Книга 22

23.ХII.130(1994)
Бургас - Изгрев

ПУХЛЬОВЦИ И УЧЕНИЦИ


8,00ч
Може ли лично осияние за Б.?

- За него – по-нататък. Сега направú усилие, без насилие над себе си, за да жúвнеш физически. Съвсем се изоставяте някои приятели – ставате книжни плъхове и домошари. Словото, работата на духовната нúва са най-силният ви мотив, но това става навик, а протоните не се загряват от нищо, освен от горещата вода. Това обаче стопля елект­роните; протоните – само по индукция. Тъй като имат връзка, малко топлинка се предава. Само че протоните обичат силата на духадействиепри­родно раздвижване! Протоните са божества от мъжки тип – покоряват пространства, търсят простор, радват се на редовно отиване навън - и особено на изкачване!


Станеш ли, работата ти е да излезеш навън, нищо повече! Свободните от задължения не трябва да се прибират по-рано от 10 часá, а при възможност е добре да прекарате целия ден навънка. Слънцето след 10 ч. се усилва, но има шапки; има закон за раз­ходки през горите.
Престоят в съвременните къщи е смъртоносен – съкращава живота със стотици години. Можете да начертаете една спадаща линия, в зависимост от застоя в къщи. Станалият рано, излезлият тихо поне час преди изгрев слънце, се класира сред най-добрите на Небето.
Сополиви, подкашлящи, болнави – няма такова нещо в Школата! Сърцето ви трябва да тупа часове наред с темп, по-висок от обикновения – на това ли ще ви уча? Станете, отупайте праха от сърцето и ума си и не се помайвайте: слънце, движение, въздух – това е Школата днес!


Сякаш сирене продавах ¾ век пред очите ви, а не пример давах! Слово може да се чете и пише с планини, ала старци ще останете, ако не излизате. Седнал си да пишеш на приятелите да правите тра­диция по балнеосанаториуми да ходите... Заедно с отрепките да киснете по басейни и да куцукате по алеи... Нищо подобно не съм ви съветвал, нито съм стъпял на подобни места, макар че там светии и светици лекуват хората!
Съвземете се, станете, пейте, дишайте, хо­дете нагоре-надолу безспир! Силна дума казах за не­щастните болни по санаториумите, не искам да ги обиждам, но отрепка в очите на световете е всеки слабодух човек, който се изоставя и не се бори с нокти и зъби за живот и здраве. В цялата вселена обаче няма нищо по-смешно и жалко от затлъстял пухльо, който върти педали в къщи. Това е сто пъти по-лошо, отколкото да не се мърдаш въобще. Ти ди­шаш спарен въздух, ако ще и всички прозорци да си отворил – понеже астралната, етерната, умстве­ната спареност в един блок и един град е много по-страшна от физическата. Спарен е психическият въздух и в тренировъчните зали, с които сега се гор­деят "напредналите" народи.


Определение за глупак: същество с две ръце и с два крака, което пълни гушата на бизнесмени и тре­нери, за да гълта прах и бензинови пáри. Важи не само за посетителите на такива салони, но и за всички автомобилисти и пешеходци, които имат Витоша под носа си, а си седят в л...та. Ако ще днес сто пъти да си отишъл до ксерокса, за да пуснеш Слово, мухльо ще си останеш в универсума! Универ­салната вселена се намира над 1000м. височина и поне 1500м. над голям град! Живот без планински из­качвания е живот на плъхове, къртици, на мекотели и духовни плазмодии! Не ще и дума, че обиждам несп­раведливо тези животинчета, като ги давам за при­мер... Тяхната кръв е неизмеримо по-чиста от ва­шата, докато не са влезли в аурата на човека. Ако вие дишахте и се движехте като една къртица, само че на височина над 1000м, трябваше да живеете 3000 години, напълно здрави и млади! Хайде, поне като ме­дуза се движете – една медуза днес се посвещава на универсума много по-предано, отколкото влачещите се по улиците и гниещите у дома. Всяко животинче ви бие по този показател с неизмеримо число точки; всяко бебе се мърда сто пъти повече от вас в дено­нощието.


В бъдеще морските селища ще се посещават само по програма, като исторически паметници и средища за отправяне по бреговете. Морските рав­нища до 50-100-150 метра са натъпкани с най-страшни миязми и в бъдеще ще се стреля без пре­дупреждение, когато някой слезе толкова ниско. Това не важи за девствените планети, но при вас се вижда ясно, че равнището на етерния, астралния и мен­талния клозет е достигнало 150-200м надморска ви­сочина, а изпаренията и вонята му се вдигат, на ня­кои места дори до 5000 метра – над високопланинс­ките градове, например. Над всички останали се об­разуват нещо като куполи от астрална урина и изп­ражнения, които по реките се отливат към по-нис­кото, в зависимост от дебита им. Тъй като реките ви са станали на черни ручейчета, смъртта се на­дига над моретата и пълни вече полята. Не изли­зате ли по високите планини – свършени сте!
Та ако толкова ви е грижа за Словото, за което дори Аз нехая, раздавайте го само на търсещи - вед­нага след изгрев, по върхове над 2000 метра!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.