Книга 25


4.I.132(1996)
Бургас – Изгрев

БРИЛЯНТЕН ЗВЪН
ЖЛО / ИВС


Трите снимки в този текст са направени на Рила от Ивайло,
тук само са съчетани с образа му.

14,53ч.

- Може ли да се даде асцендента на И.В.С. с точност до стотна от секундата? Времето за раждане се знае с интер­вал час и половина, а по антроположки данни в този интервал е най-вероятно да бъде Близнаци, деканат Водолей. Така ли е? По анкетния метод имам основание Слънцето да бъде в първи, а не във втори дом. От това следва, че на върха на втори дом трябва да изгрява до 26˚ в рак, иначе Слънцето би минало във втори дом. Следователно, за ширината на Варна, почти по средата между софийската и торонтската… Да, но за да бъде Слънцето в първи дом, трябва да има асцендент Рак. Така, че не остава нищо друго, освен да попитаме.


Потвърждава се, че асцендентът на Иво е Близнаци, деканат Во­долей:

28О52'19.17" АSC Близнаци.
Ялта е градът на предишното ти прераждане. Ти беше момиче тогава, а не мъж. Много обичаше да пееш и да танцуваш. Отиде си съвсем млада - на 25 години.
Небесното ти име е Линел, което значи "бри­лянтен звън". Небесната, космичната ти задача, като същество от ангелската йерархия на улми­ните, е да носиш мир, радост и мъдрост на душите. Улмините са йерархия на особен вид същества, ко­ито нямат понятие за собственост. Това прави техните въплъщения на Земята много редки. Бив­шето име на Родопа - Улма - бе подходяща антена и канал за въплъщение на улмúни. И сега могат да сли­зат там, но при условие, че са станали "юлмúни". Този паралел не е случаен, напротив: самата Юлма (преди "Улма") е една от мощните улмúни в Битието. Това означава, че ти трябва да познаваш Родопите основно и да откриеш всичките им най-прекрасни югоизточни склонове и селищата там с открит простор на изток, за основаване на родорфови кла­сове там. Родорфов клас обединява орфическите и родопските тайнства, без присъствието на Еври­дика.
Евродоровите класове, както знаете, обединя­ват и трите принципа, но на Земята Евридики почти няма, а Евридики в евродоров клас на Земята не съ­ществуват. Правените единични опити не са дос­татъчни.
Сега искам да изясня дълбоката причина за тво­ята операция. Тя не е кармична, не е наказание от миналото, а предварително изкупление за образува­нето на родорфови класове в Родопа. Ти си дал съг­ласието си за това още преди да се родиш. Твоят тънък усет и брилянтен звън на душата ти ще съ­бере около тебе прекрасни млади Орфеевци и Ро­допи, с които ще търсите заедно тези места. Под­готовката им може да започне още отсега: прослуш­ване на касетите и осиянията и разговори върху тях. Ти нямаш качества на огнен водач, но си мощен магнитен център на Любовта, Мъдростта и Доб­рото. Гръбнакът е Божествен резервоар на гигант­ски космически сили, а операцията при тебе послужи, за да измъкнат змията на стария Адам и да бъдеш "създание ново". Ще видиш, че егоизмът в теб никога няма да те движи: ще искаш да раздаваш всичко на другите - изцяло. Там, където живееш, винаги ще се създават общества около тебе от напреднали души, които ти разпознаваш мигновено. Орфеевците и Ро­допите са предвестници на Новата епоха, в която има любов между всички; където хората не се отде­лят по двойки до края на живота си. Евридика още не може да се примири, но Родопа провежда кратките пътешествия, екскурзии и гостувания заедно с екс­татичната половина на Орфей. Значи, Орфей не се чувства цялостен в родорфовия клас, защото му липсва Евридика. Но ако някоя Евридика стане спо­собна да участва в тайнствата на източна Рила и западна Родопа и на всички техни югоизточни висо­чини и подножия, тя ще се посвети и ще положи на­чалото на първия Евродоров клас.
Значи, в свободното време - по екскурзии, без натоварване, с удоволствие. А когато си вкъщи - жив център на будни души, слушащи, презаписващи Сло­вото на Космоса. Небесните Науки и най-вече небоз­нанието (астрологията) и небодействието (астро­лонията) ще ти бъдат помагало за откриване на тези души с монада, т.е. искра Божия.
Мнозина ще бъдат спасени и ще останат прек­расни, изключително поради срещата си със "Бри­лянтен звън"!
5.01.132г.


За този приятел вече някъде е разказано. За пълнота, ще повторим историята му и тук. Един ден леля му З. от Бургас се обажда и моли Елма да каже нещо за предстоящата опера­ция на И. във Варна, понеже е станала катастрофа и той е със счупен гръбнак. Елма отговаря да не се безпокоим, ще го оперира много добър млад хирург със сини очи и руса коса. Да, но назна­ченият хирург е друг – няма тия белези. Той вече ще влиза за операцията, когато в момента по коридора минава точно такъв негов колега, какъвто го описва Елма. Той сам предлага на назначения лекар да го отмени, за да си почине.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.