Книга 8

15.03.122(1986)г.
София-Изгрев


ВЕРНИЯТ НА ЦЯЛОТО
Е ВЕРЕН И НА ЧАСТТА
ЖЛО / НИ, ЙИ

Jake Baddeley - "Част от Цялото"

Н.И.: - Попитах защо не съм добре, дали не е от храната, която ядох, и в отговор се каза следното:

- Това не е от храната, тази път братът не е добре и това ти се отразява - той още не може да се освободи. Тук е, и това създава напрежение. Н., ти трябва да се молиш за него Учителят да приеме душата му в Школата по-скоро. Хубаво може да му се помогне и с ясеново семе, което помага на заминалите да прогледнат в умствения свят.
Пътят на тази душа има пречки. Той е с верен дух и чиста душа, умът му бе буден на земята, обаче астралното му тяло сега почва да се разлага, поради което ти, която си чувствителна на тази тема, се мъчиш. Светиите не преминават през такова нещо, но той не е още светия, понеже чистотата не се състои в пъдене на чувства; не, а в тяхното реализиране. От това пъдене, астралното тяло след смъртта набъбва и започва да вони по-лошо, отколкото при ония, които са живели светски. Тази воня се усеща и приживе от устата и порите на "праведниците", с което те стават неприятни и дори противни на околните. Те не са виновни ни най-малко, освен с това, че са повярвали на Учителя, а не са скъсали със старото учение: съдържанието на понятията у тях носи лъжите на религиозните заблуди.
Та сега казвам на сестрата: ти преживя трансформация на разбиранията си по този въпрос - това е крачка напред, но то не е достатъчно да изчисти плътта и сърцето ти от живот, подобен на онзи на заминалия брат в досегашното ти земно въплъщение. Това е причината, неговото състояние да се отразява така остро на теб.
Имам предвид не само полови неща, това е самородното злато, но има нещо още по-силно – духовното, органичното злато, което се произвежда от кръвта при отворено сърце за света. Светът има нужда от вас преди всичко като хора с отворени обятия за тези, които страдат. После, “посветен”  не значи похлупен под похлупак, а значи трон на Отца, откъдето изтича изобилно творчество, понятно и за света, не само за единици.
Така че подпушването не иде от липсата на полов живот - то е спасение само за ония, които не творят интензивно. Той е отдушникът на космическите енергии, напиращи да излязат навън, обаче творчеството напира много по-силно от пола, а Египет по-малко твореше, повече изучаваше.
Ученикът сега първо трябва да учи - по това се отличава. Единственото, което няма покритие, с редки изключения, е това, че посветеният на Новото Учение ще бъде тъй силен в света, както и в Бога. Ето това не ви достига, за да благоухаете.
Казвам: поставете си за цел работа в някое творческо направление - било изкуство, било наука, било организация - и почнете да раждате блага за всички. Това исках да ти кажа, Ретуеус. Може да твориш в братска област, това ни най-малко не е нещо второстепенно. Творчество обаче по отношение на света означава да работиш така съвършено, както професионалистите в дадена област. Послушаш ли Ме, очаквай приятен дар.
Зададен въпрос, това е отговорът:
- Аз мога да отговарям всякога, така че вие сами се разбирайте помежду си. Приемното време на Господа е всякога.
Отговор на друга реплика:
- Не, деца Мои, на никого не мога да се карам - само понякога ви гълча, когато станете лениви...
...?
- Братът преживя много тежък удар - соковете му инак ще секнат.
Отговор на въпрос на Н-н:
- А И. те обича още повече, не се отчайвай, ще се съберете - понесохте този кръст, понеже трябваше да се променят нещата. Христос също работи по този начин, с тази разлика, че Той не се надява на никого, освен на Отца си. Сродните души са нещо велико; и без те да се търсят, светът не би съществувал, не би съществувало Битие! Ала на Христа сродната душа е Онзи, Който го е създал; и ако вие положите Отца си за канара на своя живот, вие никога няма да преживявате отчаяния и крушения поради липсата на сродна душа. Отец е Един и в Него се намирате всички; следователно, свържете ли се с Отца, вие намирате и сродната си половина, където и да са я скрили от вас враговете ви. Ако нещо Отец ви отказва понякога, то е само защото се отвръщате от Него, търсейки вярност от частта, а не от Цялото. Това е невъзможно. Само част, вярна на Цялото, може да бъде вярна и на вас!
 Прощавам ви обаче - този трънен венец не е само последствие, но и причина-следствие от разчитане на частта, но причина на нови изменения, за доброто на човечеството.
 После, този път на страдание и копнеж ражда свещеното нещо, наречено подвиг, състрадание, милост, живот за другите, любов отворена към всички.
Радвайте се, скърбите ви скоро престават! Очаква ви такава радост, за която нямам думи. Приемете и нея с оная сила, с която изпитахте мъката. Бог е над вас! Крилете Ми покриват всички пиленца - скоро, съвсем скоро ви очаква излюпване. Този миг отгоре го очакват милиарди години! Тясно ви е сега в черупките, разбирам, на първите вече пробиха яйцата си. Вие ще плувате по водите на безкрайната вселена тъй леко и уверено, както току-що излюпените патенца влизат направо в реката.
Елма се обръща пак към Н.И.:
- Казвам: почини си сега и помоли се за брата и душата му така: "Отче наш, дари му светлина, която не гасне; топлина, която не отслабва; и сила, която не се намалява никога! Подари му, Господи, мисъл чиста, сърце свято и път лек - път на праведните души, път на Истина, радост и Красота. Амин"

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.