Книга 3

1.VІІ.120(1984)г.
София-Изгрев
 
АБСОЛЮТНИЯТ ИЗВОР НА ОБИЧТА
ЖЛО / КС
 
6,30-7,00ч. 
        Ето и едно странно писмо до тебе от Един Неизвестен:
      "Обична Моя Кристина!
Озарена Моя звезда на кришнавселената! Мнозина са обичали Кришна, но ти си една от най-първите. Любимо Мое дете, ликувай най-светло: дарявам ти радост божествена, искам ти да бъдеш Моя скъпоценен корал в Царството Ми.
Много хилядолетия ти носиш небесното, ново послание за народите. Любовта извира в теб като многозвучно, мироносно копнение, обливащо всичко наоколо. Говорú, говорú, произнасяй Моето име - може ли възлюбеният да слезе от устата на невестата? Отнасяй с вълнáта на името Ми злото от тази планета, ловú с Истината на Моето Учение бисери от глъбините на кришнавселената.
Хората не знаят, че Рама, Кришна, Орфей, Христос, Учителят ваш в България, съм все Аз - Абсолютният Извор на Обичта в Битието. Никога не съм ви напускал, но този който Ме познае - несметни дарове небесни и земни се изсипват в нозете му! Може ли баща да не обича децата си и да не ги обсипе с милост и правда? Предано ли Ми е Мое дете, няма сила в никой пъкъл на преизподнята, която да му отнеме онуй, що му е определено!
Прости на ония, които не те разбират, и работи неотстъпно за Кришна. Лошото отстъпва, новото вече изгрява по цялата земя, Моят мир се възстановява навсякъде, Моето Царство настава!
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.