Книга 17

13.IV.127(1991)г.
Йулма (Родопа)

ИДЕÀЛИИ И РЕÀЛИИ


Ако всеки миг в живота ни натежаваше Словото...

- Може ли да се осъществи началото на акцията? (За­минаване на х. в Кавказ незабавно)
(Източникът е отговорил на чист руски език, понеже въпросите задава ТБЕ, но тук ще дадем българския превод):

- Може, но резултатите няма да бъдат така добри, както ако това се направи по-късно, и то на българска територия. Нужни са други координати на влизането във времето. Ако започнете сега, ще имате затруднения след септември; ако е през дру­гата година – прекрасно.
Възможно е само едно изключение - като експе­римент. Ако Словото бъде оформено до началото на новолунието и ако извършите този експеримент незабавно, Небето ще ви покаже тесен процеп във времето, през който ще можете да се промъкнете успешно. Знакът за такъв шанс би бил светкавич­ното придвижване на всички документи от страна на тукашната администрация. Ако всичко стане без ни­какви пречки и бързо, това ще значи, че влизането в тази пролука е успешно и тогава можете да зами­нете двамата веднага.
Как ще се решат квартирните въпроси в Кавказ?
- Ако се задейства успешно експерименталният вариант, всичко ще бъде абсолютно наред. Ако не, добри условия ще се появят едва през юли 1992 го­дина - вече в Кавказ.
- Май ще трябва да търсим място за лагер между Кара­чаевск, Краснодар и Ставропол, така ли?

- Един от тях – да. Но после ще ви покажа на място най-подходящото.
- Зависи ли моето отпътуване от България пряко от тази акция?

- Ако всичко тръгне бързо по мед и масло, може да заминете когато поискате.

БЛЕЖКИ ЗА ТАЗИ ХОЛИЗАЦИЯ:
Още на другия ден сутринта х. излиза преди изгрев в гората, за да попита окончателно реален ли е "експресният вариант". Отговаря се, че той е бил само математически оптимум, при условие, че Словото би могло да бъде оформено до новолунието; но наличието на шумни хора и чести гости дори и в "последния бункер" елиминира тази възможност. Остава юли 1992.
След години горният текст е напълно забравен, както и много други случаи и осияния, но от него си личи колко силно е било желанието за отиване в Русия и Кавказ или усещането за такава предопределеност. И наистина, още през пролетта на следващата година това се осъществява, както и на два пъти в следващите години. Обикалят се Москва, Киев, Пет­роград, Латвия, Башкирия, Урал, Кавказ и др. Наистина се минава и през един от споменатите по-горе градове, без това да е за­висело от българския гост, като се прави лагер именно в Карачаевс­кия край в Кавказ. Помощта на Небето е изумителна, такива неща са възможни само в приказките. Всичко ще бъде разка­зано подробно в един по-нататъшен дневник, както и ще се види в много осияния от Елма от това време. Възможността за юли 1992 го­дина обаче пропада, тъй като екстрени причини принуждават х. да се върне в България. В случаи като този, това не са точно прогнози, а само виртуални математически възможности, които зависят на­половина от свободната ни воля. Дори и ние да сме "в час", както се изразяваме в България, често не са в час други сърца и души, ра­зигравани от лични чувства, самодейности и духове, поради което човек остава сам. Народът ни казва: "Сама ръка и в мо­рето не може да се умие". Това важи не само за нас, малките, но и за светиите, адептите, Учителите. Дори Мировият Учител копнее за тандем!


... Да, но за това е нужно да направиш своя избор...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.