Книга 2

8.IV.120(1984)г.
София - Изгрев
 
 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕДИНЕНИЕТО.
МИСИЯТА НА БЪЛГАРИЯ -
ПОЯВА НА МИНЕРАЛНОТО ТЯЛО
НА ЧОВЕКА
 
 
21,15 ч.
Не превръщайте единението в пазар! Основното е почитанието в единението, защото, от много хилядолетия, хиляди и хиляди духовни и религиозни са давали живота и здравето си, за да чуят само една дума на Бога, а вие не благоговеете. Аз съм толерантен, но и взискателен. При единение, ако има шум, не Ме търсете. Мнозина са гнили по пещери и манастири, за да чуят поне едно изречение. Сега вие плувате в единение, но тъй като е лесно, не сте обхванати от свещен трепет.
Не случайно, на Изток, до най-първото стъпало на единението се стига след дългогодишни упражнения, пост и концентрация, при най-сурови условия. Йогите и много духовни ученици, знаят че неподвижната поза е условие за проява на Духа, а духовете обичат да се движите. Затова козелът или козерогът е метод за единение. Той може да стои много часове неподвижен. Ако някой истински ученик от Индия или от друга звезда узнае, че има възможност за толкова пряк контакт, би дошъл пеш до тук, само за да бъде с вас! Затова настоявам: ако искате общи събирания, нужна е атмосфера. За Мен няма значение да ви се изявявам без молитви и песни, но за вас ... може да ви се отнемат скъпи неща и да се върнете назад.
Сега - за мисията на България и съдбата на българите.
Може определено да се каже, че Балканите са най-старият трон на Елма на Земята, но при това и най-здравият, най-живият; но новото, което излиза винаги от тук, не трябва да се осквернява от множество поклонници. То може да отива навсякъде, но не всички имат право да посещават светилището. Затова съм запазил Балканите като резерват на Духа, както и Хималаите, но докато Хималаите са недостъпни и сурови физически, то Рила съм я направил недостъпно социално-политически. Туризмът не е нищо - може да ходят колкото си искат, но няма да разберат нищо.
Който иска да върви навън, е свободен. Но който иска да остане, няма условия за външна изява, но има възможност да влезе в Моите тайни градини. Останалото е обяснимо. Най-твърдата субстанция не може да ви третира меко. Но ако добиете нейната твърдост, тогава всичко ще ви се поднася всякога на длан.
 Моите нови планове са вие да добиете скоро относителна свобода, но това не значи, че мисията на Балканите се променя. Няма засега друг начин за изработване на минерално тяло, освен търпението и примирението; а това са най-високи духовни качества, които могат да се изработят единствено при свръхнапрежение и необикновено трудни условия. Не изява, а минерално тяло е специалността на Балканите. Минералното тяло е неизвестно на световния окултизъм, но то вече се строи. То ще бъде по-тежко от сегашното и ще се състои от въглеродно-метални съединения, с пластични връзки. Това е планът на еволюцията и вие ще изглеждате още по-красиви, ще бъдете прозрачни, ще издавате светлина. Движенията ви ще бъдат много по-бавни, но и съзнанието ви ще съответства на това и няма да схващате разликата.
Основната цел на еволюцията, за да създаде минерално тяло, е продиктувана от закона, че духовните школи създават импулс към овладяване на висшите светове, а божествените школи създават обратния импулс - за овладяване на все по-гъста материя. Затова тук, на Балканите, се намират всички минерали и метали, особено на Рила, нови по същество, и затова вашите атоми и молекули могат да приемат програма за минерализация. Това е програма за милиони години.
Но има и кармични причини: вие се противопоставяте на Божествения Принцип най-упорито от всички народи. Принципът на Любовта изисква почитание на чуждата истина и благоговение пред нея.
Затова колектив, братство, семейство се разпада на Балканите много бързо. Това се дължи на импулс на кристализация, на егоцентрация на центровете, монадите. Това също е Божествен процес - "специалност" на Балканите. Но когато е откъснат от работата на Небето, той е пречка за всичко прогресивно и ново.
Живейте тук много интензивно, но не очаквайте никакво признание. Хората не са дорасли за това. Можете да бъдете спокойни, докато не са ви обърнали внимание, защото народите, на които обръщат внимание, не ще излязат скоро от ада, а вие сте на излизане. Народите, които са прославени, имат друга задача, но нямат и зачатък от минерално тяло. Представяте си какви гигантски напрежения за превръщане въглена в диамант - тежки страдания - са необходими!
Имаше и друг метод в плановете на божествените класове, но вие не го приехте. И сега можете да го ползвате, но за това се изисква съзнание на ученици, а не на оглашени. Ученикът лети като торпила към целта на ученичеството, без да се отклонява от нищо, а вие сте зависими от хиляди пречки, желания и невъзможности. . .
Основното е следното: благодарете, че сте издържали най-тежкия приемен изпит за въплъщение на Земята. Вие сте способни! В България не може да се роди лесно дори и хималайски дух. Не че няма престъпни духове, но и те са много способни.
Завършвам с пожелание да носите знамето на България гордо, с пълно съзнание, че винаги сте били елитът на Земята. Ако бяхте тръгнали по неутвърдените в минералния път народи, нямаше да направите нищо повече от тях. Минералният човек ще изглежда като фееричен конгломерат от минерали, кристали и метали, но ще бъде пластичен и ще може да пътува с другите си тела из останалите царства.
Бъдете благословени и благодаря ви, че Ме изслушахте!
          В.: - Може ли и ние да правим опити за холизация?
 
- Първо се изискват индивидуални упражнения. Новият начин на единение не е единствен, но все пак е най-достъпен и сигурен. Ще се спра специално на това друг път; чрез настоящия ще дойдат много неща, но не е достатъчно. Няма време, затова се постарайте да опитате в къщи по тази система; започнете с "да" и "не". Който има друг дар, да го усилва. Не е задължително кръговата азбука. Повтарям, когато се работи колективно с кръгова азбука, това е спиритизъм или медиумизъм.
Когато се работи индивидуално, това е единение.
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.