Книга 16

5.ІІІ.127(1991)г.
Родопите

АСТРОСИНТЕЗ НА МОНАДА


ЖЛО / СНН

18,50 ч.         

          Неохим от просторите на ултравселената, с мисия да окрили съвършенството с великолепие, покривайки пътя на идващите с уханни истини и ми­лувки.
          Същество от архангелско коляно, родено на Икло да открие братята и сестрите си, с които има еднакъв идеал – изходно понятие за истина, свобода и работа; да се обмени с тях и да създаде тясно фун­кционираща общност, в конкретните обстоятелс­тва и форми на най-възвишена духовна и познава­телна атмосфера.
                (Тук липсват 2 страници текст – тълкуване на хороскоп, за което няма гаранции, че е осияние. Може и да е осияние или лична интерпретация с включвания на Елма. Източникът по-късно ще обясни, че понякога приема тази стратегия с опре­делена цел (да не се обяснява кое е от Него и кое – от проводника). Оригиналът е останал в С.Н.Н. Може и да е изцяло холизация, но поради отрицателната реакция на тази приятелка, единаторът не настоява пред нея, че това е Слово. Ако би настоял, би извършил насилие. В отделни изказвания на Елма някои хора виждат "опасна пропаганда", след като им се препоръчва нещо различно от конвенционален брак или кармично съжи­телство с някого, без да са питали Бога (което е едно и също). – б.п.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.