Книга 42

 

 

       1490  04.07.2014 Ако издържà както БОГ иска, ще намеря и све-тлината, и поуката, и любовта, и душите, които търся 11:13:22 от С.Р., в отговор на пожеланията ми да му мине завинаги главоболието и да е радостен и щастлив: Благодаря ти, това ми е задачата, битката; това ми е и смисълът на живота. Ако издържа както Бог иска, ще намеря и светлината, и поуката, и любовта, и душите, които търся. Пътят ми е такъв...

 

 

 

За пред света и според съществуващия днес закон за авторските права,

настоящото издание е под юридическата протекция

на кантора "Юсаутор".

 

Принципите на Христóвия Дух са истинността, анонимността и безплатното разпространение. Осиянията не бива да се продават по никой начин, а който ги включва в свои или периодични издания, трябва да намалява цената им съобразно обема на включената холизàция. Илюстрациите са взети изключително от интернет, доверявайки се на съобщенията, че са предоставени за безплатно ползване. Ако някой автор попадне на своя творба в нашите книги и заяви претенции, ще заменим съответната илюстрация с друга. Бъдещото човечество, което ще е много по-етично, свободолюбиво и истинолюбиво, ще слага в изданията си специален знак, символизиращ правилото на Свободната Вселена:

"Всички права - на всички"

 

Страницата, която виждате, е от 18.VII.130(1994)г.Затова се налагат някои пояснения, съобразени със сегашния момент [150(2013)г]. В новите ни издания годините са променени според Новото летоброене, като в ско- би се дава и годината по официалния календар. В точка 2 по-горе се го- вори и за начало от рождената дата на Учителя, но това не сме напра- вили, понеже ни е казано, че моментът още не е настъпил. В такова ново летоброене ще има нов тип месеци (плаващ лунен календар според реалните фази на Луната), ще се сменят коренно датите, а това би довело до драстични промени, за които човечеството още не е готово.

 

Когато говорим за Ново летоброене, ние имаме предвид календар с начало рождената дата на Мировия Учител във всяка кардинална епоха на човечеството, когато сам Господ слиза във всеки един от безбройните светове като физическо въплъщение на Бога. Христòвият Дух казва чрез Емануил Сведенборг (1688 - 1772), че Бог не е само невидим и абстрактен, както твърдят повечето религии. Бог винаги присъства във всяко човечество в Битието и с физическото си тяло като Богочеловек - Учител на всички Учители и същества. Истинските Му ученици и в нашия век Го разпознават безпогрешно и се начева

 Ново летоброене.

 

С Бога може да ви свърже само Христос;

с  Христос може да ви свърже само Учителят;

с Учителя може да ви свърже само Ученик.

 

 

Този род текстове с възможни намеси на Éлма

продължават в книга 43

http://neobyatnotogovori.com/

https://web.facebook.com/GrigoriyVatan

 

http://toyonus.com/

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.