16.03.2018 г. 13,59 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Та в днешния свят малко хора ще намерите такива, каквито БОГ ги е създал. Ти трябва да ги търсиш със свещ, и ако ги намериш, да ги пазиш като писани яйца." (27 март 1931, беседа "Душата ми е отегчена от живота ми", том "Изново", СИЖ92:13)

ЕДНО ОТ ТВЪРДЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ на тази тема, като отговор на тъгуващите приятели, че някой не ги оценявал, а предпочитал да мечтае за друг, да живее с други, да ходи с други и при други, да скита по широкия Божи свят да търси шансове и смисъл на живота другаде. Щом някой не ни търси и не иска да е с нас, ТОЙ ХАРЕСВА НЯКОЙ ДРУГ. Никога не трябва да забравяме, че всичко си е на мястото: черепът, лицето, тялото на човека отговарят точно на неговите представи, вкусове и съображения. Затова животът ни предоставя пълна свобода и огромна палитра от възможности, за да се проверяваме. По последствията във вида ни и здравето ни Небето разбира защо много хора стигат до същите тия думи: "Душата ми е отегчена от живота ми". Всичко е резултат от това, което ценим и харесваме.

"Ще ОЦЕНЯВАШ нещата! След като изгубите нещо, вие ще се научите да го оценявате. /.../ В болката, по един принудителен начин, вас ви заставят да оценявате това, което имате. /.../ Вие страдате, че не ви приемат. Тук, в Изгрева, се оплакват, че не ги приемали, не ги оценявали... - За да оцениш, майстор трябва да бъдеш." (25 януари 1939, "Увеличете светлината и топлината")

"Всяко едно страдание е гладуване. И ти при това гладуване добиваш една опитност: да оценяваш Божиите блага. /.../ Не може човек да сподели мислите си с вас, ако вие нямате любов към него. Нито вие трябва да споделяте мислите си с друг човек, който не ви обича - той може да ви унизи. Той може да каже: „Колко е глупав!“ Всеки човек, който ви повери своите мисли и своите чувства, вие трябва да го цените. Той е като скъпоценен камък!" (1 октомври 1939, "На Него можем да разчитаме")

/Вие трябва да цените приятелството/. "Защото в човека има един орган в главата му, който е изключително само за приятелството. Следователно, приятел в истинския смисъл /е само онзи, който може да ни помогне/. Онзи, който не може да помага, никакъв приятел не е! Затова, като имате един приятел, вие трябва да го цените. /.../ Сега какво бихте приложили? - Значи, приятелството, обичта! За да се прояви човек, трябват условия. А условията в живота - това са живите същества, живите разумни същества, с които ние сме заобиколени и които трябва да оценявате. У всинца ви трябва да се яви едно чувство да оценявате разумното. Първото нещо е да оценявате разумното, където и да е в света. В каквато форма и да го схващате, в каквото и да е същество, което носи разумността, вие го оценявайте! Понеже разумността има чисто божествен произход. От тази вътрешната оценка зависи и вашият прогрес. Понеже дотолкова, доколкото човек цени другите, дотолкова и той ще бъде оценен. Когато вие оценявате разумността в света, вие ще бъдете в съгласие с Първичната Причина. Защото Първичната Причина благоволява. Когато ти разбираш нещата, разумно ги оценяваш; когато благоволяваш към едно нещо, Тази Сила благоволява и към тебе и ти поощрява работата. Щом ти не оценяваш нейния ред и порядък, тя те изключва." (5 юни 1931, "Първте отношения")

"Оценявайте всичко, което хората правят за вас! БОГ е, Който ги праща да ви услужват, да ви правят добрини. Щом оценявате доброто, откъдето и да идва то, първо ВИЕ се повдигате, а после помагате и на другите. Като оценявате доброто, което ви правят другите, вие се облагородявате и образувате хармонични връзки помежду си. ЛЮБОВТА трябва да свързва хората, понеже тя носи живот, тя носи всичките блага. Вън от Любовта, никакъв закон не може да накара хората да живеят добре. Вън от Любовта, никаква сила не може да премахне мъчнотиите и противоречията в пътя им. С Любовта всичко се постига. /.../ И тогава ще раздаваш щедро това, което си придобил. Ще бъдеш щедър и справедлив, на всеки ще даваш толкова, колкото в момента му е нужно. Само така можеш да задоволиш окръжаващите. ТОВА значи „даром сте взели, даром давайте“. (27 август 1941, "Зората на живота")

"Във всеки човек, във всяко живо същество има нещо, което заслужава нашата любов. Няма по-голямо богатство за човека от това да възприема, прилага и оценява Любовта! /.../ Стремете се да възприемате Любовта, да я прилагате и да я оценявате. Само по този начин хората могат да се познават. Без Любов, няма познанство. Където е Любовта, там всички хора се познават. Дали ще бъдете на земята или на небето, ЛЮБОВТА свързва хората и открива доброто в тях." (25 август 1941, "Тя иде!")

"Вие трябва да оценявате приятелството, да не го губите. Изгубите ли приятелството на човек, когото обичате, вие губите светлината и радостта си. Какво ще правите без светлина и радост? - Истински приятел е онзи, който може да ви помага в трудните моменти на живота. Затова е казано, че приятел се в нужда познава. Ценете приятеля си, ценете приятелството и се стремете да го запазите!"

( 5 юни 1931, "Трите отношения")

"ПРЕСТЪПЛЕНИЕ е, когато не оценяваш! /.../ Погрешката е, че вие не оценявате онова, което сте придобили." (21 февруари 1940, "Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога")

"Да кажем, вие живеете тук, срещате се и не се оценявате. БОГ ви оценява, а вие не се оценявате... Бог обръща внимание на една душа, а вие казвате: „Какво има в нея?...“ (24 април 1940, "Сгъстяване, разредяване и разширяване")

"Ще ОЦЕНЯВАТЕ благата! Няма по-голямо благо от Любовта! Аз говоря за ЛЮБОВТА. За мене най-голямото благо е, че имам достъп до Любовта. Не иска никаква философия. Любовта опитваме както /един/ плод. Зная каква е Любовта! Благото седи, че имам възможност ВСЯКОГА да опитам Любовта. То е най-голямото благо. /.../ . Щом /някой/ се допре до Любовта, той оживява, по-умен става, всичко става. Като не се докоснеш, всичко се губи." (13.ХII.1944, "Най-голямото благо")

 

18.03.2018 г. 20,38 ч.

 

Б.ДУНО: "Вие имате много желания, безъ да подозирате, че тѣ сѫ взривни вещества. Благодарете за малкитѣ желания, защото божествениятъ животъ започва съ малки величини. Реализирате ли малкитѣ желания, тѣ ставатъ господари на голѣмитѣ. Като се стремѣлъ да реализира голѣмитѣ си желания, човѣкъ е прескочилъ едно стѫпало отъ стълбата на развитието си, поради което днесъ егоизмътъ, гордостьта, алчностьта сѫ взели надмощие въ него." (1918.10.27 двз ДАМ С42:315)

18.03.2018 г. 20,47 ч.

 

 

Б.ДУНО: "(Идеалиститѣ пренебрегватъ материалния животъ и казватъ, че човѣкъ не трѣбва да пуща коренитѣ си дълбоко въ материята. Напротивъ - ще слизашъ дълбоко въ материята, за да извлѣчешъ онѣзи материали, отъ които ще се ползувашъ въ бѫдеще.18.10.27 двз ДАМ С42:316)

 

 

 

18.03.2018 г. 22,32 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Колкото е мѫчно да обичашъ човѣка, толкова е и лесно да го обичашъ. АКО ДАДЕШЪ НА ЧОВѢКА нѣщо отъ своя умъ, отъ своето сърце, отъ своята душа и сила, той непремѣнно ще те обича." (1918.10.27 двз ДАМ С42:316)

КАРТИНКАТА: Как ангелите виждат "Даване", смесвайки измеренията и времената...

 

 

18.03.2018 г . 23,57 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "/Бог/ казва: „Кѫсайте отъ плодоветѣ на дървото на живота, за да бѫдете силни, да проявите любовьта, правдата, милосърдието, кротостьта и въздържанието. Само така човѣкъ може да прояви характеръ; само така може да кали волята си!" (1918.10.27  двз ДАМ С42:316)

 

АКО НЯКОЙ РАЗБЕРЕ КОИ СА ПЛОДОВЕТЕ НА ЖИВОТА и прояви своя божествен характер и божествената си воля да има смелост да ги къса, защото БОГ иска това от нас... Да се храни с тях и да ги раздава на съществата с дух и душа... Да прави това с любов, правда, милосърдие, кротост и въздържание... Какво ще стане тогава?

 

 

 

19.03.2018 г . 08,42 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Сега въпросът е: „Стани ти, който спиш! Стани ти, който спиш!“ Не мисли, че със спане всичко ще стане. - Стани ти, който спиш, защото спането нищо не може да постигне! /.../. Животът се реализира в будното състояние. „Стани ти!“ - Сънят е едно упоително средство в живота. /.../ Всяко спане е опасно сега! /.../ „Стани ти, който спиш!“ - Станете вие, всички, които спите по лицето на земята! Всичките тия страдания, които идат, не са нищо друго, освен Майката, която казва: "Станете! Всички трябва да станете. Няма спане!" (13 февруари 1938, беседа "Станете вие, които спите!")

 

НАЛИ УЧИТЕЛЯТ КАЗВА, че който ляга късно и спи след изгрева на слънцето, върху нервната му система се стоварват разрушителни енергии със силата на Ниагарския водопад?  ИЗЛИЗАНЕТО СУТРИН преди изгрев слънце е единственото спасение от родовъртежите, които създават спящите ни близки по това време в къщата, даже и да са в другите стаи. Фактически, стръвоносната система от вихрови кладенци към ада е особено опасна в блоковете, в които си мислим, че живеем - особено откъм заспалите след полунощ. Това, именно, са човешките черни дупки, но те не са като космическите, понеже ни засмукват към пъкъла, а не за да ни изхвърлят в по-горно измерение. Нещо повече: астралните тела на спящите се спилтат, зъвързват се на възли и сливат въртопите си надолу в мощен смерч. Даже да сте буден на такова място, даже да се молите, тези вампирически родовъртежи и съседски фунии са безмилостни и ви увличат неизбежно. Даже и да сте били будни по време на изгрева, ако не сте видели изгрев поне от прозореца, през деня сте с отвратително настроение, боли ви всичко, едва изпълнявате задълженията си, спуквате се от пушене и кафета. Някои външно спят, но астрално вече са озъбени и ококорени да се нахвърлят върху жертвите си, които спят в това време. Особено опасни са двойните съпружески легла. Те усукват двойниците на "благоверните" за векове и разплитане скоро няма, освен чрез периодични отсъствия приживе, всеки поотдлно. По необясними причини, спящите с бельо и пижами, а не голи, също са любимо лакомство за духовете от ада, които изскачат от тия сонди. Всъщност, това е обяснено отдавна - голият човек е в божествения свят, освен ако с десетилетия спи сам или с несродна душа; ако е заспал късно и проспива слънчения изгрев.

 

 

 

 

19.03.2018 г. 10,47 ч.

 

 

БЕИНСА ДУНО: "Когато дойде до еволюцията на душата, човѣкъ ще се храни съ плодове. До това време той ще употрѣбява месо или растителна храна и ще отговаря за всѣко насилие, направено върху живитѣ сѫщества. Въ книгата на живота се пише за всѣки човѣкъ колко птици, колко дивечъ, колко говеждо месо е изялъ презъ всичкитѣ години на сѫществуването си на земята като въ пансионъ и ще го заставятъ да плаща. Страданията на съвременнитѣ хора се дължатъ именно на преяждането и на безразборното хранене." (1918.10.27 двз ДАМ С42:317)

 

 

 

19.03.2018 г. 12,17 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Ако искашъ да бѫдешъ здравъ, волята ти трѣбва да бѫде свързана съ сърцето ти; за да бѫдешъ уменъ, волята ти трѣбва да бѫде свързана съ твоя разумъ; за да имашъ правилни отношения къмъ всички хора, волята ти трѣбва да бѫде свързана съ твоята душа; за да имашъ устойчива и силна воля, душата ти трѣбва да бѫде свързана съ Божествения Духъ." (1918.10.27 двз ДАМ С42:317)

СЪРЦЕ, ЧИСТО КАТО КРИСТАЛ - обича пратените му от Бога и обезпечава абсолютен рай за майките на земята и за децата им; УМ, СВЕТЪЛ КАТО СЛЪНЦЕТО - разпознава Слвовото на Бога и работи за разпростаняването му; ДУША, ОБШИРНА КАТО ВСЕЛЕНАТА - обича всчки същества с дух и душа и им служи беззаветно и предано; ДУХ, МОЩЕН КАТО БОГА И ЕДНО С БОГА - живее за свалянето на Божието Царство на земята, тъй, както е горе на небето.

Пазѝ СИЛАТА НА ДУХА СИ!


Пазѝ СВОБОДАТА НА ДУШАТА СИ!


Пазѝ СЛЕТЛИНАТА НА УМА СИ!


Пазѝ ТОПЛИНАТА НА СЪРЦЕТО СИ!

 

 

19.03.2018г. 16,15 ч.

 

В тази публикация отпреди година има доста грешки, които не могат да се коригират, затова я копирам цялата тук, където те ще бъдат поправени. В такъв случай, може да не четете текста от 18 март 2017.

БЕИНСА ДУНО : : ИЗ ПРОТОКОЛ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА ПРЕЗ 1911 г., Велико Търново, 14 август.

„БЪЛГАРИТЕ НЯМАТ ПОЧИТАНИЕ НИТО КЪМ БОГА, НИТО КЪМ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ. БЪЛГАРИНЪТ Е СЪВЕСТЕН, НО НЕ Е РЕЛИГИОЗЕН, А ТОВА Е ЕДИН НАРОДЕН ГРЯХ, ОТ КОЙТО ТОЗИ НАРОД Е МНОГО СТРАДАЛ. ТОВА Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВЕРИГАТА, ЗАЩОТО И ВИЕ ИЗХОЖДАТЕ ОТ НАРОДА. ТА ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ КАТО ВЛИЗАТЕ ВЪВ ВЕРИГАТА, ВИЕ ВЛИЗАТЕ В СЪПРИКОСНОВЕНИЕ СЪС СЪЩЕСТВА ВИСШИ, ТА АКО ЛИПСВА ВЪВ ВАС ВНИМАНИЕ, ВАШАТА РАБОТА ЩЕ БЪДЕ СЪЩО КАКТО ДА СЕ ПРИБЛИЖАВА СЛАМАТА КЪМ ОГЪНЯ." : :

18.03.2017: Нека някой каже: постигало ли се е някъде сред българи благоговейно мълчание за повече от една секунда? Даже и една не мълчим - някой взима думата моментално или почва да вдига шум. Кой помни явяване на българи навреме и пълна концентрация на обявени от Духа срещи, с присъствие на небесни професори и асистенти? Знае ли някой за гостуване на някой български лидер и последователите му при друг български лидер и неговите последователи?

„НО КАКТО И ДА ПИТАТЕ, ЗНАЙТЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ОТГОВОРИ САМО НА СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНО ЖЕЛАНИЕ. /.../ ПОНЕЖЕ НИЕ СЕ ПРИБЛИЖАВАМЕ КЪМ ГОСПОДА И ИСКАМЕ ДА МУ СЛУГУВАМЕ, ТО ТРЯБВА ДА ИМА КОНТРАКТ МЕЖДУ ВАС И ВОЛЯТА БОЖИЯ; А ПЪК В КОНТРАКТА, ЗНАЕТЕ, АКО НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН, ТО И ДВЕТЕ СТРАНИ НЕ ЩЕ ЗНАЯТ КАКВО ДА ПРАВЯТ. ЕТО ЗАЩО, ОТНОШЕНИЯТА В КОНТРАКТА МЕЖДУ НАС И БОГА ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАПЪЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ. ДА КАЖЕМ, ЧЕ НЯКОЙ ИМА 200 ХИЛЯДИ ЛЕВА ДЪЛГ, И АКО ТОЙ СИ КАЖЕ, ЧЕ КОЛКОТО И ДА Е ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕТО МУ, ПАК ГОСПОДУ ЩЕ СЕ УПОВАВА ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ, ТОГАВА НЕПРЕМЕННО ЩЕ БЪДЕ ИЗБАВЕН. ТА ВСЯКОЙ ОТ ВАС, КОЙТО Е В ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ, НЕКА СИ НАПРАВИ НАСАМЕ КОНТРАКТ С БОГА И ДА СЕ ПОСВЕТИ НА НЕГО. /.../ НАЙ-ДОБРОТО, НАЙ-ПРАКТИЧЕСКИЯТ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗЕН ПЪТ ЗА ВАС Е ДА НАПРАВИТЕ ТАЕН ДОГОВОР С БОГА, ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕ. /.../ ГОСПОД ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ, САМО АКО МУ СЕ ПОСВЕТИТЕ.” : :

18.03.2017: Само който не го е опитал, не е получил отговор на практика – можем да разкажем за стотици, хиляди случаи. Не само с други хора, но и от личен опит. Бог развързва и най-безнадеждните възли, ОБАЧЕ КОГА РАБОТИ ТОВА? – КОГАТО СМЕ ПОДПИСАЛИ КОНРАКТ, ЧЕ ЩЕ МУ СЛУЖИМ. А КАК СЕ СЛУЖИ НА БОГА ИСТИНСКИ – ТОВА Е НАЙ-ВЕЛИКАТА НАУКА В СВЕТА. Мнозина си мислят, че като се молят и изпълняват духовни предписания, като са вегетарианци и трезвеници и изпълняват съвестно домашните и обществените си задължения, това е достатъчно. Да, но в това Слово се казва, че съвестта не е най-горе - че най-горе е любовта към Бога. Така е и френологически. Съвестта е категория на етиката – Дървото за познаване на доброто и злото. В смъртния човек съвестта и етиката е да служи на нещо, което не е Бог. И да си мисли, че е Бог, не е Бог. По-долу следва още един удивителнен цитат от 14 август 1911 година, който изяснява този въпрос още по-дълбоко:

„ШКОЛАТА, В КОЯТО СТЕ ТУРЕНИ, Е ХРИСТИЯНСКА, МИСТИЧЕСКА, ФИЛОСОФСКА, НАУЧНА ШКОЛА. ХРИСТИЯНСКА - ДА МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ ЗАКОНА ЗА ДРУГИТЕ; ОКУЛТНА, - ДА МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ ЗАКОНА ЗА НАШАТА ПОЛЗА; А НАУЧНА - ТЯ Е ОПИТНАТА СТРАНА.” : :

18.03.2017: В хиляди лекции и беседи се разкрива кои са истинските „други” и какво означава човек да защитава интересите на собствената си душа. Обяснено от Учителя астрологически, това е смяната на епохата на Рибите с епохата на Водолея, която, според Него, е настанала на Земята от 1926 година. Сможертвите за другите са били доминанта в епохата на Рибите над 2000 години, сега това минава на второ място. В епохота на Водолея започва Ученичеството, а това е ера за защита на собствената душа, на Ятото и Безсмъртното Човечество. Христовият закон, че който иска да спаси душата си, ще я погуби, означава съвсем друго нещо: ако искаме да я спасим поради егоизъм и с методите на черната ложа, на повечето църкви, идеологии и духовни общества. Любовта към ближния остава приоритет за новозаветните и Общия окултен клас. Праведният и Ученикът поставят на първо място работата за собствената си душа и участието си в Школата. Затова, който е в Младежкия (Специалния) клас, той има самостоятелно, непристъпно жилище, и разполага САМ с живота си. Ако е създал деца и семейство, служи им много по-добре от другите, дава много повече, обаче СЛЕД КАТО СИ Е СВЪРШИЛ РАБОТАТА ЗА БОГА. Не разрешава никому да му се бърка в работата и живота. А както се казва тук, Школата на Господа е и мистична, и философска, и научна. Това означава, че трябва да сме свободни за мистичните занимания и пътешествия, за философските и научните експерименти, които се правят в нея. В нея се правят и СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ектперименти - това също е наука. Понякога тия опити в Школата са извън всякакви конвенционални представи, затова на ученика му е забранено до изнася тайни навън. Ето защо, ако сме робски обвързани с близки и общество, които е ни разбират, участието ни в Специалния Клас и по-горните е от него мислимо. В такива случаи пак може да сме ученици на Бога, но само по линия на епохата на Рибите – тя все още има орбис на действие. Тогава пък трябва да сме перфектни, но в кармичните си задължения, търпението, примирението, служенето, саможертвата, даването. В бъдеще Школата ще има часове и в училищата, и в университетите, и в обществените просветни звена. Отрано ще се изясняват на младите тия въпроси, за да може по-напредналите и души да си изберат Свободата. На астралците ще се говори за правилен избор, саможертви и служене, понеже на Небето тепърва ще са му необходими нови бащи и майки.

„ГОСПОД ДЕЙСТВА ЧРЕЗ ХОРАТА, А НИЕ В РЪЦЕТЕ БОЖИИ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ КАТО ЕДНА ЗДРАВА ДРЪЖКА НА МОТИКАТА.” : :

18.03.2017: А колко пъти още ще се пречупваме в ръцете Му? Как да си върши Бог работата тогава? – Някой би казал, че щом Бог е мъдър, предварително ще сложи яка дръжка... – Не е точно така. Това важи само работниците от най-вътрешните Му класове, които са изпитани през вековете. С нас прави опити, за да се чупим и да ни боли, когато правим погрешните си избори. Това Му копане още е Училище, а не Работа.

„И ПЪРВОТО НЕЩО Е ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ. И КАТО СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ, МОЖЕМ ДА ИЗБЕРЕМ НАЙ-ПРОСТАТА ПРОФЕСИЯ - ДАЖЕ ТАКАВА, КОЯТО Е НАЙ-ПРОСТАТА В ОЧИТЕ НА СВЕТА. ЕДИН ХРИСТИЯНИН - ДОБЪР ЧОВЕК - МОЖЕ ДА БЪДЕ И ДОБЪР ТЪРГОВЕЦ, АДВОКАТ, ЗЕМЕДЕЛЕЦ, ЗАНАЯТЧИЯ И ПР. : : И ИЗОБЩО, НЯМА ЗАНЯТИЕ, В КОЕТО ТОЙ ДА НЕ МОЖЕ ДА СПОЛУЧИ.” : :

18.03.2017: Това Учителят е нарекъл "ПЪРВОТО НЕЩО". Който иска да излъже Бога, да изклинчи, да живее на гърба на другите без да работи в света, сам ще тегли своите последствия. Само Майките, инвалидите и душевно болните са освободени – никой друг. В бъдеще, когато се яви ядка от 12 души, 9 от тях ще освободят трима от светските задължения: един човек на Словото, една Свободна Майка и един човек на Делото. За всеки от тях трябва за осигурят дом в градина. В бъдеще Майката ще има безплатен дом с градина и богата рента до навършване на 28 години на най-малкото й дете. След това рентата й ще спадне, но домът й си остава до края на живота й. Ако обаче някое от децата й не учи или не работи и лентяйства, върви по лош път, а тя си дава дома и рентата на него и го хрантути, обществото ще има механизми да се справи с това. В бъдещите затвори и изолационни лагери ще се дава по шепа сурово жито само на тия, които работят. Житото изгонва лошите духове и от най-големия лентяй, наркомен, алкохолик или престъпник, лекува почти всички телесни и душевни болести, дори шизофрения. Разбира се, зависи какво жито. След определен трудов стаж само на гореща вода и жито, когато някой се оправи, дават му и плодове. Обикновените и духовните хора трябва да разбрат, че са воини на Бога, воини на човечеството, тъй като личното ни участие в труда и учението в света без прекъсване е гаранция, че не сме дезертьори, че не работи някой друг двойно и тройно вместо нас:

„ВСИЧКО ТУЙ ИСКАМ ОТ ВАС ЗАТОВА, ЗАЩОТО, АКО КАЖЕМ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРИГОТВЯМЕ ДА ВОЮВАМЕ, ТО ПРИ ВОЮВАНЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДИН АКТИВЕН, А ДРУГ ПАСИВЕН. ЗАЩОТО ТОГАВА, ОСВЕН ЧЕ НИКАКВА РАБОТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОИЗВЕДЕ, НО И ЩЕ СИ НАПАКОСТИМ ЗНАЧИТЕЛНО ЕДИН НА ДРУГ. ЗНАЧИ - ИЛИ ЩЕ ТРЯБВА ДЕЯТЕЛНОСТТА ДА ОТЛОЖИМ ВСИЧКИ, ИЛИ ТРЯБВА ДА Я ВЪЗПРИЕМЕМ ВСИЧКИ. СРЕДЕН ПЪТ НЯМА!” : :

18.03.2017: Във вече публикуваната информация за Общата формула и таблицата за децата и майките се вижда, че дори майката ще има все повече и повече свободно време за почивка, творчество, личен живот и работа. Когато има майки, жени и приятели с душа, те запълват плътно грижата за детето в свободното време на майката. Така живее и е оцеляла цялата вселена. Ето и най-простата сметка: Когато майката спре да кърми детето си при навършване на 3 години, тя има по Закон Божи право на 2 часа и 34 минути свободно време в денонощието САМО ЗА СЕБЕ СИ - И НА ДРУГО МЯСТО. Ако е душа, родена от Бога, тя дели това време на 4 и има свободата да почива, да се развлича, да твори и да работи, съответно по 51 минути за всяко от тия неща. Това никак не е малко, ако се извършва с пълно вживяване и любов. Значи, ако някъде назначат на работа или дадат надомна работа на такава майка, работното й време трябва да е 51 минути и да нарааства всеки ден, докато след година ще има право общо на 3 часа и 43 минути. Така, при дете на 4 години, работното й време се увеличава до 56 мнути; на 5 г – до 1 ч. и 4 м. – и т.н. От Формулата излиза, че ако детето е на 10 години, майката трябва да е свободна 8 часа и 36 минути в денонощието извън дома си, които може да раздели на 4 и тя да работи за „насъщния” 2 часа и 6 минути на ден. Не за собствения насъщен, понеже божествените майки са абсолютно обезпечени, а за подпомагане на другите и за собствената й душевна нормалност. Понеже който не се труди ПО ГРАФИК, изпада в депресии, развива харектеропатии, става социопат или добива диагноза, загубва съвършената форма на лицето и тялото си. Дейностите по график са безкрайно важно нещо за човека, който не иска да полудее или изпадне в пороци и отчаяния. Небесната статистика категорично показва, че занимаващите се по график дълги години с каквото и да е са много по-стабилни психически от хайманите и хората със свободни призвания и професии. Нещо повече: деформерат се социално, телесно и физиогномически дори тия, които работят по стриктен график десетки години, но само по собствен график. Смиреният, ученикът на Бога, дори сам Христос понякога работи и по чужди графици - това влиза в Неговия собствен график. Така сам Христос доказва, че не служи на крайния индивидуализъм. Ученикът на Бога периодично става послушник не само на други лидери, но дори на неразвити същества, на тирани и т.н. Разликата е в това, че той прави това по свой график и доброволно: когато му свърши времето за слугинство и послушничество, излиза си на секундата. Ако някой е недоволен или иска да го задържи, свободният не го посещава повече никога или прави това за проба след години. Той умее да излиза и през стените. Майката има право да ползва цялото си свободно време от денонощието и само за една от 4-те дейности, като през следващите дни ги сменя. По тази логика, времето на майка с десетгодишно дете може да бъде по 8 часа днес за пълна почивка някъде, 8 часа утре за емоции и развлечения, 8 часа вдруги ден – за свободно творчество; 8 часа по вдруги ден – за труд. Значи, ще е на двудневна работна седмица, но с четворна или петорна надница... Всички тия твърдения и изчисления днес могат да звучат на робите и експлоататорите като „пълна лудост”, но ако сте ясновидец или имате машина на времето и отидете в космоса или в бъдещето, ще видите дали това е вярно или не. При дете на 21 години, майката ползва свободно време ИЗВЪН ДОМА СИ 18 часа! Ако иска да се труди за другите, може да бъде на 4-часов работен ден, но не е задължена - това майките в Свободната Вселена правят по вътрешна необходимост, съвест. Така, Майка на 28-годишно дете работи по съвест и доброволно любима работа по 7 часа на ден, след това се пенсионира. Ако на една планета не се въведе подобна грижа за майките, такава планета е предназначена за ликвидиране. Ако дадена майка не иска да ползва такива блага в подобен режим и иска да живее в света или в ада, да живее като другите – свободна е, изпращат я там.

„ЯВИ СЕ У НАС МИСЪЛ ДА ПОМОГНЕМ НЯКОМУ, НО МИСЛИТЕ НА ЛОШИТЕ ХОРА ПАРАЛИЗИРАТ ТАЗИ НАША ДОБРА МИСЪЛ И НИЕ КАТО ЧЕ ЛИ НЕВОЛНО НЯКАК ОТЛАГАМЕ ДОБРОТО НИ ДЕЛО.”

„ВЪВ ВЕРИГАТА ТРЯБВА ДА ИМА ТОВА СТРЕМЛЕНИЕ ДА СЕ ПРИТИЧВАМЕ НА ПОМОЩ НА ДРУГИГО - И ТОГАВА ГОСПОД ЩЕ НИ ПОМАГА. И ПОСЛЕ, НИЕ ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА ИМАМЕ СТРЕМЕЖ ДА СЕ ПРИБЛИЖАВАМЕ ЕДИН КЪМ ДРУГИ, БЕЗ ДА ИМАМЕ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАМЕ ЕДИН ДРУГИГО.”

„ПРОЧЕЕ, ПАК ЩЕ КАЖА: БЪДЕТЕ СВОБОДНИ! НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАЙТЕ! ОСТАВЕТЕ ГОСПОД ДА ДЕЙСТВУВА СПОРЕД РАЗПОЛОЖЕНИЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА ВАШИЯ УМ И ВАШЕТО СЪРЦЕ.”

ПУБЛИКАЦИИТЕ И ИЛЮСТРАЦИТЕ ОТ ПРЕДИШНИ ГОДИНИ СЕ НАМИРАТ ТУК В ДИРЕКТОРИЯТА СНИМКИ \ АЛБУМИ \ ИЗБРАНИ МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО.

 

 

20.03.2018 г. 07,33 ч.

 

ПАК ЗА ДОБРОТО С ОБЕКТ. КАК ТО СЕ ПРОЯВЯВА БОЖЕСТВЕНО. КОГА СМЕ СВЪРЗАНИ С БОГА.

БЕИНСА ДУНО: "Представете си, че искате да направите добро на нѣкого. Ще се стремите въ доброто да участватъ и четиритѣ елемента: умътъ, сърцето, душата и волята. Онзи, на когото ще направите доброто, е обектъ; начинътъ, по който ще направите доброто, трѣбва да включва силитѣ на ума, на сърцето, на душата и на волята. Така направено, то е БОЖЕСТВЕНО добро - т.е. вие сте се свързали съ сърцето, съ ума, съ душата и съ силата на БОГА." (1918.10.27 двз ДАМ С42:318)

И ТОВА, ако някой го разбере и приложи правилно, няма защо повече да се изражда, преражда, остарява и умира.

 

 

20.03.2018 г. 09,47 ч.

 

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БЛИЖНИЯ И КОНКРЕТНИЯ БЛИЗЪК, КОГОТО ОБСЛУЖВАМЕ ИЛИ ТЪРПИМ ЦЯЛ ЖИВОТ? КАКВО ЗНАЧИ, ВСЪЩНОСТ, "БЛИЖЕН"? НАИСТИНА ЛИ ВЪЗЛИЗАМЕ В НОВОТО НЕБЕ И НА НОВАТА ЗЕМЯ?

БЕИНСА ДУНО: „Да възлюбишъ ближния си като себе си” — втората важна заповѣдь. Не се казва да възлюбишъ слабия, но ближния си. Кой е твоятъ ближенъ? — Всѣки страдащъ, когото срещнешъ на пѫтя си. Да го възлюбишъ, това значи да го свържешъ съ ума, съ сърцето, съ душата и съ силата на Бога. Радвайте се, че сте връзка между Бога и вашия ближенъ. " (1918.10.27 двз ДАМ С42:318)

И ТАЗИ МИСЪЛ ОТ БЕСЕДИТЕ е една от тия, които могат да съкратят еволюцията ни някого с 25 хляди години, ако я разбере и приложи правилно. Една мисъл, която синтезира абсолютно Епохата на Рибите. Но какъв може да бъде синтезът на Епохата на Водолея - на Учителя, Ученика, Ятото? С какво се отличава Специалният Клас от Общия и по-долните? Кое отличава Ученка от старозаветния, новозаветния и праведния? За кого важи обратната молба на Бога: да възлюбим СЕБЕ СИ като ближния? Колцина са хората, които не изтезават себе си, собствената си душа заради егоистични същества? Милиони милостиви души, милиони вярващи и даже много атеисти вече са постигнали и прилагат на дело идеала на епохата на Рибите: едни се грижат всеотдайно цял живот за близките си, други - за всеки ближен, когото срещат на пътя си, включтелно и за страдащите животни. Пълно е с такива жалостиви души и сърца, с такива светици и светии!  Но защо Същият, Който ни е вдъхновил за това, ни е помолил и за НЕЩО ДРУГО: "Сине Мой, (Дъще Моя), дай ми СЪРЦЕТО си!" Безброй хора и ангели и много богове все още отдават сърцето си на конкретен обект или на всеки обект по пътя им, който страда, но ДАЛИ НЯМА НЕЩО ПО-ГОРНО ОТ ТОВА? Защо в Епохата на Водолея е в сила молбата на Бога ДА ОБИКНЕМ НАЙ-ПОСЛЕ И СОБСТВЕНАТА СИ ДУША И ИСТИНСКИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ - повече, отколкото обичаме близките си и страдащите по пътя? Значи ли това, че трябва да изоставим близките и страдащите изцяло - или значи нещо друго? Какво означава думата "приоритет" и как се прави това в живота? Какво значи да отдадем сърцето си на Христа? Защо Той казва, че няма по-голяма любов от тази, щото да отдадем живота си и душата си на приятелите си - да сме ПРИ ЯТОТО, В ЯТОТО? Защо не вижда приятеля в единствено число? Кой е опитал на практика, че когато си ПРИОРИТЕТНО В ЯТОТО и живееш ПРИОРИТЕТНО ЗА СОБСТВЕНАТА СИ БОЖЕСТВЕНА ДУША И ЗА ЯТОТО, ти вече не спираш еволюцията на близките си и на страдащите по пътя? Вече не им правиш добро само за да оцелеят ФИЗИЧЕСКИ. Те, всъщност, и не оцеляват, защото продължават да се разпадат - имат лоши вкусове и навици. Доброто ти се зачита, но минваш с минус тройка нагоре, еволюираш много бавно и с много преливане от пусто в празно, с много страдания заради същества, които те използват.

Обаче, когато живееш повече в Бога и в Ятото и си при другите само закратко, ти вече им правиш ИСТИНСКО ДОБРО, което може да ги направи вечно здрави, млади, прекрасни, умни, разумни, истински добри и безсмъртни.

 

 

20.03.2018 г. 11,41 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: „Страданията на вашия ближенъ сѫ условия, които благоприятстватъ за свързването му съ Бога. Вие пъкъ ще послужите за посрѣдникъ. Все трѣбва нѣкой да ви подаде рѫка, да ви извади отъ водата, въ която се давите. Безъ страдания, човѣкъ не може да намѣри Бога." (1918.10.27 двз ДАМ С42:318-319)

ВОДАТА Е СИМВОЛ И НА ЧУВСТВАТА, НА АСТРАЛА. Било лични чувства, било хуманитарни или религиозни, много хора са се удавяли в тях и продължават да се давят. Въпросът е какво предствлява Христос, кое е Христовото начало в нас, което може да изважда от там. Да ни сложи в изворите на друг вид чувства, които дават свобода, живот и радост.

 

 

20.03.2018 г. 13,29 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: „Да възлюбишъ Господа.” ,Да възлюбишъ ближния си”... - Това сѫ две "заповѣди", които иматъ и научно, и практическо значение за човѣка. Какъ вие схващате тѣзи "заповѣди", не е важно - важно е да любите. Щомъ любите, Богъ ще ви изпрати Учитель, Който да ви открие вѫтрешния смисълъ на любовьта. Тогава нѣма да се питате защо трѣбва да любите Бога и ближния си. Какво ще стане съ васъ, ако само себе си обичате?." (1918.10.27 двз ДАМ С42:319)

ЗНАЧИ, ИМА И АДСКА ЛЮБОВ КЪМ СЕБЕ СИ: тя не вярва, тя изисква, тя осъжда, тя използва другите и ги прави длъжни и виновни. Адската любов към себе си не признава Учител над себе си, а ако го признава, използва го за свои цели. Ако изпаднем в нея, Истинският Учител скоро няма да ни посети, няма да изпрати сродната ни душа и Ятото ни от сродни души, чрез които тя общува с нас.

 

 

20.03.2018 г. 16,39 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: „Който се съмнява въ Бога, той Го е изхвърлилъ отъ себе си." (1918.10.27 двз ДАМ С42:321)

 

 

21.03.2018 г. 12,58 ч.

 

КАКВО ЗНАЧИ И С Т И Н С К О ТВОРЧЕСТВО, според Бога и Божественото Учение? - Има безброй общи и индивидулни представи за творчеството и техни реализации - много от тях са верни и ефективни сами по себе си. Небето им се радва, защото те все пак помагат на човека и човечеството. ОБАЧЕ, ЕТО ЕДНО АБСОЛЮТНО И УНИВЕРСАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ. То важи за хората и ангелите и дори за боговете, които искат да са Ученици на БОГА, а не индивидуалисти - даже и да са свръхгении.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: "Помнете: спасението на човѣка се заключава въ ИСТИНСКОТО творчество, въ ИСТИНСКИЯ градежъ. Това значи той да съгради своето астрално тѣло, своето умствено тѣло и тѣлото на своята душа. Нѣма ли връзка между ума, сърцето и душата, тѣлото започва да боледува. Щомъ боледува тѣлото, духътъ не може да се прояви. — Какъ можемъ да градимъ? — Като възлюбите Господа съ ума, съ сърцето, съ душата и съ силата си, а ближния си - като себе си! Безъ любовь не можете да градите. Любовьта носи материали, възможности и условия за градежъ. Който се научилъ да гради за себе си, ще гради и за ближния си." (1918.10.27, беседа "Двете заповеди", том "Дали може", С42:322)

ПИТАТ: "Покажи ми една ФУНДАМЕНТАЛНА мисъл от беседите на Петър Константинов Дънов, която може да съкрати еволюцията на човека с 25 хиляди години, ако я разбере и я приложи. Защо той казва, че във всяка негова беседа и лекция има поне по няколко такива мисли? Аз не ги виждам - може би срещам такива, но много по-рядко. Учението му ми изглежда доста популярно, даже остаряло; на места е крайно наивно, противоречиво и даже има явни глупости... Както в древността, така и днес има много по-стройини, ефективни методи и учения, които задоволват в голяма степен съвременния дух и интелект на човека".

- Оставяме настрана грешките на стенографите и редакторите, които имат дял за някои лоши редакции на беседите. Но в повечето случаи попадаме на автентично предадено Слово Божие, а духът на човека също допринася за реставрирането му в оригинал, щом има достъп до акашовите записи. Ако приемем, че цитираната мисъл за ИСТИНСКОТО ТВОРЧЕСТВО И ИСТИНСКИЯ ГРАДЕЖ е отпечатана точно, тя би могла да съкрати еволюцията и на най-великия гений не с 25 хиляди години, но и с милиони. Да съградиш творчески астралното и умственото си тяло и тялото на душата си и да проявиш съвършен дух - това досега не е постигнато от нито един смъртен лектор, писател, интелектуалец, гений, светия и пр. Щом сме болни, деформирани и умираме, ние сме още далече от ИСТИНСКОТО ТВОРЧЕСТВО И ИСТИНСКИЯ ГРАДЕЖ В БИТИЕТО.

НО НИЕ ПОЗНАВАМЕ ХОРА, КОИТО СА ПОСТИГНАЛИ ТОЗИ ИДЕАЛ В СЪВЪРШЕНСТВО - ТОВА СА ВЕЛИКИТЕ УЧИТЕЛИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. Те имат окончателно съградени и хармонизирани всички тела, вложени в тях като семенца първоначално от Бога: физическо, етерно, астрално, ментално, причинно, будическо, атмическо, илухимно, алохимно, елохимно и зелохимно тяло. Затова те са вечно млади, прекрасни и безсмъртни, а когато играят други роли, това има някаква изследователска, педагогическа цел. ЗА ТЯХ ИСТИНСКО ТВОРЧЕСТВО И ИСТИНСКИ ГРАДЕЖ Е САМО СИНТЕЗЪТ НА ТЕЛАТА НИ, ДАДЕНИ ОТ БОГА - нищо друго. Като резултат - самораздаването даром на ближните, помагането и те да изградят съвършен дух в съвършено тяло, съвършено любовно поведение. Всяко друго нещо във всяка област на мъдростта, гениалността, изкуството, науката и пр. е само проекция, следствие от това основно творчество. Всеки Велик Учител е гений и виртуоз във всяка област, в която реши да се прояви, както и във всички заедно - без никакво изключение. Ако подражаваме на Великия Учител, и ние се приближаваме към това.

 

 

21.03.2018 г. 18,47 ч.

 

КАРТИНАТА е от австрийско-чешкия художник Jan Václav Peter или Johann Wenzeslaus Peter (1745-1829). Дяволът си е напълно на мястото върху Дървото на диахронната етика. Но дали е на мястото си неговият печат върху фигурата на Ева - листата и клонките, поставени допълнително от някой продажен рисувач по заповед на няко(я) папа, облечен(а) като циркаджия?...

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: "За онзи, който желае да помага на слаби и на страдащи, сиромашия не сѫществува. Споредъ мене, ако богатиятъ не отваря сърцето и кесията си за бедни и страдащи, той самъ е беденъ. Ако сиромахътъ жертва всичко, което има, за благото на своя ближенъ, той е богатъ човѣкъ. Не е нужно да спасявате цѣлъ свѣтъ. Посадете една ябълчна сѣмка и я оставете, тя сама ще си работи. По-нататъкъ има кой да работи за нея. Бѫдете носители на Новото Учение - да станете проводници между хората и ангелитѣ, между ангелитѣ и Бога." (1918.10.27, беседа "Двете заповеди", том "Дали може", С42:322)

В ТАЗИ БЕСЕДА почти всеки абзац е фундаментален - ИМА такива празници на Словото. От този получаваме потвърждение на практиката ни, че като помагаме на бедните и страдащите, не оставаме бедни никога. И наистина, дори не десятък, а стотък като отделяме месечно за тях в някои случаи и дори хилядна част, Небето отприщва авоарите Си в сърцата на хората с душа и те редовно се стичат към нас. ЗАКОНЪТ РАБОТИ! Могат да се разкажат стотици случаи.

Ето само един: преди много години един възрастен свещеник от с.Голямо Конаре беше ученик на Учителя и прилагаше това правило, но имаше и ясновидство, затова реагираше и по други начини. Казваше се Пенчо Карабойчев. Първо жена му, силна ясновидка, е станала последователка на Учителя - едно ангелско същество - и той покрай нея. Той целуваше ръка на младите хора, свързани с Учителя, не даваше нему да целуват ръка, въпреки че бе уважаван свещеник. Има две прелестни внучки, с които загубих връзка, но Мария с години ме търсеше. С него ме запозна един приятел, който после емигрира в Америка. И с него сме имали удивителни случаи - също човек с монада, с дух и душа. Димитър беше фаянсаджия, работеше няколко месеца в годината да събере пари, за да може после да обикаля България ДА ТЪРСИ ИСТИНАТА. Не много чест глад, но пастор Михайлов казваше, че за някои хора той е не по-малък от глада за хляб и глада за любов. А при Митко той беше още по-голям. Заварих го при бр.Боев - току що му обясняваше, че обикаля всички църкви и духовни общества и "интересни хора", за които чуе, защото търси Истината. Не бил доволен от отговорите им до този момент, но чул много добри неща за Учителя Петър Дънов и Боян Боев. Поговорихме си тримата, Димитър остана доволен и каза, че няма защо да ходи повече по други места. Аз мисля, че беше ясновидец - затова. От своя страна, пастор Михайлов също виждаше аурите на хората и можеше да идентифицира Божите хора.

Та ето случаят. Един ден бръкнах в джоба си и дадох последните си пари на един просяк: 5 лева и 26 стотинки. Без да знам, тогава съм бил изпълнил закона, който Учителят изснява в следващия абзац от цитата най-горе: ДАДОХ ВСИЧКО, КОЕТО ИМАМ, ДО СТОТИНКА. Щях да гладувам. Не беше нито за пръв, нито за последен път. Естествено, не очаквах компенсация дори от Бога и не казах никому за това - инак благословението се разпада. На другия ден получавам от свещеник Пенчо Карабойчев телеграфен запис на стойност 5 лева и 26 стотинки...

Другото фундаментално нещо от цитирания текст е в потвърждение на това е че "Ако сиромахътъ жертва всичко, което има, за благото на своя ближенъ, той е богатъ човѣкъ". Това наистина някои хора го опитваме цял живот без никакво изключение - като си направим отчисленията за десятък, деца, близки, режийни и пр. и като отделим половинък за човека, с когото живеем, нашия собствен дял го отдаваме ИЗЦЯЛО. Това се нарича "цялък". Макар и бедни, оставаме на нулата. Това е закон за светиите, но при нас той работи безотказно и без да сме светии. На такова нещо богат или средно богат човек и даже беден не е способен - и не е виновен за това. Френологията и физиономията му не го позволяват, няма такава смелост. И насън не може да му дойде такава мисъл да дава цялък някъде. И прав е: Бог не се грижи за него, няма как да се грижи - такива хора Бог е оставил те самите да мислят за себе си и за близките си и за своите инициативи, затова трябва да са предвидливи и разумни по човешки. Те нямат дял в Божествената Ликономика. Трябва да видят колко е трудно това, колко тежко е постоянно да се тревожат за оцеляването си и за начинания и печалби. Даже и да знаят за Пентагралната Каса и да правят редовно отчисленията си (тайно и персонално комуто трябва, а не на общество), те употребяват собствения си дял почти изцяло за себе си.

Тук е мястото да повторя разказа си за още един истински случай - с приятеля В. Един ден ходехме гладни по улицата и се клатехме като пияни от глад, подпирахме се по стените. И двамата работехме, имахме доходи, не живеехме на ничий гръб, но цялъкът ни отиваше за Словото и за Майките изцяло, въпреки че отделно заделяхме преди това по всичките 5 пера конкретните проценти за пентагралната Каса, след отделянето и даването на Десятъка. Вървяхме по улица Париж в София и видяхме вдясно една пицария... Питам го има ли народни пари, въпреки че това е забранено - и да питаш, и да ги употребяваш. Имал, но и той е готов да умре от глад, ала да не си купи една ябълка или четвъртинка хляб... Тогава си спомням един цитат от Библията, много удобен за свещениците на заплата, и му казвам: "Дай да изядем по една пица! Не сме свещеници - ще ги върнем на Касата, но поне няма да паднем от глад... Не е ли логично човек да яде, за да е жив - да може да работи за Словото и Делото?.. В., въпреки "авторитета" ми, не се съгласи - каза ми директно, че това за него ще е йезуитство и подлост. "В народна каса не се бърка!". Тогава настоях, като му казах, че ще взема кармата на свой гръб, ако ще има такава, но той каза, че не му е за кармата, а за Истината. "Щом е за тебе, да влезем - ще дам, но само ти ще ядеш, аз няма!" Не знам как го убедих, че му се пада половинта от една пица, която той поръча - възможно най-малката и най-тънката, като ципа... Почна да преживя, но изплю хапката и каза - "Не мога!". Не защото не беше вкусна или поради опасността от "кармата"... Аз изядох и неговата половика; казах си, че ще го нося на гръб и това може да опрости донякъде моята карма... Разбира се, върнахме парите в Касата много скоро, при това - с лихвата. В тия тежки случаи, когато кандидатът за ученик нарушава забраната да взима и да дава пари назаем, все пак изчисляваме лихвата по текущия курс, когато трябва да върнем пари. Напълно ненормални, нали?... ... Третото: за яблъчните семки... Нали Петър Филипов постоянно казваше: "Без приложение няма постижение!" Доскоро хвърлях семките и костилките на всички изядени плодове заедно с био-остатъците покрай някоя река или на скрити слънчеви места при разходките сутрин или на екскурзиите. Казвах си: "Ако на 100 или 1000 една се хване, пак кяр... Даден им е шанс. Нямам време да ги садя една по една..." Да, но всеки път четем в беседите, че така не трябва: трябва да се посади. Значи - неизпълнение. От два месеца вече садя всички една по една, най-много по 3 - първо в къртичините. Когато няма - правя дупки с палеца или показалеца (това има значение) - или с клечка, ако е по-твърда земята.  Ама нали бързаш за по-важни работи - защо да се бавиш за това?... -  След узнаването на Програмата по три часа в денонощието за различни неща (пет за добрини), ВРЕМЕ ВЕЧЕ ИМА ЗА ВСИЧКО. Казана ни е още през 1918 г.! Тя важи за свободни и пенсионери, но и за хора, които са на работа през седмицата, ако искат да станат Ученици и да прилагат. Могат в събота и неделя - или поне единия ден. Ако ги въртят други "шайби", могат поне веднъж в месеца да си набележат поне един ден за ученчество. Или един в годината... Който е лектор, автор или авторитет, той отдавна е приключил с този импулс: има си вече самочувствие, клиенти, последователи...

ЗАЩО ИМА ВРЕМЕ И ЗА ПЛОДНИТЕ РАСТЕНИЯ И ЗА ЦВЕТЯТА по тази програма? - Защото е казал Главният: 5 часа на ден за добрини. Две от добрините са за плодовете и цветята, респективно от 8 и 9 ч. сутринта. Един час за садене на семки и костилки по пътя или грижа за плодните растения в "Райската градина" (който има достъп до такъв имот) - това малко ли е? И един час за цветята от 9 до 10. И в двата случая им пеем специални песни. Както е известно още отпреди 2800 години, в райска градина се ходи както БОГ е постановил, а не комшиите, църковниците и търговците. Това го знаят и са го правели не само Лилит, Адам и Ева, но и творци с душа като Уилям Блейк и жена му Катрин, които са ходили голи из градината си даже без яки зидове пред очите на целия Лондон... но и англичаните са специален сорт: БОЖЕСТВЕНОТО в тях има това естество, че не си бърка носа в живота на другите, както правят просташките народи. Освен това, англичанинът прави каквото си иска, ако ще да е гол на центъра на площада. Просташките народи се интересуват от общественото мнение. Бяхме крайно озадачени когато един виден писател и една видна писателка и лечителка от Лондон бяха веднъж на Рила и пърдяха със всичка сила на масата по време на свещения братски обяд... Венно ни обясни, че това е традиция при англичаните. Освен това, Англия е под Стрелеца - знак на Духа, на идеализма. Затова, публично или насаме, когато си изпускат душата те нанасят съкрушителен удар на материализма, който твърди, че душата не можела да съществува вън и независимо от тялото...

Е, при липса на Райска градина, приемаме за такава разходките по полето, хълмовете или планинита от 8 до 10 ч. или по дивите плажове, където също могат са се пеят песни и да ги слушат семките, костилките, плодните растеня и цветята... Поне по бански (не дърветата и цветята, понеже ще е още по-смешно от свиня или слон с гащи... Цялата вселена се смее и на нас за този цирк, но и плаче, когато вижда последствията от това. Особено при спящите с бельо и носещите сутиени! Според един официален източник и неговата статистика, жените със сутиени боледуват 500 (петстотин) пъти повече от рак, тумори и бучки в гърдите, в сравнение с жените, които не носят гръдно фередже.) Друг е въпросът кои са социално-психологическите причини за женските и мъжките болести на сакралните места - кого допускаме и кого не допускаме до тях, колко допускаме и въздуха и слънцето там - и т.н.

Както бе изяснено по-рано, семките и някои костилки първо се държат под езика няколко часа, за да приемат характеристикита на човешката монада, а и ние да приемем особеностите на ангелите на дадения плод В СГЪСТЕН ВИД - и да се лекуваме. С изяждането на плода не е същото - постига се друго.

Валиден е и друг съвет на Словото - азбучна истина за нормалните земеделци: първо залагаме семената вкъщи в съдове и кутии за покълване, а садим в чашки или навън само тия, които тръгват въобще или тръгват преди останалите. То е и метод, и символ: има хора, които въобще нямат кълняемост или са я загубили. Като се занимаваме само с живите, с желаещите да живеят със всичка сила, ние реализираме ЕФЕКТИВНОСТ. Останалите и Бог хвърля за тор по полето, за да се използват все пак - или с надеждата все пак някой да се събуди за Живот и Любов.

 

 

 

21.03.2018 г. 23,27 ч.

 

ПРИКАЗКА ЗА АНИ - РАЗКАЗ ОТ ЕДНА СКЪПА ПРИЯТЕЛКА.
Мислех да я копирам тука, но тя е със специфично офомление и е по-добре да дам линка: 

https://pokajimi.com/fairytaleforannie/ 

Ако знаехме главния секрет на Бога "ТУК И СЕГА", нямаше защо да погрозняваме, остаряваме и умираме. И втория главен: "С КОГО И КАК - И ДАЛИ ГО ИСКА БОГ".

 

 

 

21.03.2018 г. 10,46 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Какво трѣбва да правите, ако сърцето ви е стегнато и не се отваря? — Ще се свържете съ сърцето на Бога и ще се движите по НЕГОВИЯ пулсъ. Само тогава ще се освободите отъ болеститѣ на сърцето. /.../ За да се освободи отъ това зло, човѣкъ трѣбва да възлюби Господа съ всичкото си сърце, да употрѣби сърцето си за градежъ на своето тѣло, а сѫщевременно да помага въ градежа и на своя ближенъ. Който гради така, той е неуязвимъ за всички болести." (1918.10.27, беседа "Двете заповеди", том "Дали може", С42:322-323)

КАКВО ЗНАЧИ ДА СЕ ДВИЖИМ С ПУЛСА НА БОГА? Какво значи да възлюбим Господа със всичкото си сърце? Дали значи да се откажем от любимите си, от близките, от божественте нужди на сърцето и тялото си; от културата и науката, от света - както го разбират много хора? Или значи нещо съвсем друго? Защо много хора са стегнали сърцето си и то не се отваря?

"Човек трябва да излезе от своето статическо положение. От утвърденото положение. Някой казва: „Да се утвърдим!“ - Хубаво е човек да се утвърди, но кога? В Америка едно малко дете на 10-12 години ходило на съживителни събрания и се молило. То казало на баща си: „Татко, пеят, молят се...“ Бащата му казал: „Нека пеят. Те не са утвърдени. Те сега пеят и се молят, за да се утвърдят.“ Детето пита: „Ти защо не пееш и не се молиш?“ – „Аз съм утвърден, няма нужда да пея.“ Веднъж бащата с детето се качили на една малка кола с малко конче и конят се спрял. Детето казало: „Конят се утвърди...“ Когато хората се утвърдят в своите възгледи, те не се мърдат. Хубаво е това, почивка. Но не е сега време да се утвърди човек. Защото, когато водата се утвърди, тя не тече. Когато въздухът се утвърди, той не се движи. А когато човек се утвърди, той умира." (10 май 1939 година, "Слушане и чуване. Музикални упражнения")

"Знанието, което човек носи в себе си, прилича на извор, който постоянно блика и дава, или на вода, затворена в шише. Който се стреми към знанието на извора, вечно расте и се подмладява; който е дошъл до знанието на шишето, т.е. на ограниченото знание, мисли, че е свършил всичко, че всичко знае. Той е в положението на стар човек, който се е "утвърдил" в живота и мисли, че всичко е постигнал. Той прилича на мома, която постоянно ходи на хорото, докато я хареса някой момък. Щом се ожени, тя се отказва от хорото и мисли, че всичко е наредила вече, нищо повече не я интересува." (28 октомври 1931, "Предназначението на носа")

КАРТИНАТА - "Смъртта на поета" от Raymond Quinsac Monvoisin (1790-1870) . Изобразени са последните мигове на поета Nicolas Joseph Florent Gilbert (1750-1780), преди да предаде Богу дух. Младата монахиня е била изпратена да се грижи за него и да го лекува. Но ако е знаела Истината и волята на Бога, можело е и двамата да не умрат. Можело е да не боледуват постоянно. Забележете с какъв поглед го гледа тя и колко дълбоко е нещастна.

ДОБРОДЕТЕЛНАТА ДРУЖИНА

Един парализиран плачел на 5-6 метра от вода. Девици с хиляди илачи церели жаждата му. Да!

Те носили му всичко, всичко -  не спирал божият хорал. Дори бичували се с бич, но неблагодарникът умрял...

30.12.2006

За Жилбер е писал самият наш патриарх на българската литература Иван Вазов, превеждали са го по света много, ето тук един превод на руски от Николай Гнедич - на едно от последните му стихотворения. Трагедията на серафимите, когато са на земята, не може да бъде преодоляна без познание за изходите от ледения свят на егоизма и безлюбието. Такъв любимец ни е и Симьон Яковлевич Надсон - и не само той. Макар и безпомощни, умирайки обикновено много рано, тия божествени същества са всъщност жертвени, изкупителни ангели на коравата човешка раса. Тук Жилбер предварително описва своята собствена смърт, което би трябвало да ни трогне и потресе, но ние сме още много сурови. Един ден може би ще се намери добър преводач за него и на български:

ПРОЩАНІЕ СЪ ЖИЗНІЮ МОЛОДОГО ПОЭТА.

Я сердца глубь предъ Господомъ открылъ -- И о моёмъ раскаяньи Онъ знаетъ. Онъ исцѣлилъ, Онъ духъ мой укрѣпилъ: Вѣдь Онъ дѣтьми несчастныхъ называетъ!

Мои враги сказали мнѣ, смѣясь: "Пускай умрётъ, а вмѣстѣ съ нимъ и слава!" Но Богъ вѣщалъ, душѣ моей явясь: "Ихъ злость -- твоя опора и держава!

"Ихъ сонмъ друзьямъ твоимъ передаётъ Свою вражду; кого, самъ разорённый, Питаешь ты, твой образъ продаётъ, Его враждой и злобой очернённый.

"Но Богъ, къ Кому раскаянье влечётъ Тебя, твой вопль, рождённый горемъ, слышитъ, Онъ, Кто щадитъ вашъ слабый смертный родъ И приговоръ чей благостію дышитъ.

"Я для тебя въ грядущемъ разбужу  Уснувшія любовь и справедливость -- И отъ всего очистить укажу, Чѣмъ честь твою затьмила ихъ кичливость!"

Будь славенъ Богъ -- Ты, возвратившій мнѣ Невинности и благородства силу И чей глаголъ, гремящій въ вышинѣ, Оберегать сойдётъ мою могилу.

Несчастный гость на жизненномъ пиру, Я жилъ лишь день одинъ -- и умираю, И надъ моей могилой, какъ умру, Никто слезы не выронитъ, я знаю.

Вамъ, зелень нивъ, зовущій мракъ лѣсовъ И высь небесъ, души очарованье, Семьи людской лазоревый покровъ, Въ послѣдній разъ я шлю своё прощанье!

Пусть сонмъ моихъ безчувственныхъ друзей На васъ въ тиши глаза свои покоитъ! Пусть смерть сойдётъ къ нимъ на закатѣ дней И другъ глаза, рыдая, имъ закроетъ!

1876.

 

 

 

 

 

22.03.2018 г. 14,49 ч.

 

"Мѫжътъ е единиятъ богъ, жената — вториятъ. Нека създаватъ безсмъртни деца, нека поставятъ дома си на основата на щастието и го представятъ за образецъ на всички семейства! Решавали ли сте съзнателно задачи на сърцето - да приложите любовьта въ нейната пълнота? Опитвали ли сте да станете скулптори на себе си - да изваете такъвъ образъ, който да отговоря на първичния, създаденъ по образъ и подобие на Бога?" (1918.10.27, беседа "Двете заповеди", том "Дали може", С42:324)

 

 

 

 

22.03.2018 г. 14,56 ч.

 

"Не се обезсърчавайте, защото БОГ работи въ свѣта - въ всѣка жива душа! Той ги обединява. Той самъ може да свърши работата Си и безъ мене, но като ви говоря, азъ ускорявамъ вашата еволюция. Това, което можете сами да постигнете въ една година, съ мене ще го постигнете въ единъ день. Каже ли нѣкой, че не иска да учи, че нѣма нужда отъ Учитель, той е въ положението на животно." (1918.10.27, беседа "Двете заповеди", том "Дали може", С42:325)

 

 

 

 

 

22.03.2018 г. 18,09 ч.

 

"Всички хора сѫ поставени при добри условия, на всички е показано кѫде има изобилна и доброкачествена храна и чиста вода, но малцина използватъ добритѣ условия. Желая всѣки човѣкъ да стане силенъ по умъ, по сърце, по душа и по воля, за да използва силата си както за своето благо, така и за благото на своя ближенъ." (1918.10.27, беседа "Двете заповеди", том "Дали може", С42:325)

"Аз казвам: блажени сте, ако не оспорвате това, което Бог е дал! Признайте тези блага - и ги използвайте. Проповядвайте на всички хора да признават благата, които Бог е вложил в тях. Не се заблуждавайте от неща, които не съществуват. Христос е човекът на изобилната сила! Христос е човекът на изобилната вяра! Христос е човекът на изобилната любов!" (22 май 1938, Великото в света)

"Ползвайте се от всичко, което природата ви е дала за укрепване на здравето, за увеличаване на красотата и силата. Бог иска да види човека здрав, силен, красив. Използвайте без никакво отлагане благата и условията, които природата ви е дала. Не отлагайте днешната работа за утре! Мнозина отлагат работите си, като казват: „Да имаме работа и за другия живот...“. - Другият живот има своя програма. Ти трябва да свършиш това, което е предвидено за този живот, за да продължиш в другия. /.../ И тъй, работете с любов. Каквото и да работите, колкото малко да е, то се благославя. Вън от любовта, и големите работи остават безрезултатни. Любовта внася сила, живот и здраве в човека. Работете всеки поотделно с любов; работете всички заедно с любов. Кооперирайте се и работете в единство, съгласие и любов. Само така ще имате Божието благословение, Божията радост и Божието веселие." (22 септември 1941, От север към юг)

"Христос казва: „Не презирайте малките неща, не се стремете към големите! Научете се да разпознавате каква сила се крие в малките неща и ги използвайте: те ще ви помогнат да добиете големите. Защото не бива да пристъпим втората Божествена заповед: да любим ближните си? - Всяко живо същество, което има отношение към някого, което принася полза, не трябва да го презираме. “ (3 август 1914, Важността на малките неща)

"Условията, които ви се дават, колкото и малки да са те, използвайте ги. Сядали ли сте в най-голямото си отчаяние, когато мислите, че всичко с вас е свършено, да опитате, че има един закон, който следи всичко туй? /.../ Сега в Школата вие трябва да знаете едно нещо: според вашите мисли, според вашите желания някой път вие привличате същества от по-висока йерархия, а някой път привличате същества от по-низша йерархия. Туй трябва да го знаете! Нито един от вас не е свободен. Щом дойдат при вас същества от по-низша йерархия, те непременно ще донесат по-лоши последствия, ще донесат нещастия. А щом дойдат другите същества, от по-висшата йерархия, те ще донесат блага. Следователно, щом дойдете в Школата, непременно трябва да бъдете чисти! Като дойдат по-висшите същества, те ще донесат по-висши неща, вие ще почнете да се повдигате и вашият живот ще се урежда по един естествен начин. Следователно, има милиони работници, които работят за човека. И вие, като работите, ще проверите този закон. /.../ От тази любов всички имате нужда. И тази любов всинца трябва да я имате! Още сега може да я имате, а не утре. И туй „сега“ не го прекъсвайте, казвайте „сега“. Утре е „СЕГА“. Като си лягате, не казвайте „утре“, защото ти ще прекъснеш Божественото. Лягайте си с тази мисъл в ума: „сега“. Аз бих желал да държите тази мисъл в ума си за 2–3 седмици, да видите какъв ефект ще има тя. Та по този начин именно у вас ще се яви една нова интелигентност, която носи светлина. /.../ В живота на всеки човек трябва да стане едно преобразувание, да посвети живота си на Бога, да отиде у дома си и да не греши вече. А стария живот ще го заличи. Като се върне дома си, ще обърне един нов лист и ще каже: „Аз и домът ми ще служим вече на Бога. Нищо повече!“ - Туй ще бъде новото учение, което ние ще носим на този свят. Туй е учението, което вие ще носите навсякъде. За това учение се пригответе! Ако нямате тази идея в себе си, тогава ще бъдете оглашени. Сега няма какво да се обезсърчавате. Разбирате ли? Без обезсърчение! За всинца ви има възможности, а не само за вас. И за вас, и за всички ваши приятели има всички възможности!" (28 юни 1923, Божественото и човешкото)

 

 

 

22.03.2018 г. 20,42 ч.

 

КАК ДА НЕ ОБИЧАШ ТАКЪВ УЧИТЕЛ, КАК ДА НЕ ГО ОБИЧАШ!

"Думата „поканенъ” подразбира излизане на човѣка отъ обикновеното му положение, за да влѣзе въ необикновено положение." (1918.11.03, беседа "Призваните", том "Дали може", С42:327)

"Необикновените идеи са безсмъртни, остават за вечни времена и епохи. Те са подобни на златото. Обикновените идеи обаче са временни, преходни, както книжните пари. Че е така, проследете мислите, които минават през вашия ум, и сами ще различите обикновените от необикновените идеи. Значи, неблагоприятните условия са резултат на обикновените идеи, а благоприятните условия – на необикновените. Значи, докато ангелът ви е с вас, вие сте смели и решителни, радостни и весели, въодушевявате се от необикновени идеи; когато ангелът ви се отдалечи от вас, вие изгубвате радостта си, влизате в областта на обикновените идеи и казвате, че всичко с вас е свършено. Да имаш една необикновена идея, това значи да има на какво да разчиташ не само през един живот, но и през вечността. Достатъчно е да се докоснеш до пружината на необикновената идея, за да ти отговори. При каквито и условия да се намирате, разчитайте на необикновените идеи. Те никога не изневеряват! Обикновените идеи обаче всякога могат да изневерят на човека. Като знаете това, градете живота си върху необикновените идеи. Като ученици, вие трябва да се стремите към идейните неща, а да избягвате безидейните, които създават натрупвания в човека. Старостта, от която хората се оплакват, се дължи именно на натрупвания в чувствения, в умствения и физическия свят на човека. Натрупването е резултат на обикновените идеи в човешкия живот. За да се подмладите и да се освободите от натрупванията в себе си, вие трябва да имате по една основна идея - ако не всеки ден, поне по една в месеца. Ако имате 12 основни идеи през годината, те представляват капитал, с който можете свободно да работите. Затова, именно, основните идеи наричаме "необикновени", "безсмъртни". Следователно, стремете се към необикновените идеи, за да поставите здрава основа на своето бъдеще. Чрез светлата Любов се постига красотата на живота! ( 8 май 1931, "Обикновени и необикновени идеи")

"Представете си, както бихте желали ВАС да ви поканят, така и ВИЕ поканете. Ако дойде един ваш приятел да ви покани, има един начин, който на вас да бъде приятен. Постъпете по същия начин! Тъй, както желаете ВАС да ви поканят, по същия начин поканете други. Защо вас да ви поканят добре другите да е правилно, а защо да не е правилно ВИЕ да поканите другите по същия начин? - Направете живота си красив без страх! Направете живота си съдържателен без страх! Направете живота си осмислен без страх! (30 декември 1938, "Скръб и радост")

"Въ божествения законъ всѣко нѣщо, което не вземете присърце, вие мислите, че тази мѫдрость нѣма нищо общо с васъ - че тя е нѣщо далечно, че е само единъ написанъ стихъ и затова само го цитирате. /.../ . Минавате покрай нѣкоя ваша сестра, съ която не сте запознати и не я поздравлявате, а само я погледнете да видите какъвъ е изразътъ ѝ - и си заминавате... А когато минете покрай нѣкоя ваша приятелка, която обичате, спирате се при нея, хванете се за рѫцѣ, разговаряте се, казвате: "Ела съ мене у дома! Отъ дълго врѣме те очаквахъ!" (28 август 1925, "Наряд и упътвния")

"Когато обичашъ нѣкого, ти го поглеждашъ, все го поглеждашъ... Не мислете, че всичко, което човѣкъ проявява /в такива случаи/, е глупаво. - Не, то е проявление на любовьта! Какъ се проявява човѣкъ въ любовта? - /Приятно ти става, вдъхновявяш се, обръщаш се назад, усмихваш се.../ Че ТУЙ е хубавото въ живота! Сѫщото нѣщо е и когато обичашъ Бога. Като отивашъ при Господа, трѣбва да ти е радостно. А вие нѣкой пѫть осакатявате и най-благороднитѣ си чувства. Дошла любовьта, но вие казвате: "Азъ съмъ човѣкъ на 40–45 години, и да се влюбвамъ?... То е глупава работа!" - Ами кое е умното? - "Азъ имамъ да се занимавамъ съ философски работи... Съ тази работа не се занимавамъ" . - Любовьта, това е най-малката, но най-великата работа, която ние можемъ да свършим! Тя е едно чувство, което прониква дълбоко въ душата и се проявява навънъ. То струва милиони! Слѣдъ като заминешъ в другия свѣтъ, това чувство и тамъ ще те послѣдва. Тя сѫществува съ хиляди години. Другитѣ работи сѫ врѣменни, прѣходни. Единъ скѫпоцѣненъ камъкъ, колкото и да го обичашъ, нѣма да дойде въ другия свѣтъ съ тебе. Паритѣ нѣма да дойдатъ съ тебе; дрехитѣ нѣма да дойдатъ съ тебе. Но едно хубаво, едно нѣжно чувство, като го повикашъ, ще дойде съ тебе. Въ това отношение, именно, вие трѣбва да бѫдете като дѣцата - да се не срамувате. Вие нѣкой пѫть се срамувате отъ вашитѣ чувства, криете се да не ви познаятъ хората, че любовьта е почнала да се проявява у васъ. - Щомъ Любовьта те напусне, ти вече мязашъ на единъ варосанъ гробъ - мъртавъ човѣкъ си! Такъвъ човѣкъ изглежда като дърво.  Всички ще се стремите да имате за Любовьта най-възвишеното чувство! Щомъ проникне това божествено чувство въ васъ, вие съ радость ще го подхранвате въ себе си. Вижте колко е неделикатно човѣшкото сърдце! Вие говорите за любовь, но вашето сърце не е тъй нѣжно. Вие не сте още нѣжни. Азъ ви чувствамъ: седите тукъ, но вие сте чужди единъ за другъ, не можете да видите нѣщо красиво помежду си. За да видите красивото въ човѣка, БОГ трѣбва да влѣзе въ него. Какъ ще видишъ красотата? - Божията свѣтлина трѣбва да освѣти душата на този човѣкъ, та да видишъ, че и у него има хубави работи. Щомъ дойде Божественото въ него, тогава и ти ще видишъ доброто." (28 август 1925, "Наряд и упътвния")

"Поканете ума си, сърцето си и волята си на любовна работа! Покани ума си на любовна работа да мисли; покани сърцето си на любовна работа да чувствува и покани и волята си на любовна работа да постъпва добре. ТОВА е новото в света, което иде! (10 декември 1939, "Посещение на Бога. Работа и учение")

"Мнозина мислят, че материалистите не вярват в Бога, че са безбожници. - Това не може да се вземе за общо правило, защото ще срещнете в живота си материалисти, които всъщност са набожни хора, и идеалисти, които не вярват в Бога. Срещате един материалист, оглеждате го от главата до петите, казвате: „Този човек не вярва в Бога, той мисли само за своето благоденствие“. - Обаче, тъкмо този човек ще ви покани у дома си и ще ви нагости. Срещате след това един идеалист - духовен човек, който по няколко пъти на ден се моли, чете молитви, - обаче в случай на нужда нито парче хляб, нито пара ви дава. Питам: какво ви ползва вярата на този човек? - Истинска вяра има този, който може да ви услужи, да ви помогне в случай на нужда. Силата на човека е в прилагането, а не в теорията. Бог е доволен от нас, когато прилагаме, а не когато теоретизираме. От съвременните хора се изисква прилагане! Божията Любов се изразява на физическия свят с торба, пълна с плодове. Божията Любов се изразява на физическия свят в правилни отношения между хората. Срещате някой обезсърчен, замислен - ще му кажете няколко насърчителни думи, ще го поканите у дома си, ще го нагостите, ще се разходите с него и по този начин състоянието му ще се измени. Който може да разбере нуждата на човека и да му помогне навреме, той е умен човек." (20 юли 1931, "Теория и приложение")

"Всичката спънка седи в това, че /.../ жената, още не се е самоотрекла от баща си и от майка си. Жената още не може да се отрече. Христос дойде на земята да покани жените да се обърнат към Господа, да се покаят и да го последват. Новата религия ще бъде религия на жените да се откажат от баща си и от майка си, от сегашните си мъже – от всичко да се откажат! Какво ще кажете вие, мъжете, на това нещо? - Трябва да се радвате, защото ще имате една нова жена, от която ще лъха нещо ново, идеално, хубаво. Тогава целият свят ще се преобрази. Можете да мислите каквото искате, но Христос казва: „Човек ще напусне майка си и баща си и ще се прилепи към жена си. В света всички трябва да работят за повдигане на жената, за да се изпълни Божествения План. Жената минава през посвещение. Тя трябва да бъде красива и да се отрече от баща си и от майка си и да се прилепи към Бога. Докато жената не залюби Бога и не жертвува всичко заради Него, тя по никой начин не може да се повдигне. Всяка жена, която се отрича от своите религиозни вярвания заради един мъж, е ужасна жена. Тези жени, именно, са донесли най-големите нещастия, които съществуват. И ако ние не сме готови заради Онзи, Който ни е дал в света всичко, не сме готови да се жертваме, да жертваме и своето /старо/ верую, какво можем тогава да направим в света?  Има мъже в света, които вървят по Каиновата линия, а други вървят по Ситовата линия. Тези мъже, които вървят по линията на Каина, са непросветени мъже. Има и жени, които вървят по линията на Каина. Обаче, има мъже и жени, които вървят по линията на Сит. Това са мъже и жени, които трябва да създадат новата религия. Тези мъже и жени, като се съединят в едно, ще образуват новата религия, новата култура. Ако много жени могат да носят несгодите на един мъж, защо да не могат да носят по същия начин несгодите за придобиване на Царството Божие? Какво противоречие има в това? – Никакво противоречие няма! /Инак всичко онова, което правите досега/, това са заблуждения! Това е театър - всички сте отишли на представление. Представлението трябва да се напусне! Ти седни в театъра, но какво ще видиш? Казвате: "Чакай да видя последното действие..." - Аз да ви кажа какво ще бъде последното действие. В последното действие героят и героинята ще умират и ще ги заровят. А тези герои, които вие виждате, не са никаква реалност. Както са живели в миналото, така живеят и сега - и в края на краищата, ще умрат. “ (21 юли 1935, "Блажен, който яде хляб в Царството Божие"(

"Не! Ти ще поканиш брата си, той пък ще покани друг - така всички, целият свят, всинца ще тръгнем нагоре! Всеки ще иде да покани брата си; вторият ще покани третият и т.н., а двадесетият - и той ще иде да покани някой". (5 март 1922, "В дома на Отца")

 

 

 

 

23.03.2018 г. 17,25 ч.

 

КАРТИНАТА Е ОТ БЪЛГАРСКИЯ ХУДОЖНИК ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ И СЕ КАЗВА "САМОВЪЗСТАНОВЕН"

УЧИТЕЛЯТ: "Втората категория хора сѫ тѣзи, които се отрекоха отъ вечерята, за да опитатъ петтѣ чифта волове. Петтѣ чифта волове сѫ петтѣ сѣтива на човѣка. Това сѫ хора на удоволствията. Ако имъ кажете нѣщо за Христовото учение, за Новата Култура, тѣ ще ви отговорятъ: "Това не е важно сега.... Въ днешния свѣтъ сѫ важни "петтѣ чифта волове". Споредъ тѣхъ, който излиза вънъ отъ рамкитѣ на петтѣ сѣтива и вѣрва въ друго нѣщо, той е глупавъ, смахнатъ, некултуренъ човѣкъ. Азъ нѣмамъ нищо противъ тѣзи, които служатъ на нивата; нѣмамъ нищо и противъ тѣзи, които въртятъ търговия съ своитѣ "петь чифта волове", но казвамъ, че който жертва висшето за нисшето, не разбира смисъла на живота." (1918.11.03, беседа "Призваните", том "Дали може", С42:329-330) (Тук влизат и тия, които не се интересуват от Новата Култура и Програмите на Школата, понеже са се оженили или близките им са основният им приоритет. Според цитираната беседа, за тях пък това е най-важно - б.п.)

23.III.2018 : : ВЪПРОСИ И РАЗГОВОРИ ВЪРХУ МЕТОДИКАТА ЗА ПНЖ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛЕКЧЕНАТА ПРОГРАМА ЗА НАЧИНАЕЩИ. Това съкращение има по-дълбоко значение, но една приятелка малко прибързано го нарече "Пресяване на Живите". Отличниците не са сортови семена и никой няма право да обижда останалите, затова трябва да се търсят други паралелни преводи на съкращенията на предметите в Школата.

Въпреки това, тук ще бъде възпроизведен разговорът от тази сутрин в духа на военните архетипи на Бога, така че тук няма място за огорчения и обиди: Воини съществуват, Битката никога не е преставала.

- Какви начини има да се присъединяват желаещи за КОЛЕКТИВНО изпълняване на Програмата? Нали ни е казвано, че ние не сме казарма и нямаме право да будим спящите, дори и да са ни помолили да ги събудим за изкачването към местата за изгрев? Трябва ли да ги изчакваме, ако се бавят; трябва ли по пътя да забавяме хода или тичането си нагоре в такива случаи? - Тръгването в 5 сутринта по Облекчената програма и скоростното излизане наистина е "боен закон", понеже излитането на един изтребител по заповед на Командването, за да прихване вржески изтребител или бомбардировач, е въпрос на живот и смърт. Физическата смърт на бомбардираните е нищо в сравнение с енергийната, духовната смърт или парализа, когато някой спи по време на слънчевия изгрев. Ето защо методиката на "ефрейтора" или "младшия сержант", ако е командир на отделение, в нашия случай не може да бъде сутрешната тръба и изпъждането от леглата с колана... Вие имате десетилетия опит с такъв командир, който казваше, че тук не е курорт, а Школа, и затова не приемаше спящи по това време или ги изхвърляше от палатките, ако някакси са се "промъкнали" в Елитния лагер... Беше готов и да събори такава палатка...  - Нали е Овен, какво друго... - Овен или не, времето от 5 сутринта, и по-точно един астрологически час от секундата на изгрева, наистина отговаря на този знак и затова тук става дума за "война". Нашата "война" сутрин е да не допуснем да ни се внедрят врагове в тялото и психиката, ако спим по време на изгрева. По този начин те владеят планетата и през деня, ако ще и да се "спукаме" от молитви, Слово Божие и добрини.  - Тогава? - Тогава... важи формулата "И сам Воинът Воин". ЕДИН буден по време на изгрева където трябва и както трябва може да защити десетки хиляди по веригата си, които са по на запад в сянката на Земята и още спят. Може да предаде импулса за Събуждане на СОРТОВИТЕ Семена - на Живите. Но не може да предпази дори най-добрите си приятели, ако са допуснали да бъдат обсебени. Нещо повече - опасно е за самия него да бъде в блок или къща с такива, понеже те създават кладенци към ада, в които пропада енергията не само на другите спящи, които по-слаби от тях, но и на будните, ако останат там. Знаеш кои изскачат от тия "кладенци"... - Добре, но аз попитах за колективност, за методика. Или няма надежда? - Има. И сме били на такъв режим. Просто добрият Воин става и тръгва, не се интересува следва и го някой. Нали разправят за един гуру в Индия, който тича по 150 километра на ден? И да успее някой да не изостане от него нито един ден, гуруто не му говори цял месец... Едва след това му казва нещо, което ще му важи за цял живот.  - Значи... - Значи... Братският живот в една къща или малко селище е изходната база. Жадуващият да бъде воин и ученик, понеже има не само дух, но и душа, иска да бъде ПОСЛЕДОВАТЕЛ - да СЛЕДВА някого. Учителят, Учителите, Инструкторите от Небесната Школа не се интересуват от самомнителните мъдреци, проповедници или гении, които си мислят, че няма по-напреднали от тях на земята и затова не следват никого, освен "вътрешния си глас". Често го представят за гласа на Бога или на Христа, на Учителя, и си вярват в това, вярват им и други. Но това е друг въпрос. Такъв никога няма да тръгне с някого да бърза към върха и после да тича обратно - твърде "утвърден" и "голям" е вече, за да става отново ученик, а често и затлъстял... Има и затлъстяли душевно, колкото и да са слаби. - Тоест, трябва да съм се събудила преди 5 и да "дебна" кога "сержантът" ще изхвърчи от вратата си да гони мисия?... Ако го подгоня, няма ли да ме напъди?... - Няма. Ако мълчиш - няма. Това влиза в плановете и надеждите му, даже е предвидено по инструкции. Примерно, имате 3 часа днес от 5 до 8 по "Първа прграма"; или 5 часа до 10 - по "Втора"... Мълчешком изпълнявате всичко, ако можеш да му издържиш на темпа. Той няма да го намали заради тебе по никой начин. Той не е казал никому коя сутрин на кой връх или хълм ще ходи за изгрева, така че няма начин някой хитрец и мъзеливец да се монтира от вечерта там с палатка или спален чувал. Той не случайно избира мястото за всеки следващ ден, защото знае кога кои места се активират. По тои начин ти, който си го следвал, отиваш там, където благата са най-големи.  - Добре, разбрах. Но няма ли и други критерии? Нали после има и паневритмия, и Райска градина, и Вълшебен обяд, и Училище с Работилница, и "време за разтупкване на сърцето" от 5 до 8 вечерта... Сам ли ще си ги правиш тия работи, ако на всички им се спи? Или ще каниш определени хора за определени мероприятия, дори и да са проспали изгрева?... - Там е тайната... Тук май не бива да се записва, но... както искаш. Може пък и да се окаже полезно за някого. Тайната е в това, че който издържи да тича на връщане след тебе час и половина или два и половина, ти го завеждаш до някоя Райска градина - "Тайната градина". Инак никога няма да узнае къде е, къде има и други - всеки ден посещаваш различни райски градини. Ако запомни някоя и отиде без теб, тя е заключена. По "Втора програма" райските градини са в планината или на див бряг на морето, а не в някой ограден частен имот. Там вече знаеш в какъв вид се пее на семената и на растенията и защо трябва да ни грее слънцето максимално: новите плодове и цветя обичат не само специалните песни, но и нормални хора...  Да не мислиш, че си го измислям? - Има места - не само на Небето, но и на Земята, във физическата вселена, където всичко това се изпълнява! - Сега се сещам... Цедилката е "страшна"!... Не ми казвай, че само който е бил с нас в Тайната градина, го каним и на "Вълшебен обяд" след това...  - И т.н.... Двата часа от тричасието за Хранене е за тия, които са те следвали по петите още отпреди изгрев, а единият час от това тричасие е за Третото добро през деня: - да нахраниш някой гладен, който може да няма и понятие от всичко това. - Ама колко съм досетлива... При тая Цедилка, в Училището и Работилницата попадат с тебе само същите хора, а ако са се представили добре и там, водиш ги па местата за "разтупкване на сърцето"... - То е тупкало цял ден до 5 следобед със всичка сила, но предимно физически. Тричасието до 8 вечерта е за такова "разтупкване", което може и да е с никакво или минимално движение. Там са музиката, изкуствата, сцените, кино, тетър, концерти и пр. Не само да ги гледаш и слушаш - сами свирите и играете, рисувате и пр. Друг път си ги разтупквате по други начини. Разтупкването е най-свято, защото сърцето е Бог-Отец. - Ще рече, че след това има още по-интересни занимания, на които се попада по същия начин? И на Тойната вечеря... - Ще рече... Още минимум три, но могат и да са 5. Да, попада се и на Тайната вечеря...След нея се лети... То зависи.... Ако някой ти каже вечерта, че има ангажимент някъде (или всъщност сам иска да бъде другаде), знаеш какво следва. Няма "наказание" - това не е наша дума. Има последствия. Просто, след няколко години добиваш здравето и вида на всички останали у вас и по улицата. Но и ТОВА е прекрасно: "Великото училище на живота". Изработваш условни рефлекси по най-бавната, но най-сигурната програма: ПКВ. - "Пограма за корекция на вкуса"... Знам я наизуст... А за класовете над Специалния? Там няма как да важи Облекчената програма... - Основните елементи по естество и часове са същите, но е малко по-напрегнато. Ако попаднеш на Женския Окултен Клас, трябва да тръгнеш след някоя Божествена Жена още от 3 сутринта. Тя се е наспала прекрасно, понеже знае кога да заспива вечер и по какъв начин. Така имаш шанс днес да ходиш и тичаш след нея цели 7 часа, ако е избрала Втора Програма (Планината - или морето през Четвъртата лунна седмица). Така ще си достоен да играеш с нея и паневритмия, да бъдеш с нея в Тайната градина - и после на всички останали места. И спартанци отпадат, ако не са станали Ученици... - Брей!... Ами които стават и тръгват в 1 през нощта?  - То е шанс за Божествените Жени да последват някой Божествен Човек. 9 часа ходене и тичане всеки ден до 10 ч. сутринта - колко му е... - Пълна фантастика... За след 100 прераждания... Много добра приказка ми разказа... Но си представи само едно: две земни Богини са тичали така след един Божествен Мъж и са стигнали с него едновременно до Райската градина. А после?... Коя да влезе първа и да тресне вратата пред носа на другата?... Няма ли да си оскубят косите?... И да плачат денонощно години наред след това, че ги е отхвърлил... - На тази тема има един урок:  http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1027&book=28

 

 

 

 

24.03.2018 г. 08,15 ч.

 

ГОВОРИМ СИ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА ВОЛЯТА. КОГАТО НЕБЕТО РАБОТИ (А ТО НИКОГА НЕ Е ПРЕСТАВАЛО), то не се интересува дали виждаме Учителя с фзическите си очи или не. Етерно или астрално, астрално или ментално или по други начини, УЧИТЕЛЯТ Е ВИНАГИ МЕЖДУ НАС! Той ЛИЧНО дава пример всякога. И когато Той работи, изисква съзнание, воля, доверие, участие. На този етап едва двама души са тия, които съзнават, че Школата не престава да работи. Бог не би бил Бог, Христос не би бил Христос, Учителят не би бил Учител, ако е оставил Делото Си на самотек, ако не поддържа постоянно будни ученици и апостоли, които да провеждат Рботата Му. Случайно ли Христос казва ще преди 2000 години: „Който слуша вас, МЕНЕ слуша"?

Ето как е наставлявал Учителят хората около Него и до 1944 г, които са си мислели, че са от Бялото Братство, че са ученици:

"Ако вие не се върнете в положението на деца - да се учите, - вие няма да бъдете в състояние да възприемете Великата Божествена наука. Когато дойде да проучваме Божествената наука, ние трябва да се освободим от всички вътрешни предубеждения. Вие трябва или да излезете из стаята навън, или да отворите прозорците си, за да може светлината да проникне направо. Защото, когато светлината минава през стъклото, тя има ЕДНО влияние; а тази, която минава направо, има друго влияние. Не мислете, че светлината, която минава през стъклата, е толкова приятна. - Не, тя не е най-хубавата светлина. Когато светлината минава през въздуха, тя е хубава. Освен това ще избирате дни, когато във въздуха има по възможност най-малко влага - не сухота, но малка влага. Следователно, ТАКИВА дни ще търсите през годината; тия дни ще ги броите на пръсти, те не са много дни. В окултната наука вие ще изучавате големи работи. РАЗПРЕДЕЛЕНО Е ВРЕМЕТО КОГА ДА СЕ ИЗУЧАВАТ, ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ВРЕМЕ НЕ СТАВА. И действително, ние само разрушаваме, разрушаваме – само това учим... А окултният ученик трябва да започне да учи науката за здравите хора. Сега вие чувате за "Бяло Братство"; говорите, че сте ученици на Бялото Братство... Но кой от вас е срещал някого от Белите Братя? Я ми кажете: има ли някой от вас, който да се е запознал с Белите Братя? Казвате: „Ние сме членове на Бялото Братство“... - Срещали ли сте някой член на Бялото Братство? Ако ВИЕ сте Бялото Братство... - Влезли ли сте вие в контакт със съзнанието на тия същества на Бялото Братство, които са завършили своята еволюция и които ръководят съдбините на човечеството? Или вие мислите, че като присъствате в окултния клас, че някой от тия Братя ще ви обърне внимание... Не, законът е такъв: Учителят обръща внимание само на СПОСОБНИЯ ученик. Тъй е! Нему е приятно да предаде нещо на такъв ученик. Вие минавате един велик изпит - и втори път туй няма да го минете. Не по отношение на мене - по отношение на вашето съзнание. Туй съчетание втори път няма да го намерите. Туй, което сега изучавате, втори път няма да го минете. В сегашната култура влизат не хиляди или един милион същества - тук влизат милиони същества, които взимат участие да реализират тази Божествена мисъл! И ВИЕ взимате едно малко участие тук, в България. Следователно, вашето усилие, колкото и да е малко, поставено в туй общо течение, в този общ резултат, има вече смисъл, голям смисъл. Вън от туй общо течение, няма никакъв смисъл. Онази малка стрелка, поставена в часовника, колкото и да е малка, тя е важна. Сега аз ви говоря, за да може да уякчите ВОЛЯТА си.  Сега, най-първо, всички вие, като ученици, пак ви казвам: трябва да се научите да бъдете точни. Точно навреме за клас! Всички ще идвате точно. Знаете ли колко точно? Аз по някой път правя едно изключение за някои закъснели, влизам 5–10 минути след 7:30 ч. Не, точно! Часовникът ви трябва да е точен. Най-после, да си 2 минути по-рано. Първото нещо, което искам от всинца ви в Школата, е точност. То е едно от правилата! После ще ви поставя на изпит, ще държите изпит за точност. Така трябва, точно навреме, другояче не може. Точно трябва да постъпвате! Сега често, като стоя в стаята си, ето какви мисли приемам от вас за наряда, който ви дадох в събора, и съм решил да ви не давам вече такъв дълъг наряд. Един ми казва: „Що ми трябваше всяка сутрин да ставам, бъра-бъра-бъра... то е попщина, то наряд ли е? Веднъж-дваж, не искам вече...“. Друг казва: „Много дълъг...“. Трети: „Ти остави наряда, то да е само да се чете, ама трябва и да го пееш...“. Четвърти: „Освен наряда, пък и тия упражнения, без тях не може ли? Ами че нали трябва да бъда свободен – аз, какво, ще си слагам юлар, че да ме водят?...“ Един ден „Мър-мър-мър“ – разгневи се, погледна някой, каже: „Не искам да правя това, аз мога да мисля сам за себе си!“. Казвам: Още какво ще кажеш? – „В една такава глупава работа не влизам! Аз с нея не се занимавам.“ – А-а, тия работи не минават, не минават, не, на крив път сте! Дадете ли едно обещание доброволно, аз ви казах – изпълните ли вашето обещание, - вие се повдигате. Не го правете заради мен. Защото аз си казах на себе си: "Нямала баба работа, купила си прасенце..." Казвам: идущата година ще го направя толкова къс, щото в една минута ще го свършиш. Това са изкушения, които идат от тъй наречената зона на изостаналите души или черната зона, която опасва Земята. Има хиляди и милиони души, които са изостанали, и те са първокласни клюкари. Те не искат никакъв прогрес, никакъв светлина, никакви знания. Техният стремеж е да спънат цялото човечество. И каквото сте спечелили, те да го спрат. Те казват: „Не ви трябва нагоре, защо ще ходите при Господа - дайте тук, насам, ние да ядем и пием, ние сме нещо реално. Тук е всичко, на земята“. А „тук“ - това значи да може да те използват... Та - първото нещо, - искам от вас да развиете вашата воля, защото в окултната наука има опасност чрез слабата воля да привличате противоположни влияния и да си объркате сами пътя. Смел трябва да бъде окултният ученик! Защото всеки страх, всяко съмнение, всяка слаба воля ще привлече от тия неканени гости и те, като дойдат вкъщи, ще бъде много зле. Аз съм бил много внимателен към вас. За в бъдеще ще взема по-строги мерки - да не пропадат някои от учениците. Някой път човек се ожесточи, потъмнее умът му, няма разположение. Трябва воля, воля! Не се поддавайте! Нямаш настроение да се молиш сутрин... - Застани, обърни погледа си нагоре, ще ти дойде някой бял брат на помощ. Понеже си обещал, трябва да изпълниш. Болен си, втресло те е... Стани! Казал си да излезеш на половин километър вън. – Излез! Болен не болен – излез. Ще упражняваш волята. Ще гледаш да преодолееш - една малка мъчнотия е това. Дал си обещание.  Сега вие мислите, че като тръгнете в Божествения път, той ще бъде постлан само с рози, ще ви посрещнат с финикови вейки и ще кажат: „Като вас ученици няма!“... - Не е тъй! Тъй е, но като минем от другата страна на тази зона. А докато я минем, трябва да имате тази диамантена воля. БОРБА трябва с тия неканени гости, да се изявим от една голяма напаст! Вследствие на това се раждат много болести. Та ще развивате волята – диамантена воля трябва!  Човек може да направи всичко, но трябва воля и разположение. Имаш ли разположение – можеш; нямаш ли разположение – не можеш. И когато дойде до разположение, трябва да знаете, че в света Господ не обича да си играем. Не можеш ли, ще стоиш настрана. Имайте идеал!Сега аз ще ви обърна внимание на следното. Туй положение, догдето сте стигнали като ученици, аз не искам да останете на този път - той е един от най-опасните пътища. Не си струва да доведеш човека до средата на пустинята и да го оставиш там. Да не мислите, че там може да спрете? Някои казват: „Толкова, стига вече...“. - Не, трябва да стигнете на една определена станция. Там който иска може да продължи, който иска може да остане, но туй положение, в което се намирате, е опасно. Трябва да знаем, че и в окултния свят, и там стават бури. Трябва да бъдем умни, защото може животът ни да съвпада с Божествения развой на нещата - да знаем кога може да тръгнем и кога да свършим. Трябва да разбира човек! Затуй ще бъдете всички внимателни, защото окултният свят е един свят на ред и порядък и нещата трябва точно да се изпълняват - ТЪЙ, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ." (11 февруари 1923, " Съмнение и воля")

"Яденето, което ще ви дам, е приготвено по всички правила на Божествената наука." (3 юни 1923, "Напразно Ме почитат")

"Христос е обърнал вниманието на своите ученици към Божествената наука, която трябва добре да се разбира. Та казвам: само когато вашите имена бъдат записани на небето, вие ще бъдете приети във великата Божествена Школа и ще започнете да изучавате тази велика Божествена наука. Знаете ли каква велика перспектива за знания, за красота, за наука, за изкуства, за поезия и за какво ли не още има в тази Божествена наука? Това, което човек не може да изкаже и което се таи в човешката душа, в човешкия дух, в човешкия ум и в човешкото сърце, той ще постигне само тогава, когато името му бъде записано на небето. Вие, окултните ученици в България, трябва да дадете един пример - ако не на съвършенство, то поне на издръжливост, на храброст, на самоотричане; и при това, като ви обиждат, да можете да издържате. Като дойде отчаянието във вас, да не се отчайвате. Като дойде маловерието във вас, да не се обезверявате. Искам да бъдете образци на една жива вяра. Никога не изгубвайте вярата си! Защото ние не гледаме на вас какви сте сега, но гледаме какви трябва да бъдете след 5, 10, 22 години. И тогава, който ви срещне, да каже: „ЕТО една наука, която променя хората!“ Всички вие трябва да се подмладявате всеки момент, да развивате най-хубави мисли и чувства! Вие трябва да бъдете образци във всяко отношение. ТОВА е желанието на Бога! Вие трябва да се приготвите за една велика служба в Царството Божие.  Сега ви пожелавам имената ви да бъдат записани горе! По-добро нещо от това има ли? Всички сте призвани в Бога, няма отмяна! Но всички трябва да се учим. Който знае малко, трябва да се учи от другите. Смирение трябва да има у всички ви! ИЗСЛУШВАЙТЕ се, като говорите. Вие трябва да дадете образец за едно бъдещо възпитание, та който ви види, да знае, че у вас има едно Божествено възпитание, една вътрешна дисциплина, на която се подчинявате. Вие трябва да се подчинявате не на външна заповед, а на една ВЪТРЕШНА заповед. Като кажем: „Всички на работа“ – да ЗАПОЧНЕМ работа! И като срещнете един такъв брат, ще видите, че на челото му има една светеща звезда. Това е един признак, че неговото име е записано горе. И за в бъдеще ние имаме нужда да заработи в нас великият, свят Божи Дух, Който разбира всички закони, които Бог е поставил. Тогава всичко ще върви в ред и порядък. Само така ще може във вас да се внесе Новото и да почувствате всички едно вътрешно съвземане и преминаване от временния живот на смъртта към вечния живот на безсмъртието." (25 август 1926, "Имената са ви записани")

"Азъ не говоря за религията на старите хора - тя заслужава да бѫде въ музея, - но говоря за Божествената наука. Религията въ моитѣ очи е една велика Божествена наука." (20 май 1917, "Доброто съкровище")

"Любовта е наука за живота. Всеки един трябва да се занимае с любовта, ако иска да придобие живота. НЕПРЕМЕННО трябва да започнеш с любовта! Любовта е наука за придобиване на живота. Ако ти не изучаваш любовта като наука за придобиване на живота, ще имаш най-големите страдания, които съществуват в света. Сега вие, които ме слушате, какви искате да станете? - Вие всички имате желание да станете нещо. Един иска да стане музикант, друг иска да стане художник, учен, естественик и т.н. Но като човек, какво трябва да избереш? - Аз бих ви препоръчал да изберете науката за живота. (13 март 1940, "Наука за живота")

"И ние трябва да вземем участие в Божията Любов. Не тъй, както я разбираме ние - ние искаме да разберем Божията Любов ИЗВЪН хората. - Божията Любов ще я разберем във водата, ще я разберем във въздуха, в светлината, в земята, в растенията, в рибите, в млекопитающите, ще я разберем в хората. И после ще кретаме нагоре. Ще я разберем в ангелите и в по-напредналите духове. Една лествица има - безбройни проявления, в която ще учим проявленията на великата Божия Любов. То е една цяла наука, и то е великият смисъл, за който всички вие сте призвани да се учите сега!" (12.IV.1936, "Божествената връзка. Новият живот. Трите врати")

"Ако ви се проповядва учение без мъчнотии, без ветрове, без дъжд, без град, това не е божествено учение, не е учението на Бялото Братство. Това са принципи, които трябва да държите в ума си и да ги опитате. Ако се съмнявате, ще ги подложите на опит и ще се уверите в истинността им. Вие ще изучавате една положителна наука, законите на която нямат нищо общо със законите на преходната наука. В положителната наука няма никакви изключения - там всичко е точно определено." (13 април 1922, "Природни методи")

"Нова философия, нова наука е нужна за живота! Обаче при днешното възпитание на хората тази наука мъчно се прилага. Защо? - Защото те ще се натъкнат на известни противоречия. Човек трябва да прави само онова, което излиза отвътре, по свобода на духа, по вътрешно разположение на ума и сърцето. Само по този начин той ще се чувства душа, свободна от всякакви ограничения и външни влияния. ТОВА значи да бъде той едно малко, Божествено дете. Каквито страдания и да има, какъвто товар и да носи, той всякога ще бъде като дете - радостен и весел. Тогава и Божествената наука ще бъде достъпна за него, а не както днес - да я пипа само отгоре. Ако повърхностно я изучава, тя още не е истинска наука." (30 март 1927, "Съпротивление, напор и стремеж")

"Ако служиш на Бога, ще живееш в хармония с всички живи същества. Това всеки може да опита. Религията, духовният живот е опитна наука. Всеки може да подложи духовния живот на строго научен опит, но за това е нужно голямо хладнокръвие. Да си дадеш ръката, това значи два ума да се съединят в едно, за да работят взаимно за облагородяване на човека във всички области на науката; две сърца да чувстват еднакво и две воли да се обединят за добро, без да се казва, че така учи науката, иначе учи религията. Като се говори за наука, разбираме Божествената наука. Следователно, ако влезете в Божествения свят, ще се натъкнете само на ЕДНА наука. " ( 12 юни 1921, "Двете жени")

"За да изправим живота си, на нас е потребна положителна, Божествена наука. Мнозина от вас, като ме слушат, въодушевяват се и казват: „Всичко можем да направим, за да поправим живота си!“. До края на седмицата обаче това въодушевление мине и вие си казвате: „Не, не можем да направим това нещо...“. Пък вие надали сте проучили този въпрос както трябва. Вън от Бога няма живот, вън от Божествената наука, няма наука!" (8 юни 1919, "Гърбавата жена")

"Следователно, всеки трябва да се научи да споделя със своите ближни благата, които Бог му е дал. Няма по-хубаво нещо от това да направите едно добро навреме. Няма по-велика наука от тази! Много от страданията на хората се дължат именно на незнанието и неспазването на тази наука. Тя е велика божествена наука! Изкуство е да знае човек как да слуша, какво да слуша и какво да не слуша. Цяла наука е и ходенето. И малкото дете усърдно изучава тази наука." (3 септември 1933,"Великата формула")

„Ама нека те бъдат щастливи...“ - Това не е философия! В Божествената наука такава философия няма. В Божественото или всички трябва да бъдем щастливи, или всички трябва да бъдат нещастни. Едно от двете. Половината щастливи, половината нещастни - такова нещо няма! А туй, дето едни са щастливи, а други нещастни, то е ваша философия, то е човешко. Новата наука, новото Божествено Учение поставя всичките неща на един велик вътрешен опит. Туй, което не можете да опитате, не го приемайте. Туй, което не можете да опитате, не вярвайте в него." (2 април 1922, "Прави правете Неговите пътеки!")

"Ние имаме наука, с която може да пресъздадем сегашния си живот. За да се изучи тази велика божествена наука, трябва да се разбират нейните форми, правила, чрез които тя си служи." (19 февруари 1920, "Силите в природата")

"Едно е важно: божествената наука продължава човешкия живот и внася нещо ново в него. Христос казва: „Който слуша вас, Мене слуша“. От всички се иска работа." (15 юли 1923, "Който слуша вас, Мене слуша")

"Съвременните хора трябва да се пазят от една слабост – от "свещения" мързел. Мързелът си пробива път и в духовния живот на човека. Това положение, именно, е най-опасно за човека. Според мене, духовният човек трябва да работи повече от всеки друг. И така, за да се освободи човек от свещения мързел, той трябва да прави усилия да работи. Няма по-хубаво нещо за човека от служенето! Тук имате благоприятни условия за работа, за служене, както на себе си, така и на другите. Ще разпределите времето си така, че да поработите за себе си, за ближните си и за Бога. Другояче казано: част от времето ще употребите за ума си, част от времето – за сърцето си, и част от времето – за тялото си. Или една част от времето ще употребите за духа си, част – за душата си и част за самите вас. Всеки да разпредели времето си както разбира. Всяка работа, която вършите, трябва да има отношение към физическия, към духовния и към божествения свят." (13 юли 1931, "Старите накити")

"След хиляда години ще има начатъци от божествената наука; след 350,000 години тя ще заеме широки размери, а след 150 милиона години ще бъде приета навсякъде като официална наука." (13 март 1921, "Новият човек")

 

 

 

 

25.03.2018 г. 18,14 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Ще кажете, че египтянитѣ били жестоки - избивали еврейскитѣ младенци... - Не правятъ ли сѫщото и сегашнитѣ народи? Не прави ли сѫщото ВСѢКИ ЧОВѢКЪ? Вие избивате благородното и възвишеното въ себе си и минавате за културни... Да убиешъ Божественото въ себе си, значи да убивашъ Божиитѣ чада! Какво ще кажете за онѣзи, които се отрекоха да присѫтстватъ на богатата вечеря? Готови ли сѫ тѣ за новата култура? — Не сѫ готови! Разгнѣви се стопанинътъ и рече на раба си: „Излѣзъ скоро по улицитѣ и пѫтищата на града и доведи тукъ и сиромаситѣ, и клоснитѣ, и хромитѣ, и слѣпитѣ.” Тѣзи хора се отзоваха на поканата." (1918.11.03, беседа "Призваните", том "Дали може", С42:332)

ТЕМАТА Е БЕЗКРАЙНО ВАЖНА И АКТУАЛНА И ДНЕС. Бог ни кани на трапезата Си, поканил ни е отдавна и редовно подновява поканата Си, но ние убиваме Божественото в себе си, служейки на старите си приоритети, вкусове и навици. Ако сме брънка от системата, елемент от веригата сродни души и тела, в тия случаи я прекъсваме или даваме на късо - токът не протича. Лишаваме от живот всички останали след нас по веригата - убиваме чада Божии! Заграбили сме БОЖИЕ имущество - душата, ума, сърцето или тялото, които ни е дал Бог, и си въобразяваме, че можем да ги третираме както ни падне. "Въртим търговия" с тях, както се казва в цитираната беседа, за да получим нещата, които ни липсват, от някой друг предател като нас. Именно по тази причина трябва да си припомним думите на Стопанина: не само да поканим хора от улицата, които са гладни точно за трапеза като нашата, но И ДА НЕ ПУСКАМЕ НА ТРАПЕЗАТА ПОКАНЕНИТЕ В НАЧАЛОТО, КОИТО СА СЕ НАЗЛАНДИСВАЛИ. И да се отмени случайно някой от ангажиментите на такъв човек и той да се сети, че може да дойде ЗАМАЛКО (ние сме му пета "резерва"...), не бива да го пускаме, понеже ще внесе вирус, щи зарази Системата. Той няма да дойде и следващия път, и следващите пъти, понеже винаги предпочита нещо друго, някой друг. Ако някой подобен каже, че се разкайва и иска да бъде истински приятел, верен на Божественото, да бъде ученик, ние трябва да си припомним прийомите на класическите Небесни Школи: например, метода "приставане". Такъв тябва да разбере, че има ВИСОКИ КРИТЕРИИ, ПРАВИЛА, ИЗИСКВАНИЯ. Че съществуват "кандидтстудентски изпити". Ще пристане самичък само този, който вече е опитал меда и жилото на предишните си предпочитания и затова е разбрал, че повече не може "да ги диша". Той закопнява за Истината като за въздух, както когато човек е бил под леда във водата и изведнъж си спомня къде има пролука нагоре. Но преди това, даже и да се гмурнем да го спасяваме с риск за живота си, той може грубо да отблъсне ръката ни, ЗАЩОТО НЕ НИ ИСКА - иска да потъва с удавниците. Той си мисли, че в бутилката му има още кислород или че иска повече от всичко да си е прикачен към бутилката на този, когото предпочита. Или който го храни.  В древността е имало и друг метод за спасяване на член от Веригата, ако се яви опасност да изгърми, защото се е прикачил към верига с друг ампераж и волтаж: МОБИЛИЗАЦИЯ. Или даже "ГРАБВАНЕ". Мобилизацията е задължителна и Началството трябва за му връчи Повиквателна. Ако не се яви, има Арест или Грабване. В някои случай това "грабване" е едно голямо житейско нещастие или направо смърт. С поразения си вкус и постоянните си погрешни избори, поради упоритото си своеглавие и постоянните самоотлъчки от Ятото дори за по цяло едно прераждане, такъв елемент се счита за негоден и затова трябва да бъде ремонтиран основно или да се бракува. Душата му ще попадне при сурови условия, за да се научи да цени Истинското, да си припомни своя божествен прозход.

 

 

 

 

25.03.2018 г. 20,08 ч.

 

ВСИЧКО В СЛОВОТО БОЖИЕ ДНЕС Е КОРЕННО ПРЕОСМИЛЕНО И ОБЯСНЕНО ПО НАЙ-ЯСЕН НАЧИН. Всеки символ, всяка дума са "преведени" на един достъпен език, чрез който Свещените писания стават логични и разбираеми от съвременния човек. Кои са, например, "клосните" (сакатите), хромите (куците) и слепите? - Ето какво горови за тях Учителят:

"Тѣ сѫ носители на бѫдещата култура. Кои сѫ „клосни”? — Които не крадатъ и не пипатъ чуждото. Кои сѫ „хроми”? — Които не вършатъ престѫпления. Кои сѫ „слѣпи”? — Които нѣматъ алчность. Алчниятъ гледа жадно къмъ паритѣ, счита ги за необходима размѣнна величина, а не вижда Царството Божие, което носи истинското богатство. /.../ Онзи, на когото рѫцетѣ сѫ вързани за злото, сърцето му е развързано и отворено за любовьта. Той минава /за един сред /„клоснитѣ”. Който не завижда и не върши зло, той е „хромъ”. Кои сѫ истинскитѣ призвани? — Сиромаситѣ, клоснитѣ, хромитѣ и слѣпитѣ. ТЕ се отзоваха на поканата. Външно тѣ сѫ грозни, груби, но ще дойде день, когато и тѣ ще проявятъ своята красота въ добри дѣла и велики подвизи. Хората ще ги обичатъ за дѣлата имъ. (1918.11.03, беседа "Призваните", том "Дали може", С42:332)

ЗНАЧИ, ВЕЧЕ ИМАМЕ ОБЯСНЕНИЕ ЗАЩО МНОГО ВЪНШНО КРАСИВИ ИЛИ "УРЕДИЛИ СЕ" В "ЖИВОТА" нямат сърца, РАЗВЪРЗАНИ И ОТВОРЕНИ ЗА ЛЮБОВТА. Те вече са се устроили - защо да са отворени за нещо друго? Те наистина са алчни - не внаги пряко за пари, но при всички случаи - за сдобиване с определен вид хора. Ако са впечатляващи - добре; но при всички случаи тия хора трябва да са полезни.  И обратно: познаваме десетки хора с физически или социални недостатъци или по-"обикновени", които са безкрайно любвеобилни, добри и откликващи се. Благословение е човек да попадне на такъв!

 

 

25.03.2018 г. 22,27 ч.

 

"Може ли човѣкъ да влѣзе въ връзка съ ангелитѣ? — Може! Азъ правя това всѣки день. Ще кажете, че това е невъзможно. - Опитайте - и ще се убедите, че е възможно да се разговаряте съ ангелитѣ. Колко ангели хлопатъ на човѣшкитѣ сърца! Вмѣсто да отварятъ сърдцата си за тѣхъ, тѣ казватъ: "Имай ме отреченъ". Едни се отказватъ да ги приематъ, подъ предлогъ, че отиватъ на нивата си; други - че опитватъ петтѣ си чифта волове; а трети - че отиватъ да се женятъ." (1918.11.03, беседа "Призваните", том "Дали може", С42:334)

КАРТИНИ ОТ СУЛАМИТ ВЮЛФИНГ (1901-1989)

 

 

 

 

26.03.2018 г. 19,08 ч.

 

РАЗВОД 2 „Да се разведешъ съ този, съ когото Богъ те е съчеталъ, и да се свържешъ съ чуждъ мѫжъ или чужда жена, това не е истинска култура.” (1918.11.03 при ДАМ С42:335)

ВЪПРОСЪТ РЕБРОМ: БОГ ли съчетава тия, които са си платили на църквата или на гражданското отделение да ги свърже „докато смъртта ги раздели”? И да не сме платили никому, БОГ ли ни съчетава, когато ни събира „сляпата неделя”, тръпката, кармата или интересът?

Самият Рон Мос не си обича ролята като Рич Форестър, понеже е интелигентен...Накрая на този пост ще видим сведения за Рон, които потвърждават невинността и дълбочината на душата му и обясняват донякъде причината, задето е напуснал сапунения сериал. Нещо повече – на снимката тук се вижда, че човек може да бъде чист пред Бога и щастлив, когато е верен на сърцето си: разделя се с някого и се свързва с човек, определен му от Бога.

САПУНЕНИТЕ СЕРИАЛИ (с припев: “Докато смъртта ни раздели...”)

Отец Зосима от знаменития роман на Достоевски “Братя Карамазови” признава извращенията на истината, които е направила църквата в писанията, и казва, че тя е виновна за всичките нещастия в света.

- Не е достатъчно да обичаш Рикардо, за да се ожениш за него – трябва да не обичаш Антонио! Ти си добър човек и аз съм убедена, че можеш да го направиш- - Това ли значи “добър човек”? (Диалог из сериала “Сънсет бийч”)

“Ако последователите на Христа и Неговите ученици прилагаха Любовта, светът щеше да бъде изправен. Те внесоха омразата в света, която след време ще се превърне в любов. Тогава всички учени, философи и писатели ще пишат в нов дух – духа на новата любов.” (Беинса Дуно, 22.10.1:16, беседа „Да я не пия ли?”)

“Щом се влюби в някоя мома, момъкът предварително трябва да остави свободна врата в себе си, през която момата да може да излезе – т.е., да се влюбив друг момък. Ако търсите извор, който тече само през едно място и дава вода само на един човек, вие сте в стария живот още, в старите закони. Според законите на новия живот, вие трябва да знаете, че силната енергия протича от много места и дава живот на много същества. Слабата енергия протича от едно място и дава живот само на едно същество.” ((Беинса Дуно, 2.05.1928, "Добри и лоши условия”)

“И ако вие се мъчите да обичате само едного, вие се лъжете.” (Б.Дуно, ”Хубавата страна”, 22.11.1:3:)

„Защо не може да живеят заедно? - Защото жената има голяма греда в окото си: иска да го обсеби, да не мисли за никоя друга жена; цитира му стихове от Писанието, които са в неин интерес.” (18.05.1:1:, „Гредата”)

„Онази жена, която обича един мъж и се жени за него, тя не е добра. Тя нека му помогне да се ожени за друга.” (22.04.1:34, „Три възгледа”)

"Аз бих желал да имате много романи. Аз бих желал да се влюбите. Казвате, че някой се влюбил. - Вие само си въобразявате, че сте се влюбили. Влюбеният умен става! Влюбеният добър става! Влюбеният силен става! Този влюбен човек, който не поумнява, на който сърцето добро не става и който силен не става, той не знае какво нещо е любовта. В хубавия смисъл, влюбил се е. Хубаво е да се влюбят всичките хора. ТО е Божественото!” (14 февруари 1:40, „Обичайте – ценете!”)

В същото Слово, за разлика от фантазиите на разни съмнителни мистици и окултисти, се твърди, че няма такова нещо в другия живот и другите животи и дори във вечността да сме със все същия човек, с когото дме били обвързани в дадено прераждане, ако не е единствената ни сродна душа. В 100 различни живота – 100 различни пратньора – казва то. Разумната Съдба знае какво прави. Къде ни отива тогава „верността”? Нещо повече: Словото казва, че ако един близък упорито не еволюира, той ТРЯБВА да бъде оставен.

Сапунени саги, сапунени филми – сапунен живот на екранния роб... Великият Рич, представете си, бил ми на МЕН отреден от съдбата до гроб!

(припев: “Докато смъртта ни разделиииии...”)

Сапунени чувства, мечти шампоанни – с един съкилийник да трупаме мас; и всичките кярове, всичките манни, небесни и бесни, да бъдат за нас!

(припев: “Докато смъртта ни разделиииии...”)

В милиардната серия, стрина и бульо, ще има венчило... Ще има, нали?...  Да бъдеме верни на Сульо и Пульо, додето смъртта ни, ох, ах, раздели...  (припев: “Докато смъртта ни разделиииии...”

Макар и от дявола, брачната клетва съдържа надежда в последния пункт, та по-нависоко от попската летва да бъдем свободни след сетния рунд...

(припев: “Докато смъртта ни разделиииии...”

„Светата Обител”... „Великата Черква”... -  Сапунени пасти и сватбен сироп... -  Лъжата един по един ни зачерква, но само за мигване – само до гроб.

(припев: “Докато смъртта ни разделиииии...”)

Каква е картинката после, след гроба,  Светата Наставница гробно мълчи. Светата съпруга изяжда ти дроба; светият приклещен – светите очи...

(припев: “Докато смъртта ни разделиииии...”)

Певачки, писачи, Създателят дал ги е. Ревът “Само ти ” ни залива отвред. Съдилища, лудници, гробища, чалги, дължат прелестта си на този обет...

(припев: “Докато смъртта ни разделиииии...”)

Но крясъкът “аз ” в същността му напира и пени ефира с бръснарски сапун: За всичките “чужди” – бръснач и секира: За свойта си риба – наточен харпун

(припев: “Докато смъртта ни разделиииии...”)

Та тази, която и беси, и коли, допусна в най-долния крепостен акт и МИЛОСТ от Господа (волю,неволю) – в последната клауза на този контракт:

“Докато смъртта ни разделиииии...”

Смъртее робинята, гърчи се робът, сърца-октоподи ни пият до смърт. Но всеки самичък избрал си е гроба, на възел завързан с боа или кърт.

(припев: “Докато смъртта ни разделиииии...”)

Но има и сплави сияйни, светлинни – от сребърно злато по земния път.  Тогава, когато Смъртта раздели ни, безбройни романи ни пак предстоят!

(Без припев)

11 юни 2003

На 14-и август 2012 актьорът за последен път влезе в кожата на Ридж... Форестър

Боряна АНТИМОВА

Звездата на “Дързост и красота” Рон Мос, който през седмицата се превърна в новина номер едно в света на сериалите заради отказа му да преподпише договора си, не е щастлив в личния си живот. Първата му съпруга Шари го зарязва след 12 години брак. Любимецът на милиони жени по света нямал късмет да намери истински сродна душа. По едно време той дори решил, че не му е писано да се влюби и да създаде семейство. Но едно парти през 1990 г. преобръща живота му. Там Рон среща актрисата Шари Шатък. И за двамата това е любов от пръв поглед, а Рон споделя, че Шари внася стабилност в живота му и става негова щастлива звезда. Но Шари го зарязва така неочаквано, както се появява в  живота му. След 12-годишен брак, в края на 2002 г. тя се изнася от общата им къща в Холивуд заедно с двете им дъщери Кризон Карбо (р. 1994 г.) и Кейлъб Модин (р. 1998 г.). Следва бърз развод, а Рон се затваря в дома си и дълго време отказва да се среща и говори с когото и да било. Продуцентите са силно разтревожени: има опасност заради личната трагедия на Рон да се разбие графикът на снимките на “Дързост и красота”. И тогава Хънтър Тайло - най-добрата приятелка на актьора (в ролята на Тейлър в сериала), спасява положението. След упорити молби и увещавания Хънтър успява да се вмъкне в “крепостта” на помръкналия актьор. Подобно на героинята си, психоаналитикът д-р Тейлър Хейс, Хънтър помага на Рон да преодолее любовната си мъка и да излезе от леговището си. В първото си интервю след развода с Шари Рон Мос заявява, че чувствата му са разбити и вече не вярва в любовта. След няколко години самота, през 2004 г. Рон започва сериозна връзка с бившата звезда на “Плейбой” Девин ДеВаскес. Сватбата им е през септември 2009 г. Днес двамата живеят в нейното имение в Холивуд. В свободното си време Рон обича да рисува, да снима, медитира, играе тенис, разхожда се с ролкови кънки, кара колело и изучава бойни изкуства. Роденият в Лос Анджелис актьор, който на 4 март навърши 60 години, 25 от които прекара в кожата на самонадеяния моден магнат Ридж Форестър, СПОДЕЛЯ, ЧЕ ИЗОБЩО НЕ ПРИЛИЧА НА ГЕРОЯ СИ. КАТО ДЕТЕ Е БИЛ НЕВЕРОЯТНО СРАМЕЖЛИВ. ВМЕСТО ДА ИГРАЕ НАВЪН С ОСТАНАЛИТЕ ДЕЦА, С ЧАСОВЕ СЕДЯЛ ЗАТВОРЕН В СТАЯТА СИ И СИ ИЗМИСЛЯЛ ВЪОБРАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ. Всъщност, голямата страст на Рон не е актьорството, а музиката. На 11 години той се пали по по бас китарата и барабаните. Започва да изучава и двата инструмента едновременно, а по-късно заедно със свои приятели прави групата "Player". Бандата бързо набира популярност и за кратко време издава четири албума. Зашеметени от внезапната си слава обаче, младите музиканти се изпокарват и групата се разпаднала. Разочарован, Рон се записва на курсове по актьорско майсторство, за да преодолее стеснителността си. Тогава няма никакво намерение да става артист. Изненадващо и за самия него обаче, през 1987 г. му предлагат ролята на Ридж Форестър в сериала "Дързост и красота". Така снимките се превръщат в негово всекидневие. И макар да му липсва какъвто и да било опит в телевизията, Рон се справя с ролята си повече от добре. Талантът му не остава незабелязан и паралелно с участието си в "Дързост и красота" той се снима във филмите "Hard Тicket to Hawaii" (1987) и "Predator" (1990). Участва и в тв шоуто “Танци със звезди”. Седмицата премина под знака на догадки и предположения, защо Рон “уби” героя си Ридж, като излезе. Във вторник, 14-и август, бяха заснети последните сцени с него, които в САЩ ще се излъчат през септември. Според Entertainment Weekly, той е отказал да поднови договора си заради размера на заплатата си. Известно е, че бюджетът на сериала беше сериозно орязан, което се отрази и на хонорарите на звездите. Друга версия пък гласи, че Рон иска да се отдаде най-накрая изцяло на своята голяма любов – музиката и група Player. Раздялата на Рон Мос със сериала, който се излъчва в над 90 страни в света с аудитория над 300 милиона зрители, идва след впечатляващите 6388 епизода. Продуцентите от Bell Phillip Television потвърдиха за напускането му, а в социалната мрежа Туитър Рон цяла седмица успокояваше феновете си с обещанието, че в момента не може да съобщи причините за напускането си, но ще го направи веднага щом е възможно. В холивудските среди вече се водят наддавания как продуцентите ще “убият” героя на Мос в последния епизод с него. Коментарите са, че смъртта е прекалено елементарно решение за сериала, който няколко пъти “съживи” свои герои. Някои пък припомнят за успокоение, че често звездите се завръщат в сериалите след известно време. Публикувано във в. “Преса”, 19 август 2012 г.

 

 

 

 

26.03.2018 г. 21,05 ч.

 

Микроби, вируси, бацили, гъби, червеи и пр. - всичко това са жертвени богове и ангели, които са се пожертвали да ядат най-отвратителното в нас, гнусотиите и помиите, които поглъщаме и произвеждаме с принизените си избори, мисли, чувства и вкусове. Те не са врагове, а спасители, но са принудени да ни вземат живота, когато нямаме отношение към движението, Любовта, Чистотата. Когато човек се храни чисто и обича чисто, микробите и елементалите бягат от нас ужасени... : : Б.ДУНО: "За предпочитане е човѣкъ да бѫде буденъ, да не се поддава на микробитѣ. Тогава тѣ ще изядатъ само непотрѣбното въ организма, следъ което той ще парализира действието имъ съ своята мисъль и воля. Има нѣщо по-опасно отъ микробитѣ - това е човѣшката омраза." (1918.11.03 при ДАМ С42:335)

Всъщност, те не бягат "ужасени", а крайно благодарни и щастливи - освободили сме ги от ангажимента да ни обитават и унищожават, докато сме с нисък идеал. Отиват си във високия свят, от който са дошли.

 

 

 

26.03.2018 г. 21,59 ч.

 

НЕ САМО ЯСНОВИДЦИТЕ МОГАТ ДА ВИЖДАТ АНГЕЛИТЕ ОКОЛО НАС. При наличие на Чистота, Любов и Хармония във взаимоотношенията, другото зрение се отваря и ние заживяваме в реалния свят. Това е опитано! От това се учим с кого да общуваме и с кого не, понеже можем да правим своите сравнения.

"Христосъ кани днесъ всички хора на голѣма вечеря. Това е новиятъ животъ, за който сте призвани. Опитайте го, за да видите какво благо носи той за човѣшкитѣ души. Който приеме поканата и се отзове чистосърдечно, очитѣ му ще се отворятъ и ще прогледа. Ще види ангелитѣ, които слизатъ и възлизатъ, ще се свърже съ тѣхъ и ще започне да се учи на новото знание. Каквото научи, ще го предаде на своитѣ по-малки братя." (1918.11.03 при ДАМ С42:335-336)

Земните художници ОБЛИЧАТ ангелите, на което ангелите се смеят до прималяване или им се плаче за нас, но все пак е по-добре да рисуваш ангели, отколкото нещо друго.

 

 

 

 

26.03.2018 г. 23,03 ч.

 

НЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА СЪОБРАЗИ, че Поканите от Христа и Бога не са нещо абстрактно и символично, а могат да бъдат и Покани от чисти сърца на земята, за да ни заведат на Трапезата. Затваряйки очите и ушите си за тях, ние се легитимираме като любители на нещо по-малко чисто.

"Ако се отречете отъ Поканата и кажете, че отивате на нивата си, че опитвате воловетѣ си или се жените, това ни най-малко не ви спасява. Това не ви освобождава отъ задължението къмъ Цѣлото. Животътъ на всѣки човѣкъ трѣбва да се влѣе въ живота на Цѣлото - и всички заедно да образувате бѫдещата велика сграда." (1918.11.03 при ДАМ С42:336)

Може би вече за десети път в ефира има смисъл да се насочи вниманието на търсещите към един от случаите, когато такива полети към Трапезата не са били измислени:

 

 http://neobyatnotogovori.com/?idpub=963

 

 

 

27.03.2018 г. 22,46 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Най-после Учительтъ го извадилъ оть водата и го запиталъ: „Какво усѣти, когато бѣше въ водата?” — "Голѣмо вѫтрешно напрежение и нужда отъ въздухъ!" Учительтъ му отговорилъ: "Когато почувствашъ такава вѫтрешна нужда отъ Любовьта, ТОГАВА ще разберешъ какво представлява тя. Както при отварянето на устата дишашъ, така при отваряне на душата ще любишъ!" (1918.11.03 при ДАМ С42:337)

 

УЧИТЕЛЯТ НЕВЕДНЪЖ Е РАЗКАЗВАЛ ТАЗИ ИСТОРИЯ ЗА КАНДИДАТА ЗА УЧЕНИК НА ЕДИН ИНДИЙСКИ ДУХОВЕН УЧИТЕЛ. Този пример е известен на всички ни, но този път беше важно да видим какъв извод прави Учителят в конкретната беседа. Ние познаваме стотици хора, за които Любовта, истинската Любов не е въздух - те имат ДРУГИ приоритети. Знаем предварително и как ще се развие животът им, как ще издглеждат на старини и колко здрави и красиви ще бъдат тогава.

 

 

 

 

28.03.2018 г. 13,03 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Мина вече страшното, накрая сте! Сега идватъ блажени дни - на възкресение и подмладяване. Всички ще бѫдете млади - на 33 години. Ще живѣете на земята колкото искате; ще си заминете, когато свършите работата си. /.../ За да заминавате за онзи свѣтъ по свобода и да се връщате по свобода, трѣбва да се откажете отъ омразата, отъ ревностьта, завистьта, отъ всички дребнавости." (1918.11.03 при ДАМ С42:338)

ЗАЩОТО ТОГАВА ВСИЧКИ ЩЕ ХАРЕСВАМЕ НЕЩАТА И ХОРАТА, с които ни е свързал БОГ. Ще искаме да живеем и ще живеем именно с тях, а не с други.

 

 

 

 

28.03.2018 г. 14,04 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Желая, всички да се запознаете ЛИЧНО съ Христа! Какъ ще дойде Христосъ на земята, кѫде ще Го срещнете, не е важно. Мислете както искате. Очаквайте Го както разбирате. /.../ Ако сте окултистъ, ще вѣрвате, че Христосъ ще се явява тукъ и тамъ между всички народи. Явяването Му ще се познава по голѣмитѣ пертурбации, които ще ставатъ въ цѣлия свѣтъ. Христосъ хлопа на всѣка врата и кани хората на голѣма вечеря. На чия врата се хлопа? — На вратата на онзи, който има воля и готовность да приеме Поканата. Радвайте се, че сте отъ призванитѣ! Не се съмнявайте въ истината! Отдето и да иде, тя е една и сѫща, неизмѣнна. Всѣки да каже въ себе си: "Азъ познавамъ единъ Богъ, Който обича ВСИЧКИ, лѣкува всички и дава животъ, храна и вода на ВСИЧКИ. НАВСѢКѪДЕ е Той, НАВСѢКѪДЕ чуваме гласа Му! Ще кажете, че нѣкой-си се представялъ за Христосъ. — Ако този човѣкъ живѣе по законитѣ на любовьта, на мѫдростьта, на правдата, на добродетельта, той е Христосъ. Така всички хора могатъ да бѫдатъ като Христа. Има ли нѣщо невъзможно въ това? И Христосъ казва за себе си: „Азъ и Отецъ ми едно сме.” - Който живѣе като Бога, той е ЕДНО съ Него. При това положение, Христовиятъ Духъ ще живѣе въ всички хора: единъ въ многото, и многото въ единъ." (1918.11.03 при ДАМ С42:338-339)

 

 

 

28.03.2018 г. 21,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Ще кажете, че има тайни, скрити нѣща въ човѣшкия животъ. — Има тайни въ живота, но това не значи, че сѫ нечисти. Животътъ на небето и подъ небето е пъленъ съ тайни. Природата е пълна съ тайни. Самъ човѣкъ, неговото тѣло, е велика тайна. Който е възлюбилъ Бога и ближния си, който учи и работи, той постепенно се домогва до тайнитѣ на природата, както и на своя организъмъ. Въ този смисълъ, свѣто нѣщо е човѣшкото тѣло! Пристѫпвайте къмъ него съ благоговѣние и светость.." (1918.11.03 при ДАМ С42:339)

 

 

 

29.03.2018 г. 20,59 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Студен човек значи лош човек. Нищо повече!"

"Кобрата представлява лъжливия животъ на човѣка, резултатъ на неговия изопаченъ умъ и на неговото /студено/ сърце. КОБРАТА ДЪРЖИ УМА И СЪРЦЕТО НА ЧОВѢКА СКОВАНИ". (1918.11.03 при ДАМ С42:341)

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН СИМВОЛ! Обяснява защо и по какъв начин Кобрата в много духовни и уж благородни хора ги сковава така, че да не искат, да не могат да се помърднат. Те не могат да реагират с топлина, приласкаване, съпричастие, милост, любов. Егрегорът на Кобрата в куп религии и морални систми прави хората студени и безучастни, но Бог ги наказва поне на 1000 години тежки мъки по тази причина. Така е наказал факира в известния пример, който не се помръднал да спаси едно детенце и оставил кобрата да го умъртви. Ние познаваме лично десетки, стотици хора, парализирани от Кобрата по същия начин: ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ да реагират с любов, Бог им е дал АБСОЛЮТНО ВСИЧКО в ръцете им, за да могат да помагат и да спасяват, НО ТЕ НЕ ГО ПРАВЯТ.

ЕТО КАКВО КАЗВА ОЩЕ УЧИТЕЛЯТ, НО ИМА ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ИЗКАЗВАНИЯ В БЕСЕДИТЕ МУ:

"В ТОПЛОТО сърце е животът, а в студеното е смъртта! Какво ще разправяме, че човешкото сърце трябвало да бъде студено, "хладнокръвен" трябвало да бъде човек!... - Не трябва да мислим така! Ние сме станали много хладнокръвни към всички страдания; ние сме станали хладнокръвни към нещастията; /.../ Виждаме, че един човек страда и казваме: "Такава е съдбата му…". - Едно топло сърце трябва сега, светъл ум трябва, благородни постъпки трябват! ТАКА ще се оправи светът!" (1932.12.18н жвх ЖИХ97:25)

"Вие искате да останете незапалена свещ... На 70-80 години сте, побеляла ви главата, никога досега да не сте се запалили, сърцето ви е било студено - какво ще научите? Нямате никакъв любовен роман! Аз от всички българи съм срещнал само един баща - тъй искрено ми казваше, че съжалява, че дъщеря му нямала любовен роман с никого. Че ти си се родил да се запалиш - ако не гориш, и пет пари не струваш! Свещта трябва да гори! Че какъв морал е това? Че ако ти не гориш, това е безморалие! Ако гориш, ще се определи степента на твоя морал - добре ли гориш или димиш. Другите казват: "Съвсем безопасна работа е, не гори тази свещ..." (1935.09.29н итп ВВН АСК93'98:34-35)

"Хората трябва да се запитат защо понякога доброто не може да вирее в някои хора. Причината за това е, че умовете на някои хора са толкова студени, че каквото и да се посее върху тях, веднага измръзва - не може да вирее. ТАКОВА нещо представляват лошите хора! Ти им разправяш, разправяш, но нищо не излиза." (1936.03.08н еми ВВН АСК93:425)

ТОКУ-ЩО ТУК ПУБЛИКУВАХА НЕЩО НА ТАЗИ ТЕМА: 

https://www.vesti.bg/…/signali-che-imate-rabota-s-psihopat-…

Заглавието му е: "Сигнали, че имате работа с психопат". Ето само три изречения от него:

"Дали мисли само за себе си? Съпричастен ли е с емоциите ни? - Ако имате проблем или сте емоционално нестабилни в момента и имате нужда от подкрепа, този човек не ви съчувства, а напротив - дистанцира се от дискомфорта ви. Вероятно защото самият факт, че вниманието ви няма да е насочено към него, и дори напротив - че ВИЕ може да имате нужда от такова, - го отблъсква."

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/