Книга 44

 

 

1684  15.01.2015 "Божествено" значи физически и духовно. 15.01. 2015 07:42 до Х.С. Радостното е, че напоследък молитвите ни се приемат и изпълняват. Решаващо е отказването от себе си, изчезването на огорченията и молитвата за другия.  Според Учителя, когато душите са в хармония и заедно физически, молитвите им се чуват и изпълняват 25%; когато са заедно духовно - 50%; когато са заедно божествено - 100%. "Божествено" значи физически и духовно.

 

1685  15.01.2015 Въпрос от Русия за мисъл от Учителя. 10:06:38 EET от Л.М.: Н., здравей! Я помню, в твоей комнате в Софии висела цитата из Учителя. Я её приведу по русски: Самый глупый поступок, сделанный от любви, умнее самого умного поступка, сделанного от мудрости. Ты не помнишь, из какой беседы эта цитата. Твой брат Л.

 

1686  15.01.2015 „И най-безумната постъпка на Любовта е по-ра-зумна от най-разумната постъпка на Мъдростта” 23:14:00 EET до Л.М. Точният текст е следният: "И най-безумната по-стъпка на Любовта е по-разумна от най-разумната постъпка на Мъдростта". За съжаление, губи ми се отправката откъде съм го преписал, но съм сигурен че е точно така. Бях я включил в един албум със снимки и избрани мисли от Учителя и там съм съобщил откъде е, но този албум в момента не е при мене.

     Ето още нещо от Учителя на подобна тема:

    "Е, хубаво: вие, най-разумните, най-духовните хора, покажете ми вашата култура, аз съм готов да я приема и да се откажа от своята. Но ако моята "извеяност" стои по-горе от вашия разум, аз не се отказвам от нея. Павел казва: „Безумното в Бога стои по-високо от разумното в човеците.“ Аз бих предпочел да се свържа с безумното в Бога, отколкото с философията на човеците. ("Приятел и раб", 25 април 1920 г.)

 

      Другаде съм цитирал още една мисъл от Учителя в същия дух, но и за нея в момента не мога да кажа от кой том и коя беседа е. Тя също фигурира във въпросния албум:

 

     "Любовта е сила, която се проявява навсякъде по един и същ начин. Тя не може да бъде "велика" или "малка", "свята" или "порочна", "чиста" или "нечиста". И в най-глупавите си прояви, тя е по-умна от най-великите философи и по-мъдра от най-големите мъдреци в света."

 

      Ето още, този път с отправки:

 

    „Когато двама души се залюбят, то е общ кредит, който се отпуща на цялото човечество. Следователно, с любовта, която постоянно идва на земята, живее цялото човечество. Ако един ден хората престанат да се обичат, животът ще престане. Благодарете, че се обичат хората! В какъвто и смисъл да съществува любовта, тя носи живот в себе си. Няма в света престъпна любов! Престъпността седи в онова невежество, в кривото разбиране, в неизползването на любовта. Престъпността седи, когато искаме любовта да я подложим на робство, на окови. Любовта иде в света да внесе живот! Любовта иде в света да внесе светлина и знание. Любовта иде в света да внесе свобода и простор, да даде щастие на хората - не само тук, на земята. ("Станете вие, които спите!", 13.02.1938)

 

 

ЛЮБОВ 1, ИСТИНСКА, КАЧЕСТВА 1922.11.12 беседа "Не знаете що искате" ЖИГ48`98 „Любовта трябва да бъде едновременно и животинска, и човешка, и ангелска, и божествена. Това е закон.

 

1687  16.01.2015 Такие изумительные слова ты нашёл у Учителя! 10:54:08 EET  Любимый брат! Я очень благодарен тебе за твой ответ. Такие изумительные слова ты нашёл у Учителя! А мне сейчас очень важно было их прочесть. Ещё раз благодарю. Я благодарен Учителю за то, что он нас познакомил с тобой и связал нас нитями любви. Любящий тебя твой брат Л.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.