Книга 9

19.Х.122(1986)г.
София


СИНИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА ДУШАТА

ЖЛО / АИС от Варна
20,20 ч.

Бисер от невинното поле "Рúо". Пратеничка на прелестта, принцеса на финото, ласкаво носене на сила. Силата ти е огромна - сила на душата; сила на духа не толкова. Преживяване на почивка този живот от много интензивно духовно творчество в миналото. Това, че носи пиетет, аристократизъм, не значи, че не е работила; обаче е предимно духовно създание, на което практическата сфера се е изплъзвала. Стотици пъти носител на "Сините състояния на душата". "Бисер на сините вълнения" - ето по-точния превод на истинското ú име Онúма. Радостта на ангелите от нейната йерархия е да преживява възторзи на душата в сините предели на Истината. Под “Истина” не се разбира нещо абстрактно, а съответствието между идеално и реално. А когато говорим за "бисерни вълнения", това означава най-синтетичното преживяване на Истината. Иноземното я вълнува толкова, колкото и земното, намирайки точно съответствие на едното в другото. Това е обект на Истината, понеже неистината се стреми да раздели земното от небесното, за да отвори гангрени в сърцето, ума, душата и духа на човека.
Ти остана вярна на Принцовете небесни - силните и мощните духовни владетели на всемира, с които шега не бива. Така че, от край време си в елита на духовното битие, понеже под "елит" се разбира този слой от едно общество, който най-съвършено реализира импулсите на Духа. Шеметно, стихийно се спуска възторгът у теб; при това не без грация, не без бавно обмисляне. Трудно за съчетаване, наистина, но вярно: при теб, в самия вихър на шемета, свети будна и ясна мисъл; а в състояние на дълбок вътрешен мир можеш да се вълнуваш неизказано.
Иноземно е потеклото на духа ти, малко си живяла на Икло (Земята). Изпращана си обаче от Земята на далечно разстояние пет пъти, откакто си тук - на Прем, Осùо, Горóм, Тáй и Орбá. Ти си нещо като совалка между небето и земята, пренасяща "Насладата на сините екстази в пределите на материята" и отнасяща зърна от Непроявено Битие в своя свят.
Тук, на Земята, преживя предимно безконфликтни прераждания, изпълнени с трескава и благородна културна дейност. Например, кримското ти прераждане се отличава с тънко проучване на стотици хиляди преображения на "нод"; след това наблюдаваше растежа на съвестта в културата на тамошните народи. В трансилванското прераждане се докосна до сърцето на тайните школи от десния път и проучи не малко алхимически книги с рецепти и печати, с което после бе полезна като странстващ лекар. Следващия път не бе мъж, а жена - в норвежко аристократическо семейство. Там намери уют и условия да отдъхнеш от странстванията и много се отдаваше на музика и изучаване на приказния норвежки фолклор. Ходи в Египет от Норвегия с баща си, който бе там дипломат няколко години. Там посветените от вечното херметическо братство познаха посветената с три лъча над главата и я посветиха в секретната медицина на Тот.
Цялостното ти оформяне като хуманитарист се завърши в Русия през 19 век. Начесто са преражданията ти, но не защото си обикновен човек, а понеже идваш от друг свят и трябва да събереш максимум опит в пранното въздействие върху хората. Тук вече медикаментите нямат значение, но имат значение растенията. С тихо произнасяне формулата на дадено растение, ти можеш да насочваш неговата салма към поразеното място в тялото на болния. Това е наука, която ще диктувам тепърва - Приказките за цветята са само част от нея. Обаче престои осъзнаване на социален опит, понеже той не е доизграден - прекалената ти отдаденост на науката и практиката те откъсна от богатата сфера на емоционалната култура, с което те сблъсквам в този живот нарочно, за да добиеш представа за противоречия, мъки и страдания.
Трябва нежно, но решително да бъдеш потопена в блатата, да разбереш как живеят жабите и първаците. Приеми това като предметно учение. Не мисли, че има нещо нечисто у тебе - мъдреците трябва да познават всичко. Ако се движиш по ръба на разсъдъка и свободата, без да паднеш в едната или другата пропаст, ще добиеш интересен опит.
Водач и в емоционален план, понеже си била винаги пионер навсякъде. Токовете на красотата, волността и единението не ще те приковат към решетка или халка, без съвършена сигурност, че те са начало на сътрудничество.
Така. Приеми, конкретно, водолечението с преварена гореща вода - това ще те почисти. И почни внимателно да подбираш храните. Такова хлабаво "слънчево сплитане" рядко съм виждал. Понеже контактът ти с природата е отслабен през вековете, се налага пределно тясно взаимодействие с нея на всички нива. Оправяйки плексуса, автоматично и последствията отпадат. Бронхите са нежни - с повече планински екскурзии ще ги усилиш; хипотония не е рядка напоследък, а това се дължи на сокове от нечисти източници - пращай някого, когато сама не можеш, за чиста изворна вода. Урината трябва да се пречисти, а това става с режима, който препоръчах, и с плодови и зеленчукови сокове.
Типично нервно изтегляне на енергия от общуване с разхитители. Внимавай с кого общуваш, понеже с теб проблемът е, най-вече, в подбора на аурите. Търси със свещ непременно много витални хора, но това не значи гуляйджии и празноделци.
С това приключвам засега. Питай, ако искаш.
-  Уро-генитален апарат?   
- Проблемите са, всъщност, високо благословение: шанс за майка на апостоли и гении! Инак може да се измоли майчинство, но ще трябва да се плати.
- Името на бъдещия съпруг?
- "Носител на светлина".
- Кога?
- Не с ракетна скорост, но след 5 години нещата ще се разцъфтят.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.