Книга 14

3.ІV.126(1990)г.
София-Изгрев

ПРИБАЛТИКА ЩЕ СЕ ОСВОБОДИ!
ЖЛО / ЦБМ

           
Катедрала в гр. Лйепая, Латвия. Някои българи, свързани със Словото, все още не знаят, че в този град и в други латвийски градове и свещени места, само след две години ги очакват невероятно силни и красиви преживявания.

            Предстои наистина пожар от радост и щастие – такава картина е нарисувана в съдбата на Крот­кия в близко бъдеще. Въпросът е обаче сложен: ни­кога не бива да търсим Любовта – ние само я раз­даваме. Там, където ни разпознаят, нека получат! Времето да те разпознаят и теб настана: получа­вайки, ще получат! Колкото по-голяма обич получат от теб, толкова повече ще получат от Мене. Ти си във връзка със Сонóр, но той се колебае дали да влезе в дом със съмнителна чистота – дом, от който тъмното още не е изхвърлено окончателно. Не искам да бъда напълно ясен, понеже трябва нуж­ните хора да Ме разберат по нужния начин. Искам да помогнеш на две души така,че и тримата да бъдете доволни.

          Постигнеш ли това – постигаш всичко! И сро­кът не се удължава – 18 април. Когато те разпоз­наят и накалът дойде до бяло, чистотата ще каже своето.

          Накрая, още нещо: При всяко стъпване на българ­ски крак в Русия, Аз сменям правителство! Твоето отиване сега ще реши въпроса за свободата на Прибалтика. Това трябва да стане незабавно и без някакви стълкновения. То ще резонира у другите съюзни републики, но по благотворен начин: не от­късване, с цел тръгване по западния път, но незави­симост в духа на Новото. Не успеете ли с раждането или вселяването на Сонор, независимост на сатели­тите е пак неизбежна, но с кармични сътресения и ориентация към материалните предимства на За­пада. От Запада има какво да се вземе, но възвръ­щане към мрака му не бива да има. Покупките и про­дажбите, уреждането на себе си няма да преминат в Новия Свят, така че Русия, България и славянст­вото трябва да съхранят Новото, понеже старото е обречено.

            Коментар: Това осияние е от 3 април 1990г. Литва вече е обявила независимостта си на 11 март, но п. не го знае външно; Лат­вия ще стори това на 21 август 1991, Естония – през същата година. Тази фундаментална политическа промяна спомага и за крайно интересните и силни събития при посещението на българи, свързани със Словото, в Латвия, която има най-го­леми традиции във връзка с Учението и Братството в Бълга­рия.
            От 1992г. в столицата Рига, в гр. Лйепая и на други места идват фундаментални осияния от Елма, записват се звуково спомените за Братството, възбужда се мощен мистичен и братски живот, въвежда се паневритмията, пеят се песните на български и ватански, изучава се астрология с наш при­нос в нея; учи се български, стават изцеления от нелечими болести и други неща, които хората наричат "чудеса".
             По българска инициатива там се поставя въпросът за изменение герба на Латвия – да се обърнат с върха нагоре две петолъчни звезди, - а също и се внушава на зелената им партия да внесе в парламента въп­роса за радикално подпомагане на бременните и кърмещите: фермерите на Латвия да отдават безплатно за тях процент от най-чистата си екопродукция. Там се започва и масовият експеримент за свързване със звездата Сириус, с крайно впе­чатляващи резултати. Всичко това е подробно отразено в холизациите от това време и в обясненията към тях. Така че, когато Елма каже, че даден народ ще се освободи, това не е само политическа прогноза - и най-малко е полити­ческа: в светски план свободата е относително и нестабилно нещо. Той всякога говори за една друга Свобода, за която външната може да е само допълнителен фактор.
                Мили и любими деца от Латвия, с които се срещаме и си кореспондираме след 1992г. Виждат се фрагменти от техни писма до българите, които са обикнали. Горният колаж е от илюстрациите на всяка страница към едно голямо писмо до Латвия, изискано от списание на латвийските жени. Това става по повод на едно интервю с българин, поместено преди това в Рижки вестник. Какво е Латвия и колко добре е работил там някога за Делото българинът Петър Пампоров, личи и от беседите от Учителя П.Д. на латвийски, публикувани там, и от силните пробългарски братства в цялата страна. Там се обнародва изцяло и "Тържествена меса за Бременната" – осияние от Елма, дава се широка гласност на българските инициативи във всички медии, всички зали за нас са безплатни. Сприятеляваме се и с чудесни хора от Литва и Естония.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.