Книга 21


5.VI.130(1994)
София-Изгрев

ИЗПИТИ ЗА МЛАДЕЖКИЯ И
ОРФИЧЕСКИЯ КЛАС


Худ. - Angela Marie Iannone Edelsteine

- Миналата година заминах с една немалка болка: не дой­доха лични послания за А.Г., за И.С.М. А сега много ми се иска да питам какво ни свързва с "Малкия Принц" (Н.), с А.Н.Н., Веда, В.П., Е.Г., И.П.И., А.Д.М., и с новите приятели от Бургас. Ти бе казал, че ще компенсираш личните живоструйни осияния с пряка намеса в живота на първите трима. Не може ли вече да се получат пространни послания за тях и поне по няколко думи за другите? Вижда се, че Словото пак се отприщи на­последък, въпреки че Делото не върви. А Ти виждаш моята съпротива срещу Слово без Дело - срещу твърдото и упорито негостуване и необмяна.
Тези въпроси задавам, след като Е. каза, че е за предпочи­тане да остана тук и да работя, вместо да ходя на Витоша - днес е неделя.

6,32ч.

 - Непременно ще има нови лични осияния, но мъ­ката ще се увеличи, заедно с щастието. Аз пренеб­регнах изискването Си да отговарям, само след като бъдат представени поне 12 преписа от предишното осияние. Не приемам ксерокопия - искам оригинали! Не приемам "клечкопис" - Словото се пише бавно и съвършено красиво. Няма такова нещо "Не мога"! Ти и да приемеш 12 ръкописа, Аз ще одобря само някои. Когато Аз одобря 12, тогава мога да произнеса и Второто Правило: който не може да си подсигури самостоятелна квартира, не може да бъде канен в Младежкия Клас. Който не си отдава периодично квартирата на души от веригата, сам отсъствайки - за денонощие, за седмица, за месец и за година (в период от 7 години), той в никакъв случай не може да бъде приет в Орфическия Клас! И - Трето Правило: по трима чужденци на човек за Рила, с пълна издръжка. Един руснак ще каните, като му платите и пътните! Не е вярно, че не можете - абсолютно можете! Който не си е организирал живота така, не може да бъде нито ученик, нито симпатичен, нито възлюбен на Господа. А който мисли да мине "метър" и да кани повече западни чужденци, ще наредя да оберат и него, и роднините му, и приятелите. Който изгони славянин заради неславянин, не само ще го обера, но и ще го накарам да подскача! Аз нямам доверие на За­пада: той или не дава, или дава на вагабонти. Вага­бонтите се разпознават по това: не поддържат пет каси. Не питат Словото кому да се дава.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.