Книга 2

Февруари 120 (1984)г.
София-Изгрев


ЗА КЕДЪРА И КЕДРОВИТЕ ШИШАРКИ
           
 Из едно писмо на п. до приятелка от Русия (Т.М.):
           

 “А сега - за кедъра. Ето какво казват за него речниците на символите, които намерих в нашата Народна библиотека, както и някои други източници:          

1.ОБЩО:
 а/ колективно название на различни видове вечнозелени дървета, които са ароматични, обикновено с червена (червеникава) дървесина, в много случаи негниеща и отблъскваща насекомите; когато остареят, те стават възлести, но са прекрасни.
 б/ използват се за мебели, шкафове, сандъци (особено такива за зестра) и др. Парченце от кедрова шишарка предпазва телата на умрелите от загниване, а живите тела ги балсамира приживе.
            2. КРАСОТА;
3. ВЕЛИЧИЕ: най-голямото дърво в Библията. – а/ противоположност на исопа – исоповият храст оцелява там, където кедърът загива; б/ противоположност на магарешкия бодил;
4. МОЩ: а/ Израил; б/ Асирия; в/ честото разклащане на кедъра укрепва корените му;
5.ЦАРСТВЕНОСТ; “Като на планински връх, кедърът ни учи как да опазваме листата си при бури”; Шекспир уподобява кедъра-защитник на “царя-орел” и “ръмжащия лъв”;
6. БЕЗСМЪРТИЕ: дълговечност, безкористие, вечен живот. Сирийският кедър дава най-хубавата смола и най-дълговечния материал, поради което се използва за изображения на божества.
7. БЛАГОУХАНИЕ;
8. ИЗОБИЛИЕ;
9. СВЕЩЕНО ДЪРВО – свързан с Астарта, Озирис, Храма на Соломон;
10. КОРАБИТЕ НА ЕЗЕКИИЛ;
11.МАГИЧЕСКО ДЪРВО: в иконите; защитните му сили се подчертават навсякъде у Шекспир и в Библията.
12. ПРЕЧИСТВАЩО ДЪРВО: използва се за добиване на светена вода (с кедрови въглени) и на вода, която лекува проказа.
13. ЕМБЛЕМА НА ХРИСТОС в Християнството.
*
             Из един мой фантастичен разказ:

            “Аз най-често ходя на поляната на Хлебното Дърво. Когато ядеш плода на Хлебното Дърво, нещо започва да те люлее; едни тънки, виещи се пáри те издигат и всеки път попадаш точно сред Звездите на Хората, Които Минават Един През Друг. Пáрите никога не изчезват, огъват се като живи орнаменти и сменят цвета си при всеки полъх на Ветровете от Музика. Мама казва, че Ветровете от Музика текат като реки из Вселената. През всяка Поляна минава различна Река от Музика – зависи какви цветя и дървета растат на Поляната. А Хората, Които Минават Един През Друг са много, много красиви! Но веднъж, като ядох от Хлебното Дърво като Праскова, се случи нещо необикновено. Видях планети като грамадни скъпоценни камъни, замрели в неудържим летеж през някаква тъмночервена велена. В пространството плуваха, един срещу друг, голи Мъж и Жена от звездна материя. Хората, които минават Един през Друг, са от светлина, а тези изхвърляха протуберанси. В един миг аз разбрах, че Мъжът и Жената няма да могат да се разминат, а ще останат Един в Друг! Избухна страшно силна светлина, моите орнаменти се превърнаха разтопени в блестящи нишки и всичко изчезна.
            Когато се върнах, разказах това на мама. Тя се усмихна много странно и не каза нищо. Каза само, че сигурно тази нощ някъде е избухнала Свръхнова.
            И Песента на Чучулигата ме изгледа с особен поглед, когато й разказах какво съм видял.
И без да си ходил в кедров лес?! Това е невъзможно! – възкликна тя.
  И ми обеща, че утре ще ме заведе в Кедрови Дебри. Не можах да разбера какво точно ми шепнеше, защото беше много неспокойна и постоянно се озърташе да не ни чуе някой. Запомних само няколко думи: нещо като “Звездният куп на Хората, Които Остават Един в Друг.” (Всяка гора в този разказ – "Легенда за Зорницата" – предизвиква особени преживявания и изпраща попадналите в нея в съответния свят).
                                             *
            Като се има предвид, че ти ми подари две кедрови шишарки, една от които има две очички и гледа като жива; и като е очевидно, че шишарките са плодовете, децата на дърветата, един Източник, до който се допитах, съобщава:
           
“В Русия ще ти се родят още две деца. Те ще бъдат с “кедров” произход – т.е. връзка с жена на всички полета. Едното от тях ще бъде с отворени духовни очи. Много важно е, че ти откликна на тази си мисия, че не се съпротиви. Непрогледналото ти руско дете ще ти създаде проблеми, защото то ще е от майка, която не е напълно прогледнала какво си ти и колко ти е необходима пълна, тотална свобода. Ти ще се нагърбиш с този дълг благородно, но после ще срещнеш онази, която е от твоята Школа.
 Това ти се съобщи чрез кедровите шишарки, защото нашият език е такъв.”

          

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.