Книга 45

 

 

     1875 09.11.2016 За най-страшния геноцид, много по-смъртоносен от месоядството - съвременни научни сведния за млякото и млечните произведения 09:05 от Я.Т. ПРОСТО ШОКОВОЕ СООБЩЕНИЕ! НЕУЖЕЛИ  ЭТО ВСЁ ПРАВДА? НЕВЕРОЯТНО!!!

https://www.youtube.com/watch?v=hQBYG73fmvw  

 

БЕИНСА ДУНО:

     "Това са вашите братя и сестри, които се жертват за вашият живот! Всеки ден те умират. Колите ги, ядете ги, вземате маслото и млекото им..." (29 ноември 1933, "Придобивките на деня")

 

     "Вашите страдания ето как ги представям: /Ще си платите за всичко, за да видите какво сте правили - и ВИЕ ще станете дойни крави!/ Някой изгладнял - ще те хване, ще те издои, ще извади млекото, а ти ще идеш да пасеш, за да го наваксаш. После дойдеш - пак те издоят..." (13 октомври 1935, "Ще хвърля мрежата")

 

     "...но в ума си те мислят само как да "спасят" живота си - цял живот мисли за яйца и млеко... Като седнат,  говорят: „Аз по толкова яйца ям, по толкова млеко изпивам..." - И тъй всеки ден говори за яйца и млеко... Питам: какъв смисъл има такъв живот? (15 юни 1922, "Мисъл и действие")

 

     "Всичките болести - като неврастения и ред други - се дължат на ред неестествени образи на мисълта, които са се наслоили в човешката глава и от които той не може да се избави. И след това ще кажат, че този човек е болен и трябва да му се даде млеко да пие... - Не, така не се лекува! /.../ Отде се раждат нещастията? - Най-първо, нещастията се раждат от онзи неестествен подбор на храната. В Америка има една статистика, според която всяка година се избиват около 25–30 милиона свине. В Европа също така се избиват милиони животни, млекопитающи, като не се държи сметка за техните чувства. В Писанието е казано: „Който коли вол, е както когато ЧОВЕК коли“. (21 октомври 1934, "Оставете да растат наедно и двете!")

 

     "Преди години ме викаха при една болна млада мома, едно лекарство ѝ дават близо 6 месеца. Казвам: „Вие ще отровите тази мома! Сменете туй лекарство, не ѝ го давайте - да си почине организмът.“ Разправям това на лекаря, той е съгласен. „Какво може да ѝ се даде? Тя не иска да взема мляко.“ Казвам: „Дайте ѝ житен сок. Житеният сок ще замести млякото.“  (1.VIII.1943, "Важното в живота")

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.