Книга 45

 

 

       1830 18.11.2015 Новата Ева. 08.25, от Й.Р.: Гледайки картината („Болка”от Джубран Халил Джубран) в книга 11 („Настанал е 12-я час”), ми хрумнаха следните размисли:

 

 

В днешния свят е настъпило времето, когато жената е отговорна да поеме на своите плещи бъдещето на „Новия Свят”. Това не ми идва от презумпцията за феминизъм, мъжемразие, матриархат, а от това да осъзнаем, че тя е произлязла от реброто на Адам. Т.е., време е да се слее с него, да се съедини, да се обедини с него и да се възвърне към него. И към себе си и цялото божествено единство. Та нали тя самата се е изкушила от любопитство и е тръгнала да търси „новото знание”? Това през хилядолетията ѝ е носило само противоречия и повод за обърканост, вина, корист; и незнание как да се върне и да синтезира по нов начин случилото се. Догмите, предразсъдъците, самообвиненията са я направили съблазнителка, подсигуряваща се, обвиняваща, ревнива и т.н., защото се чувства виновна, разбирайки грешката си след отхапването на ябълката. Това е било нейно решение – не е питала никой, но и никой не я е спрял. Лутайки се, търсейки начини как да се „върне” обратно, тя е направила още по-големи беди. Това е така, защото ѝ липсва мъдрост и знание /та то вече е било отхапано.../.

 

 

Програмата  „съблазняване на мъжа” /на нейната свещена половина/ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНИ С ИЗНАЧАЛНАТА ПРОГРАМА НА ЧИСТОТАТА И ПРИЛАСКАВАНЕТО!  И да намери начин да му покаже, че тя е достойна, извървявайки дългия трънлив път; да покаже кое избира: дали пътя на смъртта /еволюцията/ - или връщане в безсмъртието обратно в синволюцията, която води вертикално нагоре. Синволюцията – това е волята на Отца и Сина, обединени в безкрайността.

 

В тази картина с двамата мъже, за мен е абсолютен факт, че тя се разкайва, поела кръста, за да се свърже с Божественото Царство. Да се завърне в него не страдайки като Сина Божий, а чрез блажено възкръсване, откривайки /истинските любими/, откликвайки им се и  приласкавайки ги с чистотата на вътрешните си пориви. Припознавайки своя Бог-Отец в Единствения Му Син и в своя любим, с които вече е едно и са заедно на кръста,  тя им се откликва мигновено и ги приласкава смирено и търпеливо, с много любов. Търси прошката и се разкайва за това, че някога ги е напуснала. Тук тя е, всъщност, балансът.

 

Именно Жената в новото време е тази, която е обединител. И ако се намери поне една Жена, която да разбере правилно смисъла на своето божествено начало, тя ще е първата жена, влязла обратно в небесното царство - и така ще прояви „Новото небе” и „Новата земя” тук, на Инлàния /Земята/.

 

Изкушенията са лесни, но е трудно да се устои след това на изпитанията. В днешно време е назрял моментът жената да се откаже от изкушенията, от съблазните, от подсигуряването, от ревността, от вината, от обвиненията, от обсебванията за притежание.  От това другият да е само неин; от това да търси причини извън себе си, за да оправдае първоначалната си грешка. Не само външно, но и вътрешно да не упреква и отправя укор към никого.

 

Има ли някоя, която може това?

 

Само „Тя” – Новата Ева - може да спаси обрулените от самотата, да потуши приглушения стон в сърцата на своите Любими! Те въздишат с трепетно очакване и кървящи сърца да станат отново цялостни, да се съединят с Любовта и да възвърнат първоначалната си форма.

 

Хайде мили женски същества, събудете се! Поне направете опит да смените програмите и „файловете” си, за да видите, че ИЗВЪН НАС НЯМА НИЩО.

 

РАБОТА е необходима - работа НАВЪТРЕ в самите нас; и после навън, към Цялото!

 

Знанието е ЕДНО! То е любов, светлина, мир, радост и драгост, обединени с Бог-Отец, Учителя и всички любими същества. Само тогава ще слезе Царството Божие тук, на земя-та!

 

 

     1831 20.11.2015 Най-голямото откритие! 08:12 до Й.Р.: Това, което си писала, пак е толкова уникално и фундаментално, че те моля да сложа и него във фейсбука. С картината на Джубран. Ти си ми най-голямото откритие от Елимна и Ноинна насам!

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.