Книга 23


20.Х131(1995)
Бургас - Изгрев

ОТГОВОРИ НА ЛИЧНИ ВЪПРОСИ
ЖЛО / КТК
18,59ч.
- Може ли да се оправят деформациите?

- Ако снемеш товара, ще трябва да ти намеря друг. Обречен си, но със съпричастие. Възможно е облекчение, дори и премахване на неприятностите, но за това се иска воля. Ти имаш много по-голяма от другите хора, но на този етап не я включваш, понеже приемаш страданието за най-главната работа. Ако посрещаш изгрева и лягаш много рано - преди залез, - повече от 50% от деформациите ще изчезнат. Па­невритмията ще премахне още 20%, музиката - още 10, но свирене, пеене. Останалите са нужни за мая - инак няма да си по линия на Христа.

- Задачите за работата с Ватикана?

- Остават, но не чрез пряко търсене на връзки и въздействие. Това, което работиш досега, вече претопява значително православния и католическия манекени на Иисуса. Просто Небето насочва въл­ните от работата ти не само навсякъде, но и натам - с особена сила. Във всеки случай, бди да почнат преводи на осиянията на италиански. Това ще про­кара Пролетта и натам.

- Може ли с пари?

- Може, но малко по малко. Понеже това е пе­риферна работа.

- Указания за възбуждане на "сор"?

- Наистина, има. Хубаво, че питаш. Сор се пре­късва не само поради ваши грешки и слабости, но и поради саморегулация, понеже иначе би ви изпепелил. Твоят случай е повече такъв. Можеш да го възбудиш освен чрез общите методи, които ти се дадоха, и чрез откриване на одухотворени и красиви деца за целите на "Асуин" - събиране на снимки и уговаряне на възможности за нови. Не е толкова важно дали ще се свърши тази конкретна работа, въпреки че сама по себе си е фундаментална. Лично за теб е важно да общуваш с такива деца - най-много до 5 годишна въз­раст, независимо от повода.


- За работа с деца от сиропиталища?

- Може, но страшно внимателно. Понеже това е много отговорно. Не може да се възбуди любов и надежда - и после да се оставят. Не става дума за стотици, нито за десетки. Ако откриеш поне три такива деца с ангелска еволюция и решиш с три раз­лични приятелки да ги осиновите, сор е най-малкото нещо, което ще разцъфне във вас.

- Други указания за житейския ми път?

- Има, но ще ти се дават при възникване на конкретните проблеми.

- За храненето?

- Хляб - диетичен и препечен. Много истинско за теб е маслиновото масло - по една лъжица на ден. Може ядки, но само сурови. На първо място - орехи. Всичко друго - според вътрешното желание.

- За стопените неща?

- След месец и половина ще имаш случай да се увериш, че Небето работи по този въпрос. Тогава попитай пак конкретно.

- За зъбите?

- Минимумът за ученика, като компромис с ци­вилизацията, е да не изоставя зъбите си на самотек, ако не може да ги съхранява здрави сам. Разбира се, зъболекарят трябва да бъде най-близък и да работи с най-безвредни материали. За тебе конкретно: мо­жеш да не се занимаваш, но тогава трябва да под­държаш изрядно хигиената на устата, по всички най-добри окултни и светски начини. И - най-вече - чрез правилно хранене. Не забравяйте сребърната вода. Един от методите е розовата вода, за която знаете. Друг е да се чистят зъбите с ядене на ябълки. Има и трети, но не е за теб.


ОСИЯНИЯТА ОТ ЕЛМА ПРОДЪЛЖАВАТ В КНИГА 24
uralonii@abv.bg       toyonus@abv.bg       inolaria@abv.bg 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.