Книга 13

20.VІІІ.125(1989)г.
София - Изгрев

ЛИЧНА АСТРОФОРМУЛА НА ВСЕВОЛОД


Образ на херувим и уникална снимка на звездата Алдебаран

5,20-5,43ч.

            НОАН! Херувим от осма величина в будическия свят на вихъра. Тотвселенското му тяло ще възкръсне още в това прераждане – очаква се премина­ване от херувим в илухим. Това е най-рядка и абсурдна мутация, понеже херувимите по правило възк­ръсват в алохими. Алдебаран бе родината на мона­дата му преди 500 милиарда години.
          Сега Ноан отплува надалеч със силата на жи­вото опиянение. Ако Имна успее да изпита огромно щастие от неговото отплуване и рядко присъствие, Ноан ще възкръсне в илухим още след три години. Ноан ще срещне особена монада, на която трябва да помогне. Ако Имна и петте й рожби не изпитат скръб от неговата нова мисия, неговото присъствие след мисията ще бъде все по-често и по-често. По време на зреенето на Бенулúна, петото дете на Имна, Ноан трябва да живее на друго място! В про­тивен случай, останалите 4 и самата Бенулúна няма да изпълнят добре мисиите си.

Коментар от 2009: Този приятел не живееше при семейството си още по онова време, което е помогнало искрите Божии на децата му да се разгорят с всичка сила. Това е модел на бъдещото човечество и на всички безсмъртни семейства в Свободната Вселена. При шанс всички да се радват безмерно на неговото божествено отсъствие, щеше да се роди пето, още по-необикновено дете – момиче от Брилянтната Вселена.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.