Книга 430 септември 120(1984)г. 
София - Изгрев

КОИТО МИНАХА, МИНАХА
ЖЛО / ЮВ (Луниела) и Т (Тойонус)


      - Нещо за Рилския Манастир?
- Не е отдавна силен, но ти специално имаш важна задача там. Трябва да потърсиш проф. Иван Славов, ако още е там. Той прекарва лятото и ваканцията в своята килия. По-важното е да се усамотиш някъде и да се помолиш за приятелите, които са в тежко положение. Тъй като твоята молитва се чува, това ще изиграе роля за по-нататъшния развой на събитията. Почувствай какъв ще бъде отговорът. Този път ще бъде пределно ясен.
Сега редовете ви са пресяти окончателно. Тези, които минаха, минаха. Другите - след стотици години. Да се подготвят!
Работата ви сега да бъде индивидуална, и то на планина, когато можете. Ти преживя посвещение, което рядко се пада на земна жена. Такова устремно съзряване обикновено не е по силите на вашия пол. Съмненията ти ще отпаднат окончателно - ако още, все пак, са останали някакви. Приветствам те и се надявам, че ти сега ще държиш фронта, който днес е напуснат от мнозина от най-претенциозните. Правилно е да се (...)1, но не е правилно да не се срещате - и преди го бях казал, но Т. не слуша. Зная, че му е много тежко и едва удържа нормалния ход на живота, но защо са истинските приятели, та да не бъде с тях именно тогава? Премислете сериозно това, което ви казвам, и не оставяйте нещата на самотек.
Потрай, но действай по етапен ред! Не пропускай нито един ход от това, което трябва да се направи.
Към Т., който е попитал нещо мислено:

- Не се бой, много скоро ще имаш по-голяма яснота по въпроса. Ти се плашиш за много минали нехайства, но сега наистина те очаква нещо, неописуемо с думи. Ксантипи и безкръвни феи повече няма да срещаш.
Направете опити с телеманда2.
Сейте и прилагайте методите, за които съм говорил. Ако човек работи с беседите и новите холизации, тогава няма нужда от външен ръководител. И, все пак, ви оставям ценни хòра и (...)3

_______________________
1 В ръкописа липсва дума - може би, по нечия молба, Елма е разрешил да не се записва – б.п.

2 Когато мандалата се ползва за разговор между холизатори на различни места, тя се нарича “телеманд” – б.п.

Ръкописът не е довършен – б.п.СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.