Книга 5


24.ХII.120(1984)г. -18.III.121(1985)г.
София - Изгрев

ЛЮЛЧИНИ ПЕСНИ
ИЛИ
ПЕСНИ НА КЪРМЕЩАТА
3 части х 12 секстини = 36 месеца

Те са 36 на брой, като всяка отговаря кабалистично и вибрационно на съответния месец кърмене, но това не означава, че само тя трябва да се пее през този месец - по свобода майката може да пее и други от песните. Мелодията е свободна - според вътрешното чувство на млечната майка. Удивителното е, че от 24-та песен нататък изведнъж текстът започва да идва в ритми и рими, и то без абсолютно никакво забавяне на диктуването и без никакви допълнителни обработки от страна на холизатора.

I МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Приспивна песен пей на рожбата си - нани-нани-нани-на…
Първото дръпване на розовичките устнички току-що стана!


О, свято дръпване, по-важно от всичко на света!
Умът никога не може да побере това най-чисто щастие -
млякото на самата ясновселена да прелива
кротката музика на тишината в недрата на новороденото…
II МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Носителко но самата ясновселена -
На нейното най-прекрасно, меко присъствие -
Пълнú пищното си великолепие със сънищата на Млечния Път!
Отдай гръдта си на Бога, очакващ те с трепет,
Примрú от най-тръпна сладост, когато Той впие устни,
И притворú очи в молитва за Неговото порастване!

ІII МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Живи да бъдат двете бели полухълмия от нежност -
Нека вечно пламтят алените слънца-извори по средата им!
Нека вечно извира силата на ясновселената от глъбините им!
Нека вечно текат двете реки на невинността:
От тяхното течно бяло се родиха всички човечества;
От тяхното сладко мляко се родиха дори боговете!

ІV МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Може праматерията да изчезне, но ясновселената - никога!
Може планетите и слънцата да потънат в Небитието,
но меката гръд на Любовта - никога!
На нея сега, на нея пеем възхвала!
На нея благодарим от дъното на Изворите,
Които се наричат преклонение.

V МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
По-божествено същество от Майката няма - селла!
По-красиво видение от кърмещата няма - селла!
По-чисто сияние от майчиното мляко няма - селла!
По-желано питие от него няма - селла!
По-богат дар на Битието няма - селла!
По-могъщо оръжие на Доброто няма - селла!

VІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Потъни в топлината на най-святата плът, о рожбо моя!
Потъни в тишината на най-голямото тайнство, о рожбо моя!
Потъни в прелестта на най-благодатните извори, о рожбо моя!
Потъни в щастието на най-бялата приказка, о рожбо моя!
Потъни в мира на най-прелестните планини, о рожбо моя!
Потъни в безбрежието на най-ласкавата кожа, о рожбо моя!

VІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Маминото, сладкото, мъничко съкровище, нанкай, душице!
Мъничкото, миличко, скъпо съкровище, нанкай, душице!
Скъпото, топло, красиво, вечно съкровище, нанкай, душице!
Красивото, чисто, невинно, звездно съкровище, нанкай, душице!
Невинното, живо, хубаво, божествено съкровище, нанкай, душице!
Хубавото, плачещо, смеещо се, светло съкровище, нанкай, душице!

VІІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
(за момиченце се пее в женски род)
Порасни здрав, добър, умен и силен, мъничък мой!
Порасни мъдър, напет, бодър и весел, мъничък мой!
Порасни великодушен, простосърдечен, мил и лъчезарен, мъничък мой!
Порасни крепък, ведър, зрящ и неподкупен, мъничък мой!
Порасни сияен, бликащ, неудържим и буен, мъничък мой!
 Порасни нежен, истинен, правдив и любвеобилен, мъничък мой!

ІХ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Тихо, тихо, тихо, тихо нани-нани-нани-на:
Потопи се в мойто "нани-нани-нани-на"!
Окъпи се в мойто "нани-нани-нани-на"!
Освежи се в мойто "нани-нани-нани-на"!
Почини си в мойто "нани-нани-нани-на"!
Отпусни се в мойто"нани-нани-нани-на"!

Х МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ (ЗА МОМЧЕ)
(ако е момиче, пее се ХІ песен 2 месеца)
Моля се за теб, бъди юнак над юнаците, миличък!
Никога не давай да те надвият!
Много силен бъди, много мъжествен -
Крали Марко бъди за нещастните,
Носи им свобода и Истина -
Носи им правда и знание!

ХІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ(ЗА МОМИЧЕ)
(ако е момче, пее се Х песен 2 месеца)
Много нежно бъди, миличко мое!
Носú милост, ласки и утеха на всички;
Живей за братята и сестрите си, служейки;
Милвай душите им с хубави думи,
Превързвай раните им с омайно биле,
Целувай сърцата им с обич и любов!

ХІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
О, божествено дете, ликувай!
Майка ти дава всичко за тебе -
Само радост и живот да имаш, пламъче мое!
Слънце да те окъпе,
Въздух да те полъхне,
Бистра вода да те облее!

ХІІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Не плачи, мое миличко - пролетта иска да те целуне;
Не плачи, мое миличко - лято пак ще дойде;
Не плачи, моя рожбичко - дай ми да те цункам -
по розовите бузки пухкави,
по умното челце, светлото,
по сините (черните;пъстрите;зелените;кафявите) очички, хубавите!

ХІV МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Съкровище от лоното на моята душа,
Мъничко кристалче от Двореца на Безгрижието!
Пламъкът на Деня и глъбините на Нощта се съчетаха в тебе;
соковете на прелестта и зорите на Истината ласкаво те изпълниха,
о, живо, радостно послание на невинността
и мило, покълнало цветенце на Доброто!

28.І.121г.
ХV МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Носителю (носителко) на топлинка, живей, живей, живей!
Носителю (носителко) на победа, не се плаши от този печален свят!
Едно красиво дете си ти - протегни се, протегни се, мъничко мое!
Едно умно дете си ти - усмихни ми се, маминото!
Едно очарователно дете си ти - милвай ме с малки,
чисти пръстенца!
Едно разкошно дете си ти - скрий се в прегръдките ми, о, обич моя ненагледна!

ХVІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
О, принце (принцесо) на истинското ангелско щастие, добре дошъл
 (дошла)!
Сила и радост небесна, добре дошла!
Живо копринено дихание, добре дошло!
Ниското и високото ясно ти се покланят най-предано;
Нощта и денят най-нежно ти пеят песни от сърце;
Утрото и вечерта множат молитвите на божествата за тебе!

ХVІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
О, сине мой, паднал (дъще моя, паднала) от холивселената
на росната трева в тоя хубав свят -
запази простотата на сърцето си непокътната;
запази питането в очите си неугасващо.
Проживей дните си най-щастливо - като дете - от началото до края; остани крило от мек блясък и непосредственост, моля те, цял живот!


ХVІІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
О, ти, най-скъпо същество на земята,
лотос между цветята,
Сърна между обитателите на планините,
Капка роса - между превъплъщенията на водата…
Очите ти са по-хубави от всичко на света!
Ти можеш с обичта си да управляваш вселени.

ХІХ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Просторите на чистия, син вятър, да те люлеят!
Ножовете да се стопят и оръжията - от радостта ти!
Косиците ти са по-нежни от гълъбово говорене,
Житото е по-малко прославено от сърцето ти,
Молитвата е по-оскъдна от потоците на смеха ти, Щастието да те прегръщам е много повече от всички хазни на вселената!

29.І.121г.
ХХ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Обич моя, запей песенчица сега с мене, обич моя!
Моли се на Слънчо и на Месечко с мене, обич моя!
Осияй с мене полето от песен, обич моя!
Лъхни с мене като вечерник над горите, обич моя!
О, цигулки на нощта, запейте с нас;
О, фанфари на утрото, славете моята рожба - сладка и скъпа!

ХХІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Лотоси и олеандри, този миг е миг на детето ми!
Орхидеи и нарциси, никой не ме прави по-щастлива от него!
Кошници от разцъфнали върби му поднасям всяко утро,
с даровете на моята обич към него.
Миличко, миличко, миличко мое рожбенце,
На тебе дължа всичко и чрез тебе имам всичко на небето и на земята!

ХХІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Ах, ти, мое истинско, живо приятелче,
ескорт от изгреви и приказни облаци нека те съпровожда!
Шпалир от милиарди тронове и звезди нека да свети
от двете ти страни;
медни туби и тромпети да възвестят идването ти;
благи флейти и цитри - да те приспиват;
мощни прагове и водопади от радост да слизат в долините на живота - поради тебе!

ХХІІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Имам си рожбичка - водна лилия в езерото на душата ми;
имам си чедо - омайниче в долината на душата ми;
имам си син (дъщеричка) - звездел-цвете в небесата на радостта ми;
имам си детенце - кокиченце в преспите на мечтите ми;
имам си гълъбче в клоните на съня ми;
имам си конче-вихрогонче в планините на нашето вечно царство!

ХХІV МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Краченце, босо краченце - нека да те целуна!
Оченце, мило оченце - нека да те целуна!
Устенце, малко устенце - нека да те целуна!
Носленце, сладко носленце - нека да те целуна!
Ушенце, крехко ушенце - нека да те целуна!
Момченце (момиченце), голо момченце (момиченце) – нека да те прегърна!

ХХV МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Нося, нося, нося… слънчево жито!
Нося, нося, нося… звънчево злато!
Нося, нося, нося… рошаво мече!
Нося, нося, нося…мъничко момче (звънче - ако е момиче)!
Пей ти, пей ти, пей ти, къпано дете -
Сто сърца да имам - давам ги стоте!

ХХVІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Навън поникна минзухара - ой-ла-ри-пи!
Снегът отдавна дига пара - ой-ла-ри-пи!
Навън, навън, навънка бързай - ой-ла-ри-пи!
Плачи стреха, земя отмръзвай - ой-ла-ри-пи!
Ура, ура, ура - красиво вънка става -
ой, пролет мила вече просиява!

ХХVІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Момченца и момиченца, елате всички пиленца.
Краченца и кокиченца, росица ли ви мокри?
Лозиците, тревиците, тъй много, много мили са;
Искриците по жиците разпяват всички локви!
Осей с цветя поляните, роса, роса небесна;
Съхни, сълза проляна ти - добра сълза чудесна!

ХХVІІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Празник полята, празник празнуват! -
Ниво полята, най си сънуват (в смисъл, полята от дъжда);
сънища светли твоите пшеници;
слънчеви, цветни дъги и зорници;
алени изгреви, залези алени,
мамини извори - думички галени!

ХХІХ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Свежи са, маминко, приказните твои прегръдки!
Сладки са, маминко, чисти са силните тръпки,
плам дето вливат в снагата ми мънинка,
разум които в душата ми вливат.
И пръстите моите - пръстчета тънинки -
все още от мамина гръд се опиват!

ХХХ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Ликувай, посетителю (посетителко) на хоризонти, които нямат брегове;
Само тук можеш да изпиташ маминото притискане до гърдите;
Само тук боговете и ангелите се посвещават на радостта, наречена прегръдка;
Сине (дъще) на просторите, живей сега силно и хубаво;
Свежú недрата на храмовете, наречени покои на майчиното мляко;
Приеми ритмите на сърцето ми, най-скъпо мое и росно съкровище!

 7.ІІІ.121г. 13ч.30м.-13ч.45м.
На въпроса, защо толкова трудно, както никога, върви контактът, се отговори:

 - Понеже сега Морето от Азове е повече от побесняло. А Морето от Азове не обича нито Майката, нито Рожбата ú, нито ясновселенското мляко. Повече не молú днес за връзка - никога няма да молиш при подобни пропуквания. Аз съм всемощен и вездесъщ, ала на редки моменти Морето от Азове прави каквото си иска и това Ме оттегля от вашата зона. Пак присъствам, но с много по-малко от Себе Си.
При седмо число Морето от Азове прави постоянни набези за отмъкване на Мои божествени същности. По-добре е на седмо число да не правим връзка.
Преди тридесет и първа песен, Елма продиктува:

- Заристото тяло на онази, която пои рожбата си с мляко от самата себе си, не е като заристите тела на всички останали. То краси ясновселената с най-удивителните орнаменти и плетеници.

12.ІІІ.121г.
ХХХІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Нотите на чистотата са белички и се наричат капчици мляко;
сънищата на ясновселената са много приказни:
те витаят като преплетени петолиния и милиардолиния
и песента на кърмачето, вече пораснало, не спира да ги разчита.
Чисти са тия ноти от росата на млякото,
сладки са тия песни от глъбините на новия живот!

ХХХІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Помни, моя рожбо: в теб има чар и разум -
пои с тях, подобно на бистро поточе, всичко по пътя си!
Осияй пътя на приказното бъдеще;
свали по-скоро видения славни;
създай на тая земя това, което ясновселената вижда в съня си;
твори съвършенство, както съвършенството те твори тебе!

ХХХІІІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Ах, прати ми, прати ми, сине (дъще), сладката си усмивка!
Сладкото ти гласче искам да чуя, пламъче мое…
Пращам ти и аз сега - отдалечена от тебе за малко -
Вълна от свеж вятър на майчина обич,
Топъл лъх от сърдечна нежност,
Майчин дар от чиста въздишка по тебе!

ХХХІV МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Прави каквото искаш, само бъди живо и здраво!
Прави каквото искаш, само ходи в Светлия Път на виделината.
Ти си напълно свободен (свободна); ти си съвършено свободен (свободна),
миличък мой (миличка моя)!
Аз те оставям с това, което е първо твое желание;
ти си вземи от мен всичко, от което имаш нужда -
така си представям Любовта, мое малко, и така я раздавам.


ХХХV МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Чакам те с най-огромно спокойствие, слънчице мое.
Ти си играеш вече без мен - поиграй си навънка!
С теб никога не може да се случи нещо лошо,
нищо не може да те докосне със зла умисъл.
Истинно щастие е за мене твоето отсъствие, обич моя,
Танцът на несигурността не е страдание и мъка за мене!
18.ІІІ.121г.
ХХХVІ МЕСЕЦ КЪРМЕНЕ
Рай си ти за мен, пламъче мое, рай си, наистина.
Планини и гори ще обходя от сега нататък с тебе!
Предано те гледам в душата, предано ти се отдавам.
Ти си свободно, мъничко мое, пърхай като пеперуда!
Прави каквото щеш, сладко и силно живей!
Гори в лоното на сънищата ми, тичай в необята на бъдещето!

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ НА ЕЛМА:
          Ако пеете, скъпи млечни майки, тия песни дълбоко, от сърце, със собствена мелодия; при това всеки следващ път нова, при рожбата ви ще започнат да слизат същества от ядрото на самата ясновселена. Който вярва на Елма, него славят не само хора и ангели, не само богове и вселени, но самата Душа на Определеното Битие, Първожрицата на бременните, кърмещите и майките. С това завършвам Песните на майката-кърмачка. Ако тя е кърмила детето си 36 месеца, в него започва да се развива нов тип заристо тяло и престава въздействието на Отцепниците върху него. То е защитено срещу всичко зло, не би го засегнала нито война, нито космична буря, нито най-страшното - сривът на свръхсъзнанието, наречен неуважение към чуждата истина. Любов, която е посветила 3 години на млечно майчинство, предпазва праведното, свято и божествено дете от всички възможни и невъзможни болести, от всички скърби и страдания, от всякакви беди и несполуки. Разбира се, през този период майката трябва да се храни и живее чисто. Тя не трябва да се безпокои за нищо и не престава да раздава и обменя любов през всичкото време, докато не е заета с детето си. Това ще направи млякото ú още по-заристо.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.