Книга 3

25 юли – 1 октомври 120(1984)г.
София - Изгрев
 

ОСИЯНИЯ ЗА ЛЮБОВТА

 
 
 
СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ АПОКРИФ
ЗА ЛЮБОВТА, БРЕМЕННОСТТА,  МАЙЧИНСТВОТО, СЕМЕЙСТВОТО, МЪЖА И ЖЕНАТА
 

ЛЕКЦИЯ 1

 
            “АН” – това е любовното течение в Битието. Определеността на “ан” проявява нещо удивително красиво: това е “прéгнансът” или възможността за бременност. Не че бременност не е възможна без определеност на “ан”, но този род покълване не дава нужните  резултати на всички полета. Необходимо е двама да насочат мисълта и чувството си към идващия нов живот, а не само майката – по този начин развитието на плода е най-пълноценно. Но при настоящия етап, растенето и оформянето му е изключително затруднено, поради крайно тежките условия на живота, в които се намирате. Оплодяването на яйцето е най-свещеният акт в живота и то изисква максимално щастие, мир, радост и спокойствие на първожрицата, наречена бъдеща майка. При това, тя трябва да живее сред природата: плодове с най-разнообразни качества и много цветя трябва да има около нея; пълна тишина – само пеенето на птиците, ромоненето на потоците и жуженето на пчелите трябва да стигат до божественото й ухо; пред нея трябва да се откриват необозрими панорами и небеса. Самотата не трябва да й тежи, защото през този период цялата вселена е плътно с нея. Носителката на сила и мощ, хранителката на световете, не може да не бъде носена на ръце – от нея зависи съществуването на всемира!
            По-добре е отдалече да общува с бащата на детето си, докато то е още в утробата й, защото той трябва да бъде носен от лекото подухване на небесните ветрове по стотици и хиляди Едеми на космоса, докато тя е бременна. Вие досега не знаехте това и затуй много се безпокоите. Носенето на една душа из космоса става чрез “подухване на небесните ветрове”. Това са течения с много приятно, ароматично и свежо полъхване, правещи възможно почти мигновеното озоваване в съответния свят. Ако жената се е свързала с такъв баща, тя ще получи аромати, картини и идеи от всички тия небесни райове, които ще се внедрят в подсъзнанието на детето им. Пренебрегването на този закон може да лиши плода от всичко това и тогава на Земята ще се роди един обикновен човек. Простосмъртната изпитва безпокойство и страх кой ще се грижи за нея и кой ще я защищава, за разлика от посветената, която се уповава само на космоса. Понеже бащата на детето я обича повече от всичко на света, той прави възможно най-голямата жертва: да не бъде с нея по време на бременността. Обикновените мъже проявяват раздразнение от прищевките и нервността на бременната, но съвършените отсъстват, именно, за да не се проявява тази нервност. По принцип, охладняването, дрязгите, развалянето на отношенията в брака, се дължат на навика или изискването за постоянно съжителство, но такъв закон няма в космоса. Войните, престъпленията, болестите,  смъртта ще продължават да ви косят, докато не отвикнете от това.
            Наистина, продължителни периоди на брачно съжителство са възможни, но само при наличие на абсолютна хармония – няма проблеми тогава за такъв дом и такова семейство. Проблемите започват, когато единият помисли, че другият е задължен с нещо. Хармонията не търпи проза – това за нея е абсурд. Не става дума за прозата на битовите затруднения, а за прозата в отношенията. По-добра е раздялата, отколкото изискванията и постоянното напрежение. Който мисли да прави брак по сметка или ревността да определя отношенията му, може спокойно да погребе любовта во веки веков.
            Новото сега, което слиза и на вашата планета, е ключът към новото семейство и новото бащинство и майчинство. Не подсигуряването, а любовта свързва истинските любими. Не вампиризмът, вторачването, плътното смучене от един обект, а периодичната смяна на прекрасна любов с прекрасна свобода осиява цялото разумно битие. При това, има двойки, които не желаят да продължат брачното си съжителство – тях никой не ги съди.
            Новото при бременността ще бъде не само отсъствието на бащата през този период, но и неговото по-рядко явяване след раждането на децата. Това за вас е чудовищно, но само така се постига нещо извънредно важно: наклонът на енергиите по посока на бременната и кърмещата. Има специален ъгъл, под който те протичат и това зависи от пътуването на съпруга по небесните или земни райски обители.
                                                                                 25.VІІ.120г
 

           ЛЕКЦИЯ 2

 
            Ясновселената рисува сложни плетеници, образуващи Проявеното Битие. Формата на прéгнанса, неговото протичане и бъдещият резултат – раждането – се проектират от ясновселената.
            Обаче, преди това, отварям темата за солидните основи на божествената бременност – преддверието, наречено “покълване на ан”. Покълването на любовното чувство, наречено от вас влюбване, носи впоследствие “разгаряне на ан” – обичта, - докато се стигне, най-после, до онова, което се преживява от партньорите в “кулминацията на ан” – любовното сливане. Мощното привличане осигурява предаването на наследствеността по най-силен начин. Това не винаги се постига от хората на Земята, защото допускат случайни връзки и така поколението се изражда.
            Най-практикуваното средство за попадане на истинския партньор – по всички разумни планети – е отиването групово в планината всеки ден и преспиването там. По жребий, всеки спи с различен партньор всяка нощ. Това е най-висшата форма на космическия морал, понеже дава най-съвършено поколение. Разбира се, мъжете никъде не са агресивни като земните и преспиването с едного съвсем не означава непременно стигане до полов акт. Приятелите се наричат “пазители” или “ангели-хранители” и те свято спазват необходимата минимална дистанция. По целия космос, жената е тази, която отива при мъжа, когото обича – мъжът изразява физически любовта си, едва след като влюбената сама го е погалила и приласкала.
            Така в десетките, стотици и  хиляди нощи, по планините, полята и долините на райските планети, всеки има възможност да хареса и обикне онзи, който му е най-сроден. Никъде и никога не се е случвало в райските планети хората да ходят с дрехи, така че приближаването и сливането там е лесно и естествено като самото дишане. Нещо повече,  чувството за срам там не съществува – срамът е първият плод на грехопадението. В райските планети няма нито срамежливост, нито морални ограничения, нито прикриване на чувството. Когато някой там изпита чувство, влечение към някого – при условие, че другият му отговаря със същото, - сливането става незабавно. Не се позволява обаче само едно – насилието. Хищническите инстинкти на завладяването не съществуват; ревност също не съществува.
            При условие, че една двойка се привлича много силно, тя преминава в брачно съжителство. Такива се отделят в особени, неприкосновени лични паркове, в които друг няма право да влиза, освен с разрешение на съпрузите. Непосилно е обаче за която и да е двойка да живее в пълна хармония дълго време – срещите с групите, с колектива, са мощна душевна потребност. Брачните партньори имат абсолютна и пълна свобода да се възвръщат към еженощните преспивания с други. С това се подсигурява постоянното напрежение в  психиката на съпруга и съпругата, постоянното им самонаблюдение и самоусъвършенстване във всяко отношение. Така бракът приема вид на благородно състезание за спечелване на съпруга всеки ден. Като знае, че още същия ден, същата вечер той може да получи някъде повече нежност, повече разбиране, по-горещо задоволяване на душевните и природните си потребности, другият се старае да бъде винаги безкрайно добър и винаги да бъде въплъщение на първата им пламенна среща, в която спорове, забележки и несъвършенства на тялото и преживяванията са изключени.
            Оставям ви това средство и на вас, защото е време да ликвидирате с държавата, а друг начин за унищожение на държавата няма и никога не е имало. Държавата винаги се е крепяла на проказата, която вие светотатствено наричате “семейство”. 
27.VІІ.120г.

ЛЕКЦИЯ 3

 
            Особено важно е да се знае, че няма “прéгнанс”, забранен от Природата. Морално е всяко забременяване, щом Природата го е допуснала. Това, че хората имат причини да се плашат от последствията, не интересува ни най-малко Природата, но има и критерии, които са надприродни, и  на тях ще се спра сега.
            Най-напредналите човечества не разрешават на всяка жена и на всеки мъж да предават наследствеността си. Лик, който не е хармоничен, одухотворен и красив, не се допуска за преминаване в поколенията. Такива мъже и жени, които искат да осмислят живота си като майки и бащи, имат право да вземат и гледат чужди деца, но самите те – ако имат явни физически недостатъци и душевни недъзи – нямат право да създават деца. Ако желаят, те могат да се преселят на планета като Земята и там да бъдат напълно свободни и в това отношение – така че, тук и дума не може да става за някаква дискриминация. Ако някой си позволи, въпреки всичко, да стори това, преместването му в друг свят е неминуемо.
            Далече не винаги една наследствена форма означава, че зад нея седят съответните психически недостатъци. Ето защо, предаването на некрасива наследственост има двояко значение: от една страна, може един съвършен, прекрасен дух да попадне в една посредствена форма и много да се измъчва от това, но, от друга, това се използва най-широко в условия като вашите, за да се изработи от някои същества смирение, скромност, хрисимост и примирение. Това, което дава посредствеността, грозотата, старостта и рухването, не може да се замени с нищо друго по изключителния си ефект: тщеславие, самомнение, гордост, суетност – всичко това се лекува много добре само на планети като вашата.
             Така че, моделирането на бременността в едно съвършено общество е нещо още много далечно от вас и засега вие може да разчитате единствено на собствените си усилия в това отношение. За това е необходима висока лична еволюция и вярност на вътрешния глас. Ония, които много са страдали, вече имат изработен вкус към истинското добро, истинската красота и истинската истина. Затова техният вътрешен глас, техният вкус ги кара безпогрешно да разпознаят истинския си любим измежду всички останали. Не че те не допускат или не са допускали интимни връзки и с по-малко сродни души – това го изисква  самият живот за ускоряване на еволюцията, - но при наличието вече на единствения любим, както при изгрева на слънцето, луната и всички звезди изчезват. И тогава съдбата би лишила такава двойка от огромното й щастие само в случай, че множеството връзки отпаднат поради ревност или любовен егоизъм. Има един предел, от който нататък е забранено двама да остават заедно – те трябва да отдéлят време и за срещи с другите. Опасността иде от това, че личната космична енергия (ЛКЕ) става разрушителна без баланса на неличната космична енергия (НКЕ).
            Мнозина от алохимите – божествата на Истината в Любовта – слизат нарочно като паднали жени и проститутки на планети като Земята, за да не катастрофира човечеството поради липса на нелична космична енергия. Макар и без лична любов, те предоставят на изпадналите души онова, което им е необходимо, за да не рухнат в бездните на алкохолизма, наркоманията, лудостта, престъпността или самоубийството.
            А в планетите-райове този процес е напълно естествен и никой не остава без любов, защото моралът там е много висок: любовта е дадена, за да се раздава на нямащите, а не на имащите.
                                                             28.VІІ.120г.

ЛЕКЦИЯ 4

            От опита на цялата човешка история, отдавна посветените са стигнали до извода, че неправилността във въртенето на Земята се дължи на ревността, проявена преди осем хиляди години от първите заселници на планетата. Поради ревността, наклонът на земната ос не разрешава вече райски условия и хората са принудени да понасят последствията от това. Правдата е заменена със закони, умът -  с хитрост, а разумът – с пълна безотговорност. Мнозинството се държи в невежество относно космическите цивилизации, никой не повдига и пръста си да се съобрази с техния ред и конституция. Провалът на вашето човечество е пълен, окончателен и напълно безнадежден. Точно затова прегнансът при вас е под голям въпрос и поради страшно лошите условия Учителите препоръчват на живите души да не се женят и да не създават поколение. При нормални обстоятелства прегнансът е най-голямото щастие и целта на живота, но, на планета като Земята, той е под ежесекундна угроза, по понятни причини.
            Не само абортът, но и всички методи и средства против забременяване, с изключение на спазването на менструалния календар, се вменяват на човечеството като углавна вина и престъпление. Нищо и никой не е в състояние да освободи от карма оногова, който е дръзнал да предпази яйцеклетка от оплождане или да навреди на оформящ се плод. Особено прекъснатият акт е престъпление номер едно, по-голямо и от химията или кюртажите. Повтарям: Природата абсолютно никак не се интересува от това, че вие сте създали невъзможни условия за раждане. Но прекъснатият акт е върха на престъпността, пълното безобразие, защото предизвиква тежки нервни, капилярни и психически травми, и по този начин унищожава много повече хора, отколкото можете да си представите. Неврози, хистерии, психози, психопатии, характеропатии, рак, тумори и пр., и пр., и пр. са само едно бледо начало на списъка, който изброява фаталните последици от прекъснатия полов акт. Не си въобразявайте и това, че механичните средства за предпазване, които позволявали “пълно” преживяване, не са също нещо много опасно и вредно. Струята на мъжката семенна течност трябва да се усети от матката на жената – това е космичният закон на половото задоволяване! Всеки друг оргазъм, който не е получен по този начин, не провежда космичните токове на Любовта и предизвиква ударни вълни с неимоверна разрушителна сила. Тези вълни провалят еволюцията не само на престъпната двойка, но и на съществата на много километри около тях. Сега, представете си в каква смъртоносна за психиката и здравето си зона живеете всички вие, които сте в стадия на цивилизациите, създаващи тумори на планетата си, наречени от вас градове и села!… Не мислете, че това е преувеличено – при нормални природни и психо-физиологически условия, вие сте програмирани да живеете най-малко петстотин години в едно физическо тяло и то без никакви старчески болести и изменения.
            От всичко това следва, че честният човек не бива да отива в месомелачката на интимния живот или трябва да реши въпроса за регулирането на поколението по един от малкото естествени начини. Сега назря моментът да се предаде на човечеството тайната на непрестъпното регулиране на раждаемостта. Преди не беше уместно да се разкрие, защото вие се отдавате на полов живот само за удоволствие, и поради липса на духовни стимули го превръщате на отприщен бент. Разходът на полова енергия над допустимите норми и граници предизвиква рáнен идиотизъм, но не онзи, който вие познавате в клиничната му форма, а този, който маскира същността си зад политическо съучастничество. Политическо съучастничество е всяко съгласие да сътрудничиш на цивилизация, която ограничава природата, творчеството и свободата. На онези, който не ядат месо и не внасят в организма си отровите на алкохола, никотина и пр., ще препоръчам опити с фазите на Луната. Не само менструалният календар, но и преминаването на Луната, Марс и Венера през определени домове и знаци и при определени аспекти, прави зачеването невъзможно. Подробно ще говорим в друга лекция за това.
Най-основното от тази лекция тук е следното: не пречете на Природата сама да регулира раждаемостта! А щом нямате условия да раждате всички деца, бъдете или аскети, или намерете нови начини за пълноценно общуване без престъпни методи.
29.VІІ.120г.
 

 

ЛЕКЦИЯ 5

 
Лесно се попада на вълнáта на алохимите, ако свободата и Истината ви вълнуват повече от всичко. Прегнансът при тях протича винаги при неопределеност на “ан” – самата им същност е такава. Мислéте си, че едно от божествените тела на всяко безсмъртно създание, каквото е и човекът, е алохимното тяло – т.е. тялото от фотони. Неутриното, подобно на фотоните, прониква навсякъде и даже още по-дълбоко в просторите на трите основни вселени. Фотоните, неутриното и “сонорóните” са трите частици, образуващи телата на алохимите, както и въобще алохимното тяло на човека. Те се отличават по това, че нямат маса в покой. Понятно е тогава, защо неутриното, фотонът и соноронът правят възможна Истината за Любовта – радостта тогава става безгранична, пресъвършена и пламенна във всички посоки, каквото е естеството на алохимното тяло, по принцип.
            Най-голяма трагедия за алохимите е предаността само към един обект, ако става дума за обект, който е част от Цялото. А любовта по посока навън, по всички радиуси, осиява всички обекти, защото само всички обекти съставят Цялото.
            Радостта и щастието на илухимите пък – божествата на Мъдростта в Любовта – са подобни на тяхното естество: абсолютно са концентрирани в един-единствен обект, който е част от Цялото. Илухимите съставят електронната вселена и електронното тяло на безсмъртните същества, към които спада, на първо място, човекът. Предимството на електронното тяло е възможността за еволюция, т.е. развитие на Абсолютния Дух – нещо, което е абсурд за Него на всички други полета. “Прегнансът” на илухимите, по този начин, изисква една-единствена сродна душа, като обект на сатвичното състояние на “ан”.
            А елохимите – неутроните – представляват именно онзи синтез на илухими и алохими, който на вас ви изглежда напълно абсурден. У тях бременност не съществува, понеже раждането на нещата там протича мигновено. Основата на елохимите не е нито любовта към всички, нито любовта към едного, а непротиворечивото съчетаване на тези два вида любов. Постигне ли това, човек става богоравен   - и тогава няма нужда от нищо извън себе си, което да балансира предишната му половинчатост. Най-точно описание на прегнанса у алохимите и илухимите може да се намери в “Махабхарата”, в образа на асурите и сурите. Тези алохими, които се възгордяха и се откъснаха от Цялото, и до ден днешен строят и разрушават вселени, цивилизации и режими по собствено усмотрение, откъснати от плана на Бога; илухимите пък, които пропаднаха, са вечните роби-изпълнители и “работен добитък” на алохимите-отцепници и волю-неволю съдействат на последните за придвижване на тяхното пъклено дело напред. Носенето на плод от пропаднал алохим не е много често явление, поради любовта на алохимите към собствената им свобода; а илухимите, напротив, непременно доносват и раждат всички заченати плодове, независимо от това, прегнансът благословен ли е или не. Мощта пък на елохимите е в това, че те обединяват само такива алохими и илухими, които не са отцепници.
            Това е много сложна материя за вас, но ако се опитате да вникнете в нея, ще разберете кой е единственият път към Абсолютния Дух. Мнозина от пропадналите божества не разбират и не познават извора*, от който цялата вселена получава своя вечен живот: това е бракът между илухими и алохими! Точно това е и прословутата божествена женитба на човешкия дух с човешката душа, които засега у вас са в печално и страшно единоборство. Духът желае да обича всички и да живее за всички, а душата – само за едно или няколко най-близки неща (същества). И двата импулса са напълно божествени, но падналите ангели и божества ги поставят в нетърпящ никакви коментарии конфликт. Поради този изключително стегнат възел, завързан преди осем хиляди години неправилно – без необходимата предварителна изолация на полюсите, - много цивилизации и досега преживяват неимоверно трагично късо съединение, което изпепелява психиката и здравето им.
            Но прегнансът, получен от пратеници на божествения свят – от илухим и алохим, които могат да се обичат, - наслагва плътна изолация върху проводниците в областта на невралгичното им сплитане, и тогава любовта към всички и любовта към едного влизат в творчески резонанс и сатвична хармония.
            Не че и душата не е обширна като велената, но засега, в човечества като вашето, тя се е смалила до размерите на астрала ви – на сърцето, което вие някога продадохте на дявола, т.е. на некосмичната любов.
                                             30.07.120г.

ЛЕКЦИЯ 6

 
Осланяйте се само на вътрешното си чувство, а не на лъжите и теориите на неправдиви източници. Радостта, която избликва; обичта, която назрява; свободата, която се появява на хоризонта – това са проявите на онуй, което всички търсите и за което копнеете. Физическата вселена е невъзможна без физическа любов – това е аксиома! По същия начин духовната вселена – или супервселената – не може да съществува без духовна любов, а божествената вселена – ултра-вселената – без божествена Любов. Физическата любов е сливане на две полярности, за да се роди нещо ново; духовната любов е търсене на съвършенството, а божествената – самоотдаване като извор на всички, т.е. съчетаване на физическото с духовното.
            Учили са ви твърде хитри и коварни посветени на ада; усилвали са у вас цели хилядолетия страха от любовта, фаталното бягство от разнообразието, осъдителското отношение към свободното сливане. Това е тънка и разчетлива стратегия на убийците, на вампирическите династии, които строят гигантски концлагери и затвори, наречени “държави”… С цел да си подсигурят роби, те първо завладяват земята, хранителните ресурси; после организират животновъдство, за да обвържат робите с жажда за кръв; и накрая събират робите в тумори, наречени села и градове. Остава само едно: да разпределят “правилно” благата – както демагогстват идеолози и управници. Но нито благата са вече истински, нито разпределението е разпределение. Понеже робите се държат съзнателно гладни, мнозинството е принудено да се самопродава в робство – да работи на управниците, за да живее.
            Неефективното и канибалско селско стопанство, обедняващо земята поради ограбването на целулозната маса за сено, слама и фураж на животните за клане и продукти, доставя все по-малко и по-малко елементи, вещества и енергия. Получава се порочен кръг: обезсилената и отровена растителна храна вече не дава радост и бликащо здраве. Месото, наистина, дава енергия, но това е единствено с цел да може да се труди робската маса и да намира повече и по-силни сексуални наслади. Но това месо е вече двойно отровено – не само от токсините, съдържащи се в самото него, но и от отровите, дошли от фуража и индустриалните условия на отглеждане. Появява се извънмерно раздразнение на нервната система от всичко това, както и от подправките, солта, захарта, тестените изделия, термично обработената храна, консервите, кафето и пр., и пр., и пр. – и, следователно, необходимост от наркотици, които да създават илюзията за успокоение. На първо място тютюнът и на второ алкохолът правят “най-добра” услуга на човечеството в това отношение.
            Но месоядството не е първопричината – първопричината е свещената необходимост от пълноценни и силни емоции. Ако религиите на Сатаната не бяха осигурили наказание и дискредит за извънбрачната любов, тогава нямаше да има нужда от месото, като усилвател на сексуалното преживяване – съответно и на всички останали възбудителни, изкуствени храни и напитки. А прясното месо се разлага мигновено, дори и при най-дълбоко замразяване, въпреки сините печати на касапите. Така то става източник на всички основни болести на човечеството.
            Сега виждам, че у някои от вас, като Ме слушат, се появява възражението за разпадането на семейството във фашистките държави, за появата в тях на така наречените “фелдхуре” – общи войнишки жени. От това основното твърдение не пострадва ни най-малко, понеже политическият фанатизъм и принуда нямат нищо общо с настройката на свободната жена в райските планети. При това, “разпадът” на семейството в такива династии и режими не е в никакъв случай по-малък от съществуващия разпад навсякъде. Редките случаи, когато едно семейство е стабилно и там има взаимна любов, са породени от еснафските усилия на материалисти, които се самозаблуждават, че дълго време ще останат здрави и нормални. Фактически, в момента на Земята има, цифром и словом, 153 истински семейства, в космическия смисъл на думата!
            Нуждата от насилствено обвързване на двама души в юридическо съжителство е усетена още в най-дълбока древност не от самите влюбени, а от зараждащата се държава. Узурпаторите на космичната власт никога сами не са се отличавали с морал – в никоя сфера, включая и интимната. Абсолютно винаги – и до ден днешен – тяхно е всичко, което носи наслада. Но те поддържат много строги закони, както и цял огромен апарат от свещеници, юристи и морализатори, които да държат робите в страх от “закона” и “Бога”… Държавата предварително е изоставила детето да умре от глад или студ, за да принуди свободния човек да се продаде в робство. За нея това е “законно” и “етично”, но за роба не е. Така никой, който е влязъл вече в тази примка, не може да се измъкне от нея, защото с всяко дръпване тя се затяга. Обвързаността на роба с децата, които трябва да храни, облича и защищава, го прави послушен убиец на природата, в което системно убийство Космосът обвинява всички досегашни строеве и държави.
            Особено трудно е за истински обичащите се да съхранят любовта си при такива тежки условия. Така наречените “интелигенти” и хората с “висок стандарт на живота” нямат нищо общо с тях. Техният коефициент на интелигентност, изчислен космически, е ужасяващо нисък, независимо от службите, притежанията, публикациите или авторитета им. Те жестоко се заблуждават, че са се “уредили” и са подсигурили на децата си блестящи условия – защото деликатесите и месата в хладилниците им, алкохолът, който се лее в луксозните им домове и цигареният дим в стаите, където имат достъп и децата им; музиката, която там се слуша и разговорите, които се водят, неминуемо ще доведат поколението им до катастрофата, която и тях неизбежно очаква.
            Но, все пак, има щастливи семейства на Земята и Аз ги познавам много добре, защото се броят на пръсти. Престанали са да общуват с широк кръг приятели, но това не им пречи да се обичат все по-силно и по-нежно и предано. Но то е, само защото те са от ония, които са готови да умрат един за друг.                               
  1.08.120г.

ЛЕКЦИЯ 7

 
            Учестеното бомбардиране на психиката при плътния брак предизвиква небивали  разрушения в повечето случаи. Останалите, благословените бракове, не се подвеждат под общия знаменател. Познати са такива случаи, на брой около четиристотин в цялата история на планетата ви. Невероятното при тях стана възможно, понеже познанията им за растежа и развитието на любовното чувство бяха и са космични. Космичният брак трябва да предвижда отдих на съпрузите един от друг – периодично, циклично. От тези четиристотин случая само тридесет са известни с плътно общуване цял живот, без душевни и физически деформации. Това въздейства и върху мислите на останалите, обаче малцина са, които могат да го постигнат. Свещената нужда от самота или от общуване с други, обикновено създава биещи честоти, които предизвикват тревога.
            Има обаче изключения, за които вече стана дума, където блаженството, радостта и щастието растат с увеличаването на годините съвместен живот. Обикновено това е невъзможно, понеже при събиране на несродни или относително сродни души на малко пространство се извършва постоянно и усилващо се сблъскване на аурите, а това води до тежки поражения в общуването и здравето.
            Най-голяма сметка от това има държавата. От несносния живот и чувството за дълг, най-сигурно се изтрива космичната памет.
            Самопродажбите в робство се извършват по няколко основни причини: нужда от полов живот, нужда от “другар в живота”, страх от общественото мнение и волята на родителите, тревога за старините, спасение от окръжаващата среда, “уреждане в живота”. Това са седемте брачни мотивации на обикновения човек, които, по правило, го подтикват да наруши основния космичен закон за разнообразното съчетаване на полярностите. Преди да е стигнала до своя лунен стадий, една двойка по никой начин не може да се синтезира в единица! Празаконът гласи: първо двама ще правят опит за хармония, но това не е договор за насилствено продължаване на общуването. Ако тези двама останат повече от две години заедно, без да са се погледнали с лош поглед, без да се си направили даже и една забележка, без да са си отправили отрицателна мисъл, тогава правят опит да останат още пет години заедно. Обаче в това време общуват пълноценно и интензивно с много хора – предимно заедно, но - по основното правило на щастливия брак – и поединично, като всеки си има прозорци от лично време. Престанат ли сладките и силни усещания, Природата създава нетърпимост към партньора и отваря хоризонти за нов свободен брак. Никой никому не се сърди, защото всички знаят, че онзи, който не може да даде нещо, няма и никакви права. Просто и ясно: изневярата е фикция, понеже онзи извор, който утолява жаждата, е винаги обичан и желан, а онзи, който не я утолява, прощава отдръпването най-благородно – тук никога не става дума за вина. Средството от памтивека за попадане на най-сродния извор е опитването на много извори.
            Сега, не роптайте срещу този закон, в който вие виждате пропаганда на разврата. За нас е все едно дали си спал със сто партньора в течение на сто прераждания или в течение на едно прераждане – ефектът не е еднакъв, но моралът е един и същ. Прословутото “преплитане на двойниците”, с което сте наплашени вие, “окултистите”, наистина съществува и наистина е много опасно, но това става само, когато се намеси ревността, обсебването, чувството за собственост. Никъде в природата не е имало и няма случай, полигамията да е била наказвана с природни реакции. Наказанието, което природата е наложила на човека, се дължи на тъкмо обратното – обсебването на едного! Тъй като в това е скрита една много голяма тайна, Аз засега не мога да ви говоря на какво се дължат мензисът и родилните болки. Това е резултат от голяма космическа драма в миналото. Мъжът пък плаща с оплешивяване, простатни изменения, по-чести инфаркти и пр. Сега не мислете, че всички тия деформации значат непременно ревнивост, обсебване. Развратът не е лишен от плешиви, така че причините са често наследствени. Освен това, ревността не е само интимна – има ревност за овладяване на аудитория, артистическа ревност, научна, политическа, спортна и пр. Всяко съревнование и състезание произлизат от ревността.
             Опитването на множество полови партньори обаче в никакъв случай не е правило за всички. Опитът на душата може да се носи и от миналото и тогава сърцето подсказва кога да навлезеш в единствената, най-свята и най-силна връзка. До този момент, то отхвърля всички обекти, понеже е имало печален опит с хора с подобни физиономии в предишните прераждания.
            А що се отнася до тъй нар. “дълг към децата”, това е особена и при това възлова тема, върху която ще говоря следващия път. Именно тук тираничните системи, които извличат жизнените сокове на човечеството, намират най-мощен лост за “повдигане на планетата” – т.е. за нейното пълно поробване. Това е експлоатацията на чувството за милост.
                                                                     2.08.120г.

ЛЕКЦИЯ 8

 
            Чувството за милост, жалостта, любовта към най-слабото и беззащитното – новородената рожба, най-висшето чувство, с което Творецът е надарил съществата. По-висше чувство няма и никога не може да има – това е самото основно и най-дълбоко чувство на Цялото, което наричате Бог. Пред него падат на колене всички йерархии, всички същества, всички хищници и тирани. По-велико и по-мощно чувство от него не съществува – може би единствено необходимостта от продължение на рода се равнява с него. Половината същества, както вече казах на друго място – подвластните на Великата Разумна Природа – непременно преминават през цикъла на зачатие, бременност, рождение и отглеждане. По този начин, Природата – или сам Бог – строи най-важния и най-високия център на мозъка – центъра на милосърдието. В млекопитаещите той нараства – много бавно, но сигурно. Макар и само по отношение на собствената рожба, това божествено чувство крепи всички психически и биологически програми – т.е. всички същества от плът и кръв. А вие знаете не един и два случая на разливане на милосърдието и върху новородени от други видове. В това отношение, дори хищникът превъзхожда сегашното човечество, което не желае да се погрижи за децата на собствения си род!
            Преднината на детето е връх на всяка етика и всяка мотивация – това разбират пределно ясно всички топлокръвни и голяма част от останалите организми. Точно това разбира много добре и подлецът, който още в кроманьонската пещера за пръв път лиши брат си от свободата му, като заплаши рожбата му със смърт. Така нахлуха на Земята враждебни вам цивилизации, съвършено лишени от чувството за милост. Понятно е тогава защо те превръщат вашето чувство за милост в чувство за дълг, поробвайки ви, по този начин, да следвате линия на поведение, опропастяваща индивидуалността и природата. Користта се появи по-късно у вас – първа беше силната струя на чистото, космичното чувство: нуждата да спасите поколението си от глад и студ.
            Най-трагично преживяват принудителното родителство духовете с изявена индивидуалност. Пред тях се отваря цяла пропаст от неразрешими проблеми, които ги докарват до отчаяние или мисъл за бягство или самоубийство. Те окалват личността си, преди всичко, с компромисите, които започват да правят, ако милосърдието в тях надделее. Те напускат космичната си мисия, отговорността към вселената, за да не погине едно същество на земята. От духовна гледна точка, онзи, който има да защищава милиони същества чрез истината, която носи от своята звезда, се впряга в предателството да защити едно същество. Но това е вярно само в областта на духовната логика – т.е. на свръхлогиката.
            От гледна точка на ултралогиката, законът е строг: едно същество за Космоса има същата ценност, както и милионите същества. Онзи, който вече е създал едно същество на земята, той не може да се маскира зад “мисията за всички”, защото закон е: ако едно същество не посрещнеш както трябва, то никой друг няма да можеш да посрещнеш. Тъкмо тук не могат да се осъзнаят дори и най-напреднали посветени, които са допуснали да създават деца в този труден свят. Те изоставят рожбата си заради “великата цел”, ала никой няма да им разреши да пристъпят прага на ултравселената при такова предателство. Верни на гласа на супервселената, такива често се издигат до нейните върхове и стават творци, риониди, серафими! Творческият уникум, познанието на всички звезди и планети, любовта към всички и саможертвата за всички – ето великите плодове на свръхиндивидуализацията, които се постигат в супервелената.
            Обаче ултравселената – божественият свят, - за разлика от духовния, се постига чрез степени на самоорганичение. Предаността към едно същество там е по-голяма добродетел от предаността към всички. Оставяйки творчеството, оставяйки пътуването по звездите, оставяйки пеперуденото кацане от цвят на цвят или най-върховните екстази на нирвакалпа самадхи, родителят на едно единствено дете прави това, което не може да направи нито един дух от супервселената: прощава се със свободата си в името на свободата на Бога в другия! С това той се издига в лоното на ясновселената – самата светая светих на Абсолютния Дух.
            3.08.120г.

ЛЕКЦИЯ 9

 
 Оживяването на красотата става, само когато Истината тържествува; радостта пък идва от красотата. Основен закон: животът произтича от Любовта, знанието и светлината – от Мъдростта, а свободата и красотата – от Истината. На това основание казвам:  онзи, който се отрича от Любовта – смърт му е присъдата; който се отрича от Мъдростта – тъмнина и невежество му е присъдата; а който се отрича от Истината – осъден бива на робство и безобразност! Радостта също го напуска, понеже робът не може да бъде радостен. На всичко отгоре, и цялата вселена му обръща гръб – самота и отчаяние са неговата печална участ. Бурята на тежкото страдание и непосилната мъка отварят, най-после, очите на неговата душа и рисковете престават да бъдат страшни за него. По-голям риск от това, да умреш от безлюбие няма; глупостта и старостта с болестите не са ли също най-страшните рискове?
           Помнете, жители на планетата Икло: повече така не може да продължава. Правих най-различни опити с вас да ви спася, но вие не се покайвате. Ако продължите така още пет години, потушавайки свободата на Любовта, свободата на Мъдростта и свободата на Истината, вас не ви очаква нищо друго, освен пръсване на планетата ви на парчета! Най-после, Аз взех окончателното решение – правя последния опит. По-благоприятно време от сега никога не сте имали – използвайте го! Тази свобода, която вие търсите, се намира вътре в самите вас – умът вече не трябва да пречи на сърцето ви и на душата ви.
            Обаче най-голямата тайна сега ви я казвам: има само един път за спасение. Този път е свещен – това е подобряването на положението на бременната, на майката. Днес тя е в утежнено до немай къде състояние, въпреки всички подобрения, за които иначе ви поздравявам. Но те не са коренни, нито спасителни – инак нямаше да има толкова много домове за сираци, за изоставени деца, както е при вас напоследък. Истината я знаете: никоя майка не желае да отрови детето си с погледите и острите думички на хората. Ако се подобреше първо отношението към свободната майка, а после – и материалното й положение, много скоро щяхте да видите рая, слязъл на Земята! Побързайте с проектите за съвършени, малки и уютни жилища – за своите майки, невежи такива! Не за други, а за ония, които самите вас ще трябва да раждат отново на Земята! Проявете най-нежна и най-пълна грижа за себе си, ако още не можете да се отдадете с обич на майките. Простимо ли е престъпното ви невежество и нехайство относно плода, който представлява цел на Трите Вселени? Радостта на фантастично количество йерархии и класове същества се събира най-мощно в плода на човека, а човекът нехае за него…
           Оставете машините, оставете заводите, оставете оръжията и Ме последвайте смело в този час най-опасен и славен! Пред вас е или пълна гибел, или райски живот на земята – избирайте си сами. Но изберете ли рая,  не се колебайте – превърнете незабавно всичките си обработваеми земи в житници и градини: най-първо за бременните, после за кърмещите и майките с деца. Но не с едро промишлено земеделие, а при разпределение на земята на равни участъци, според броя на увеличаващото се население. Не подозирате, че съществува психо-биологичен закон, който включва програма за ускорено растене на семената, ако разпределението на бременните и кърмещите по планетата е равномерно. Още не сте го наблюдавали това, освен само по другите светове, където системата на  прегнархата (власт на бременните) е победила. Не само всички растителни видове избухват с неподозирани ухания и се отрупват с плод само за няколко дни, но и извори избликват отвсякъде – и проблемът за напояването се решава най-естествено. А при бременната, при кърмещата, при майката, идват на поклонение всички, които я обичат – не само за да й поднесат своите шедьоври, но и за да се нахранят. Защото в оазисите на майчинството,  навсякъде, само бременната и кърмещата е тази, която предизвиква наоколо си бурна растителна акселерация и така изхранва човечествата.                                                                  4.08.120г
 

ЛЕКЦИЯ 10

 
Праисторията на грехопадението още никой Учител не се е решавал да предаде. Ролята на всеки Учител се моделира от Всемирния Мозък, в съответствие с нивото на развитие на човечеството в даден момент. Най-спонтанното, Словото, носи наистина самата божествена Мъдрост, но – програмата си е програма. Никога Учител не прави престъпните ходове на философи, идеолози, религиозни водачи и учени да минира подсъзнанието, самосъзнанието и съзнанието на хората с опасния експлозив на несвоевременни или неверни идеи. Но законът гласи: няма ограничения на проблематиката, ако се използват символи. Мракът също си служи със символи, обаче той с тях разрушава, докато Учителите познават законите на оптималната проводимост на Истината, Любовта и Мъдростта.
            Подобно нещо се отбелязва и в свещените писания на народите, отразяващи грехопадението. Южното наклонение на земната ос се дължи на цяла една космическа драма, разиграла се на Земята преди осем хиляди години. Ще я предам на земните жители този път много ясно, тъй като времената навлязоха в опасно за вас приключване. Не че не съм говорил стотици и хиляди пъти по този въпрос, но не казах нито веднъж цялата истина, понеже беше опасно за мнозинството. Особено се опасявах това да не се разбере накриво и по този начин да развратя човечеството по-лошо, отколкото се е развратило досега по свой почин... Но, може би, последен опит не е излишен да ви изясня този въпрос – ново поколение напълни Земята, поколение от коренно различна еволюционна вълна, което не е склонно към традиционализъм и съучастничество с подлеци. И затова няма нужда да го оставям повече в неведение по най-важния въпрос – някогашната изневяра на предците ви по отношение на космическия ред и порядък.
            Когато прачовекът бе създаден, той имаше и двата пола в себе си – беше психо-биологически хермафродит. Фактически, това беше мъжко тяло от едната страна и женско – от другата, за което вече съм ви говорил. Но не съм ви казвал, че те, двамата, (т.е. той, прачовекът) изпитваха периодичен оргазъм поради естествената самовъзбуда на двата пола в едно тяло, не беше нужно, значи, същество отвън, за да бъдат задоволявани. При това, те нямаха никакви проблеми с прехраната и метеорологическите условия. Познанието на природата, космоса и цялото божествено Битие беше най-първата му наклонност. Децата се раждаха не както сега, а безболезнено и мигновено, без период на бременност – малки, но напълно разумни още от първия миг. Никой никога тогава не си е представял, че предстои такъв провал в синволюцията, наречен от вас “еволюция”. Разбира се, Аз предвиждах и такъв вариант поради наличието на свободна воля, но поправката на всяка глупост и корист изисква милиони и милиони години. Това, което се случи преди осем хиляди години, не беше главното падение. Поради грешка в изчисленията и самонадеяност, породена от възгордяването на един елохим, най-древното грехопадение стана преди петстотин милиарда години. А тук, на Земята, протече само една локална драма, и то не на физическото, а на астралното поле. Новите тела, които получиха “Адам” и “Ева” след намесата на една чужда, крайно враждебна цивилизация, която ги раздели чрез генно-инженерна операция, онеправдаха всяка от двете половини по най-жесток начин. Опитът, получен през вековете, ви доказва това. Най-основната причина за разделянето им бе желанието на Жената да последва пъклените адепти, които, от своя страна, никога не бяха виждали жена и подлудяха от страст, като я видяха; но понеже бяха само мъже, “Адам” не им трябваше… Те въздействаха на суетата и тщеславието на жената, но самите те имаха изключително полови щения. “Подаръка”, който даваха на Жената, бе лъжливото чувство за отделност и индивидуалност – това, което на обикновен език се нарича егоизъм и себичност.
5.08.120г.
 
            Но ябълката на “Змията”, подадена от самия “Сатана”, не беше още узряла. Преведено от езика на символите, любовта към себе си още не беше на дневен ред в плана на синволюцията. Но престъпната цивилизация предложи на “Ева” превращение в богочеловек най-малко седем милиарда години преди определения срок. И тя се съблазни – защото в нея жаждата за познание беше много по-голяма, отколкото в мъжката половина. Най-простото нещо беше да приеме предложението за генна операция, която моментално бе извършена, с един малък дефект: мензисът. Болезненото раждане се получи от един съвсем друг, травмиращ космическите спомени момент – ревността. Понеже “Адам” се ползваше с по-голяма свобода, той правеше полети по такива места, където намираше “Еви” с по-развит вкус и по-мил език от своята: те предпочитаха него, а не черните цивилизации… Докато неговата “Ева” хем искаше да ползва плодовете на цивилизацията, която започна да строи, хем не се примиряваше с това, че Адам й се изплъзва. Тя беше опитала вече меда на властолюбието и се сърдеше на Адам не за това, че се среща с други цивилизации, а понеже не можеше още тогава да го окошари в един тесен дом с нея. Нещастието й бе в това, че прелъстителите й я използваха, а не й даваха енергия.
            Никога не се е случвало отцепници от ясновселената и тотвселената да не изпаднат в енергийна криза. Ясновселената дава мир, а тотвселената – радост. Нарушаването на вътрешния мир и радост показва користни подбуди или страх от общественото мнение. Понеже съществото, което условно наричаме “жена” или “Ева” се продаде на “Сатаната”, то тя престана да провежда енергиите на тези две вселени. Тогава опúта да прави цивилизация – и успя, от нейна гледна точка… А понеже “правенето на цивилизация” предизвиква тщеславие, суета, големеене, опиване с илюзии и пр., то “Ева” и до ден-днешен се хваща за тази самодейност като удавник за сламка. Именно във вихъра на цивилизацията, тя получава наркотичните дози самодоволство, които приличат на радост, и празното, болно самочувствие, което прилича на мир.
            Но тъй като това не са реалните енергии на двете най-главни вселени, то скоро, много скоро, “Ева” сама разбра фаталната си заблуда и тръгна да прави “семейство” с “Адам”, както тя нарича пропастта, от която  излизането обикновено е през вратата на гроба.
            Не се плашете от печалните и безизходни краски, с които рисувам трагедията на “Адам” и “Ева”. Вие много добре знаете и съм ви го обяснявал много пъти, че “Адам” – това е човешкият ум, а “Ева” – човешкото сърце. Просто е немислимо да се обиждат жените от това, че нарекохме сърцето “жена”. Може ли още веднъж да ви повторя, че в астралния свят мъжът е жена, а жената – мъж? Къде отива тогава обидата ви?
         Усилията, които правите да се разграничите от вампирическата същност на похитителите, успели да заразят сърцето на вашето човечество, се забелязват от чистите върхове на ясновселената и тотвселената! Радостта и мирът, които постепенно се въдворяват у вас, след много хиляди години ще съберат отново “Адам” и “Ева” в едно тяло – но този път не гръб с гръб, а лице срещу лице. Не си представяйте това нещо триизмерно. Тогава Ева няма да изпадне в предишния грях – да очаква познание отвън, - тъй като любимия си ще може да го вижда. Тя още не го вижда – даже и сега, когато си мисли, че като са разделени, го вижда. Защото истинското виждане значи разбиране, обожание и пълна слепота за недостатъците!
            6.08.120г.

ЛЕКЦИЯ 11

                                                 
            Работете двамата. Предавам ви Школата на Земята. Моята воля е, именно, вие и И., а по-късно и един нов брат, да положите основите на  Великото Общество на Любимите, което решавам да начене пътя си още сега, а не след стотици години, както беше първоначалното Ми намерение. Не се решавах на това досега, защото нямаше подготвени души. Школите, окултното ученичество, братствата, приятелите – всичко това е само подготовка, за да се стигне до рая на Любовта, в който вие ще бъдете не само съидейници, братя и приятели, а преди всичко възлюбени и любими и то всички на всички! Тогава обръщенията няма да бъдат нито “приятелю”, нито “брат”, нито “сестра” – нещо, което при вас неизбежно отново стигна до сектантско, формално и дори лицемерно обръщение, - а с най-интимните и най-любовни обръщения, с които се назовават само влюбените. Живото и реално извиране на обич и любов на всички към всички – и то и на трите полета – това е туй, което съвършените човечества са постигнали! Затова там няма болести, старост, смърт. Проявете любовта си като слънцето, като въздуха, като изворите, като всичките плодни дървета! Улавяйте и най-малкия зов на самотните, целувайте душата на страдащите и отрудените, сложете трапеза на ония, които дойдоха от улицата и лишете от трапеза ония, с високото самомнение, както и страхливите, които не се отзоваха на вашата благородна покана. Хората преживяват един прелом, от който ще излязат чисти и девствени – както златото от златната руда, получено в божествената пещ на страданията. Всичката шлака, всичките неблагородни съставки ще останат на тази планета или – ако решите да я спасите – ще бъдат изхвърлени в космоса, за ядрено претопяване.
            Румени и пращящи от здраве и сила, радостни и щастливи и тичащи голи по поляните и горите – ето какви трябваше да бъдете вие, а не тези нещастни марионетки на светския куклен театър, зад който седят ръцете на престъпни актьори!
           Физическото ви щастие не е по-малко важно от духовното; животът има стойност и е възможен единствено поради постоянното привличане на противоположностите, за да се роди нов път, ново движение, нова вселена във формата на човек. Всеки от вас има великата привилегия да бъде една уникална вселена от милиарди и милиарди цивилизации от безброй живи същества, които са се пожертвали, за да съществувате вие. Това ви задължава да давате  нужното на тези природни и духовни йерархии, които са се отказали от свободата си  в космоса, за да се пожертват и дойдат на нивото на биологическото ви съществуване и да ознаменуват по този начин една нова, уникална форма на Бога на земята. Всички вие, човеци, сте по-горе от ангелите и по-горе от всички божества, защото те са само съставни части от организма на Великия Космически Човек, на Когото всички вие сте проекции в Битието! Това, че повечето от вас сте далече от образа, който е заложен като програма и цел дълбоко в духа и душата ви, не ви прави по-малко ценни. Рано или късно, доброволно или принудително, вие ще добиете този образ – и тогава ще разберете думите, които съм казал: “И създаде Бог человека по образ  и подобие Свое.”
            Творецът – там, горе, във висините на тотвселената; и Майката и Бащата ( или самият Аз, Елма ) – в необятната шир на хипервселената; а също и Духът Божий, много лошо течем сега през вас, поради постоянната ви и упорита съпротива срещу Божественото; много несъвършено се проектираме, най-вече поради болезненото ви странене от спонтанността, която е алфата и омегата на цялата ултравселена. Това, което са ви учили относно въздържание, самоконтрол, праведност, произтича от множеството отклонения, които направиха плътските ви прадеди, а те бяха деца на калта и прахта, на тинята. За такива е необходимо и задължително да бъдат направлявани от строги морални и религиозни закони, тъй като те се отдават на разюздан живот, презирайки съществата под себе си, считайки ги за непълноценни и белязани от съдбата да бъдат тяхна храна, жертва и плячка. Именно за тези ваши прадеди, още носещи в кръвта си гласа на хиената и на чакала, на лешояда и червея, та са склонни да посягат и на трупове, за да се нахранят, важат всички тия строги морални закони и ограничения, без които те биха се върнали там, откъдето са дошли – океана, джунглата и блатата… Тези, които са насилвали, тези, които са следвали вика на селвата или празното съществование на милиардите и милиарди микроорганизми, които знаят само да ядат и да се размножават, без да дават нищо ново в Битието – те, именно, трябва да следват строгите повели на Мойсей, на мощните църковни отци и светии. Бъдете снизходителни към житейската трагедия на тези, последните, към тяхната съзнателна или несъзнателна жертва в името на нарушената еволюция. Те бяха необходими като противовес на животинската лакомия и похот, съсипващи планетите за броени векове. Ако не бяха аскетите, ако не бяха вашите земни светии, този процес би отровил атмосферата ви досега безостатъчно! А физиците ви още не знаят, че пустинникът, постникът, въздържащият се от животинска храна или от разюздан полов живот, йонизират силно въздуха и по този начин противодействат на миазмите, отделяни при безотговорното, несъпроводено с духовност удоволстване. Ако флората и фауната ви не бяха подложени някога на съвършено престъпни генетични вмешателства от страна на една сатанинска цивилизация в космоса, то и човекът нямаше да се развие хищно. Природата съвсем не е това, което вие виждате на тази планета! Това е един резерват или по-скоро зоологическа градина, в най-лошия смисъл на думата, където отделните видове не са затворени в клетки…
            Трябва да знаете, че тези отвратителни, пъклени чудовища, които населяваха Земята в предисторичеките епохи, бяха създадени, именно, от тази цивилизация, за да може да се въплъщава в техните тела и по този начин да утолява зверските си инстинкти. Ако не бях предизвикал потопа в ледниковата епоха тези чудовища щяха да изядат цялата биомаса и после да се самоизядат; но преди това щяха да унищожат и начатъците на разумната човешка раса, а това не можех да допусна. Затова реших да смаля враговете ви до много по-безопасни размери, за да дам преднина на този род, който върви по божествена линия – рода на човека.
            Но тези адски животни още съвсем не са прочистени. Това е предстоящо и зависи изключително от вас. Те засега се държат в тези микроразмери – тук влизат всички микроби, бацили, вируси, бактерии, - единствено поради усилията на праведниците на тази Земя, които компенсират двата им основни инстинкта – вампиризма и размножаването - чрез своя чист и свят живот и доброволното им самоотречение от плътоядството и половия живот. Без тези “фанатични”, “ограничени” подвижници, сегашното биологично равновесие би се изменило в полза на пъкъла – и тогава рибите, влечугите, насекомите, както и микроорганизмите ще трябва да се уголемят неимоверно, по специална програма на черните адепти, искащи отново да се въплътят в тела, които им съответстват, и да постигнат това, което е тяхната същностна мотивация.
           Под маската на втората сигнална система, те сега искат да ви се представят като “благодетели”, като загрижени за вас, създавайки така наречената цивилизация, чрез която донякъде постигат целта си. Повечето учени, властници, философи, идеолози, не съзнават, че са впрегнати плътно в програмата на Черната Ложа, чиято крайна цел е да унищожи чистите хора – пряко физически или чрез психически тормоз, - като ликвидира по този начин балансиращото био- и психо-поле, държащо адските видове в подчинение, в микроразмери. Това досега не го знаехте – от сега нататък го имайте предвид! Не укорявайте честните Ми труженици, които преминават през пътя на своето пето посвещение и доброволно се отказват от ядене, полов живот и социално участие.* Те са Моите първи помощници в този нещастен свят, овладян от вирусите на пространството. Някои от тези вируси и до днес са въплътени във видни личности по Земята, които диктуват стила и методите на цивилизацията. Ако не бяха Моите армии от отшелници, аскети, въздържатели и вегетарианци, никога нямаше да се спасите – дори и вие, които вървите вече по пътя на Трите Вселени. Защото вие още не знаете методите за уравновесяване на пъклената програма и искате вече да получавате полагаемите ви се природни и духовни порциони, без да правите нужното, което се изисква за противодействие на плътта. Плът и грях не значи стомах и пол, а неконтролираното и неизборното в тези две велики природни сфери. Ако вие разберете погрешно идеята за любов към всички и самораздаване на всички и го ударите през просото, то благоволението Ми ще се отмести от вас и ще остане на страната на мъчениците. Само и единствено тотвселената носи импулса да се самораздаваме на всички; но в условията на една вселена, овладяна от вируси, този закон се изменя и гласи следното: самораздаване на всички, с изключение на вирусите. Хубавото е, че вече имате известен усет за разграничаване на вирусите  от здравите клетки на Битието, но сте още новаци в тази област. Точно за такива като вас е казано, че няма нищо по-опасно от онзи, който иска да извърши някакво добро. Вирусите са петимни за точно такива като вас, защото вие сте пресни и свежи и сте генератори и акумулатори на невероятни количества прана с чистия си духовен живот. Точно с това се обяснява защо службите, които вие наричате секретни, както и пъкълът, се стремят да оженят за вас своите асове; или чрез тях да ви покорят полово и емоционално. Вие, които сте се досещали за това и сте ги засичали нееднократно, защото имате връзка с Мене, т.е. интуиция, винаги сте се чудели как е възможно пъкълът да жертва най-добрите си агенти, именно, за вас, които не сте по техния вкус, нито те отговарят на вашия. Затова, в мигове на откровение, те се изпускат и казват, че са направили “голяма жертва”, свързвайки се с вас, но заедно с това, твърдят, че никога с никого не им е било “по-сладко”. С вас те биха били напълно щастливи, ако вашата прана се намираше в тялото на техните филмови или шпионски идоли, а вие с тях – ако тяхната сексуалност и форми, и свобода на нравите, бяха атрибут на прекрасните духовно личности, в които сте истински влюбени. Асовете на Черната Ложа, независимо дали са политически, окултни, религиозни или семейно-битови, се хвърлят надолу с главата не само в бракове, но и създават дори многодетни семейства, само и само за да уверят ръководителите си, че са извършили “с чест операцията”… А своето те никога не губят, защото са космически вируси и ако от вас получават праната на нежността и влюбеността, която не могат да получат от никого другиго, то в свободното си време се връщат при своите си на отчет и за оргии, каквито вие никога не сте и сънували! Оргиите на плътта, със своите извратености, алкохолни и никотинови парирания на съвестта и “музиката” и “естетиката” на пъклените цивилизации са нищо, в сравнение с оргиите на духа, които са истинския грях и истинското грехопадение!
            А оргиите на духа са следните: удоволствие от похвала, удоволствие от награда, удоволствие от признание, удоволствие от надмощие, удоволствие от презрение, удоволствие от подигравка и ехидност, удоволствие от спор и прекословие (прекъсване на говорещия), удоволствие от чувството за святост и изключителност, удоволствие от ръкопляскания, удоволствие от споменаване на името ви в обществото, удоволствие от материални придобивки, удоволствие от напредване в йерархията, удоволствие от повишение, удоволствие от чувството за собствена правота и неправота на другия, удоволствие от смучене на чужда енергия, удоволствие от интрига, клевета и злепоставяне, удоволствие от лъжене, удоволствие от лек живот и пр., и пр., и пр.
            Така радостта, течението на блаженството, се опропастяват в техните съответни антиподи, присъщи на разнебитващите се цивилизации. Ритъмът (ясновселенската същност) и покоят (същността на тотвселената) произтичат от радостта и мира. Фаталното откъсване от дървото на Живота – тотвселената и ясновселената – води до хаоса и безпокойството, като атрибути на отцепниците. Те вече не могат да имат ритмичен живот и хармония: хранят се, спят, работят, удоволстват се абсолютно аритмично и дисхармонично – както се казва, когато и както им падне… Настава силно разместване на духовните, душевните и природните им пластове, така че вътрешното безпокойство е първият признак, че са се осмелили да посегнат към “забранения плод” от “дървото за познаване на доброто и злото”. Устройството на това дърво се проектира в малкия мозък на мъжа и жената, само че не на мъжа и жената разделени, както са сега, а на Първочовека. Не искам сега да ви казвам, че Първочовекът, ако не беше пропаднал, щеше да получи способността да излъчва от себе си своята женска половина и така да общуват и по начините, които са известни и на вас; и след това да се събират пак в едно тяло. Но с влизането в материята, вие се разделихте фатално и сега “дървото на Живота” у вас е разполовено, както е разполовено и другото, тъмното дърво. Те така много желаят отново да се съединят, че използват всяка и най-малка възможност да правят това. Тези редки моменти, когато те са в единение, и които вие наричате физическо сливане на мъжа и жената, създават представа за първоначалните времена – за това, което е изпитвал човекът в рая, но не в редки мигове, а постоянно. Глупостта на “Адам” беше, че поиска от хипервселената да се раздели за постоянно с “Ева”. Но той преди това се раздели и с Лилит, която не беше съгласна с това и излезе от “Адам” малко преди да се сътвори външната “Ева”. По тази причина, в талмудистката легенда за Лилит правилно се твърди, че има една първоначална Жена, която не е съгрешила и не е искала да съгреши и по тази причина тя и нейните дъщери и до ден днешен са безсмъртни, вечно млади и прекрасни и абсолютно свободни да правят каквото си искат – не са подвластни на кармичните наказания, наложени на “Ева”. “Адам” се лиши от постоянното блаженство, лиши се от него и “Ева”, така че и до ден днешен те се търсят един-друг през планини от невъзможности, скръб и сълзи, за да постигнат рая за редки мигове и минути. Не е тайна за посветените, че името на “Ева” ознаменува превръщането на синволюцията в еволюция – т.е. бавно възвръщане към рая чрез поправяне на космичната грешка в изчисленията и мотивациите от самото начало. Тази постоянна, тежка и убийствена мъка, която носят всички полово разделени същества и която се опитват да компенсират с “парцалките”, “бонбонките” и “дрънкулките” на така наречената цивилизация, всъщност е основният енергетичен източник за черните узурпатори, които строят същата тази цивилизация. Те ви казват: ”Но ние ви строим къщи, за да не умрете от студ през зимата!” – скривайки от вас елементарния факт,че щастливите човечества не са подтиснали топлинното биополе на тялото, което им позволява да ходят голи и в най-свирепите зими или даже да летят високо в ледената атмосфера; а други космични народи, които още не са събудили микроклиматичното си поле, за което говоря, всяка пролет и есен мигрират като птиците в географските зони, където има условия за живот. Черните узурпатори скриват от вас и истината, че природата е програмирана да изхрани естествено, без никаква обработка на земите, и сто пъти по-многобройно население от наличното, така че работата на хората, както по цялата разумна вселена, е само да пътуват из световете, да проучват творенията на Абсолютния и сами да творят нови хора, растения и шедьоври на културата. Творенето на човека съвсем не изисква фантасмагоричните усилия на изкуственото генно инженерство – природата отдавна е решила този въпрос по най-прекрасния и най-естествения начин. Но всичко това черните идеолози и философи крият от вас и ви вкарват във фабриките и канцелариите, за да ви изцедят само за някакви си петдесет-шестдесет години! За всичко това, те ви награждават с жилище на старини и пенсия, с която да си купувате лекарства и да доизтлявате още няколко месеца или години след освобождаването от робство – ако в този си вид вие приличате на освободени… Разбира се, има и много “уредили се в живота” хора, което личи от техните телосложения… Само че вие много се заблуждавате, ако си мислите, че вашите господари ви угояват с единствената цел да ви се радват. Те ви подхвърлят сметта от трапезата си, която вие обирате като гладни кученца или да не кажа още какви, само и само за да стоите в кочините си и пред някой празник да ви теглят ножа. Не си представяйте това за прекаленост или преувеличение, защото не знаете какъв договор са сключили и подписват и до ден днешен някои властници с представителите на черните цивилизации, които, като митичния Мефистофел, имат нужда от вашата раздвоена психическа енергия, за да съществуват. Катастрофата, която вие представлявате на 60-70-годишна възраст, след като по програма трябваше да бъдете млади и хубави поне 500 години, е нещо много по-трагично от закланите животни за нова година. И много по-ужасно, защото със смъртта си животното престава да се мъчи, докато вие, “живеете” няколко месеца, за да се мъчите десетки години.
            Утвърдените защитници на “напредъка”, “прогреса”, “цивилизацията” и пр. се мъчат да ви представят тези няколко месеца, през които вие сте били щастливи в живота си, за няколко десетилетия и да пробутат, по този начин, подлата си наркотична продукция – технически умъртвени храни и вещи, - за да поддържат у вас илюзията, че животът ви продължава. А, в действителност, вие сте мъртви още след приключването на първата ви любов, още с примиряването с факта, че това не може вече никога да се повтори и че трябва да се живее “реално” и “материално”. “Слез на земята!” – това е формулата на пъклените цивилизации чрез устите на техните “педагози” – вашите близки, роднини, родители; властниците, много “приятели” и познати, които вече са на мнение, че са се “уредили” в живота и даже ви дават себе си или еди кого си за пример... Когато обаче се схванат от парализа, оглупеят пред очите ви само за няколко години или се хвърлят от някой висок етаж с цялата твърдост на убежденията си, тогава пък следва тъпоумната криза на техните възпитаници, които си обясняват всичко това не с отцепничеството на родителите и идолите им от ултравселената, а с тяхната “претовареност” или “прекалена самоотдаденост на другите”… Стресват се от тези не един или два случая само пробудените души, които са страдали много в минали въплъщения и фокусниците на пъкъла не могат вече да им замажат очите с евтините си трикове, нито панаирджиите на цивилизацията – с панаирджийските си стоки. Ако някой обаче се възпротиви на програмиране, ако иска да остане извън робите-потребители и съучастници, бясно съпротивление се поражда срещу него – най-първо сред близките му, а после и в околните. Това също е програмирано и влиза в алгоритъма на социалното управление на масите, като най-основен аргумент.
За да може една държава да управлява живи същества, а не роботи, тя трябва да се опре на съдействие, но такова съдействие, което прониква навсякъде. Такава “клетка” на тоталитарните, пък и на така наречените “демократични” системи е нещото, което вие възприемате като “семейство”, последвано от други затворнически клетки: рода, съседите, професионалния “колектив” и пр. Там живото същество се парира най-лесно, тъй като то денонощно получава хипнотични уверения, че това, което правят всички, е самата истина. А това е мощна сила! Употребата на насилие, при това, съвсем не стои на последно място. Но държавната следствена и полицейска апаратура не представлява нищо, в сравнение с тази на микроколективите, управлявани от религията, идеологията и масовата култура и общественото мнение. Именно туй е и началото на късото съединение вътре в индивида и неговата индивидуална космична програма (ИКП).
ИКП се ръководи от един основен закон: творческо построяване на житейския си път, тъй както никой друг досега не го е построил. Обаче предварителното потушаване на тази Прометеева искра е предвидено в апарата на социалното реагиране като основен механизъм. Най-празното същество, човекът на властта, прави все нови и нови системи – отклонения от космическия ред, - предвиждащи потъпкването именно на тази искра – искрата на индивидуалното. С това те осигуряват сложното самоизолиране на човечества като вас от разумните цивилизации. Казвам “сложно”, защото няма нищо по-сложно от това да се крепи система, обвързваща освободени духове. Не се заблуждавайте да мислите като някои източни народи, че “карма” значи покорно влачене на ярема, надянат от престъпници на държавна служба. Плащането си е плащане и вие ще се разплатите за всичко, но това съвсем не ви задължава да стоите послушно като добитък, и да не творите непрестанно. Това особено напрежение, което е необходимо за преодоляване на силното противодействие от страна на официалната система, винаги е пробуждало и пробужда най-фини космични енергии, поради което посветените винаги предпочитат да живеят при лоши политически условия. Много от вас, които са по-млади духове и по-зелени, обичат да крещят и негодуват против ограниченията, обаче всички зрящи същества – от етерния дух до елохима – не пропускат никога шанса да се въплътят или вселят при лоши условия. Поставени в ограничения, те мутират с неимоверна скорост и предвардват останалите, които блаженстват в това време по земните и небесни райове.
Основното, което исках да ви кажа в тази лекция, не трябва да се забравя никога. Силните преодоляват всички спънки и стават още по-силни! Но очакването на по-добри условия, на обещания рай на Земята, не бива да се счита за малодушие, а за законна жажда на човешкия дух и човешката душа. Може да се каже със сигурност, че най-преданите и най-доблестни съработници на Бога си отпочиват, обикновено много за кратко, в някой рай на Битието, а повечето време прекарват при отвратителни обстоятелства. Надпреварвайте се да ги разпознавате от сега нататък в тяхната пълна нелегалност на тази планета! Онова, което ще получите от тях, не се равнява с нищо. Ян и Ин пребъдват в такива в своята съвършена пълнота и координация, поради което няма невъзможни неща за тях. Но те обикновено се затварят плътно за предателите, които се стремят да служат на себе си, а не на Необятното и Неизмеримото. Има обаче кардинални епохи, в които те работят на широк фронт, когато стотици, хиляди и милиони тръгват след тях и метат старото от Земята като надигаща се пролетна буря.
Още не повдигнали глава от предишната Ми изява между народите, вие много скоро отново ще я наведете в благоговение и смирение, тъй като небесата имат непреодолимо желание манната небесна, този път, да падне навсякъде, без изключение!
                                                                                                      01.10.120 (1984г.).
 
ПОСЛЕСЛОВ
     Не усетихте ли как ви полъхна от нашите лекции свежият и приятен вятър на Истината? Не чувствате ли, че се възвръщате в рая на душевната свобода, в която живеехте някога, необезпокоявани от никого? Поддайте се на този чист, утринен вятър и погледнете Ме как се явявам вече в сините простори на свободата!
            Не слушайте вече никого, нито самозвани “учители”, нито проповедници, нито махленски морализатори, нито домашни тирани!
            “Жертвата” заради децата?
            Мозъкът Ми е констатирал много повече катастрофи, болести, нещастия и деформации на децата поради насилственото живеене с родители, които им налагат волята си или остават да живеят заедно след изтичането на хармоничния цикъл.
            Проумейте – и не се плашете вече! – няма разумен свят, в който съществата да не отиват да живеят свободно там, където се държат добре с тях. Кръвната връзка е нищо; нещо повече – тя е изобретение на пъкъла.
            Премествайте се в жилището на този, който ви обича!
            Деца, майките и бащите ви са навсякъде – там, където не ви карат да правите нещо против волята си! На вас също, деца Мои от планетата Икло, съобщавам: денят Ми дойде!
            От сега нататък всеки е свободен да живее на която планета поиска. Робовладелците ви ще останат без роби. И понеже сами не са свикнали да работят, царството им ще отмре за броени години.
 
      


1  В това видение - преживяване на Хофмановия герой Кристоф (Вилибалд Глук), - Терцата е символ на Третото Начало, Сина, Христос, Господ, -б.п.
2 – Колосите на Основният Тон и Квинтата, които са в блестящи ризници и “сграбчват” Глук, но Окото му изпраща кроткия, нежен момък Терца, който застава между колосите и снема противоречието. Нито самият Глук (ако разказът на Хофман е автентичен), нито Хофман са подозирали, че това е бил един реален мистичен контакт с Христа(Терцата), Отца(Основния Тон) и Космическия Човек(Квинтата), както и с Мировия Учител, Универсалния Дух, Който го е свързал с Отца(Окото) чрез слънчогледа. – б.п.
1 Виж приложения материал от Интернет
1 ЛЕЙЛА и МЕДЖНУН — героиня и герой от най-популярната на изток арабска легенда за разделените и страдащи влюбени. Тези бедуински "Ромео и Жулиета" принадлежали към враждуващи родове:  Лейла я омъжили насила за другиго, а Кайс (наречен "Меджнун", което значи "обсебен", "безумен") избягал от племето си в пустинята и почнал да живее сам, съчинявайки песни за Лейла. Накрая и двамата умират от скръб. Тектът на поемата съдържа много любовни елегии. По-късно сюжетът й е използван многократно в романтическия епос на Турция и Персия и на поетите-суфи; последните са му придали символичен смисъл: описват тъгата на душата, разделена от Бога. Запазени са повече от 20 поеми на тази тема, като най-знаменитата е тази на персийския поет  Низами (1141-1209).
 
1  И наистина, скоро след това осияние тя роди момиченце - удивително прелестно още при самото раждане – б.п.
 
117 години по-късно -  на 26.05.137(2001)г. -  идва лично послание от Елма до същата М., със заглавие “Тържествен миг”. Там Учителят подробно обяснява защо идват нейните страдания и тежки инциденти и болести и че тя може да се възроди изцяло или да продължи да бъде жертвен ангел на земята, в зависимост от избора си – б.п.
 
2 Тук вече става дума за друг човек, мъж, духовен инструктор на М. и приемащия осиянията. За него, също след години, идва лично послание от Елма – б.п.
* Кориграно чрез холизация на 05.06.130(1994)г.в15,43ч.
* Тук Учителят има предвид петата степен от външния кръг на пента-грама, а не от вътрешния – б.п.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.