Книга 20


11.IV.129(1993)г.
София - Изгрев

ЧЕТИРИТЕ ДРУСАЛКИ ИЛИ
СРЕСВАНЕТО НА ТЕЛЕТО

(Под “сресване телето”, Елма има тук има предвид оправяне на един финансов въпрос – връщане на паричен дълг към касата на Словото.)
17,10 ч.

- Каква е тази "игра на духове"?...

- Вие нали сте играли на тия дъски като малки, дето седите от едната страна, а другият се пов­дига? Нали сте гледали такива акробати в цирка? И по тая причина, половината от прогнозата на яснов­селената или Моята прогноза се дели условно на две. Едната зависи от Природата и нейните закони, а другата - от Милостта.
Сега, да разделим другите 50%, които не зависят нито от Мен, нито от Майка Ми, на 2 неравни части. Едната зависи от Отца, а другата – от вашата собствена монада. Тъй че, има 4 основни фактора, от които зависи естеството и срокът на дадена прог-ноза. Та - който завари да седне на друсалката...
Понякога си играят и духове – и то от всички небеса и адски йерархии. Като се друсне някой в сърцето ви или в мозъка ви – иди прогнозирай къде точно ще падне линията ви;  кой акробат от другата друсалка ще изхвърчи и къде ще падне...
 При цялата тази сложна математика с 4 големи и мно­жество малки неизвестни, Аз сумирам прогностично вероятностите и мога да стигна понякога до много голяма точност с милиони години напред; но поня­кога съм вързан така, че и 5 минути в бъдещето не мога да прогнозирам. Колкото са по-омотани същес­твата, толкова по-трудно и по-лесно се прогнозира. По-трудно, защото скачат повече скачачи; а по-лесно, когато си гледал как скачат все едни и същи ска­чачи и повторението на номера ти е известно...
При теб сега също прогнозата е странна, понеже ти сама не си напълно изрядна. Повелих ти да останеш, но ако можеш да бъдеш за пример на себе си, на бра­тята си и Небето. Ако в срок до три седмици не срешеш телето, нещата се променят и тогава трябва да се върнеш. Който спазва твърдо принципи, принципът го защитава; и обратно.
Срешеш ли телето – оставаш. Не Го ли срешеш – заминаваш.
Коментар:  Символът на "сресването на телето" може да има по-дълбоко значение от споменатото (тази приятелка да оправи конкретните си дългове). Никой от нас не е предпазен от "друсването" на един или друг дух в ума и сърцето ни, така че и тя не прави изключение. Но не е наша работа да съдим доколко Н. е била разигравана от духовете и доколко е била вярна на Словото и Делото. Животът е сложен и образуването на едно "теле" (дом, семейство, сигурност, печалба) е неизбежно, за да може една майка да разчита на нещо и на някого. "Сресването на телето" обаче има специфично значение за окултния ученик – правилното разпределяне на енергиите и доходите. Ако "телето" е една печеливша фирма или едно затворено феодално стопанство в астрала, а ние не си оправяме дълговете към Живота, Делото и Словото, то оставяме телето си немито и несресано. Тогава се явява голяма опасност за еволюцията ни - и ако друсалката ни почне постоянно да клони към личното и материалното и забрави за Общото, може и да се наложи да си заминем рано от Земята.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.