Книга 26


Странджа
Малко Търново

ДВИГАТЕЛЯТ НА СЕРАФИМИТЕ
ЖЛО / Бакури Т. от Грузия

- Ярката ти искра Божия свети на много километри! Живей както искаш - без никакви особени правила и забрани. Достатъчно е да присъстваш между хората, за да ги топлиш и да им светиш!
Йонýр е нирванното ти име. Ти си нирванно същество - серафим по своята същност. Затова живееш, само когато обменяш и раздаваш любов.
Още февруари ще имаш голяма радост!


Малко Търново

На Бакури се падна мисъл от тома "Красотата на душата" в следния смисъл:
Че Учителят има и способността, като си бръкне в джоба и разклати ръката си, всеки път да се появяват 100 лв. Но човек трябва да знае точно как да си размърда ръката. Невъзможното за човека е възможно за Бога. За човека, който обича приятелите си и върви в пътя на любовта, всичко е възможно и всичко става тъй естествено, както поляните се отрупват с цветя, а дърветата - с плодове.
За него са най-подходящи песента "Благост", "Побеждаване" от паневритмията и формулата "И най-безумната постъпка на Любовта е по-разумна от най-разумната постъпка на Мъдростта."

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.