Книга 43

 

 

       1630  25.11.2014 Помагане на майки с монада. Мощта на стотъка. 05:51 до Я.Д. Има два основни и безброй разнообразни начини да помагаме на Майките с монада. На тия от тях, които са свободни от интервенти (мъж-собственик и близки-дракони), помагаме директно, защото те с радост приемат това. В цялото си свободно време или в част от него работим с песен на уста за тях! Един час месечно да отделим - пак е от полза. Ако такава майка е с монада и особено с полиада, тя приема помощта на повече хора с душа. Тя няма титуляр и други домашни зверове да й дишат във врата, за да попречат на това. Ако има 10 души приятели, стават 10 часа, ако са 100 - 100 часа месечно да й помагат. Но когато майката е надалече или зависима, а е с душа, засега можем да й помагаме тайно или полуявно, ако ни даде адреса си или банковата си сметка. Знаем, че има понятие "стотък" и даже "хилядък". Една стотна или хилядна от всеки доход дори на най-бедния човек е златна мина в очите на Бога! Помниш "Занемелите камбани" на Елин Пелин. Една топлийка дар от сърце е по-голямо дарение в очите на Бога, отколкото хиляди монети и банкноти със златно покритие. Сиромасите ще спасят света, не някой друг! Да направим сметка: при най-ниската пенсия у нас от догодина 154 лева, стотък от нея е 1.54. Дори само един такъв приятел да има някоя закъсала майка, тази сума може да спаси живота и млякото й за няколко дни, ако знае как да яде лимец. Дори да си го купи от негодник, т.е. от продавач, лимецът пак свети донякъде, не е загубил монадите си напълно. А колко ще получи тя, ако има 10 души най-бедни приятели, които ѝ отдават стотък? И хилядна част да отдаваме, Бог е в нея.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.