- К -

Ка̀зма: Понятие, непостижимо засега от съществата в нашата галактика и всички лещообразни, спирални галактики. Добива се чрез потъване в глъбинна хармонизация и пълно изличаване на самочувствие и самоутвърждаване.

Калофѝла: Карамфил, добролюбка.

К.В.К.: Координатен входен канал към звезда, чрез даване името й от Елма, Учителя или Божия Дух в последния момент преди отпътуването, чрез цветя като петунията.

Клам: Звезда спътник на Алгол.

Кнам: Непро­явената любов, която ромони в недрата на ултравселената. Познатите ви от ин­дийската митология духове "сури" са преизпълнени с "кнам", но те не могат да пуснат корени, затова и не раждат плодове.(кн.21)

Книгите са смърт за огнената част на будическото тяло - и затова Жана д`Арк, великата светица на Транса, бе неграмотна, но победителка на цяла армия.(кн.25)

Кондриòн: Съгласие на всички полèта!(кн.25)

Корундо­вите алохими преследват плячката си безпощадно: те с наслада съставят атлас на фантазмите, с ко­ито се препитават родителите на съмнителни при­чини... Корундовите алохими минават през всички стадии на контрол върху причинната, будическата и атмическата продукция. (кн.22)

КОСМИЧНИТЕ ЖЕНИ ИЛИ ПОЧИТАТЕЛКИТЕ. ДЪГИТЕ НА ПРЕКЛОНЕНИЕТО И ПРИВЛИЧАНЕТО: ( кн.6)

Първата има отношение към силата на духа, а втората - към неговата хармония. На окултен език казано, това са ангелите-прародители на Покоя - не обаче на пълния покой, чийто корен е в божествения свят. Основата на духовния покой има не по-малко значение от тази на активността, на дейността, понеже покоят е спад на силата, но с положителен потенциал. Покоят от атмично естество се покрива с вашето понятие нежност, слабост, финес. Нежност, но по-силна от силата, която е нейният полюс. Следователно, това е йерархията на окрилените от женското начало духовни ангели.

Ко̀у: Звездата Регу̀л и йерархия на тази звезда.

Кришна: Господарят на Божествения свят или ултравселената.

Крон – лепило на привързаност. (кн.20) 

Кронéл: Това е веществото на пълнотата.(кн.23

Кронозоми - кронозомите задушават самата жажда за единство на дух и плът - в зародиш! Кронозомите не могат да отворят сърцето си никога за природни чувства, когато са насочени духовно - или обратно. При тях природното и духовното са напълно и абсолютно взаимоизключени….(кн.7)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.