ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

(Е Д И Н Е Н И ЯХ О Л И З А Ц И И)

КНИГА ТРИДЕСЕТА


СЪДЪРЖАНИЕ:


1030.1998.06.02 По какво се отличават небесните от бесните
1031.1998.06.02 Четирите асцендента
1032.1998.06.04 Любов и нелюбов
1033.1998.06.05 Ръкотворни и неръкотворни храмове
1034.1998.06.06 Стрелките са 3 или 4
1035.1998.06.08 Операция "Омнария" продължава
1036.1998.07.02 Защо хората на Земята?
1037.1998.07.06 Елма помага и за студентски изпити
1038.1998.07.10 Орханил ли помогна?
1039.1998.07.11 Плътно с народа!
1040.1998.07.26 Бог е с унижените и оскърбените.
1041.1998.08.12 Първи дайте пример!
1042.1998.08.13 Всички сте чада Божии
1043.1998.08.15 Айнщайн – един камък
1044.1998.08.21 Нуждата от преговори
1045.1998.08.27 Мюонният Учител
1046.1998.08.27 Аурубините – елохими пред рождение
1047.1998.09.16 Търси се организатор
1048.1998.09.21 Правилно съчетание на елементите (оригинал и преписи липсват)
1049 а.1998.10.07 Начало на Новия Изгрев
1049 б.1998.10.09. Небомигът на Учителя


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.