Книга 8

31.05.122(1986)г.
София - Изгрев


Радиацията. Халеевата комета.
Изпълнение на прогнозата за април 1986г. Прогноза за ноември 1989 г.
Прогнозите на ясновселената.
Ориандра (Ю.П.)

Халеевата комета през 1986 г.

«Появата на Халеевата комета (1P/Halley) през 1986 г. бе предшествано от твърде шумни коментари по медиите, доста от които с неточна и дори противоречива информация! Естествено, тук-там се прокраднаха и предсказания за предстоящи бедствия и дори за края на света! Всичко това като че ли внуши у мнозина очакването, че кометата ще бъде особено ярка и величествена, в блясъка запомнен от предишното й появяване през 1910 г. Тя обаче ни се представи в доста по-скромен вид, като се виждаше най-добре за кратко - от началото на март до края на първата седмица на април, появявайки се ниско на югоизток в ранните часове преди изгрева. Тогава тя премина през съзвездията Козирог, Стрелец и Скорпион, но наблюдението й бе допълнително затруднено от изтъняващия сърп на Луната, който в началото на април също бе в тази част на небето! Така в крайна сметка недообмислените наблюдателни програми на много кръжоци и отделни групи ентусиасти се провалиха! Освен това, прекаленият шум по медиите като че ли отегчи хората и когато настъпи кулминацията на явлението, мнозина вече се отнасяха с безразличие към него! Във втората половина на април Халеевата комета премина във вечерна видимост и все още можеше да се наблюдава с бинокъл, ниско на юг - югозапад, в съзвездие Хидра, до около средата на май. Тя премина през перихелия си доста по-рано - на 9 февруари 1986 г.
Мнозина правят връзка между появите на Халеевата комета най-близо до Земята на всеки  76 години и ярки събития по това време. Някои директно считат чернобилската трагедия за такова следствие.» (http://www.geocities.com/reeper4e/comets/doc.html)

Ето и думите на Елма:

- О, Аз ви простирам славна десница и пращам мира с вас! Пазя ви от радиацията - повиши се пак, -  но вие сте под Моя лична закрила. Радиацията опустошава много поля и пространства, прави са повечето скептици, но вие сте опазени. Не се нахвърляйте веднага на плодове и зеленчуци - продължава се срока до средата на юни. Обаче екскурзии можете да започнете. Практически, нямате опасност, но новите дъждове повишиха радиационното въздействие. Праната пряко се унищожава от радиацията, това не го знае всеки окултист.
Косенето започна още тази година - това е началото на прибирането на стотиците хиляди престъпни и по-малко престъпни души, с божествено разпореждане отгоре. За това ви предупредих още в началото на годината. Кометата прибира заточеници и пуска стари, научили своя урок, та ядрената експлозия в Русия е само първият симптом на още едно тежко заболяване на човечеството, което кометата снема за през следващите три години. Казал съм го това още в началото на 1984 година. Казвам: онова събитие, за което се ангажирах преди няколко месеца пред вас, с Моя подпис и печат, че ще стане през април, има огромно значение! Има, понеже чрез "кръвопускане" човечеството ще вземе, най-после, най-важните си решения и след три години и половина очаквайте настъпването на истинското разведряване и пролет на земята. Обаче още мнозина, мнозина ще си отидат. Словото ще бъде прието на много места. Ще бъдете свидетели на най-приятни събития, на свобода, която очаквате отдавна.
Ясновселената е решила: Новото трябва да победи старото! Ясновселената прогнозира с абсолютна точност и сроковете, които сега ви съобщавам, но Тот винаги има последната дума. Тези срокове обаче не могат повече да се отлагат, понеже инак човечеството ще загине. Носителите на Божественото ще бъдат търсени навсякъде. Политиците ще се обърнат към вас и ще поискат решение на световните проблеми.
 Не станаха ли всички неща така, както съм казал? Престанете да се съмнявате - няма по-съвършено прогнозиране от това на Моята Майка.
Пазете се от носачите, за да бъдете носители. Носачи са всички същества, които приемат система, обща за всички. Итова е необходимо. А носителите ходят без раници. Който е носител на Новото, той не само учи и прилага даденото, но сам започва да дава.
Приемете сега новата капитолийска пророчица, живяла повече от мнозина и страдала като малцина. Поклонница бе на далечния изток; поклонница, но не и обитателка. Поклонничеството остана у нея от ония времена, когато придружаваше Александър като римска патрицианка - тамошната "Касандра" по онова време. Чистотата ú я предпазваше от военните нрави, а и самият Александър не позволяваше да падне косъм от нея. С него тя проникна чак в Индия и се срещна с мъдреца Праман, който я посвети в кабалата и основите на пророческото мостостроене. Пророчица не може да строи мостове, ако не е била в Индия. "Мост", на мистичен език, означава пророчеството да се изпълни, обаче не с кармични последици, а като благодат. Повечето пророци от старозаветните - Мойсеев тип - пророчестват за злини и наказания от Небето, а мостостроителите имат канал за благодат. Моята Ориандра обичаше хората още тогава с Христова, Кришнаитска любов. Моята десница излекува мнозина чрез нея. Раните на македонци, римляни, елини, перси, египтяни - приятели и врагове - почувстваха балсама на нейната Божествена красота и милост. Света Йоанна във Франция има своите сестри, една от тях е Ориандра. Името ú означава “Слънчев Произход” - от самия Отец Ор, пратил Орфей на Земята и създал Оровата симфония на Слънцето, която се проектира тук като Рила. Ороидите са много слънчеви, меки, хармонични същества от ангелско коляно. Тиноидите са тяхната полярност, разполагаща с познанието за черните звезди, наречени от вас "черни дупки". Носителите на ороиди и тиноиди в едно тяло нямат отношение само към Слънцето, но преди всичко към Божественото Слънце, което седи зад вашето. На практика, Великото Всемирно Братство съдържа в себе си и уравновесява противоположните йерархии на черното и Бялото Братство. По онова време, по което се разви драмата на Орфей и Родопа - понеже Родопа страдá много по-тежко от Евридика, - Ориандра изпрати своя триоиден двойник с тялото на Родопа.
 Ако се поспрете и помислите, бихте могли да извикате всичките си познания, на които съм ви научил досега, и всичката си родилна радост, понеже трябва да разрешите най-после многовековната задача. През прохода, в който Момата влезе в Аида, трябваше да премине орфически пламък, който да осияе небесната любима, но разминаването със земната любима този път да не стане.
Казвал съм ви, че ако Евридика и Родопа - тези две велики космични жени - можеха да се понасят и да не разкъсват Орфея на две части, той нямаше да бъде разкъсан тогава от вакханките. Такава вакханка се яви и сега - пак в Момин проход. Ако Орфей не беше успял днес да се обедини психически по най-светкавичен начин и - с риск да загуби и двете -  да празнува обединението на двете в Рилската обител, той неизбежно щеше да се върне сам в Момин проход и да потърси прегръдките на онази, която бе сред вакханките, разкъсали тялото и душата му някога.
Това, което ще стане между вас тримата, след окончателната ликвидация на Змията отново тази сутрин, предначертава пътя на Орфическата Школа в източна Рила, която ще отворя всеки момент. Представете си: този път не само богиня с божество бивш херувим ще празнуват обичта си към Орфея в сестринско, любовно съединение, но и вакханското царство ще бъде повикано също.
Орфей не бива да се страхува от дъщерите на Бакхус, понеже той има да им плаща дан - соковете на душите им не са толкова порочни, колкото си мисли. Посветеният от Óров клас се е излекувал окончателно от мора на личните чувства и проказата на безсърдечието, с което приключва пренебрегването и на сестрите си вакханки. Благодатта ще се излее и над тях. Празникът ще бъде всеобщ!
Ина има причинно тяло много развито, въпреки че е още толкова малка. Пренебрегнатото от някого трябва да се роди с име, близко до това, което е пренебрегнал. Е. роди А., а Царицата на Нощта тогава пренебрегна Нике, победата над себе си, затова трябваше да я роди. Родопа познаваше Орфей по-добре, отколкото Евридика, но все пак го взе в плен. Така е - тя самата не правеше тия щуротии, но предаваше на вакханките своята неудовлетворена мисия, а те я прилагаха както можеха. Тя покани Евридика да народи наставници за облагородяване и възвисяване на нейните поданички и да се съгласи Орфей да бъде баща не само на Евридикини деца. Орфей сам искаше това. Онáр беше страстно влюбена в него, само че сега няма да иска да му ражда деца. На нея празник се пада, но страшно внимаване трябва - да не ú се показват неща, за които не е готова, но да не ú се отказват такива, за които е готова. Носи стръв, каквато малцина притежават, та ако не беше житото, вашата среща днес не я виждах.
Ако трима са канара, четирима са вихър и буря! Успее ли нейната стратегия - понеже именно стратегия е в момента, - Бог да ви е на помощ. Животът няма само сладко име - през бури и вихри пътуват яснините и върховете, но затова пък колко по-прекрасна е утринната гледка след това! Не се отказвайте от опасности, конфликти, изпитания, приключения, авантюри даже, ако са неизбежни, понеже послушанието има за резултат живот, а непослушанието - мъдрост. Не сте готови още за мъдрост чрез послушание, просто защото не сте послушни.
Сега, празнувайте Тройката, а Шестицата може да уравновеси Четворката.
Повече няма да се предава този път, а за Жорж ще опитаме утре - не е никак лесно, понеже сега е разсип. Обаче невъзможното за човека - дори за Сина Божий - е възможно за Отца Му. Само наблюдавайте, гледайте, слушайте и се учете.

    

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.