Книга 26


7.ХІ.132(1996)
Велико Търново

ПЛАСТИЧНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК


9,30ч. сутр.

- Има случаи, при които с приятелите усещаме, че при някои отговори на Елма не се изказва абсолютната истина, а нашето вътрешно желание или решение. Нееднократно Ти Си ни обяснявал какви са причините за редките случаи, когато ни пращаш за зелен хайвер… Четейки беседите Ти до 1945 г. и проучвайки подобни случаи на Изгрева, отново се сещаме за правото на Бога да спуска заблудителните мрежи и огледала на "Майя", за да ни отучи от своенравието и безверието, с це-ната на тежки последствия понякога: явно Той цени личния опит повече от послушанието. Не веднъж и Твои високи Посветени са ни оставяли да сгрешим - и дори са се съгласявали с нашите упорити желания и планове без да спорят, за да ви-дим сами накъде ще иде каруцата. Изглежда дори човешкият живот не се цени от Небето по-високо от опита. Може ли да получим повече осветление по този въпрос?

- Оживяването на всяко същество зависи от три неща: волята Божия, собствената воля и волята на ближните. Обикновените хора нямат отношение към волята Божия - те са своеглави и чуждоглави. Своеглавият ще направи това, което е решил, при всички случаи: той не се интересува от Бога и околните. Чуждоглавият се води по гайдата и тъпана на други – както му свирят, тъй подскача. Ученикът обаче строи триъгълник: трите воли се уравновесяват. Основата е непременно волята на Бога; дясната страна - собствената, а лявата - на сродните души.
Следователно, несродните ви души и враговете ви са извън триъгълника. Повечето хора днес са ъгли, не триъгълници. Те рядко са равностранни: винаги своеглавието или чуждоглавието надделява. Кол-кото е по-къса вашата воля, толкова по-дълга е волята на някой чужд, подир когото вие се влачите; и обратно: щом вие сте по-дългият - хванали сте някого на куката си...
Сродните души имат равнобедрена воля с вашата; но колкото и до си пасвате с някого и да си чуруликате, вие сте все още твърде тъпи пред лицето на Бога или твърде остри пред ближните. Пред кого точно сте тъпи или остри - пред Бога или пред останалите души, които лишавате от любов заради някой равнобедрен - това не е от особено значение: куците са по-мили Богу от ония, които пият щастие на големи порции от илухимното буре с мед, но са го заключили в килера само за себе си. Своеглавите и чуждоглавите са куци, наистина, но двуглавите са особено противни на Бога, въпреки че са равнобедрени: те са още ъгли, нямат основа. И куците са ръбати, но повече падат и затова се учат да стават, еволюират; докато двуглаво единство без Бога се превръща в меч или могила.
 Сега няма да се спирам върху символиката на ножа, с който се пробождат или пробождат остроъгълните, за да си останат равнобедрени; соленият и остър език е още по-пагубен от кинжала, а равнобедрени са и религиозните илухими, и партийните, и "семействата" във всички мафиотски групи, където печалбата се дели поравно. Когато едно семейство е напълно обезпечено и щастливо, но без Бога, Ние го наричаме “равнобедрен ъгъл” или “сноп от ъгли”, но това е ръкойка, ожъната от дявола!
При равностранния триъгълник, ти се интересуваш какво Бог иска от тебе; усещаш със всичките фибри на духа и душата си, че това съвпада с твоята собствена воля; а умът, сърцето и тялото ти служат на сродната душа и сродните души в пълен синхрон, щастие, единство и хармония!
Понякога Бог нарушава равностранността ни, за да помогнем на несродна душа или на враг. Откажем ли да изпълним волята Божия, Той не ни наказва, но се отдръпва. Тогава оставаме равнобедрени илухими или куци алохими, болни от двуглавие, своеглавие или чуждоглавие. На такива Бог се подиграва и с дезинформации…

За домашно:

І. Развийте писмени теми и проведете обсъждания, познавате ли такива хора от живота и литературата; ако не познавате, какви мислите, че могат да ви бъдат те?:
1. Триъгълник с долна страна 1.2 см. и два ъгъла по 80°; странични страни по 3 см. и горен ъгъл 25°.
2. Триъгълник с долна страна 10 см. и ъгли по 15°; горен ъгъл 150° и страни: лявата 5.4 см. и дясната 4.8 см.
3. Една линия 3 см., наклонена наляво под ъгъл 70°.
4. Една линия 3.1 см. наклонена надясно под ъгъл 70°.
5. Горен ъгъл от 25°, със страни по 3.5 см.
6. Долен ъгъл от 23° и страни по 3.4 см.
7. Горен ъгъл от 55° и страни: лява 5 см, и дясна перпендикулярна - 2.8 см.
8. Горен ъгъл от 96° с лява страна 1.7 см., и дясна страна 4.7 см.
9. Триъгълник с ляв ъгъл 10° и страни: долна (хоризонтална) 6.5 см. и горна 6.3 см.; десни ъгли: долен 72° и горен 98°, със страна между тях 1.1 см.
10. Триъгълник от два леви ъгли: долният 60°, а горният 83°, със страна между тях от 1.5 см.; десен ъгъл от 15° с долна страна 5.5 см., и горна 4.49 см.
11. Триъгълник с долен ъгъл 146°, лява страна 3.2 см. и дясна (хоризонтална) 3 см.; десен (горен) ъгъл 16°, ляв ъгъл (долен) 18° и свързваща ги страна от 6 см.
12. Триъгълник от долен ъгъл 140° и страни: лява 2.5 см (хоризонтална) и дясна 3 см.; ляв ъгъл (долен) 25° и горен десен ъгъл 20°, със свързваща ги горна страна 5 см.
ІІ. Начертайте още разновидности и ги изтълкувайте.

       

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.