Книга 33


9.IV.137(2001)
Пловдив

АБСОЛЮТНОСТ И ТОТАЛНОСТ

ЖЛО / РКС

 

22ч47м20с
             – Може ли да се даде асцендента му?

22ч48м50с
             – 1о35`58".67 от Стрелеца.

 - Нещо за него?

22ч55м45с
- Познава Татван, света на Абсолютния Дух. Носи чистота от Южния полюс на Бога. Често потъва в Татван и изплува оттам с чистота и мир от глъбините на Абсолютния. Който пребивава в аурата му или в мисъл за него, може да се окъпе в татванен дъжд, а това поражда абсолютност. Чистотата на ноаите от Южния полюс на Бога се отличава с течна кристалност от абсолютно черен порядък. Това означава самовглъбение до абсолютност.
Има айсберги на Бога, които под повърхността са абсолютно черни, понеже плуват в Татван, но над повърхността, макар и с микроскопично подаващ се връх, блестят по-ярко от янтровселената. За тях силата да си проявен е равна на силата да си непроявен, но видимата им част е нищожна. Те не се раждат в звезди, а в това, което наричате междузвездно пространство; и то не в определени координати, а едновременно навсякъде. Това означава, че имат всезнанието и всеусещането и затова не учат, а само си припомнят.
Най-плодоносната част от върха им е способността да трамбоват Слово. Трамбоването на Слово означава ядрено Слово - без електрони. Най-добрите есеисти и енциклопедисти са такъв произход. Те са Ангели на Кондензàта в Седмото Поле на Логоса. В панвселената отговарят за семената, понеже умеят да кондензират Битието в семена. Никой не може по-кондензирано от тях да подрежда енергия и информация в микропространство.
Първи Архонтите на Татван успяха да създадат кристална решетка не само в атома, но и в ядрото му. Запис на информация в молекула и електронен облак се практикува отдавна, но по-дълбок е записът в ядрото. Това означава степен на саможертва от рода на тази, която практикува Помнещият Всичко. Ето защо татванните ноаи от Южния полюс на Бога помнят Битието отпреди неговото създаване.
Може да не разбирате това, което ви говоря, но то подрежда нещата във вас и ви възвръща към първичната ви същност.
Р. няма монадно име, защото монадните имена се раждат в тотвселената. Единственият начин, по който се отличават същностите от неговия клас, може да се изрази на ваш език с думите "татванна тръпка"; още по-точно - "изтръпване". Същностите в Татван не живеят с екстази, а с изтръпвания. Изтръпванията са по-силни и дълбоки от 49-те Блаженства на Проявеното Битие, но те се усещат само когато не желаем да се проявяваме и търсим тишина, мрак, мир и покой в дълбока и пълна самота. Достатъчно е да си изпаднал за една стомилионна част от секундата в това състояние, за да е имало защо да живееш един живот или една вечност. Затова Поларис е звездата, към която трябва да отправяте взора и мисълта си точно в полунощ, ако искате да "чуете" тръпката на Татвана. И най-мощното любовно сливане със сродната душа и всички сродни души в лоното на Отца, и най-могъщият взрив от любов, който създава вселени, не доставя такова блаженство, както една тръпка на Божествената Самота! Името ù е "самодостатъчност". С върха на татванния си айсберг /Р./ общува пламенно и блестящо с всичките 49 измерения на Битието, понеже върхът му е кондензат от проявеност, елмаз от съвършенство. Но с подводната си част, която е Божествен хлад и мрак, той изпитва тръпки, по-пронизващи и сладки от всичко познато и непознато на външните същества, даже и на боговете!
 Като човеци, татваните си имат своите недостатъци, както всички, които сте откъснати от Цялото. Но като същности, те ви учат на абсолютност, не на тоталност.
За домашно, към всички ученици: "Разликата между абсолютност и тоталност".

23ч31м30с

            Една приятелка, която се намира в друг град, точно по време на получаването на това осияние,- преди още то да бъде изпратено и някой да знае за предмета и заглавието му - написва електронно писмо на п. точно на тази тема "Абсолютност и тоталност"!

При отваряне на том беседи от Учителя, за Р. се падна следното:
"...Едни се раждат на единия полюс, а други се раждат на другия полюс." (т."Вземи детето", изд."СИЖ:206, б. "В последно време" от 6.III.1932)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.