Книга 8
 
1.06.122(1986)г.
Рила

С МЕН МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЗВАТЕ НАВСЯКЪДЕ
ЖЛО / ЖР(Орúус)


Поискахме връзка с духа на Георги Радев. Отговори се:

- Не, сега той не може.

 Чамът, чамът, чамът, само чамът е причина! Много важно е да знаете, че с Мен можете да се свързвате навсякъде; но съществата, които не са достигнали до холизацията, възприемат Духа Ми само на определени надморски височини. Трябва много енергия, за да се получи контакт на ниско, а Аз съм най-големият икономист от всички.

 Има още нещо: изключително тясна е връзката между скоростта на времето и височината. Това е принцип, който расте експоненциално. С всеки метър над 1300 м. надморска височина, расте показателят на времето. Така, на 2300 м. можете да общувате с цивилизации в космоса, които имат 50 пъти време, по-бързо от вашето. На 3000 м. - с 900 пъти по-бързо.

 Жорж не е на планета, а в особен свят, с променлива скорост на времето, с което вашата физика още не е запозната. Но при всички случаи трябва да сте от 2100 до 2800 м височина, за да може той да дойде при вас. Ако някой учител претендира за школа, а води учениците си на ниски места, той може да ги свърже само със светове с по-бавно време от вашето. Това са, разбира се, по-тежки планети, но и слънца от духовния свят, а неутронните звезди имат по-бързо време.

 Та Георги е именно на такава неутронна звезда, която се върти с променлива скорост, поради сложно взаимодействие с още два обекта. Той не е обаче още в божествения свят, въпреки че неутронните звезди, по принцип, вече са навлезли в него. Тя очаква още един силен колапс - и тогава, именно, ще стане ултранеутронна, а това зависи от осмислянето на ново равнище на понятието "Бог" и понятието "служене на Бога", от обитателите на тази земя.
С това казвам само: правете всичко възможно да не протакате повече; и при първи случай, след като Ме предупредите, да излезете на такава височина. Това е важно не само за духа, наричан на земята “Жорж Радев”. Практически, започнете веднага след като комплектувате осиянията по хронологичен ред. Така и ще му ги четете. Само че не по продължителна процедура, както си мислехте, а в строго определено време, което ще ви съобщавам при всяко излизане. Само питайте за състава на групата, защото дори и от вярващите в осиянията не всички са подходящи да присъстват на такъв акт. Изискванията са много високи - предпазните мерки трябва да са абсолютни.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.