Книга 8

16.06.122(1986)г.
София

КОРОНОВАНО ПРОЛЕТНО ТАЙНСТВО!

ЖЛО / В – род. на 6.11.1968г. в гр. Ихтиман5,40 – 6,25
19,15 - 19,30
Короновано пролетно тайнство; приказка на ветровете от музика; щастие, отронено от звездите; носителка на изворна прелест; чистота, облечена в милост - това си ти, мило създание! Рана в много сърца, балсам за малцина, трепетликово чувство и усмивка, която топи позлата, за да оголи същността.
 Сринат ли се позите, насилието оголва зъби пред теб и иска да те погълне цяла. Предала се, оставаш в ръцете му жива, творяща нежност и добро. Само пошлостта и лъжата те карат да преобърнеш света, но да откриеш ронливия бряг у онези, които се представят за канара от диамант. А няма, няма по-остри зъбки от твоите! Лошото не ще остане без следи от тях, щом се опита да направи от милостта робиня, от предаността - собственост, от свободата ти - черно мъчилище.
И какво ли не можеш да направиш ти, пламък сияен от синьо и златно ромолене? Същността ти е обич и прелест да раздаваш, обаче дрехата на твоята хубост не бива да остава на пазара. Скъпо и прескъпо ще искат да те купят търговци; планини от самочувствие и мускули ще те отвличат в пусти бърлоги; нажежена до бяло, ще вика и плаче нощта ти, от всичко лишена! Преданост няма, когато искат само да те ядат, а не мислят с какво си надарена, какво имаш да раздаваш на чистите.
Няма по-мощно море от жаждата да се грижим за ония, които прохождат в тоя свят. Не че не можеш да бъдеш царкиня на сцената - ти си родена да ти се възхищават; не че не можеш да постигнеш високите върхове на наука и познание; но ръчичките на стотици, стотици малки деца още от сега се протягат към своята бъдеща учителка - само там ще бъдеш щастлива най-истински.
С прекрасни хора няма да узнаеш мъка и разкъсващо страдание, но прекрасното рядко се среща, а пътят е пълен с разбойници и велможи. С това, което няма мисъл за себе си, рядко ще се пресичат твоите пътища. Понеже очертава се мост към погубване на щастието, за да се научи отстояването на истинския вкус - вкусът който ще добиеш с хора, неотговарящи напълно на онова, което пее в сърцето ти - ще събуди съпротивителни сили в теб, чрез които да гониш само най-съвършеното. А сърцето ти има съвършен вкус и разбира езика на абсолютното.
Твоите побратими от звездите, с които дойде на тази тъжна планета, никога, никога няма да те изоставят - поне в сънищата си!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.