Книга 3

15.VІ.120(1984)г.
София-Изгрев
 

ОСЕМКРИЛИ ОВИТРИНИ

ЖЛО / ТМ и К (Озирúна и Плинéл)
 

 
 Докато ти пиша, един Приятел, като чу името ти, се обади: "Обещай на Т. едно момиченце - много сладко и красиво!1…" По-точно, Той каза: "Обещай на Т. от Мене…" - сякаш е най-малкото самият Зевс и нищо не му струва да раздава най-основни блага на хората… Ако си изпълни вярно обещанието, той е готов да ти пророкува още такива приятни неща (не непременно деца…).
 "А на съпруга ú - каза Той - му пиши следното: че пристига не от другаде, а от самата звезда Нóлис, където живеят "осемкрили овитрúни", неподвластни на опустошенията, които преживяват повечето същества от тази йерархия, когато се родят на Земята. Никой народ не е бил лишен от "овитрúни" - това са неговите апостоли на Свободата, Любовта и Истината. Но "овитрúните" от Алтаир и подобните ú обикновено загиват рано, изгорели в пламъка на своята велика битка за Новото. Докато Плинéл (това е "овитрúнното" име на съпруга ú) спада към осемкрилите овитрини, които не са вече само от звездна плазма, а имат изградено атомно тяло от неонен тип. Това ги прави устойчиви при земно въплъщение, светящи за очите на ясновидците и способни да творят нови пространства на Истината и Красотата. Неонът много живо е свързан с меката форма на Истината и за това Плинел намира начини за съвършено, пластично и грациозно поднасяне на истината - нещо непостижимо за останалите овитринни йерархии. Неоновото тяло не е като хелиевото - то много по-лесно образува стабилни атомни тела и така познанието на Истината преминава на нов етап - не разпадащата се, а пластичната Истина. Отваря се диалектично пространство, сливат се противоположностите в динамично "трето" - става възможна "атомната"  и "молекулярната" логика; "плазмената" се оказва надежден етап. Ето защо жаждата за свобода, която се ражда от "плазмената мотивация", в него не опустошава неонното тяло, а напротив - придава устрем на фините му енергии.
Та това е, Озирúна! (и на тебе ти даде "звездно" име този Приятел…). Ако искате такива “фантасмагории”, мога да ви разправям без спиране - за развлечение и размишление…
 
...Ето тъй завърши "моят странен приятел… астролонът" - за да не бъде "астрономът", както е у Любен Дилов...
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.