Книга 14

11.VІІ.126(1990)г.
София-Изгрев

ЗА СИМВОЛИКАТА
НА СЪБИТИЯТА В ШАНДОЛЕН
И ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА
НОВИЯ ИЗГРЕВ

 12,25ч.
          В Шандолен: на Д.Н. се дават символите за развитието на Бялото Братство. Ето какво казва после Елма: 

За всички вас се очертава най-важното: от днес нататък - безкомпромисно вървене по пътя на вът­решния си глас. Всеки да изпълни това, което желае най-много, най-силно. Ерата на компромисите свърши!
След прекарване на Рила, всеки както почувс­тва, обявявам откриването на Новия Изгрев. Сред чисто място в Природата – според Моите указания и изисквания. Обявявам за приключила методиката всички да се трудят само по необходимост и да не остават време и сили за Делото Божие. Обявявам за божествена необходимостта да се отделят хора, които да работят за Словото и за Делото в Новия Изгрев, разчитайки само на грижата Божия. Онези от вас, които още имат светски ангажименти, мо­гат да помагат в Новия Изгрев по добра воля.
 Не оставяйте Моите побратими гладни и жадни. С това, което те ще сторят, ще ви възвър­нат - на вас и на цялото човечество, - хилядократно и неизмеримо много повече пъти вашите минимални материални грижи. За всички вас, които милеете за идването на Царството Божие на Земята, подкре­пата за Новия Изгрев няма да представлява никаква трудност. Много скоро, след първите ви усилия, сам Новият Изгрев ще започне да изхранва и вас.
Обзаведете Новия Изгрев по нужния начин, за да може Словото Ми и Новата култура да тръгне вече по света.
В Божия План обратни решения няма!

Обяснения към това осияние: В горния текст липсва  конк­ретно показване и тълкуване на споменатите символи.
А директивите на Елма за братски център ние не изпълнихме незабавно - не бе напра­вен съзнателен опит за "Нов Изгрев". Но тъй като нищо, ко­ето Бог казва, не е без сила и значение, точно тогава може да се е образу­вал спонтанно Новият Изгрев в къщата в Симеоново - квартал на София под Витоша, - където се събрахме на 4 етажа любими приятели и приятелки и зажи­вяхме наистина като в рая. Може именно това да е било из­пълнението на този небесен план, тъй като точно Д.Н. подсигурявяше нашата малка комуна организационно и материално – вероятно е изпълнил инструкциите по символите, дадени само на него в Шандолен. Едва днес съоб­разяваме всичко това. В къщата в Симеоново се грижехме и за Венно до заминаването му в другия свят и той беше много щастлив и доволен. Накрая той каза: "Братство има!". Така че Новият Изгрев не е някакъв имот или селище, а божествени взаимоотношения, ако ще и между трима души на един квадратен метър... – б.п.

                            Правехме много екскурзии на Витоша.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.