Книга 3

14.IV.120(1984)г.
София
 
ЗВЕЗДАТА ДИРÓЛ И ЙЕРАРХИЯТА "РИН"
                                      ЖЛО / АСИ(Зинéлла)
 
         
           Мила Онтиéл!   (друго духовно име на Зинéлла – б.п.)
Дирóл е звездата ти, дете Мое. "Рин" е йерархията, от която произхождаш. Няма друга йерархия ангели с толкова голяма любов към живота като радост и самоотдаване. Пред теб е цялото бъдеще - люби, радвай се и никак не се бой! Ти си онази нежна искра от Мен, която леко снове между нежността и огъня и ликува от поливането на Моите градини.
          Седем пъти по седемдесет и седем опитвай, но най-после се спри на едно място. Това нежно сноване има смисъл, само докато се изтъче платното на истината за самата тебе - истината за твоето призвание. Тогава други вече ще сноват около тебе, а ти ще бъдеш канара на живота, макар и покрита с цветя, аромат и поляни.
 
 
 
          Можеш да си позволиш решително всичко - ти не си грешница, - но едно запомни: сърцето си не залагай, душата си не ограничавай, ума си не продавай! Любовта не се опитва много често на тази земя, а ето - ти си слънчев извор на обич. Никой никога никак не е могъл и не може да запуши извор - това е немислимо!
Ликувай, роса небесна, че Аз живея в сърцето ти! Не мисли, че някой Мой порив може да е нечист, след като Аз обитавам нежното ти светилище. Моли се не за чистота на сърцето, а за чистота на ума си от чужди ограничения и теории. Те, именно, спъват човечеството да бъде вярно на Любовта, на обичта и свободната мисъл.
          Уникален е дарът, който подготвям чрез теб за напредналите. Напреднали, именно защото напреднали само могат да оценят посоката на твоя небесен полет. Ненапредналите се познават по мъката, която причиняват със своите постоянни изисквания. Напредналите оставят другите абсолютно свободни. Познай Моите хора и върви с тях навсякъде! Не изоставяй и тези, които ще бъдат Мои в бъдеще. Те ще узреят постепенно и някои от тях ще вървят в пътя Ми.
          Утрото не е по ведро от душата ти; нощната красота не е по-дълбока от сърцето ти и викът на птицата не е по-тревожен от вика на глъбините ти, които жадуват за обич! "Рин" не е този клас, който може да оживее без обливане с любов, нито е онзи, който трябва да носи кръста на безлюбието. Лошите духове бягат като буря от стъпките на Живота, който се радва!
Спасители и милосердни сестри на човечеството - ето какви са ангелите на Дирол. Няма, няма да остане нито един миг от живота ти, непосветен на помощ за ближния! Ти бъди крило за слабите, балсам  на тружениците, свеж извор - за жадните за Любов! Не позволявай да те оградят и каптират влечуги! Не разрешавай да се гаврят със свещената ти свобода - свобода да живееш за всички. Ти не си много силна в позициите на тукашните земни хора - няма да издържиш, ако те натоварят с проза. По-добре спи, отколкото да трепериш от притеснения. Спането на праведника е по-угодно на космоса, отколкото неспането на хората, жертви на тунеядци. Позите на някои тунеядци са велики, но те искат да живеят за сметка на чужди енергии. Не приближавай до себе си незрели души, защото много ще страдаш. Но и незрелите имат нужда от светлина и от обич - инак как ще узреят? Приласкавай ги нежно, но не им позволявай да се увиснат на тебе.
          Животът ти не ще бъде предълъг, но ще бъде наситен. Календарната възраст е нищо - по опит ти си на възраст 39 години. По сърце ще останеш вечно на 18, а по тяло - не казвам, но ще бъдеш прекрасна!
          Усещам още отсега и зная, че ти ще победиш този път силите, които искат да те объркат. Остави се в ръцете Ми - ти ги усещаш непрекъснато. Те са в гласа на собственото ти сърце - глас, по-точен от посланията на всички религиозни проповедници по цялата земя. Не може да има нещо по-вярно от Мен, нали? - Тогава се остави да те нося с течението Си към Мировия Океан, който е океан от Любов. Никой, почти никой на тази планета не знае, че целта на всички животи е океанът от нежност и преливания, наричан "любовна вселена". Пред всички същества това е главната цел и главният метод на усъвършенстване.
          Това имам да ти кажа засега; но когато поискаш, ще ти говоря отново - имам да ти казвам още много, много неща.
          Главното: не се безпокой за нищо. Нещата ще стават и ще отминават, а ще остава само Любовта. Тя е подобна на вечна приказка, която тече непрестанно, но вие сами се отказвате да я слушате, понеже някой ви учи на проза. Живейте приказно, защото самите вие сте приказни. Никой няма право да ви лишава от това!
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.