Книга 45

 

 

     1868 31.10.2016 Силата на слабостта 08:20 Остава да Го любим ко-гато е на кръста и в епизодите преди него... Пък и след това, понеже Той и досега играе тази роля на единия Си полюс, за да ни изпробва какви сме, особено когато е в най-слабите и нещастни същества. Всъщност, Той е единство между най-голямата сила и най-голямата слабост. Играе и роята на слаб. Нали се казва в Евангелието (Матей 25: 34-46):

34 Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие, благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.

 35. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;

  36. гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.

  37. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден - и Те напоихме?

  38. И кога Те видяхме странник и Те прибрахме, или гол - и Те облякохме?

  39. И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?

  40. А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на МЕНЕ сте го направили!

  41. Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене вие, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.

  42. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;

  43. странник бях и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.

  44. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница - и не Ти послужихме?

  45. Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия, най-скромните, нито на Мене сте го направили.

  46. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните - във вечен живот.

    Има в беседите и твърдение, че Бог е най-слабото Същество... В момента не мога да открия къде съм го преписал, но намирам нещо подобно: АНГЕЛИ НА ЗЕМЯТА (31.І.1917г, "Двамата господари" СИЖ3-2,ПДП'29:36) "Творческата сила всякога се проявява предимно в слабия принцип. Това, което гради в света, то не е силното, а слабото."

Ето още, макар и не директно:" Ако искате да видите Бога и Неговите чудеса, спрете се на мястото, дето живее най-слабото, най-ни-щожното същество.  (22 юни 1932, Малкото добро)

   Най-силното движение - понеже оттам, от-дето изхожда и най-слабото движение, като дойдат, те се съвпадат. Слабите и силните движения са винаги съединени и свър-зани. (8.I.1932  , Бавни и бързи движения)  

 

   То и в "Осияния да Красотата" има текст: "В Божествения свят слабостта е сила, а силата - слабост. Помнете това, за да разберете защо най-слабото – детето, което се ражда - е най-силно от всички: всички му се подчиняват и му служат! Може само живото, божественото съзнание да желае да бъде слабо."

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.