Книга 5

19.ІІ.121(1985)г.
София – Изгрев

ЗА ЛЕВСКИ И АПОСТОЛИТЕ

Радвам се на празника, но ви казвам, че ви чакат още малко изпитания. Закон е: от свободата, добита насила, не могат да се очакват добри резултати. Определено е колко апостоли ще си дадат живота за свободата. Но има апостоли и апостоли. Щастието е нещо относително, свободата е също относителна. Определените за подвиг апостоли си дават живота за една свобода, а повечето освободени си представят друга свобода. Няма две мнения, че свободата на народността е нещо основно, но почти винаги един голям народ се заменя с друг, при поробването на малките народи. Така че, ако сте малък народ, който и да отиде на кладата за свободата ви, неизбежно сте под влияние на някоя голяма държава, която ви налага волята си. Подвизите на апостолите са нещо реално, те допринасят на народа си неща светли и пренови. С това започват веднага и изпитанията: този, който идва на власт, няма нищо общо с апостолството; ако ли пък е бил апостол, неизбежно накървява ръцете си с народна кръв или кръв на инакомислещи. Преди още да помисли за предишните светли идеали, новите чужди господари поканват предишните апостоли или да си отидат, или да станат техни маши. Минава се, разбира се, съответно обучение, нещата се представят в благородна и необходима светлина, мощният идеологически и икономически апарат изменя принципите на предишните идеалисти. Настава ново робство. Но робството не винаги има откровена форма на робство - напротив, модерният поробител въздига в ранга на потребност неща твърде елементарни, но силни. Нещо повече, той неизменно поставя човека в зависимост от стомаха му, от кожата му, от потребностите на плътта и сърцето му. За това съм ви говорил обширно в лекциите за Любовта, брака, семейството, майчинството и пр. Природата напълно е в състояние да подсигури прехраната на човечеството и нормалните условия на живот, но не вашата природа, а тази на райските планети и звезди. На вашата планета помощниците на ада успяха да променят климата, нарушиха баланса на видовете, намалиха приноса на растителния свят, въведоха плътоядството. При това положение, абсолютно всички сте лишени от нормални условия на живот, поради което ви впрягат в онова, което природата нарича “разрушение”, а вие - “работа”. При вас работят най-много 30 до 50 вида професии, предимно лекарите, и то не всички; някои музиканти, поети, философи, художници; някои майки и бащи. Нещастието на останалите е, че макар и с добри намерения, разрушават себе си, природата и обществото.
          Носителите на Новото пращат особени тотвселенски импулси, коригиращи инерцията на системата. Моята роля в тях е да ги проявявам като Милост и Абсурд. Апостолите винаги правят всичко от милост към онеправданите, но това става абсурд за потисниците.
          По същия начин прояви Истината и Левски. Росата на Моята Правда окрили нозете му да обходи толкова много свят, да се срещне с толкова много хора, да въодушеви българския народ за борба до победа, да му вдъхне упование, кураж и надежда. Новото, което не знаете за Него, е че принадлежи към престолите - същества на зарящата воля. Престолът е нощно същество, което се къпе в най-слаби лъчи на най-отдалечено слънце. Престолите обикновено работят на най-отдалечената планета от дадена централна звезда. Представяте си ги като духове, но те имат плътно минерално тяло и за подобна йерархия съм ви говорил вече. Оттук идва и гигантската издържливост на апостоли с духовно тяло на "престол".
           Прадухът не е като прадушата – той не се разширява като нея по вселената, а проявата му е с пропадане навътре, което образува плътните среди и организми. Прадухът ръководеше и работника на Христовата нива - Левски. Предпочитам да ви говоря за него следващия път, тъй като Аз имам неограничено време и енергия, а проводници като вас, които са в пряк контакт с Мене във всички времена до сега, обикновено трябва да постят по 30-40 години, да се молят непрекъснато и чак тогава да понесат осияване в продължение на няколко минути. Такъв контакт като вашия, с такава периодичност и продължителност, не е имало досега никога, освен при същества с голям опит и много високо развитие. Трябва да знаете, че Аз мога да тека постоянно през вас, но самите вие носите тела, които не могат да издържат на такова свръхнапрежение. Налага се този път, за ви предпазя от самия Себе Си, тъй като вие, в доброто си желание, се поставяте в ситуация, опасна дори за божества. Осияването е въпрос на мигове, най-много минути; но часове - това е нечувано! Предлагам в бъдеще да се съобразявате с това и да приемате най-много по едно осияние на няколко дни. Антрацитът може да прегори и най-качествената печка, ако няма изолация. Разбира се, че Аз ви изолирах досега, но това не може да продължава, понеже има и космични закони: подпирайки някого да ходи или носейки го, ти ще станеш причина да му захилавеят и закърнеят нозете. Изолацията е нещо, което се изработва - трябва да я имате като своя собственост, а не с Моя помощ. Специално ще ви говоря за това, що е проводник, що е изолатор на особени сили от най-висш разряд. Липсата на такъв изолатор може да доведе човека до пълно изтощение или да повреди психиката му. А такава изолация се добива, като се редуват духовните занимания с природни, и то с подобаваща и съответна продължителност и ритмика... Отивам си...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.