Книга 23


11.VІІІ.131(1995)г.
Бургас - Изгрев

ПОДПАЛВАЧИ В РИЛА –
И ПОСЛЕДНИЯТ НИ ШАНС


Зачестилите пожари на Рила през август не са само заради актив­ността на слънцето и случайно хвърлени цигари. Има мнение, че определени хора правят това, за да хвърлят вината върху Братс­твото, намиращо се по това време на Седемте езера, и по този на­чин да провокират забраната на лагерите.
Дали е така, може да се проследи в акаша.

- Може ли да се дадат инструкции къде да проведем Събора и в какъв състав?

14,55ч.

Обични Мои!
Оставям на вас да действате по собствен им­пулс. С вас съм навсякъде! Постоянно работите, жертвате, давате преко сили, а другите или не да­ват, или дават най-лошото - онова, което не става за продан. Това и ще наследят после - според мяр­ката им ще се мери.
Предпочитам да се насочите по направление на Ел-Пурéй - с надеждата, че ще можете да стиг­нете до там. Ако обаче останете още на Мосéн, къ­дето прекарвахте няколко години с Вéнно, пак много добре. Посрещайки по-напред изгрева от Братст­вото на Молитвения връх, ще му пратите приливна светлина, от която роботите ще припадат.
Сега сте двама, но догодина ви искам поне една дузина. По тези места обаче, особено горе, около Ел-Пурей, принципът е строг. С палатки или без палатки, трябва да приложите закона на трой­ката - най-простият, но основен модел печели най-голямата награда в Божествената Лотария. Трима души се качват с две палатки, ала може и без па­латки, тъй като Аз мога да ви предпазя и стопля най-добре. Вие не знаете, че отколе човекът е съз­даден така, че да образува около себе си един мехур, една плазмична ципа с множество пори отдолу. Това е единствената къща, която ви е разрешена. Тя е непробиваема и за атомна бомба! Сега обаче полз­вайте палатки или поне платнища, найлони против дъжда. По седмичен или денонощен график, в едната палатка се въртят "самúте", а в другата остават по двама. Опитате ли това поне 7 дни, Присъстви­ето на Невидимите ще стане очевидно за вас, та дори и ще ги снимате. Съкровищницата на Рилската Обител ще се отвори за вас и вие ще имате на раз­положение всичко, което поискате.


Шестима могат да се качат с три палатки. Законът е същият: първо, палатките (местата) да са на голямо разстояние, та да не се виждат и чуват една друга; и, второ, пак да има най-малка палатка за "самúя", който ще се сменя с друг всяка вечер; по-го­лямата палатка е за двама - по ред или по жребий, пак всяка нощ, - а в третата са останалите трима. По същия принцип могат да съжителстват и живеят по Божественому и 12 души с 5 палатки - по 1, по двама и на три места по трима. При това, не е без значение как са разположени околните палатки (места), с център "самия".
Събуждане за посрещане на изгрева става ин­дивидуално - никой няма право да буди другиго! При отсъствие на едного, особено ако спи по време на из­грева, появява се съсирек, тромба в системата. "Тромб" може да е правилното, но "тромба" е тромб, който избухва като бомба, когато попадне в сърцето на групата. Също, отрицателна мисъл, отрица­телно чувство, отрицателна постъпка или дума са поражения за цялата група. Проповядване, назида­ване, много говорене или прозаични разговори; зани­мания с нещо друго, когато слиза Слово или се проя­вява Делото, тече Животът - всичко това е вода в мелницата на дявола. Паневритмия - само с пеене на певци в центъра; играещите мълчат и пеят наум. Лягане преди залез слънце. Никакви фенери или свещи. Обсъ-ждане на програмата предварително, поседмично и преди всеки следващ ден, до най-големи подробности. Всеки има право на участие, всеки е свободен, но веднъж приета от всички, програмата се изпълнява без повече промени и своеглавия. Говори се и се пее тихо.
Ползването на коне, катъри, мулета, отсега нататък не се благославя. По най-проста програма, последователно, приятели слизат и снабдяват ла­гера с несекващо изобилие от пресни плодове, ядки, пшеница и пр. Даже трима да сте - пак е възможно!
При увеличаване на числото желаещи, следва­щата дванедесеторка да е на много по-голямо разс­тояние. Правете си палатките лесно и бързо, та да ги демонтирате през деня, ако сте неудобни по ня­каква причина за светските хора.
За братята и сестрите от чужбина трябва да сте работили през цялата година, та да имате па­ралелни текстове и програми. Тогава всичко ще върви по мед и зехтин, по чиста изворна вода - на­пълно синхронно, идентично, и с голямо вдъхновение.
Съобразявайте се с аспектите и астрологи­ческите часове, според науката, която ви препода­ваме. Живейте чисто и свято, ходете в пътя на Ис­тината, взимайте живо участие в братския живот и про-грама и приласкавайте слаби и беззащитни; от­ва­ряйте път на смирени и стеснителни, служете на по-неопитните и отдавайте се на децата изцяло, когато са помежду вас. Има ли дете, цялата прог­рама отпада! Само когато детето или децата са напълно задоволени и щастливи и винаги има с тях по един възрастен (за всяко отделно дете), можете да продължите с програмата си. Пълното и сърдечно отдаване на едно дете развива всички олтари, прес­толи и двери по-мощно, отколкото всички изгреви и паневритмии, всички молитви и песнопения, всички беседи и сказки накуп през цялата година! Защото всяко дете е антена и пряк вход към една цяла все­лена, от която ви слушат и наблюдават чрез него. Ако вие се намръщите и се побутвате, че едно дете пречело по време на "светийските" ви занимания - особено ако го натирите да си играе самó или с други парясани деца от родителите си, - ще има да чакате посвещение на куков ден! Не само посвеще­ние, но и човешки вид няма да дочакате.
Сега пита някой: "Може ли да посветим най-верните приятели, в тези последни минути преди събора, в тайните, които току-що се съобщиха?"
Може. Всеки може да реши да служи на Бога от все сърце и с всичкия си разум и всичката си сила на духа! Това може да се направи навсякъде - по градове и села, по клетки и колиби - кой където се намира. Небето има безброй очи - то ще види кой слуша Гос­пода. Тогава онова, което предстои да стане, ще се омекоти и подпалвачите няма да успеят да внесат раздор и паника. Една тройка да има на Ел-Пурей, по-не една при Олон, и една на трето, което и да е място - и битката този път пак е спечелена. Не ус­пеете ли, последствията ще са по-неприятни от друг път, а после настъпващите глобални промени - по-драматични и трагични.
Ако послушате света, старото човечество, старото братство, и го карате пак гьотората, с вас ще съм само понякога. Съобразите ли се с ис­тинските положения, непременно ще съм с вас по всяко време и вие няма да изглеждате тъй, че да ви оплакват хората, да се гнусят от вас ангелите…
Намерете пламък, който не гасне; раздух­вайте Любовта, която постоянно се разраства; ос­ветете пътя, който върви направо към Бога! Само тогава Проявеното няма да ви изостави повече ни­кога и ще ви възраства в Красота. Своеглавието, своеумието, нахалството да не вървите по пътя на Словото, не води до никъде. Те водят само до гроби­щата.
Стегнете се, понеже сега е последният ви шанс!
                                                *
Бележки на преписващата:

 Последната страница, десета от оригинала, е прило­жено ксерокопие от бургаски вестник за трагедията от гръ­мотевиците и мълнията, разиграла се на 12 август 1995г. на Петото езеро от Седемте (Бъбрека).

Отгоре е написано: "Видяно и прочетено в Бургас на 12 август 1995г."

Отстрани - отляво, вертикално - има надпис: "Резул­татите от един отклонен удар, планиран за други хора. Опи­тите ще продължат".

Върху самото ксерокопие, в левия ъгъл горе: "Защо загинаха именно семейства и именно две?
Защо рибари?
Защо от Търговище?
Защо точно 50 години не е имало такъв случай?
Защо първата помощ е точно от Несебър?
Защо на V-то езеро (Бъбрека)?"

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.