Книга 6 
 
21.V.121(1985)г.
София-Изгрев

МОДЕЛНО-ПРОГНОСТИЧЕН БЛОК

ЖЛО / ДН


(За естеството и особеностите в това осияние виж бележките накрая. Елма отново филтрира термини и внушения така, че да стигнат до съзнанието на някои хора от тогавашната власт - б.п.)
      Носителю, намирай живот за мнозина! Ти предано служù на Битието от множество векове и укрепваше принципа на разбирателството при всички условия на тиранични или демократични управления. Тежки страдания - в Европа през ХІІІ век, когато кръстоносните нашествия те принуждаваха да бъдеш проводник на користни планове. Ти стана свидетел на много потъпкани и разорени народи. Не бе съгласен с насилието, но понасяше, за да запазиш позиция - и накрая успя. Политическите ти мисии като посланик на Рим в Норвегия донесоха много добри преобразования. Културата винаги беше доминантна в стремежите ти и просветата имаше защитник в твое лице. В България работù като ученик на Константин Кирил Философ. По-късно си пратен да наказваш богомилите, но ти изхитри властта и ги наказа по-меко, спасявайки живота им. Предател те набеди и ти отнеха пет села, което нямаше фатално значение за теб. Когато Европа се пресити от кръв и Просвещението стана спасение за народите, ти бе един от известните енциклопедисти. Няма днес да споменавам имена. С това целя, при други срещи, да разгледаме нещата по-конкретно и подробно, ако желаеш. Основá и могъщ производствен център в Австрия, като се отклони в ХІХ век от хуманитарното си призвание. С това нанесе някои щети на природата, но през този век бързо ще изкупиш тази си карма. Допуснах технологичното ти отклонение, за да се развие технико-инженерната ти мисъл, необходима за каузата ти през ХХ век.
      Сега накратко: мозъкът ти е превъзходен - никой от колегите ти не може да съчетае тъй пластично ум със задължения. Кривите постановки на традицията крепиш с виртуозност, докато се яви обективна сила за тяхната корекция. Премисляш всеки ход прецизно и детайлно. Можеш да бъдеш вълк след вълците и сърна сред сърните, в името на прогреса. Компромисите са неизбежни за теб, но мотивите ти те оправдават, тъй като иначе не би могъл да работиш за бъдещето на България, славянството и човечеството. Злото те причаква най-вече от позициите на яростта на някои хора, че не желаеш да се разяряваш като тях и да бъдеш отвратителен като тях в погроми и оргии. Те те наблюдават и решават, че трябва да бъдеш като тях, не позволяват някой да има благороден вид и поведение. Бъди актьор, когато се налага. Изигравай неизбежните сцени от този род талантливо, но бъди себе си. Насити образа си на плебей, каквито са те в тези ексцесии - и враговете ти ще се приспят.
       Наистина, настъпил е часът на ръководители от друга еволюция. Предавам ти по-стабилно силово поле. От сега нататък ще констатираш отблъскването на недобросъвестните от плановете и методите, които ти си решил да придвижиш при контакта с Мен - съдбите се ускоряват за добро. Не се изненадвай, ако до три седмици получиш, в уверение на това, особен урок. Силата ти се увеличава; носенето на отговорност - също. Има момент, в който ще рискуваш - на една партия ще разиграеш версия, която си смятал за невъзможна. До два месеца това ще има неочакван успех. Благословението не ще те напусне отсега, понеже Новото, от което се диктува, не е само информационно.
       Помнù следната формула, специално за теб: “Осин, осин, осин, тониус прилан - работú в Мен, Космично Присъствие!”- и няма да имаш препятствия. Това повтаряй три пъти на ум, когато имаш затруднения или важна инициатива. Радвам се на срещата ни!
- Аз бих ли могъл да разговарям така?
- Има, разбира се, възможност и ти да говориш – било по този или друг начин.
- А по-нататъшната ми работа?
      - Моделно-прогностичен блок - първите наченки на новото общество. Ще работиш в институция под покровителството на приятел на Живкова и на младия Живков. Новото, което сега имаш да правиш, е проумяването на новите тълкования за методиката за превръщане на количествените изменения в качествени натрупвания. Култура от неокомунистически тип. Призванието ти е натам, но виж нямаш ли още кармични потоци, на които да плащаш данък.
    Бележки на единатора:
                Елма работи с конкретни хора, съобразявайки се с естеството на социално-политическия им статус, и затова говори на техния език, за да им внуши благородни инициативи, където и да се намират. Това не значи, че Бог може да прави компромиси с Истината, но Той намира език и за дяволите в ада - какво остава за представителите на която и да е вяра или партия.
            Контактът с приятеля, за когото е това лично послание и има още не едно за него, даде богати плодове. Даже баща му повярва в силата и мъдростта на Елма, когато веднъж помоли за спешен съвет по повод на свое голямо затруднение. Той тогава беше търговец от Външно министерство и се колебаеше да иде ли в Лондон да защити един свой партньор, който бил пред влизане в затвора. Заради него бе готов да пропусне важна сделка във Филипините. Но той запита Елма какво да прави, понеже имало реална опасност да осъдят и него и да лежи в Англия, ако делото тръгне лошо. Елма отговори, че не бива да заминава, а да поеме работата с Филипините. Другото щяло да се уреди от само себе си. Той повярва и постъпи точно така. Филипинската сделка минала много успешно. Като се върнал, английският му партньор се обадил и казал, че всичко е наред и че ако бащата на Д. би отишъл там в онзи момент, наистина имало опасност и двамата да бъдат осъдени.
             Има и други случаи с този приятел, пряко свързани с участие и прогнози на Елма, но те са разказани на съответните места. Ето два от тях. При заминаване в две различни страни, той и негов приятел получават предварителна оценка от Учителя със следните думи: “Едни отиват по Божи работи, а други – по бози-работи”... И наистина, нещата се развиват точно така. При въпрос на приятеля след завръщане, защо всичко наистина е вървяло толкова зле в Америка, бе направен от Елма анализ на мотивациите му и бе даден съвет да се измени главната мотивация. Приятелят разбра, че когато тя е Делото и Словото, нещата ще се обърнат по съвсем друг начин. При въпрос преди следващото му заминаване по служба в Щатите, Елма отговори кратко: “САЩ – Само Абсолютно Щастие!”... – И наистина, този път всичко там е вървяло като по вода – б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.