос, на Учителя и даже на Бог...

 

 

26.07.2016 г. 10,33 ч.

 

ШАНСЪТ ДА НИ МРАЗЯТ 13.01.1924н беседа "Оздравяха" ДПМ2 СОН'98:94 "Ако не ви мразят хората, нищо няма да стане от вас, няма да се повдигнете. Я ми кажете: кой светия в България не е бил гонен? Я ми кажете: кой праведник, появил се между някой народ, не е бил гонен? "

 

 

 

26.07.2016 г. 11,09 ч.

 

МОРАЛ, БОЖЕСТВЕН И ЧОВЕШКИ 20.01.1924н беседа "Допреният въглен" ДПМ2 СОН'98:94:103-105 [Не е човещина жената да иска да отмъсти на мъжа си, когато се е влюбил в друга.] Какво от това, че люби друга? [Ти си честна, но ако и другата жена е честна], кое е онова, което може да го опозори? И ако вашата жена се влюби в един мъж и той /също е/ честен, кое е онова, което може да я опозори? Имате ли право да ограничавате душата? Вие вътре в душата на вашия мъж ли сте? В ума на вашия мъж ли сте? ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВИ СА ОНЕЗИ ДЪЛБОКИ ПОДБУЖДЕНИЯ ОТ МИНАЛОТО, КАКВИ СА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДВЕ ДУШИ? Ние напущаме Божия закон и се спираме пред неща, които са извън /истинския/ морал. Седят всичките моралисти, искат да ни убедят, че в света имало "морал", имало "установени положения"... [Когато несъвършени и извратени хора създават морални норми и "закони", човешкото сърце не е длъжно да им се подчинява.] Тия техни "закони " аз наричам "закончета"... Обаче в света има един велик вътрешен закон, който едновременно наказва и законодателя. Всеки "закон", който не е в съгласие с Живата Природа; всеки един "закон ", който не е в съгласие с Бога, не е истински закон"

 

ЕТИМОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА НА ДУМАТА "МОРАЛ": От mos, mores (лат.) - нрав, нрави. Нравствеността е резултат от обичаи, традиции и ритуали на древните общества. Тя е поведението, което общността очаква от човека. Очакваното поведение има характеристики на добро и полезно, а разминаващото се с очакваният е зло или вредно. Всяка общност ражда свои нрави и норми. Те са критерий за допустимо поведение и отношение спрямо другия и регулират взаимоотношенията. ОТТУК СЛЕДВА, ЧЕ КАТЕГОРИЯТА "МОРАЛ" Е ДИАХРОННА - зависи кое общество какви норми и правила влага в нея. За едни той се превръща в "мор", за други наистина съществува абсолютен, истински морал, но той се разкрива само от Учителите, защото са безсмъртни. Смъртният долавя само малка част от божествения морал, другото си го измисля за своя изгода и в полза на феодалите и робовладелците, които не са се свършили и до днес.

 

 

26.07.2016 г. 12,10 ч.

 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ – ЦЕЛУНАТ ОТ СЕРАФИМ 20 01.1924н беседа "Допреният въглен" ДПМ2 СОН'98:94:108 "Този серафим, - Любовта - трябва да се докосне до нашите устни! Откакто се е докоснал този серафим до Толстоя, оттогава той е почнал да пише тия хубави работи."

НЕ САМО СЕРАФИМИТЕ, но и всяко друго създание с душа разпознава създанията с душа...

 

http://toyonus.com/…/AP4.04-Lev%20Tolstoi%20-%20Ot%20kakvo%…

 

 

27.07.2016 г.  06,34 ч.

 

РЕЗОНАНС 20.01.1924н беседа "Допреният въглен" ДПМ2 СОН'98:94:114 „Красивото в живота седи в общението с Бога на Любовта. Туй, което разширява сърцето, туй, което дава светлина на ума, то е само когато срещнеш едно същество, на което сърцето трепти като твоето; когато видиш неговата светлина, когато видиш неговата воля, която действа като твоята.”

 

 

27.07.2016 г. 07,42 ч.

 

ПРОЩАВАНЕ 27.01.1924н беседа "Колко пъти да прощаваме? " ДПМ2 СОН'98:94:124 „Ако ти не простиш на своя ближен, в тебе ще стане едно подпушване, едно блато ще се образува и там ще почнат да се образуват милиарди микроби. И първо ти, с твоите деца, ще бъдете подложени на тези отрови. За твоето благо е да простиш на своя ближен – ще направиш един канал, чрез който блатото да изтича медлено, да не се образува никакво блато, да няма никакви условия за тези милиарди микроби.” ДРУГАДЕ КАЗВА: „70 пъти по 7... НА ДЕН!”. А има хора с огромно его и жестоко сърце, които не могат да простят някому дори веднъж през целия си живот. Дори и когато не са агресивни, злопаметството и мълчанието им, „отписването” на някого „за цял живот” или говоренето лошо за него зад гърба му е симптом, който им подготвя много по-тежки страдания – ако не още в този живот, то в седващите. Прошката е едно условие мнозина от тях да получат монада, искра Божия – или Бог да подпали фитила им, за да станат добри хора.

 

КАЗВА СЕ ОЩЕ, че първият човек, който ще застане на пътя ни като си заминем в другия свят и няма да ни пусне нагоре, е онзи, комуто не сме простили. Не е въпросът да простим някому външно, на думи, но не трябва да пазим съдничество и огорчение в съцето си.

 

 

27.07.2016 г. 10,02 ч.

 

ГАЛАКТИКА NGG70 в съзведието Андромеда, една планета от итербиум (Yb) - лантанид с атомно число 70 и видът на атома му. Абсолютният Мъж с Абсолютната Жена – „гаранция на света”.

ЧИСЛА: 7, 70 27.01.1924н беседа "Колко пъти да прощаваме?" ДПМ2 СОН'98:94:127 „Числото 7 е число на съвършенството. Христос казва: "Дай 70 пъти по 7 ". Защо не му каже 7 пъти по 7, а туря една нула отзад? – Числото 7 без тази нула е безплодно. Христос казва: "Ще трябва да се размножаваш!". Тази нула представлява Любовта. Всякога зад прошката трябва да седи Любовта. Някои казват: "Това, жената, е само чувства... " – Не, не, единственото здраво нещо, което крепи живота, то е тази нула зад 7-те! Тя е ГАРАНЦИЯ на света!”

70 - АБСОЛЮТЕН СЪЮЗ МЕЖДУ АБСОЛЮТНИЯ ДУХ И МИРОВАТА ДУША – На Съвършения Мъж със Съвършената жена. Той подпалва монадата й за подвиг и тя добива атмическо и алохимно тяло, а тя е вместилището за Свещения му Олеум, за да не се разлива и да може да почива или гори. Тя създава всички душевни и природни условия за мир, успокоение, утешение и безметежно щастие: дава му абсолютно всичко, отдава му се безостатъчно и изцяло и му ражда деца с монада. „Христос казва: "Ще трябва да се размножаваш!".

Интересна видеолекция на Йосиф Лазарев за числото 70: http://yazik-chisel.org/publ/chislo-70/

НА АНГЛИЙСКИ ЗА ЧИСЛОТО 70 ОТ УИКИПЕДИЯТА (ако може някой да го преведе)

 

In mathematics[edit] 70 is: • a sphenic number because it factors as 3 distinct primes.[1] • a Pell number and a generalized heptagonal number, one of only two numbers to be both.[2] • the seventh pentagonal number.[3] • the fourth triskaidecagonal number.[4] • the fifth pentatope number.[5] • the smallest weird number, a natural number that is abundant but not semiperfect.[6] • a palindromic number in bases 9 (779), 13 (5513) and 34 (2234). • a Harshad number in bases 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 and 16. • an Erdős–Woods number, since it is possible to find sequences of 70 consecutive integers such that each inner member shares a factor with either the first or the last member.[7] The sum of the first 24 squares starting from 1 is 702. This relates 70 to the Leech lattice and thus string theory. In science[edit] • 70 is the atomic number of ytterbium, a lanthanide Astronomy[edit] • Messier object M70, a magnitude 9.0 globular cluster in the constellation Sagittarius • The New General Catalogue object NGC 70, a magnitude 13.4 spiral galaxy in the constellation Andromeda • The Saros number of the solar eclipse series which began on 821 BC September 5 and ended on 676 February. The duration of Saros series 70 was 1496.5 years, and it contained 84 solar eclipses. Further, the Saros number of the lunar eclipse series which began on 519 BC June 13 and ended on 761 July. The duration of Saros series 70 was 1280.1 years, and it contained 72 lunar eclipses. In religion[edit] • In Jewish tradition: • Seventy souls went down to Egypt to begin the Hebrews' Egyptian exile (Genesis 46:27). • There is a core of 70 nations and 70 world languages, paralleling the 70 names in the Table of Nations. • There were 70 men in the Great Sanhedrin, the Supreme Court of ancient Israel. (Sanhedrin 1:4.) • According to the Jewish Aggada, there are 70 perspectives ("faces") to the Torah (Numbers Rabbah 13:15). • Seventy elders were assembled by Moses on God's command in the desert (Numbers 11:16-30). • Psalm 90:10 allots three score and ten (70 years) for a man's life, and the Mishnah attributes that age to "strength" (Avot 5:32), as one who survives that age is described by the verse as "the strong". • Ptolemy II Philadelphus ordered 72 Jewish elders to translate the Torah into Greek; the result was the Septuagint (from the Latin for "seventy"). The Roman numeral seventy, LXX, is the scholarly symbol for the Septuagint. • In Christianity: • In Matthew 18:21-22, Jesus tells Peter to forgive people seventy times seven times. • In Luke 10:1-24, Jesus appoints Seventy Disciples and sends them out in pairs to preach the Gospel. • Seventy is a priesthood office in the Latter Day Saint religion. • In Islamic history and in Islamic interpretation the number 70 or 72 is most often and generally hyperbole for an infinite amount: • There are 70 dead among the Prophet Muhammad's adversaries during the Battle of Badr. • 70 of the Prophet Muhammad's followers are martyred at the Battle of Uhud. • In Shia Islam, there are 70 martyrs among Imam Hussein's followers during the tragedy of Karbala. In law[edit] • In certain cases, copyrights expire after 70 years. In sports[edit] • NASCAR driver J. D. McDuffie was known for driving car #70. • In Olympic archery, the targets are 70 meters from the archers. • In college football, West Virginia Mountaineers scored 70 points against Clemson Tigers in the 2012 Orange Bowl, setting the record as the most points ever scored by one side in the history of all bowl games. In other fields[edit] • USA Interstate 70 goes from Utah to Maryland. • Municipal Okrug 70 was the name of Kolomyagi Municipal Okrug of Primorsky District of Saint Petersburg, Russia until February 2011. • 70 miles per hour is a common speed limit for freeways in many American states, primarily in the central United States (in the Eastern U.S. the speed limit is generally 65, in the Western U.S. it is 75). • 70 miles per hour is the national speed limit in the United Kingdom for cars and motorcycles on the best grades of road.[8] • 70 years of marriage is marked by a platinum wedding anniversary. • 70 is the hull number of the U.S. Navy's nuclear aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN-70), named after U.S. Representative Carl Vinson. • The French department Haute-Saône is number 70. • As a year, "70" may refer to 70 BC, AD 70, or 1970. • The number 70 is frequently referenced by the musical duo Boards of Canada: they have songs titled "Sixtyten" (Music Has the Right to Children, 1998) and "The Smallest Weird Number" (Geogaddi, 2002), and their record label is named Music70. • In the Far Eastern culture of China, Japan, Korea, etc., 70 years old is called the Rare Age of the Olden Times (古稀 Guxi in Chinese, 古稀 Koki in Japanese, 고희 Gohui inKorean, etc.), as written in one of Du Fu’s poems.[9] Number name[edit] Main article: number name Several languages, especially ones with vigesimal number systems, do not have a specific word for 70: for example, French soixante-dix "sixty-ten"; Danish halvfjerds, short forhalvfjerdsindstyve "three and a half score". (For French, this is true only in France; other French-speaking regions such as Belgium, Switzerland, Aosta Valley and Jersey useseptante.[10])

 

 

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОДВИГ – да осигуриш керемида за друг и да създадеш Човек. ТЕРИ ФОКС, още един лъч от Бога – директно, вертикално, направо от сърцето Му! 21 май 1922, беседа „Много плод”: „Онези, които нямат къща, поне една малка колибка да им се даде и да имат по едно юрганче да се покрият. На всинца да се даде по нещо, всинца да сте доволни, докато дойде онова, великото, което светът очаква. Тази любов да пребъдва с вас и тя да ви въодушеви, да ви направи всинца герои за новия подвиг, за който сме призовани в този свят да извършим.”

- ТОВА Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОДВИГ В ПОЛЗА НА НАРОДА, който ще извърши един ден ПЪРВИЯТ ДЪРЖАВНИК В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, който няма да лъже, че това е невъзможно. НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПОДВИГ В ПОЛЗА НА ПОНЕ ЕДИН ЧОВЕК от страна на всеки родител, който не лъже, че „нямало как” и че имало нещо по-важно. Поне на собственото си дете да даде самостоятелно малко огнище и керемида над главата и да го научи как да живее, какво да яде и пие, към какво да се стреми, какви хора да харесва и обича. НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПО-ГОЛЯМО ГЕРОЙСТВО В ЖИВОТА!

В СВЕТА ИМА ХИЛЯДИ ГЕРОИ, които правят и невъзможното и дават даже живота си за много по-малко фундаментални каузи, касаещи само КЪРПЕНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА от неправилния начин на живот.

Един от тия велики, прекрасни, незабравими, изумяващи човечеството съвременни герои е поредният ангел, изпратен на Земята от Бога, за да ни докаже, че няма нищо невъзможно в името на състраданието и любовта към хората. ТОВА Е КАНАДСКИЯТ ИНВАЛИД И ЧОВЕК С ОГРОМНИ КРИЛЕ ДО НЕБЕСАТА – знаменитият младеж ТЕРИ ФОКС, ЖИВЯЛ САМО 23 ГОДИНИ НА ЗЕМЯТА - от 1958 до 1981 г. Колко малко знаем ние за Бог и Христос и Майката Божия, когато ходят с човешки нозе по света! Ето какво значи човек с ДУХ, ето какво значи човек и с ДУША, за ръка с духа си, ЗАЩОТО ПОСВЕЩАВА ПОДВИГА СИ В ИМЕТО НА ДОБРОТО. Не за самоцелни постижения на ума и човешката воля, често диктувани от материализма, гордостта и тщеславието. Имаме велики имена на откриватели, покорители на планински първенци, учени, революционери, рекордьори и пр. – но станало ли е човечеството по-чисто и по-добро от техните подвизи? Колкото и да им се възхищаваме, от тях ние можем да вземем поука само за безпримерната им воля. Но колцина са придвижили хората и на микрон напред в здравната и етическата еволюция?  Нашият Дядо Добри е също много висш ангел на земята, Тери Фокс – също. Това, че не се интересуват за какво и как се употребяват средствата, спечелени от тях чрез безкористния им подвиг, ни най-малко не затъмнява душевното им сияние. Но един ден те ще бъдат нещо още по-горно от сърца и души и хора с титаничен дух. По-горното е да си Мъдрец, който знае кому да дава спечеленото, как то ще бъде или няма да бъде употребено и има ли смисъл то да се прахосва за крадци и за кърпене на човека, след като хората не знаят как да живеят. Затова те съсипват телата и душите си с много по-голяма скорост от усилията на кърпачите, които няма да могат да им насмогнат никога.

ТЕРИ СТЕНЛИ ФОКС е бил 18-годишен студент по кинезология, когато поради рак на костите губи крака си. Три години по-късно той решава да прекоси Канада, за да събере по долар от всеки канадски гражданин ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РАКОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. На 12 април 1980 г. тръгва пеш с един изкуствен крак от брега на Атлантическия океан в Сент Джоунс, Нюфаундленд, със скорост 37,5 километра на ден. На 1 септеври 1980 г., след като е ходил пеш 143 дни и е извървял 5373 километра, дробовете му вече са тъй силно засегнати от рака, че трябва да се откаже. На снимките се вижда основната причина, освен че не знаем с какво се е хранел. НЕЩО АБСОЛЮТНО ЧУДОВИЩНО – СТОТИЦИ АВТОМОБИЛИ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАД НЕГО, А МОЖЕ БИ И ПРЕД НЕГО, за да се перчат и да отразяват събитието!... Въпреки че го убиват и се самоубива по този начин, неговият „Маратон на надеждата” събира над 24 милиона долара от 24 милионното население на Канада! УМИРА УЖ ОТ БОЛЕСТТА СИ. Погребан е в гробище Порт Кокитлам, Британска Колумбия. Днес Фокс е признат за един от на-големите герои на Канада за ХХ век. Всеки септември милиони хора поддържат мечтата му жива със световния маратон „Тери Фокс Рън” – най-мащабната еднодневна акция за набиране на седства за изследвания на раковите заболявания в целия свят, която досега е събрала 400 милиона долара.  За домашно: на колко бременни и кърмещи, бебета, деца и млади хора можеше да се дават ежегодно тия 400 милиона долара във вид на лимец, изворна вода и чисти плодове – и колко пъти по-малко смърти от рак годишно щеше да има само по тази причина? Колко може да струва едно микрожилище от слама и глина – или от стъкло и екоарматура? Ами колко – със средствата от изследванията САМО ЗА ЕДНО от стотиците „антиракови” лекарства, които възлизат на скромната цифра от 500 милиона до 1 милиард долара? И колко - с ПЕЧАЛБИТЕ от това едно единствено лекарство измежду стотиците, на което се надяват глупаците и които възлизат на 9 милиарда долара годишно? Ако ще да се спукат да изследват рака и другите болести с манталитета на сегашните лекари и държави, те никога няма да се преборят със смъртта! Защото, и да излекуват рака случайно, Природата ще пусне веднага друга, още по страшна чума, която да коси канибалите сред човечеството. Защото който яде месо и риба и гони Истината е канибал: ясновидците вждат, а забранените психотронни апаратури виждат и снимат ясно, че в животните има вселени човешки души.

ЕТО ЕДНО ОТ ХИЛЯДИТЕ СЪОБЩЕНИЯ НА ТАЗИ ТЕМА ОТ УЧЕНИТЕ С РАЗУМ И ДУША:

http://www.dailypress.bg/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%…/

 

 

28.07.2016 г.10,25 ч.

 

ИМА ЦЕЛИ ЙЕРАРХИИ ОТ ПАДНАЛИ АНГЕЛИ И БОГОВЕ БЕЗ СЕМЕЙНИ ЧУВСТВА И ТОВА СЪЗДАВА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КАТАСТРОФИ В БИТИЕТО. 1924н беседа "Колко пъти да прощаваме?" ДПМ2 СОН'98:94:133 [Абсолютно при всички случаи Бог ще намери начин да примири и най-големите врагове. Обикновено в едно или повече прераждания Той смесва кръвта им – раждат се като най-близки. Така ще бъде, докато не си простят, докато престанат да се критикуват и да виждат недостатъците на другия, докато признаят качествата и добродетелите му.] "Този човек, който те обидил, един ден да го направиш най-добрия си приятел. Ами че така е! Двама души, които се убиват, които са си направили най-голямото зло, Господ един ден ще ги направи най-добри приятели. Ще им смеси кръвта. Не мислете, че вие можете да се избавите по някакъв начин, да не си простите! Не - чрез хилядите съчетания този човек, който ви е направил най-голямото зло, Господ един ден ще го направи ваш брат /.../, ще ви постави при всичките възможности и условия да си простите. Ще ви накара да признаете, че този човек, колкото и да е лош, и той си има добри качества. Прощаваме ли ние греховете на нашите /кармични/ длъжници? – ЕТО въпросът, който остава неразрешен! И понеже този въпрос не е разрешен, всички спорове - туй честолюбие, туй вътрешно докачение, туй разногласие, този дисонанс, който държи злото, се дължи на онази язва вътре в нас, която остава неизлекувана. /Затова се молете така – и не само се молете, а и го направете/: "Господи, аз се постарах да простя на всички, тъй както Ти си ми простил."

"Нашата земя представлява само едно семейство. На месечината има друго семейство; на Венера също- и пр." (14 февруари 1934, "Не я ограничавай!")

"Трябва да се създаде в света едно семейство. Светът е едно семейство. Бог е създал хората по образ и подобие свое и иска всичките Негови създания, които ги е направил, да живеят съобразно Неговата Воля." (24 май 1942, "Виделината свети")

"Един ден хората ще образуват едно семейство и всеки народ ще бъде орган на това велико семейство. Ще се образува връзка, всички ще образуват един организъм /.../, народите ще се уважават, ще се почитат, както ръцете се уважават." (31.XII.1933, "Да живее душата ми!")

 

 

28.07.2016 г. 12,48 ч.

 

СЛУЧАЯТ СЪС ЩЪРКЕЛА 1924н беседа "Колко пъти да прощаваме?" ДПМ2 СОН'98:94:135-136 „Преди повече от 15 години пътувам през селото Гюлекюр за Николаевка – правя една есенна екскурзия, както често ги правя. Излизам към южната страна на селото Гюлекюр, гледам: насреща ми тича един щъркел. Тича, тича, спре се. Дойде до мене, положи си главата на коленете ми, но гледам: едното му крилце надолу – увиснало. Пипнах го, видях, че крилото му е счупено. Питам: кой го застави да дойде при мене? Сега, аз разговарям с този щъркел. Казва ми: "Господине, какво ще правя, моето крилце е счупено, моите другари заминаха, а аз, ако остана тук през зимата, ще умра! [...] Седях половин час да се разговарям с щъркела, погладих го, разпоредих се пред турците, казвам им: ”Този щъркел ще го гледате цяла зима, разбирате ли? – ” Да, ефенди, ще го гледаме...” - В тях има едно религиозно чувство. И действително, те го гледаха цяла зима. По едно време, гледам го: той поизраснал малко. Питам го: - Как си? - Е, наместиха ти крилцето...[...] Като гледам тъй нежно този щъркел, казвам си: като го помилвам, аз съзнавам, че един ден той ще бъде отличен философ. И после, като ме срещне на небето, ще каже: "Аз те познавам!" – "Как ме познаваш?" - "Едно време бях щъркел и ти ми помогна в селото Гюлекюр..."

 

 

28.07.2016 г. 13,32 ч.

 

БЛАГОГОВЕНИЕ ПРЕД ВСИЧКО; ЛЮБОВ КЪМ БОГА ВЪВ ВСЯКО СЪЩЕСТВО 1924н беседа "Колко пъти да прощаваме?" ДПМ2 СОН'98:94:136-137 „Всяко нещо, което Бог е създал и му е вложил живот, вложил му е и Своя Дух. Пред това същество ние трябва да седим с благоговение! Да обичаш Бога, то значи да застанеш пред който и да е човек тъй, че да не гледаш на неговата форма. В божествения свят аз БЛАГОГОВЕЯ пред този човек! Бог е вложил Своя лъч, аз БЛАГОГОВЕЯ пред него. Следователно, като правим добро комуто и да е, ние го правим заради онази велика Любов, която действа у него, заради онази велика Любов, която блика навсякъде."

 

 

28.07.2016 г. 14,09 ч.

 

РАЗНООБРАЗИЕТО Е ЗАКОН НА ДОБРОТА 1924н беседа "Колко пъти да прощаваме?" ДПМ2 СОН'98:137 ”Човек трябва да намери подходяща храна, която да произвежда всякога разнообразие в неговите чувства. Знаете ли какво значи разнообразие? – Разнообразието е закон на доброта.”

 

 

29.07.2016 г. 13,16 ч.

 

В НЕЯ СЕ СЪТВОРЯВА НЕЩО, КОЕТО НИКОЙ НЕ Е ВИДЯЛ НИКОГА И НИКОЙ НЯМА ДА ВИДИ СЪЩОТО НИКОГА - ДАЖЕ И БОГ! 27.01.1924н беседа "Колко пъти да прощаваме?" ДПМ2 СОН'98:143 "Единственото нещо, което аз зная, че Бог го желае, че Бог го изисква от нас, е да бъдем същества любвеобилни, умни и силни по воля – да ТВОРИМ Неговата добра воля."

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО - "ДА ТВОРИМ"! В повечето случаи се казва "да изпълняваме ", "да вършим волята Божия" – а тук става дума за свободата на духа ни да бъдем сътворци на Бога, когато сме станали едно с Него. Имаме текст „Предопределено и импулсирано”. Определеното би трябвало да се изпълнява от душата ни с послушание и смирение. Обаче има мигове, когато идва импулс да се сътвори нещо ново, което не е било предопределено. Именно тогава духът ни твори нова реалност и затова той ТВОРИ волята Божия. Това е сътворчество с Бога! Станали сме едно с волята Му, която една свръхенергия и изначално Божие пожелание, но тук имаме правото да сътворим в мига нещо ново, което не е било предопределено. Пак БОГ твори чрез нас и ние чрез Него, но Той е вложил в искрата ни Божия възможността да сътвори нещо съвършено уникално, което не е могло, не може и няма да може да сътвори никое друго същество в Битието от началото до края на Вечността. Без Бога не бихме могли да направим нищо, но в случая, при ТВОРЕНЕТО на волята Му, Той е Слънцето, Светлината, ТОКЪТ, а ние сме конкретното „устройство”, което превръща този ток в неповторим акт или творение – В СЪТВОРЕНИЕ. Да помислим над тази дума! Представката „съ-” говори за ВЗАИМНОСТ, води до СЪ-ТВОРЧЕСТВО! Астологически, то може да се случи при дирекциите и прогресиите на Слънцето и Марс в небомига ни, докато Луната и Сатурн предразполагат към изпълнение на Волята Божия като Предопределение.

- http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1154&book=32

 

 

29.07.2016 г. 16,20 ч.

 

РАЗКАЯНИЕ 9 март 1927, „Силните течения”: "Свободата подразбира служене на Бога. Свободен е само онзи, който служи на Бога и изпълнява Неговата воля. В основата на това служене седи Любовта към Бога. Само онзи може да служи на Бога, който има Любов към Него. Ще кажете, че се разкайвате, че се молите. – Това не може да ви спаси! Години усилена работа се изисква от човека, за да дойде той до дълбоко, вътрешно разкаяние и да започне да работи за Бога. Иначе никакви молитви няма да помогнат. При това положение, никой Учител в света не може да ви изкупи. Вие сами трябва да се изкупите, сами трябва да дойдете до разкаяние. Всичко това зависи от вас.”

 

 

29.07.2016 г. 17,08 ч.

 

ПРОШКА 27.01.1924н беседа "Колко пъти да прощаваме?" ДПМ2 СОН'98:143-144 „Изискват се най-малко 100-200 години, докато се научим да прилагаме тази добродетел. Да простиш, това аз наричам "най-малкото изкуство". Да простим, то значи да приложим всичката наука и философия на миналото, всички изкуства, всичко това, което ангелите знаят. Това значи да разрешим най-малката задача в света... Знаете ли какви проблеми са свързани с нея? – Като гледам лицата ви, не виждам нито един от вас, който да е простил тъй, както аз искам. Аз турям своята най-малка максима: ПРАВ ЧОВЕК Е ТОЗИ, КОЙТО ЗНАЕ ДА ПРОЩАВА – нищо повече! Това е ПЪРВАТА формула на Новото Учение. Кой е правоверен? – Онзи, който може да прощава от всичкото си сърце, от всичкия си ум, от всичката си душа и от всичката си сила; и който може да изпълнява волята Божия."

 

 

29.07.2016 г. 17,29 ч.

 

ПСАЛМИ, ПРЕВОД 3.02.1924н беседа "Плодовете на Духа" ДПМ2 СОН'98:148 „Вземете превода на свещените псалми от еврейски език. Те се четат много мъчно, не са преведени както трябва. Онези, които са ги превеждали, са били далеч от разбирането на вътрешния смисъл [вложен от] ония псалмопевци, които са ги писали преди хиляди години.”

“Казвате: "Този човек е много религиозен". – Защо? – "По цял ден се моли на Бога, поклони прави, чете псалмите на Давида..." – Това са псалми на Давида, а не негови! Всяка сутрин вие трябва да съчинявате един псалом от себе си. Който не знае да съчинява псалми, той не може да се моли. Първата работа, като станете сутрин, е да съчините по един малък псалом и да видите дали Бог ще го одобри. Ако го одобри, ще го оставите в първоначалния му вид; не го ли одобри, ще оставите Той да го поправи и ще го запазите в този коригиран вид. Колко псалми съчинихте досега?...” (том "Праведният": 120-121, беседа "Кротките" от 20.ІІІ.1927 г.)

 http://neobyatnotogovori.com/?idpub=880&book=24

 

 

 

30.07.2016 г. 09,25 ч.

 

ЛЮБОВТА Е ОСВОБОДИТЕЛ 3.02.1924н беседа „Плодовете на Духа" ДПМ2 СОН'98:154 Любовта се отличава с това, че първо освобождаваш онзи, когото обичаш, от въжетата, които го стягат – и чак после иде радостта и всичко останало.

 

 

 

30.07.2016 г. 10,24 ч.

 

 

МИР, РАДОСТ, БЛАГОСТ, МИЛОСЪРДИЕ 3.02.1924н беседа „Плодовете на Духа" ДПМ2 СОН'98:156 “Мирът е едно вътрешно затишие. Радостта - това е цъфтене. Благостта, това е вътрешен аромат – туй, което се съдържа вътре в самия живот, в самото съзнание [...]; в съзнанието вътре трябва да има известна мекота. Милосърдието, това е приложение. Значи, тази благост трябва да има отвън един метод за приложение./.../ Само когато намерим отношението между любовта, мира, благостта, кротостта, въздържанието, вярата и милосърдието, тогава ще разберем какво е Духът. Забележете, че тия сили във всеки човек не се явяват по един и същи ред. Това зависи от степента на човешкото съзнание."

 

 

30.07.2016 г. 18,08 ч.

 

 

БОЖЕСТВЕНОТО 3.02.1924н беседа "Плодовете на Духа" ДПМ2 СОН'98:165 “Когато Божественото Начало у нас започне да говори, лицето добива една нежност, една малка светлина, в очите се чете една разумност, погледът е устойчив – и човек е готов в даден случай на всички услуги. Каквото му поискаш, той казва: "Удоволствие ми е да ви услужа... Пак заповядайте, пак елате при мене! Ако вие ми платите за труда, ще ми причините голяма неприятност. " Имате някаква нужда – той ще се подпише за вас.” КОГАТО НАСКОРО МИ БЕ НУЖНО ДА СЕ ДАДЕ КРЪВ, за да ми направят операция, се откликнаха две съвършено непознати момичета! Веднага се откликнаха и двама приятели. А един много духовен приятел отказа.

 

 

31.07.2016 г. 18,11 ч.

 

СВОБОДА, СЪРЦЕ НЕЖНО 3.02.1924н беседа "Плодовете на Духа" ДПМ2 СОН'98:166 „Ако вие проектирате една силна мисъл за свобода, някое нежно сърце ще възприеме тази мисъл и ще помогне където трябва."

ОЩЕ ЕДНА МНОГО СТРАННА И ТРУДНО ОБЯСНИМА МИСЪЛ. Обикновено си представяме, че само силните сърца могат да възприемат и приложат призивите на Свободата. Как е възможно именно нежно сърце да възприеме такава мисъл - и отгоре на всичко да помогне? Та нали тъкмо нежните сърца около нас са жертви на илюзии и под ярема на астрални господари? Значи, Учителят тук говори за друг вид нежност – БОЖЕСТВЕНА. Тя би трябвало да е възприемчива за Истината и копнееща за Свободата повече, отколкото за въздух. И да помагат КЪДЕТО ТРЯБВА, а не където не трябва.  И наистина, грубите сърца - дори и тия, които външно изглеждат нежни – са като тежко натоварени експреси, летящи с огромна скорост и инерция към някоя гара, която се нарича Илюзия. Или към пропаст, над която мостът е прекъснат. Те са нежни само към астралните си фантазии или към чувството си за дълг към смъртни, към амбициите си. Но към Истината са на практика груби, понеже безразличието и липсата на верни приоритети са всичко друго, освен нежно сърце в очите на Бога.

КАКВО ОЗНАЧАВА: "Пази свободата на душата си?"  КАКВО ОЗНАЧАВА: "Пази свободата на душата на ближния си"?

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.