Книга 21


22.ІІІ.130(1994)
София – Изгрев

УТРЕ ЩЕ ТИ СЕ ОБАДЯ

 - Утре ще те се обадя. Не губù надежда!
23 март. Дойдоха и се обадиха много хора, но никой не стана Негов изразител, освен Ноинна, готова да изпълни всичко. Последна се обади Наталия.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.