Книга 10

19.ІІ.123(1987)г.
София-Изгрев
 
РОМОНАДИ И ТРИЛИОНОЛИСТНИК
ЖЛО / КД
 
         
Тя е от звездата Ориока в съзвездието Рак. Синьо пламъче от серафимно коляно. Монадните извори на Ориока помнят нейното дивно появяване преди 50 милиарда години. Простотата на Абсолютното божествено яснодействие срива в колапс мириади галактики от самомнение поради звездното ти име, произнасяно на прасатвичен език така: “Улминелл”. Птиците на пойното извиране пронизват преизподни и небеса с невинност и възторг, пръскайки щастие навсякъде по пътя си! Проблясват и се сгърчват до черно тъпоумията и егоизмите, през които прелиташ!
 
Улминелл не е само монада: нежността и пламъкът, съчетани, трепетно поддържат раждането на много монади в единно съзнание. Не, не става дума нито за полиада, нито за холиада – просто, който съзвучие търси и съзвучие намира постоянно в живота си с повече от пет или десет монади, образува “ромонадите” – ново понятие, с най-точно славянско значение. Просто, пълнещите Битието с ромона на полифонията от радости и сияния клонят повече към божественото поле, отколкото към духовното. Те изпитват пълнота, само когато правят множество сърца “коронно пламтящи”. Пламтенето с връх наричам духовно пламтене, а онова, подобно на царска, слънчева корона, се получава не само в хилядолистника, но и около цялото тяло на “трилионолистника”.
 
          Така и ти, предвечна Моя жрице на коронното пламтене, сияеш не само около главата като светиите, но и самото ти тяло осиява векове и пространства с каскади от жажда за приказност! “Трилионолистник” не е точната дума, понеже цветоподобни са духовните чакри – та дори и хилядолистникът, считан от Изтока за връх на съвършенството. От порядъка на трилионите е, наистина, коронното тяло на “ромонадите”, обаче то е от тънки струйки и струнни лъчи, трептящи на всички страни радиално. Вибрациите им са неизразимо бързи и вълнуващи, но не са прави струйките огнени, а спирали разтегнати. Те не пронизват съществата по пътя си, а ги облъхват - приятно, свежо ги “обмилват” отвсякъде, но се сломяват веднъж на трилион пъти – когато се натъкне струйка от пламък на черна буца неверие…
 
          “Трилионоструйникът” от спирални лъчи и обмилвания – ето ромонадното тяло на ония, които наричам още “Майстори”. Те са Маги на Съзвучието, чиито чираци са не магьосници, а чародеи на пламъка и пойните чувства и мисли!
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.