ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

Е Д И Н Е Н И ЯХ О Л И З А Ц И И )
КНИГА СЕДМА

СЪДЪРЖАНИЕ:


140.1985.09.23 За страданията и превъзмогването им чрез връзката с  Бога
141.1985.09.29 Намесите на Тот
142.1985.10.08 Закони на науката за разнообразието
143.1985.10.22 Бог – или ближния
144.1985.10.29 Настава царството на тотвселената!
145.1985.11.07 За кочините и жилищните блокове-клозети
146.1985.11.12 За сатаните, луциферите и кронозомите. За щастието на елохимите
147.1985.11.13 Лекции за химическите елементи: Сяра
 148.1985.11.18 Колоните на Новия Йерусалим (за скъпоценните камъни)
                           I глава, II глава, Яспис, Сапфир
                           Халцедон, Смарагд, Сардоникс, Сард
                           Хризолит,  Берил, Топаз, 
                           Хризопраз, Хиацинт, Аметист, 
                           XV глава:Портите на Новия Йерусалим – бисер-сапфир, 
                           бисер-рубин и бисер-диамант, Бeлежки
149.1985.11.20 Ако светът прояви интерес
150.1985.11.28 За пасите, хиургията и природните хапчета
151.1985.11.30 Аз искам прелестни ученици на всички полета!
152.1985 (Недатирано) Четирите рози и петата
153.1985 (Недатирано) Моето определение за Бога
154.1985 (Недатирано) Отговор за алкохола и пушенетo
155.1985 (Недатирано) Торанската мисия на Ароил
156.1985 (Недатирано) Вътрешен прелом у Ароил
157.1985 (Недатирано) Съпружество, партньорство, родителство
158.1985 (Недатирано) Отговор за нумерологията-“път на живота”
159.1985 (Недатирано) Два часа, отдадени на Бога
160.1986.01.03 Закони  и  токове на трите вселени. Прогноза за Чернобил
161.1986.01.04 Могъществото се добива чрез страдание
162.1986.01.13 Рилското тайно общество
163.1986.01.13 Тихото копнение по Бога
164.1986.01.13 Аз работя само с тройка
165.1986.01.26 Импулс за прочистване на Библията
                          Исус, син Сирахов, Исай, Йеремия, 
                          Варух, Йезекиил,  Даниил,  Молитвата на
                          Даниила, Осия, Йоил, син Ватуилов,
                          Амос, Авдий, Йона, Михей, 
                          Наум, Авакум, Софоний, Агей,
                          Захарий,Малахий, Първа книга Макавeйска (Юда Макавей), 
                          Втора книга Макавейска, Молитва на
                          Симеона, Ездра, Деяния, Яков,
                          Петър, Йоан Богослов, Юда, Павел
да...................................14481452

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.