Книга 22


1.ІІІ.131(1995)
В планината
 
АВТОПОРТРЕТ НА МОРАЛА СИ
 
8,40ч. Има две основни противоположни твърдения в Словото на Учителя за морала в брака: често утвърждава стабилността му и необходимостта да се търпи докрая без раздяла, но друг път съветва някои хора да се разведат. В оригиналния текст на дневника има силен цитат за първото положение, но ето какво е цитирано от беседите във втория смисъл:
 
   Преди години дойде една жена при мене, оплаква се от мъжа си. Казвам: “Защо се оп­лакваш от мъжа си, нали го взе по любов?...” – “Взех го, но сега той не живее по любов.” – “То­гава напусни го!” – “Няма кой да ме гледа...” – “Тогава слугувай му. Ако искаш свобода, то­гава дай свобода на мъжа си. Кажи му: “Понеже аз не мога да ти слугувам както трябва, правя те нещастен, ти ще си тамериш друга жена, по-хубава от мене. Моля те, освободи ме!” – Тя казва: “Не може ли да се помолиш да се измени положението?” – Чудни са хората! Защо иска да ме застави да се моля за него? Казвам й: “Хубаво, какво ще ми дадеш? Ти обещаваш ли, че като родиш децата, ще ги посветиш на Бога? Мъжът ти и ти да предадете богатс­тво-то си и да тръгнете по Бога?” -  “Ама защо Господ иска такива работи от мене?!...” – [...] Аз намирам, че твоето искане е неестествено. Откъде накъде аз ще се моля за тебе?  Тебе ти скимнало да се жениш, а аз сега да се моля за тебе, да изменя този мъж... То е все едно овцете да ме молят вълкът да се измени – да не е вълк... И десет пъти да се моля, вълкът ще си остане вълк! По-лесно бих научил овцата да бяга повече, отколкото да направя вълка да не яде овце. (Том ЖСС:256-257, б.”Малцина избрани от 26.07.1932г.)
 
Отговор на Елма:
 
  Няма да отговарям на този въпрос, понеже вече Ми омръзна тая тема! Ще кажа само: вижте как изг­лежда някой на 50, 60, 80, 120 години. Ако ви хареса, тогава го попитайте как е живял.
 
Пак отваряне на същия том напосоки:
 
Защото женитбата не е един официален акт, тя е един разумен акт! Какво ще кажете за това? Днешният свят е материалисти­чески. Ако мъжът вярва в Бога, а жената не вярва, какъв брак може да има тогава? Или об­ратното може да се случи: жената вярва в Бога, а мъжът не вярва. Между такива хора никакъв брак не съществува! (с.127-128)

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.