Книга 22


17.І.131(1995)
Изгрев - Бургас

ЖИТЕЛИТЕ НА УРАН
Специален подарък за Елùмна


8,07ч.

Тази сутрин - първата след съвпада на Слънцето с Уран и следователно краят на упражнението за свързване със Сириус, - малко преди изгрев в плътните облаци на изток се отвори пролука като око (тук е нарисувано око). Бе съвършено ясно очертана. За съжаление, твърде късно съобразих, че можеше да направя снимка, за да илюстрира днешното осияние - ако се даде. Но, помнейки указанията, че всяка фотография съдържа асуин, "азинóл" и др. небесни флуиди и енергии, особено на изгрев, реших да направя 5 снимки, които да излъчват еманациите на Хо, Протан и Хис (Слънцето, Уран и Сириус).
Може ли да се каже нещо, в заключение на проведения от мнозина в България, Русия и Латвия опит за свързване с Термона от 9 до 17 януари тази година? Ние тук пихме смес от гроздов и малинов сок. Не бе ли удачна именно тя, поради връзката на лозата с Уран, а на малината - със Сириус?
Без да съобразява, че Хис изпраща есенцията на Абсолютната Красота, докато правех снимките "П" взе и зачете не друг том, а тъкмо "Красотата на душата" - беседи от Учителя.

8,35ч.
- Никой последовател на Моя Път няма да остане без награда! Когато приемате Словото на Отца и Го прилагате, промените спорят с плътта и я принуждават да просветва. Приемете сега образ от Протáн, с който повечето от вас досега не са общували.
Почти всички имена на планети, звезди и хора, които съм ви дал досега, са преводи. Те съдържат основната есенция, но не могат да дадат пълния резултат, нито може да се злоупотреби с тях. Сравнявайки сламата с житото, правете сметка какво представлява оригиналното ви име. Вие тука сте не даже детската градина, но "яслите" на Елма: проходили сте, съчетавате някои звуци, но още не сте станали годни за пóлети. Всичките Ми детски градини по световете са летящи! Една от тях е човечеството на Протан.
Средата, в която протанияни живеят, е просветлен етер. Омайните гледки, които той ражда, са разцъфналите семена на Сириус. При сполучливо съчетание на протанияни, семената от Сириус покълват и раждат картини, "филми". Ако сте старателни по пътя на спонтанността, някоя вечер ще ви пренеса на Протан. Урановото ви тяло е оформено - то е женският полюс на душата ви. То има шанс да се строи само през детството ви. По тази причина се счита (но не се обяснява добре), че поредица от прераждания с ранна смърт още като дете развива извънредно бързо Урановото ви тяло.
Протановото свръхсъзнание се храни от приливите на възхищението. Представете си прелестни деца, но пораснали силни и прекрасни. Протанианци са младежи на 15-16 години - така изглеждат външно. Само че половете им са шестнадесет - осем приличат на момчета, а осем - на момичета. Те са от малко по-плътна етерна материя, полупрозначни, синкави. Понякога се разтварят, но пак се събират – понеже не живеят постоянно в третото измерение. Правят приказни "хорá" в пространството – подреждат се на групи по 16 души и спонтанно танцуват в един и същ ритъм. Земните хорá и танци в кръг, с шарени носии, са пряко свързани с Уран. Соловото танцуване там не е познато - солисти няма. Самосъзнанието на Уран няма почва. Протановите ненагледни картини се раждат само при игра по групи. Получи ли се спонтанна игра на 16 шестнадесеторки, Протан създава силово поле с огромна мощ за промяна. Промените са най-различни; те се извършват на Уран, но пращат сигнали в пространството на далечни разстояния. Приеме ли някой такъв импулс, той мигновено се променя.
Работата на съществата от Уран, значи, са спонтанните танци с музика, за да се привлече и препрáти Новото. Семената от Сириус са светлинни капки, понякога дъжд от разноцветна роса, грейнал през тъмносиньото небе на Уран. Пратките от Хис са периодични и те са най-голямото щастие за протаняни! Тези свежи, неописуемо красиви музикални дъждове са носители на зародиш само при изгревите на Слънцето.
Населението на Протан се размножава, но само ако е покълнало Сириусово семе в кръвта им. А то може да попадне там само при изгрев. Същевременно, съчетаването на танцуващите в най-различни малки и големи групи, при строго разположение на планетите в слънчевата система и луните на Уран, предизвиква овулация на кръвта в осемте вида девойки - за всяка осминка пол в различен цикъл. Следователно, момичетата приемат неплодните Сириусови капки, които съдържат грамадни количества видения с "рицари", "принцове", "герои" и "царски синове". Самите капки са монади на Пратенички от Света на Космичните Жени. Тъкмо тия съвършени същества светят като седмоцветни дъги вътре в росата от Хис и попиват в розовата кръв на протани­анките. Обаче лазурната панвселенска кръв на про­танианците има способността да улавя предимно Сините Пламъци - плодните семена от Термона. С това се начева пролетта на Уран - периодът на силна жажда за танц, която довежда протанианци до своеобразен делириум. Тогава те стават "принцове", "рицари", "герои" и "млади крале"!
Така баловете на Уран са постоянни, но "Сèдмицата на Преливането" е една, в течение на цялата Уранова година. Това става само при съвпад на Слънцето със Сириус.
Тъй като Уран се "търкаля" по орбитата си, а не се върти около себе си както останалите планети, там съществата нямат понятие за "аз". Съвършено непознати са им егоизмът, ревността, амбицията, честолюбието. Ето защо в "баловете" няма треперене кой с кого ще се падне - съвършената невинност на сърцата, които са вечно детски, избликва подобно на планински извор при всяко следващо преминаване към друг танцьор. Картината е фантастична: ако не сте виждали триизмерен калейдоскоп от осем вида синьо и осем вида розово, танцуващи като полупрозрачни хора под ритъма на Музиката на Сферите - идете на Уран! През цялата година до съвпада с Хис те танцуват с различни партньори, за да почувстват с кой се получават "сънища".
Сънища се сънуват, само когато се попадне на хармоничен акорд. Да! Безкрайна въртележка от случайни съчетания, която е съвършена феерия - но безплодна. Мечтателите, фантазьорите на Земята възприемат именно този период на игрите, в който всеки се надява да се получи плодоносен акорд, но това става само няколко пъти в течение на период от седем Уранови години. Само че ако някой се откаже от танците, наричайки свещенодействието "латерна", пращат го в тъмната половина на Уран.
Сами разбирате, че изгревът на Уран е съвсем нетрадиционен - той представлява само една тънка зона на терминатора, където трябва да си страшно подготвен, за да преживееш изгрев. Чисто астрономически, това е почти невъзможно: "съвършените" от дневното полукълбо виждат слънцето постоянно и то описва различни окръжности на небето в зависимост от паралела, а "прокълнатите" от нощната му част съзерцават вечно звездното небе. Този образ на окръжността, който се свърза с Уран в прозренията на най-добрите ви астролози, е наистина поразително точен: съзнанието на уранианци тече в такова време, че тези, които живеят повече към южния полюс, виждат слънцето като окръжност на небето! Обитателите на северния полюс виждат много концентрични окръжности.
Най-трудно на Уран е да се постигне понятие за Единния Бог - Бог Отец. Всички религии и науки на монотеизма там са преследвани през цялата им история. Съществата, попаднали на южния полюс, можаха да добият представа за индивидуалността. И при тях имаше Галилеи и Коперниковци, които бяха пратени на заточение, защото твърдяха, че има "Неподвижна Звезда".
Според легендите на Урановото човечество, в ледената половина на Уран са заточени душите на Гениите. Всеки, който е дръзнал да се нарече с отделно име, се счита за "прокълнат" и митовете им са пълни с прокълнати гении.
Прачовечеството на Протан също танцуваше, ала по-затворените в себе си решиха да се спасят от "въртележката", създавайки полиция - преследваха отпадналите от танците и ги прехвърляха в нощната част на Уран. Там е страшен студ и повечето се вцепеняват, но не умират. Страданията са страшни - наистина е леден ад! Ду­мата "страшен" произлиза от Протан и затова тук я повтарям по-често. Филмите на ужасите при вас са от тъмната половина на тази планета. Протан наистина е адът на творците на лоши мисли. Всеки писател, актьор или обикновен човек, който е родил негативен образ, прекарва неопределено време в Протановия пъкъл, където се съхраняват всички тези образи. Там се натрупва и пъклената музика. В ментала на Протан те добиват почти веществен вид и трябва да измъчват родителите си със съ­щите жестокости, с които са били описани и изобра­зени приживе. Докато на светлата част от Протан се търси Хармонията, то в тъмната половина са­танинските дисхармонии се превръщат в ледени триони, гвоздеи, куки, счупени стъкла, които разкъс­ват вътрешностите на своите създатели. Мента­лът там е пластичен и се събира - според мисъл­формите и "художествените" образи на прокълна­тите соларни типове - в съответните ледени чудо­вища, - за да премазват, изтезават и ядат съчини­телите си!
Само че в този кръг на ада, изобразен и от Данте, не страдат само "соларни" типове – солис­тите на разпада. За нас "соларен" тип е Аполон - творецът, геният, - но за Майсторите на Протано­вия спектакъл соларни са всички духове, които са се откъснали от Всемирната Хармония и играят "соло" - създават Безобразното и се подписват под него. На самия Северен Полюс са разпнати най-страш­ните врагове на класическата хармония. Сега не ис­кам да казвам - сетете се сами. Та исках да кажа, че не само солисти и солари ("известни" и "отцепници") будуват с изцъклени от ужас очи сред ледовете и снежните урагани на Протан. Там прекарват Бог знае колко време и душите на всички меломани, ви­деомани, слушатели и читатели, които са консуми­рали продукцията на Прокълнатите. Там са и журна­листите, отразили престъпления и нещастия; и всички, които настървено са поглъщали повръща­нето им.
Разбира се, адът на Уран и на всяка планета не е само на нощното ú полукълбо. Той се развива като фуния в нейната сянка в пространството. Ни­кой не кара "прокълнатите" да се тълпят там - те сами се крият в нощта, за да не бъдат огряни от Слънцето. Тъмните духове бягат от хармонията, от Единството на Съзнанието.
Така че не сте готови още за Протан. Както виждате, той самият още си има проблеми. Проме­тей се роди на Уран - това е факт! Той искаше да накара хората да предвардят еволюцията, преди да са узрели за нея. Така и съвременните псевдомъд­реци подпалват чергата на човека с "нови" идеи, ко­ито не произлизат от светлата страна на Уран. Всяка слободия, авангардизъм, нихилизъм, аутсай­дерство и своеглавие са сенки на Протан, които са запалени главни пред Храма на Еволюцията. Абсо­лютната Красота си има абсолютни пропорции, с които Битието облича живота. Прокълнатият мо­дернист се вмъква в промеждутъците, разтяга ги или ги свива и произвежда бомби от какофония, от карикатури и гротески, които създават чудовища.
Но най-голямото престъпление на протаниа­неца, ако е от преизподнята, е желанието му да на­тика монадите в "типологични групи". Така той се опитва да ги програмира - и от привнесеното по внушение "познание" ражда ад в душата им. Духът се съпротивлява на този мундир, но програмистите са му определили вече "зодията", "аспектите" и "мяс­тото в строя". Тъмният Протан се налага брутално във всички учебници по окултните "науки" и в долноп­робните списания и вестници, слагайки ви в един кюп с подобни глупаци, които си ги купуват. Светлият Протан се спира в зенита на Юга си и ви казва: "Вяр­вайте на уникалното в себе си - само то е реално!" После се вглежда в окръжностите около Слънцето и продължава: "Не само на уникалното, но и на онова, което копнее за Хармония!"
Преди съчетаването на протанианците в хар­монични вериги ставаше по "теорията на вероят­ностите" - когато се получи. Затова нови светове доскоро се създаваха по-рядко. Сега обаче настъпи рязко ускорение на еволюцията – Битието тръгна по експоненция нагоре, понеже се намесиха Мъдреците.
Пръв се прояви пак Протан: след победата на демокрацията се освободиха от постоянно танцу­ване Съзерцатели, които почнаха да наблюдават светилата. Не престанаха да танцуват, защото Танцът е безсмъртие, но се отделяха периодично да съчетават небомига (хороскопа) на всеки с всеки и да предвиждат при какви съчетания на местата в Космовритмията какви звучения на тоновете се очак­ват. Така те почнаха да съветват танцуващите да не се захващат както падне, а според спецификата на всеки в осемте пола. Откриха осминките полове с кои планети и звезди са свързани и при какви съчета­ния трябва да се търсят, за да танцуват. Сториха възможна творческата интерпретация на космов­ритмията, при която зазвучаха първите съзнателни симфонии. Така, при пролетното набъбване на семе­ната, мнозина танцуваха вече не случайно, а с пре­поръчани партньори, поради което оплождането на синята и розовата кръв започна да се извършва все по-често и по-често. Сега предстои образуването на цели седем 16-орки, което бе невъзможно при сляпо комбиниране в продължение на милиарди и милиарди години! По другите планети, включително на Зе­мята, подобна надежда все още е практически нула, тъй като понятието за Танц съчетава само по двама души, и то откъм пъклената страна на Про­тан.
Протан отговаря за всички съчетания и не се намира само като планета в пространството. Него­вото име е "Ритъм с Композиция", така че отговаря и за нотите по двойки. Като види, че не искате нещо повече от дует, той веднага ви съветва: "Тогава спазвайте ритъма!" И двойки са постигали безс­мъртие - колкото и невероятно да ви изглежда това. Те са напипвали ритъма на присъствие и отсъст­вие, при който не се подема речитатив кой къде е бил в паузата...
Сега представете си с какво се занимаваме нощем, когато сме направили трио, секстет или въ­обще камерен състав! Мъдростта дава координа­тите, Истината опъва кордата - и Любовта изстрелва. Душите, попаднали в хармоничен акорд, могат да се отзоват и в светлата половина на Протан, където ще ги приемат за свои: ухаят силно на Безсмъртие. Ако не трепнете нито за миг, ко­гато Чужд Принц или Непозната Красавица ви по­кани на Танц Чрез Преливане, те ще затвърдят убеждението си че не сте Предатели и ще почнат с вас следващия менует. Пришълците от Икло са търсени със свещ на Протан. Там в момента тан­цуват петнадесет безсмъртни земляни, най-доб­рият от които е духът на Хърбърт Уелс.
Сега вече можеш да си зададеш въпроса. Нали искаше да Ме питаш нещо?...

- Да. Вълнува ме мисълта, дали ще се съгласиш да тълкуваш лично един хороскоп.

- Хороскоп?! Ти чуваш ли се какво говориш? Аз никога не скопявам хора!...

Този обрат на нещата ме накара да падна от стола от смях и нещо ми се опъна в корема, дъх не можах да си взема. "Хороскоп"! - да Му се ненарадва човек… Ами след като веднъж беше "кихнал" след края на едно осияние… Наистина, астролозите се опитват да кастрират монадата ни със сво­ите агитки… "Не само астролозите, но и на всички, на които се подчинявате" - бе откликът на Е.

Както става без изключение напоследък, основните идеи от едно осияние се падат при отваряне на "случаен" том беседи от Учителя. Ето сега какво прочетох в "Красотата на душата" - тома, който излезе измежду всички тази сутрин и го чèте П., докато идваше осиянието за Уран:

"Истинският пророк изнася идеите, както са, лъжепророкът ги изнася тъй, както не са в действителност. Истинският пророк ще ти скрои и ушие дреха, която точно при­ляга на тялото ти; лъжепророкът ще ти скрои и ушие дреха, която, поради неудобст­вата, никога не ще забравиш. И после ще те убеждава, че колкото повече носиш дрехата, толкова по-добре ще легне на тялото ти... Следователно, не носú дрехи, недобре скроени и ушити. Аз при­лагам това правило и при яде­нето. Каквото и ядене да ми донесат, аз не бързам да го ям. Преди да го опитат десетина души, аз не ям." (стр. 8-9)

"Обичай всичко, което те обикаля - и ще бъдеш доволен. - Как ще обичам всичко? – Оби­чай, нищо повече! - Мога ли да обичам всички хора? - Това не е твоя работа – просто обичай! Ако обичаш само един човек, твоето знание се свежда към единица; ако обичаш двама души, твоето знание се свежда към двойка, ако обичаш трима души - към тройка - и т.н. Значи, числото на онези, които обичаш, определя степента на твоето знание. - Как ще обичам десет души, как ще обичам всички хора? Къде ще намеря толкова хора да обикна? - Виж пример от клетките на твоя мозък! В главата са събрани 3 билиона и 600 милиона клетки, които живеят в хармония, в единство. (стр. 10-11)

 (Б.д.: последната мисъл на Учителя е на стр. 11 в тома. В оригинала, на стр. 11 от осиянието "Жителите на Уран", дошло тази сутрин, преди да е била отворена тази бе­седа, се казва: "Тъмните духове бягат от Хармонията, от Единството…")

 "Радостта е признак, че Бог обича всички, а скръбта е признак, че ти не обичаш всички" (стр. 11)

Тази сутрин дойдоха и два въпроса, които съзнателно не зададох на Елма, тъй като ми се видя вече прекалено: пос­тоянно търсим мистична връзка между нещата. Нагонът да си измисля е неизтребим у фантазьора-романтик и субекти­вист, който не желае де приеме прозаичната даденост и иска всичко да одухотвори с човешко, Божествено присъст­вие. За него всички неща са многозначни и крият символна и "дейст­вителна" връзка. От това са засегнати и шизофрени­ците и параноиците, обясняващи всички явления като някакво на­рочно въздействие върху тях от субекта, и то преиму­ществено или изключително техния собствен субект… При това всеки техен акт, и най катастрофалния, има оправда­ние…
Поради страх от подобна тенденция, заливаща почти изцяло съзнанието ми напоследък (и години наред) в търсене на причинно-следствени връзки "за слава Божия", както каз­ват религиозните, не пожелах да попитам Елма днес случайно ли бе, че за пръв път си разреших да сложа вестник под лис­товете, на които идват осиянията... Това ми направи впе­чатление, тъй като никога не бих осквернил "елмисията" (из­лъчването на "елмопредаване" в света при приемане на холи­зации) чрез ретранслатор-вестник, претъпкан с проза и мер­зости. Но още между редовете дойде мисъл (моя или не?), че когато се говори за Уран, носител като вестник е в синхрон с неговите "подведомствени" - журналистите; - и че в мо­мента това осияние ще се предаде като чрез репродуктори през всички автори на статиите в броя от 16.І.1995г. на "24 часа". А може би и през всички, за които се говори там… А на последната му страница съобщават за разцъфнало сливово дръвче в двора на един протестант (дълго служил в черк­вата) по средата на най-свирепия януари от години насам. Исках да попитам не е ли това нещо въздействие на духа на праведника върху природата? Жаждата за връзка между явле­нията е такава "зараза", че дори и съседното съобщение за НЛО над Хаимбоаз веднага породи мисъл: "Сигурно пак от "Нашите"!... Нали където сме минали… УФО-то над Нова поща в Бургас в деня на пристигането (където преспахме и където е и кабинетът на К.); УФО-то над Хаимбоаз, през който наскоро преминахме... Въобще - лудост, наречена "стъкмистика"… Но  и сега прави впечатление съвпадението между насоката на мислите ми тази сутрин и следващия ци­тат от "Красотата на душата". Ако не става дума за "бла­гословение" над журна­листите, то поне напълно се съвпада с основната тема за любовта към всички в последните осия­ния. И особено в днешното, като поанта на Уран (любовта към множеството) и на Сириус (НКЕ - Неличната Космична Енергия).
Разправяйки за срещата си с един селянин, на който починали детето и жената, а второто му дете било сакато, Учителят казва:

"Ръкувахме се и аз му казах: (…) "Сега иди си в къщи и знай, че положението ти ще се по­добри: ще се върне жена ти, ще имаш по-добри и по-красиви деца от първите. Който веднъж се е срещнал с мене, работите му започват да се нареждат добре." - "Хайде от твоята уста в Божиите уши!"… След една година срещнах същия селянин, който ми каза: "Братко, всичко се сбъдна! Както каза, така стана. Ожених се за втори път. Имам детенце - красиво, здраво." Казах му: "Знай, че втората ти жена е първата. И трети път да се ожениш, все пър­вата жена ще дойде." - Това са души, излезли от Бога. Бог се изявява чрез всяка душа! Той е в единството и в множеството. Ние позна­ваме и разбираме Бога в множеството. В единството, в едното, Той е неразбран за нас. Да благодарим на Бога, че ни се разкрива в множеството избрани души!" (стр.15-16)

И в "Жителите на Уран" на стр.15 и 16 се говори за същото, и във "ВДП" по принцип, ако не и с буквално същите думи.
Друго съвпадение между осиянието ЖНУ и беседата КД: и в двете се говори за дневна и нощна полусфера на пла­нетата - за дневното, слънчевото, и нощното начало.

Но ето последните думи на Елма за Уран:

18,00ч.
- И така, Протан се отличава с послушанието към Учителя. Когато ученикът слуша, сърцето му няма предпочитания, но се обменя с всички, с които трябва.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.