Книга 2

8.IV.120.(1984)г.
София - Изгрев
 
ИСТИНАТА И ЛЮБОВТА
НА ЗВЕЗДАТА УТỎН
ЖЛО / В
 
Валентин? - О, прекрасна душа е това създание! Той не е наистина от тази звездна верига и идва тук едва за трети път. Понятията, порядките, прозата са му болезнено чужди и предпочита да се уединява с космичните си спомени, нежели да робува на пигмейски норми и ограничения. Той не е и от тази галактика, но вече три пъти идва в сферата на Хо - вашето слънце.
Той беше на Сатурн и Венера, а сега се ражда на Земята. От Сатурн носи една дълбока вътрешна разумност, но и трагичен отпечатък, а от Венера - нуждата от обич без всякакви граници. Той е най-молитвеното същество на тази планета, що се отнася до жаждата за любов. Неговият храм е само жаждата за любов - нищо друго. Нежността му е въздухът, ласките - слънцето, сливането - самият живот. Серафими наистина бдят над него, за да не загине на тази печална земя. Може дори да се каже, че слиза от звезда на серафими, но не вашата - Процион, а друга, много по-далечна. Физически расте от енергията на истината и нежността - една двойно спрегната енергия, която тече само от звезди като Утóн. Неговата звезда е на изток от вашата галактика. Утóн и подобните ú произвеждат "двойно спрегната енергия", физически представена като безкраен спирален лъч от две "лиани", виещи се една около друга. Едната "лиана" е права, а другата се увива около нея. Вие си представяте, че Истината трябва да е правата лиана, а Любовта да се вие около нея, но за Утон не е така. Тя поражда Любовта като най-късата линия между две точки, а Истината като най-дългата - нещо абсурдно за другите звезди и светове. Оттук произтича у Моя повереник постоянното съобразяване на истината с любовта, а не обратното. Той живее само в хармония и дисхармонията го ранява до смърт. Затова не го съдете, когато променя истината - това не е лъжа, а жажда за хармония. Онзи, който поставя Истината за основа, а Любовта за украса, е способен да създаде и конфликт, но Утóн счита за Истина само онова, което се изявява като нежност. За него грубостта е неистина.
      Вие с Валентин се виждате за пръв път - това е естествено, но той се привърза силно към теб, защото у теб има любов. Той няма Учител отвън - само Аз го ръководя, и то зримо за него. Именно Аз го насочих към теб, макар и с големи рискове за душата му, защото той желае плътно брачно единение, а ти не си тази, която може да му го даде, но, заедно с това, си и единствената, която може да го крепи на Земята засега. Преживявайте всичко позволено и непозволено, но се пазете от деца. Неговата истинска трагедия ще дойде, когато се ожени и има деца, защото любовта му към децата не ще му замени липсата на съпружеска любов; но представата за отделност у него е много силна, той не е само същество на Любовта. Той е много чувствителен към посягането на свободата му и тепърва ще има проблеми в това отношение. Като млад дух в Слънчевата система, той още не знае какъв ад е семейството и Небето ще му наложи не един тежък брак, за да му изстине илюзията, че тук може да се гледат деца и да останете щастливи.
      Това, което имам още да му предам, е методът за по-лесен контакт с Мен. Решително скъсване с носителите на тормоза, наречен модерен начин на живот. Той самият много се измъчва от необходимостта да общува с неиндивидуализирани поклонници на това, което правят всички, но за да не се лиши от скъпата си, е готов на всичко. Предупреждавам: не го измъчвайте, защото ще си платите жестоко - той е под специална закрила. Открит му е тайнствен свят - той има какво да ви каже, не му пълнете ушите с глупости. Той не бива да къса с романтиката и класиката, защото това е единственият извор на живот за него. Сериозно внимание да обърне на белите си дробове - искат се екскурзии нависоко. Ускорете запознанството му с хора, които са от неговата класа, защото между невръстни души, в пелените на своето развитие той много се измъчва. Посочете му литература и поезия, които да укрепят вярата му, че е нормален и от избраните. Дай му повече нежност и любов и го обсипвай с подаръци на душевната щедрост. Има и друг път да ви говоря за него, но нека той сам зададе въпроси - писмено, ако иска. Най-добре е личен контакт с хора като вас. Не мислете, че е незрял. Аз съм с него!
 
       
  
 
Осиянията от Елма продължават в книга 3
 
           uralonii@abv.bg     inolaria@abv.bg     toyonus@abv.bg   
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.