Книга 23


28.V.132(1996)
Бургас - Изгрев

СЪВЕТИ ЗА НОВИТЕ ЦИГУЛАРИ


Въпроси на Уралоний: 1. За специалните упражнения и формулата за цигуларски ръце. 2. При кого да вземам уроци по пиано и цигулка?

11,10ч.
- Пръстовата техника и гъвкавостта на китките са не само стандартна, но и индивидуална наука. Всеки цигулар, още като малък, трябва да усвои специфични ъгли на отклонение, както на китката, така и на пръстите и вибратото, ако иска да затрепти в тон с обертоновете на своята монада. Това не значи, че не трябва да прави възможно най-голямата чупка, но преобладаващият ъгъл трябва да бъде един; да бъдат два или три. Под този ъгъл, който можете да узнаете само от Учителя си, тоноизвличането става магично и въздействието - несравнимо. Също-то важи и за ъгъла, наклона на главата, както и на погледа при гледане в нотите или свирене наизуст. Няма смисъл обаче да се дава този ъгъл поцифрово, тъй като е невъзможно да го постигнете по съзнателен начин: той трябва да дойде по вътрешен усет.
На теб ще препоръчаме ноточетене по новия начин - с ноти над плоскостта над очната хоризонтала. Така трябва и да четете, и да работите - по-малко да гледате надолу, повече нагоре. Така ще смените токовете, ще изправите гръбнака, няма да остарявате много дълго време.
Специално обръщам внимание на писмото от Н. до Байко за цветната съкратена нотопис върху една линия. Съветвам ви да я усъвършенствате теоретически и да поръчате на програмист програмата, която да превръща обикновеното нотиране в многоцветно. Тогава по най-бързия начин компютрите ще ви разпечатват всички желани упражнения и произведения поновому. Така печелите първо пряк контакт с най-красивата област от атмичния свят (приключвате със Сатурновата култура) и, второ, реализирате огромни икономии.
Китката и пръстите, лактите и раменете стават по пластични, ако цигуларят приема поне по три супени лъжици зехтин на ден. Набирането на височини пък става кристално, щом човек общува повече с деца. Ако проучвате някой композитор, трябва да ядете специфични храни, по строгите правила на часовата астрология. Мененето на жилища и смяната на присъстващи и съседи пък води до чистото свирене, без никакви фалшиви отклонения.
Сега не казвам, че няма майстори, прекрасни виртуози, обаче новото, което искаме да приложите и покажете на света, е несравнимо по-съвършено. Например, ако вие се усмихвате постоянно, непринудено - с дълбока, бликаща радост, - дори и когато сте много зле, непременно ще пробудите спящите музиканти в мозъка и ръцете си. Тогава няма защо да свирите с мозък, да плащате на учители, да съобразявате ноти и правила. Щом хванете цигулката, ръцете ви веднага сами ще просвирят - няма да можете да ги спрете…
Ако при всичко това свирите безкористно - не за слава и пари - събужда се Вторият Резонанс. Най-напредналите инструменталисти си построяват, без да знаят, копие на инструмента в етерния свят, който постоянно расте или се смалява, в зависимост от някои душевни фактори. Тогава почва резонансът между физическия и етерния инструмент, който (резонанс) е извънредно красив. Същото правят и някои певци с вокалния си апарат.
Правú на първо време упражненията, които препоръчва преподавателят, но постоянно търсú връзка с музикалния свят в Космоса и вътре в себе си, за да помагат напредналите същества. При колектив-но пеене на окултни песни, тези същества пристигат, ако се пее тихо и вярно. След малка почивка почвайте да свирите и ще видите необикновената разлика: ще се убедите, че гостите са останали около вас!
Питай пак някога, за да ти продиктувам съвсем непознати правила, техника и упражнения. Обаче трябва първо да понапреднеш по класическия начин.
Античното звучене на цигулката, както и на тази, която ще дойде в бъдеще, може да се постигне с някои прости изменения в инструмента и с акустично-резонансно ателие или зала. Резонансните пластини, парчета и предмети с най-различна форма, от най-различни материали и в различни цветове придават необикновени, безброй нови качества на тона. Слисаните слушатели ще се питат как е възможно всичко това.
Съществуват небесни техники, способни да удвояват и размножават основното звучене на инструмента. Също някои могат да пеят заедно със свиренето - и то на повече от един глас. А като направим новия инструмент за музикално холизиране, ще видите, че перспективите са неописуеми.
Що се отнася до преподавател, непременно избери такъв, който преподава без пари. Това не винаги е най-доброто, ако човек се стреми към светска изява, но за проникване в Космоса чрез свирене е първо условие. Щом се научиш да свириш паневритмията и песните, а това не е особено трудно, ще снема печата на тежестта от тялото ти и ще те въздигна измежду приятелите. Молù се да почнеш по-скоро, понеже без планина и музика всички мостове са отрязани! Същевременно, гонù познания и практика по диригентство и композиторство, защото трябва да на-правиш пътуващ състав от млади хора с искра Божия, с които да лекувате, да изнасяте концерти на открито и по домовете на хората, а по-рядко и по световните сцени. Съвършено възможно е да направиш това в този живот - най-много до 10-15 год. Искам да останете в златните архиви на музикалната памет на Природата и на светските аудиотеки.

- За вихрун?

- Той не се е разрешил, но се е стаил и разпръснал нашироко, за да не те унищожи. Имаше няколко експлозии, и затова взехме тази мярка. Вихрун се издига и слиза по гръбначния стълб, а той пък е прословутата древна змия. Ако не се занимавате с музика, няма надежда да се усмири или прибере обратно етерното ú подобие. Така че, не се безпокой – пред-класиката, класиката, романтизмът и новите окултни произведения от този век са достатъчен шанс за всеки, който иска да стане здрав, силен, добър, умен и красив.
Въобще, добре е, че питаш; но най-много разчитай на собствената си интуиция как да не прегрееш, а заедно с това - и да не се охладиш.
                                                                               Амон

Носителството на множеството, т.е. Всемирният Учител и Амон са едно и също.


 - За оперолата?

- Напоследък предпочитаме Словото да е вече сàмо обяснение на нещо, което се е случило. Щом получите опитност - охотно ще отговарям на всички въпроси; но натрупването на осияния без паралелно дишане в света на щастието и работата предизвиква сериозни пропуквания.

Пуякът и фазанът имат чудесна "оперола" – пищно оперение… Човешката оперола се развива чрез специален начин на живот, но за това ще говорим едва след няколко години, ако постигнете успехи в Учението.
                                                            12,20ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.