Книга 42

 

1452  23.06.2014 Тънкости на беинсастрията – лични астробеседи 6:54:00 до В.Л. По теория важи близостта на слънцата, но от наблюдения констатирам, че някои по-далечни беседи[1] са по-важни за нас по причини, които засега не мога да си ги обясня. Но знаем, че в рождената секунда влиза в тялото само една част от душата на човека, другите влизат по-рано или по-късно, някои дори след години или десетилетия, а при много хора въобще висши същности не влизат, защото такива хора нямат съвест, душа и дух (причинно, будическо и атмическо тяло). Трябва да се четат поне по 5 и даже повече беседи от двете страни на точния съвпад по градус и минута. Нали от Индия знаем за "дваждырожёднный" и даже "трижды" и повече. Затова правим небомигове на Учителя и за датите, когато е съобщил, че в Него е влязъл Духът,  Христос,  Бог и пр. И за себе си трябва да съобразим кога сме се пробудили духовно или по някое най-силно преживявяне от този род - и на него се прави небомиг. Важат и градусите и минутите на всяка друга планета в хроскопа ни - съответните беседи би трябвало да дадат разковничета и за тия ни същности, защото по Слънце важи само за духа ни. Ако някой няма разум, душа и дух, фактически се е въплътил само на ниво астрално или ментално тяло и тогава трябва да се гледат Марс, Венера и Меркурий.

            Пък и има нещо основно, което съм отразил някъде. Уцелвания в случая по системата на "беинсастрията" стават най-вече за душите, които са приели Учителя и са с "беинсанска" монада. Нали Кришна казва на Арджуна, че който се е покланял на някой авторитет, след смъртта си отива при него, а който се е покланял на Господа, си отива завинаги при Господа и в Господа. Е, има и божествени авторитети, Божии души и духове, просветители, "тръби", светии, гении и пр., които също са пътечки към Учителя и Бога. Нали знаем, че с Бога може да ни запознае само Учителят, а с Учителя - само Ученик? Така че някъде съм споменал за това с термини като "елеазастрия", "зорастрия" (Петьо, Зор Алеф), и пр. В такива случаи си правим синастрия с лекциите и рождените хороскопи на съответните апостоли.[1]  В случая става дума за определяне на "лични" беседи от Беинса Дуно за всеки човек поотделно, според близостта на слънчевата дължина в еклип-тиката по време на раждането до дължините на Слънцата на най-близ-ките беседи.

 

1453  23.06.2014 Периферните астробеседи са за външните ни тела 07:46:38 от В.Л. Когато гледах беседите и си задавах този въпрос, реших, че има една централна, която е най-близо до часа на раждане и се отнася за духа ми. Следващите в същия час се нареждат в кръг около нея и "говорят" за душата ми. По-периферните, изнасяни от Учителя в по-късните часове на моята дата, обслужват по-външните ми тела[1]. Но наблюдението ми е конкретно - за самата мене; всеки трябва да си го открие за себе си... Това ми дойде...[1]  Всъщност, беседите за душата би трябвало да са по лунния гра-дус.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.