Книга 7

Недатирано,121(1985)г.
София – Изгрев


ОТГОВОР ЗА НУМЕРОЛОГИЯТА1:
“ПЪТЯТ НА ЖИВОТА”
(По въпроса на ЮВ за “Пътя на живота” в нумерологията)


          “Пътят на живота”2 наистина е един синтез на миналото и бъдещето. И действително, има смисъл да търсите поотделно къде точно се локализират миналото и бъдещето в рождената дата на човека. Миналото трябва да бъде проследено в числото на месеца на раждане, а бъдещето – в годината. Настоящето обаче непременно трябва да бъде “Пътят на живота”, както и сте разбрали. Но с бъдещето е свързано и онова, което наричате “Душевен стремеж”. Понякога не числото на годината, а числото на душевния стремеж става “Пътят на живота” в бъдещо прераждане. Но за тези неща ще ви кажа още много работи, когато стигнем до техниката на халдейската тайна наука за числата, която ви диктувам.
___________
1 При справка с Елма на 25.І.2003г. в 10,33ч. се утвърди терминът “нумерология”, а не “номерология”, както често го пишем, изхождайки от зле разбрано чувство за редактиране – б.п.
2 Цифрата, която се получава от сумата на цифрите от рождената година, месец и дата. Мнозина грешат, използвайки думата “цифра” за числата над 9, но те просто са забравили аритметиката. В нумерлогията тук правят изключение числата 11 и 22, които не се редуцират до 2 и 4 - б.п.
3 Цифрата на рождената дата, ако е до 9, или получена от сбора на съставните ú цифри. И тук важи правилото за 11 и 22 – б.п.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.