Книга 4


10.XII.120(1984)г.
София-Изгрев

ЗА ШКОЛАТА; ПРОГНОЗИ; ЗА СЛОВОТО, ДЕТЕТО И ЕЛОХИМИТЕ


Трябва да ви кажа важно съобщение. Предавам Школата в нови ръце, понеже тези, които я държаха досега, не Ме познаха. Трябва смирено да поемете тази задача, тъй като времената настанаха. Пускам силна струя от най-чиста правда! С това Христос започва Своята последна очистителна акция на Земята. Когато Той работи - червеите мълчат! Размахът на Неговите Божествени, славни дела, този път ще е толкова мощен, че няма да остане човек, който да не го опита. Който от сега нататък се противи на Христовото начало, горко му!
Лошото ще бъде обуздано навсякъде. Обещал съм - и ще изпълня: до края на века1 ще Ме видите в Славата Ми, слизащ от облаците, и ангели небесни ще тръбят с хиляди гръмогласни фанфари и гръмотевици! Живите няма да се уплашат, но мъртвите ще побегнат - ще побегнат да се скрият в миша дупка. Всеки, който си е въобразявал, че може да малтретира слабите, нищите и праведните, така ще бъде сащисан, че повече никога няма и на сън да помисли, че може да продължава по този начин. Но живите няма да се сърдят на своите бивши притеснители - мнозина вече са живи, т.е. неосъждащи врага си в сърцето  си. Лошото, казвам, премина - чакайте рая на Земята. Не че ще се събудите в него, но ще има вече условия вие самите да превърнете Земята в рай.
Искате ли сега да ви кажа какво ще стане?
Русия и Америка ще се спогодят; покрай тях - и другите по-малки сили.
Честта на духовните хора ще бъде възстановена навсякъде. Тези, които ви презираха, хулеха и тъпчеха, много скоро ще се обърнат към вас за прошка и ще ви помолят да оправите Земята. Лошите хора ще станат добри - толкоз! Понятие нямате за това, колко радикални и удивителни промени ще станат. Предстои изгонване на тъмните духове от душите на хората. Това ще стане скоро, помнете Ми думата! Вие ще бъдете свидетели.
Може и да ви кажа срока, сега вече може. Това ще стане на три етапа. Първият - още догодина, но частично2. Вторият - 1993 година3. Третият - 2010 година. Сегашните прогнози са твърди и не подлежат на изместване във времето. Това не можех да ви го кажа досега със сигурност, понеже нямах ученици на Земята, които да приемат Словото Ми, без да се борят с Него. От деня, в който Словото, Школата и Делото преминават в ръцете на невинните, които не умеят да осъждат нищо и никого, тези три силни години се очертаха в близкото бъдеще - ясно и неоспоримо. Ако не се бяхте решили да продължите беседването си с Мен, светът щеше да бъде залян от пророци, шамани и лъжетълкуватели, които, с най-добри намерения, да извършат най-лоша услуга на Учението. Знайте, че от момента, когато се тръгне по хлъзгавия път на осъдителството, всяка школа се проваля на дъното на ада. Бог не се нуждае от цербери и стражари - никой няма право да поема функциите на Съдбата; а поеме ли ги, толкова по-зле за Школата и за самия него! Този път с тази Школа просто ще имате успех. Това е.
Беседите Ми са кратки, защото се реши: хиляди и хиляди Мои деца ще ги преписват на ръка. А вие сте чудни - зависими сте от някакви машини, печатници, издателства… А преписването и научаването наизуст (които искат и могат) пресява пропадналите. Пропадналите искат да имат книги наготово - да си я купят, да им я отпечатат; а Моите деца са прилежни и вдъхновени - те винаги са преписвали Словото Ми на ръка. Така, първо, е много безопасно; и, второ, тиражът няма граници. А ако говорим  за  "трето",  третото е това:  ще ги имат само  Моите,  защото само Моите ще ги преписват. Всеки поема отговорността за себе си, а откъде го е получил - не казва.
Това е стратегията на Школата сега; и по този начин тя ще се разпространи по цялата планета. От вас се иска само едно - да не давате свой ръкопис в чужди ръце. Който желае горещо да го има, да си го препише пред вас. По този начин тези, които не са Мои, автоматично ще отпаднат - те не биха си "губили времето". А шпионите или любопитните, ако рекат да преписват всичко, което диктувам, а то ще бъде много, за много кратки срокове ще станат наши - просто защото ще видят, че нещата, които казвам, се изпълняват.
Фундаментални са сведенията, които ви давам, нали?! Защо сега искам да кажа, че онези, които не приемат Словото Ми в момента, са предатели? - Защото Аз винаги съм ви казвал: Христос никога не отсъства  от Земята! Това те са го слушали десетки, стотици, хиляди години, но е влязло през едното им ухо и е излязло през другото. Тяхната гордост не може да допусне, че "лабилни емоционално проводници" могат да бъдат избрани от Христа за продължаване на Словото и Делото. Но Христос не се интересува кой колко е "стабилен" емоционално или социално, а кой осъжда в сърцето си брата си и кой не го осъжда. Може да си не адепт, не архангел, не елохим, но дори и Учител: допуснеш ли осъждане на нещо, каквото и да е то, ти си се провалил - толкоз по въпроса! Има учители много, и то Велики Учители, завършили всички университети и в Трите Вселени - и такива са се проваляли. Само Учителят - Онзи, Единият - може да изказва отрицателни оценки, без да опетни Своята душа и душата на съществото, което критикува. Това Аз съм ви го говорил много пъти - проглуших ви ушите, но твърда глава разбира ли?
 Не ще предпазите Школата от рухване, ако се грижите за отстраняване на опасни хора и явления. Много повече сами ще я провалите, ако при тази грижа изкажете на глас или на ум отрицателна оценка. Без да имате съвършено ухо, съвършени устни и съвършени пръсти, вие не може да имате обхода, нежност и финес в отношенията. А тези три качества са качества на Самия Бог!

И сега казвам: без обхода, нежност и финес, никаква Школа не ви е необходима; молитви не са ви необходими, паневритмия не ви е необходима, изгреви и рилски лагери не са ви е необходими, Изгрев не ви е необходим; събиране, съхранение и разпространение на Словото не ви е необходимо!

Аз  съм дошъл на Земята, за да ви дам свобода; Аз съм дошъл на Земята, за да ви дам Любов; Аз съм дошъл на Земята, за да ви направя толерантни - дори и към дявола. Кой е тогава онзи, който дръзва да ви ограничава свободата, който се меси в свободното изливане на Любовта и който няма и помен от толерантност? Окултна полиция този път няма да допусна - ако ще и да се скъсате! Зная, че не го правите с лоша умисъл; зная колко сте Ми били верни и предани; зная, че всичко дадохте и давате за Мене, - но това не е достатъчно. Вие не станахте малки като децата - и това е таванът ви.
Малкото дете, първо, приема всичко доверчиво; второ - не се сеща да обвинява; трето - не се опасява от последствията, четвърто - не може да не обича врага си, защото няма понятие за враг; пето - съхранява с най-добро чувство всички образи и явления, които произтичат от Отца му; шесто - поддава се мигновено на вътрешен импулс; седмо - обича всички и не дели хората на свои и чужди; осмо - не умее да пъди и отстранява; девето - не умее да погледне с остър поглед; десето - не се надява на себе си, а се надява на Майка си и Баща си; единадесето - обича да си играе, а всички вие се ужасявате от играта, защото излиза извън каноните на вашия мироглед, на вашите опасения. Ето формулата на детето - т.е., на онези същества, които Аз съм нарекъл “елохими”!


Това имах да ви кажа за тази вечер.
_____________
1На други места в Словото на български през 20 век, както и в книгите на някои съвременни мъдреци и пороци, се прогнозира възможността този срок да се продължи и след края на века - б.п.
2Горбачов дойде на власт на 5.III.1985 г. и предизвика рухването на Съветската империя - б.п.
3Трябва да се анализира или да се пита Елма какво толкова фундаментално е станало през 1993 г. - б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.